Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Державного підприємства "Донецький регіональний учбовий центр"

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            24.10.2008 N 555
 
 
       Про створення Державного підприємства
       "Донецький регіональний учбовий центр"
 
 
   Відповідно до  Цивільного  ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), законів України "Про управління
об'єктами  державної  власності"  ( 185-16 ), "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних  осіб  -  підприємців"
( 755-15 ), враховуючи звернення ВП "Учбово-курсовий комбінат"
ВАТ "Донецькшахтобуд" (лист від 10.10.2008 N 249) та клопотання
ВАТ "Донецькшахтобуд"  (лист  від  15.10.2008  N  01-9/432)
Н А К А З У Ю:
 
   1. Виділити зі складу Відкритого акціонерного товариства
"Донецькшахтобуд" (далі - ВАТ "Донецькшахтобуд") відокремлений
підрозділ "Учбово-курсовий комбінат" та створити на його базі
Державне підприємство  "Донецький  регіональний учбовий центр"
(далі - ДП "Донецький регіональний учбовий центр") (юридична
адреса: 83052, м. Донецьк, вул. 50-ї Гвардійської дивізії, 35).
 
   2. Виконання обов'язків директора ДП "Донецький регіональний
учбовий центр" покласти на Федорова В.Т., за його згодою, до
укладання контракту з керівником підприємства в установленому
порядку.
 
   3. Призначити  головою  комісії  з  виділу  зі  складу
ВАТ "Донецькшахтобуд" відокремленого підрозділу "Учбово-курсовий
комбінат" Рудик А.А., за її згодою.
 
   4. Голові комісії з виділу Рудик А.А.:
 
   4.1. У встановленому порядку забезпечити опублікування в
спеціальному  додатку  до газети "Урядовий кур'єр" та/або в
офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого  самоврядування  за місцем знаходження підприємства
інформації  про  виділ  зі  складу  ВАТ  "Донецькшахтобуд"
відокремленого підрозділу "Учбово-курсовий комбінат", порядок та
термін заявлення претензій кредиторами до юридичної особи у
процесі  виділу,  наявних  (відомих)  кредиторів  повідомити
персонально у письмовій формі.
 
   4.2. Встановити строки для заявлення  вимог  кредиторами
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про виділ.
 
   4.3. У триденний термін після підписання наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо
створення  юридичної  особи шляхом виділу та подати йому в
установленому законодавством порядку необхідні документи  для
внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
 
   4.4. Утворити комісію з виділу та у п'ятиденний термін після
утворення комісії повідомити Мінвуглепром про її персональний
склад.
 
   4.5. Здійснити інвентаризацію майна відокремленого підрозділу
"Учбово-курсовий комбінат" станом на  01.01.2009  і  за  її
результатами  скласти  розподільчий баланс, який в строк до
25.01.2009, але не раніше закінчення строку для пред'явлення вимог
кредиторами,  з  висновками  комісії подати Мінвуглепрому на
затвердження.
 
   4.6. У  встановленому  порядку  попередити  працівників
ВАТ "Донецькшахтобуд" про виділ з його складу відокремленого
підрозділу "Учбово-курсовий комбінат" і забезпечити дотримання їх
соціально-правових  гарантій  у  порядку,  визначеному чинним
законодавством.
 
   4.7. Здійснити всі інші передбачені чинним законодавством
заходи, пов'язані з виданням цього наказу.
 
   5. Після виконання підпункту 4.5 пункту 4 наказу голові
комісії з виділу Рудик А.А. передати, а виконуючому обов'язки
директора ДП "Донецький регіональний учбовий центр" Федорову В.Т.
прийняти на баланс підприємства  майно,  майнові  права  та
зобов'язання відокремленого підрозділу "Учбово-курсовий комбінат"
за  актом  приймання-передачі  відповідно  до  затвердженого
розподільчого балансу.
 
   6. Виконуючому обов'язки директора ДП "Донецький регіональний
учбовий центр" Федорову В.Т.:
 
   6.1. Забезпечити проведення в установленому законодавством
порядку на  конкурсних  засадах  незалежної  оцінки  майна
ДП "Донецький регіональний учбовий центр" для формування його
статутного фонду та подати Мінвуглепрому на погодження відповідні
матеріали (висновок експерта щодо вартості майна підприємства, а
також звіт про оцінку вартості майна із рецензією до нього).
 
   6.2. В  установленому порядку підготувати проект статуту
підприємства, подати Мінвуглепрому на затвердження та не пізніше
двох робочих днів від дати його затвердження подати відповідному
державному реєстратору передбачені чинним законодавством документи
для здійснення державної реєстрації юридичної особи.
 
   7. Установити, що ДП "Донецький регіональний учбовий центр" є
правонаступником майнових    прав    та     обов'язків
ВАТ "Донецькшахтобуд",  пов'язаних з діяльністю відокремленого
підрозділу "Учбово-курсовий комбінат", згідно з  розподільчим
балансом.
 
   8. Керівнику ВАТ "Донецькшахтобуд" внести відповідні зміни
до:
 
   8.1. Акта оцінки вартості майна ВАТ "Донецькшахтобуд" та
подати Мінвуглепрому на затвердження.
 
   8.2. Статуту  товариства  та  подати  Мінвуглепрому  на
затвердження, після чого здійснити їх державну реєстрацію в
порядку та терміни, визначені чинним законодавством.
 
   8.3. Плану  розміщення акцій та подати Мінвуглепрому на
погодження.
 
   9. Управлінню кадрової політики Мінвуглепрому у встановленому
порядку підготувати матеріали для укладання контракту з директором
ДП "Донецький регіональний учбовий центр".
 
   10. Контроль за виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступника Міністра Корзуна А.В.
 
 Міністр                        В.Полтавець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка