Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо створення робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів

    МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
        ФОНД СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ IНВАЛIДIВ
 
               Л И С Т
 
           06.11.2008 N 1/6-481/06
 
                   ВАТ "Укрнафтохімпроект"
 
 
   Фонд соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) розглянув
Вашого листа від 22.10.2008. N 03-1521 та повідомляє.
 
   Порядок працевлаштування  інвалідів  передбачений  Законом
України "Про основи  соціальної  захищеності  інвалідів" від
21.03.91 р. N 875-XII ( 875-12 ) (далі - Закон України N 875-XII),
постановою Кабінету Міністрів України "Про реалізацію статей 19 і
20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" від 31.01.2007 р. N 70 ( 70-2007-п ).
 
   Відповідно до Закону України N 875-XII ( 875-12 ), з метою
реалізації  творчих  і виробничих здібностей інвалідів та з
урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується
право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а
також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка
не заборонена законом.
 
   Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду
соціального захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за
рахунок власних коштів, у разі необхідності, створюють спеціальні
робочі місця для працевлаштування інвалідів, здійснюючи для цього
адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення
і пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей інваліда.
 
   Не допускається працевлаштування інвалідів, якщо за висновком
медико-соціальної  експертизи  стан його здоров'я перешкоджає
виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці
праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її
характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я інвалідів.
 
   Вимоги до особливостей організації  робочого  місця  для
інвалідів  передбачено у ст. 18 Закону  України  N 875-XII
( 875-12 ).
 
   Крім того, суб'єкти господарювання, які  працевлаштовують
інваліда, зобов'язані створювати для них робочі місця, у тому
числі і спеціальні робочі місця з урахуванням індивідуальних
програм реабілітації. Це означає, що інвалідів можна приймати як
на звичайні робочі місця, так і на спеціальні (якщо це необхідно
внаслідок захворювання такого інваліда і рекомендацій МСЕК).
 
   Відповідно до пункту 1 Положення про Фонд соціального захисту
інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.09.2002 р. N 1434 ( 1434-2002-п ) (далі - Положення про Фонд),
Фонд є урядовим органом державного управління, який діє у складі
Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України  та
підпорядковується йому. До основних завдань Фонду віднесено,
зокрема,  здійснення  контролю за додержанням підприємствами,
установами і організаціями всіх форм власності і господарювання
нормативів  робочих  місць  для забезпечення працевлаштування
інвалідів (пункт 3 Положення про Фонд ( 1434-2002-п )). Тобто, тим
самим Фонд здійснює контроль за своєчасним перерахуванням сум
адміністративно-господарських санкцій,  що  надходять  від  з
підприємств, установ, організації, у тому числі підприємств,
організації громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які
використовують найману працю для забезпечення працевлаштування
інвалідів  (підпункт  3  пункту  4  Положення  про  Фонд
( 1434-2002-п )).
 
   Однак, нагадуємо, що вказані вище державні органи не можуть
безпосередньо  здійснювати  працевлаштування  інвалідів  на
підприємствах, оскільки, згідно ст. 21 КзПП ( 322-08 ) фактом
працевлаштування є укладення трудового договору між працівником, в
даному випадку інвалідом, та власником або уповноваженим органом
підприємства. При цьому підприємства зобов'язані вживати всіх
належних від них заходів для виконання встановленого нормативу
робочих місць для  забезпечення  працевлаштування  інвалідів.
Адміністративно-господарські санкції, відповідно до статті 20
Закону N 875-XII ( 875-12 ), роботодавці зобов'язані сплачувати
незалежно від положень, викладених у статті 18 Закону N 875-XII
( 875-12 ).
 
   Iз положень Конвенції  про  професійну  реабілітацію  та
зайнятість інвалідів N 159 ( 993_065 ), ратифікованої Законом
України "Про ратифікацію Конвенції про професійну реабілітацію та
зайнятість  інвалідів  N 159" ( 624-15 ). Зазначена Конвенція
( 993_065 ) виходить з того, що органи державної влади повинні
сприяти працевлаштуванню шляхом:
   - сприяння можливості зайнятості інвалідів на відкритому
ринку праці (стаття 3);
   - проведення консультацій з представницькими організаціями
підприємців і трудящих щодо здійснення зазначеної політики, в тому
числі заходів, яких слід вжити з метою сприяння співробітництву та
координації  державних  і  приватних  органів, що займаються
професійною  реабілітацією,  консультацій  з  представницькими
організаціями інвалідів і у справах інвалідів (стаття 5);
   - вжиття заходів з метою організації  й  оцінки  служб
професійної орієнтації, професійного навчання, працевлаштування,
зайнятості, а також інших пов'язаних з ними служб, щоб інваліди
мали можливість отримувати, зберігати роботу та просуватися по
службі; наявні служби для трудящих в цілому використовувати там,
де це можливо та доцільно, з потрібною адаптацією (стаття 7);
   - вжиття заходів для сприяння створенню та розвитку служб
професійної реабілітації та зайнятості для інвалідів у сільських
районах і окремих місцевостях (стаття 8).
 
   Виходячи з вищенаведеного, обов'язок по  працевлаштуванню
інвалідів  відповідно  до  встановленого Законом ( 875-12 )
нормативу, покладається виключно на  підприємства,  установи,
організації, у тому числі підприємства, організації громадських
організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману
працю.
 
   Крім того, Ваш лист було розміщення на дошці оголошень у
Київському міському відділенні Фонду.
 
 Директор                        В.Малькін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка