Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку

    ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            11.11.2008 N 1309
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 лютого 2009 р.
                   за N 110/16126
 
 
      Про внесення змін до Положення про порядок
         навчання та атестації фахівців
           з питань фондового ринку
 
 
   Відповідно до  статті  7  Закону  України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та з
метою вдосконалення організації підготовки фахівців для фондового
ринку України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Унести до розділу 2 Положення про порядок навчання та
атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.96
N 215 ( z0584-96 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
08.10.96 за N 584/1609, такі зміни:
 
   1.1. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:
   "2.5. Особи, які претендують на одержання кваліфікаційного
посвідчення,  повинні  мати  економічну  або юридичну освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче ніж "спеціаліст" або
"магістр".
 
   1.2. Абзаци третій та четвертий пункту 2.6 викласти в такій
редакції:
   "копію свідоцтва про навчання або іноземного документа щодо
здобуття професійної кваліфікації;
   копію документа про освіту, що відповідає вимогам пункту 2.5
цього Положення".
 
   2. Установити, що це рішення набирає чинності в установленому
законодавством порядку, крім підпункту 1.1 пункту 1 цього рішення,
який набирає чинності:
   щодо осіб,  які  вперше  претендують  на  одержання
кваліфікаційного посвідчення, - з 01.09.2009. При цьому в разі
надання особою з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ніж
бакалавр документа, що підтверджує факт її навчання у вищому
навчальному  закладі  та  здобування  нею освіти зазначеного
освітньо-кваліфікаційного рівня, вона може бути  допущена  до
складання кваліфікаційного іспиту;
   щодо осіб, які займають посаду керівника юридичної особи, що
має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку, - з 01.09.2012;
   щодо осіб, які претендують на одержання кваліфікаційного
посвідчення, крім тих, які займають посаду керівника юридичної
особи, що має ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку, та тих, які вперше претендують на одержання
кваліфікаційного посвідчення, - з 01.09.2014.
 
   3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Назаренку Ю.М. забезпечити:
   подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
   опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
 
   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Назаренка Ю.М.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
 
                   Протокол засідання Комісії
                   11.11.2008 N 49
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка