Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Академію правових наук України

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про Академію правових наук України
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 586/2000 ( 586/2000 ) від 12.04.2000
     N 220/2004 ( 220/2004 ) від 24.02.2004 
     N 492/2008 ( 492/2008 ) від 30.05.2008
     N 80/2009 ( 80/2009 ) від 10.02.2009 }
 
 
   Виходячи з необхідності комплексного розвитку правової науки
та створення наукових засад розбудови української державності,
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Прийняти пропозицію групи провідних учених і заснувати
Академію правових наук України як вищу галузеву наукову установу.
 
   2. Академія правових наук України є самоврядною організацією,
що діє на основі Статуту, може мати  у  своєму  складі
науково-дослідні інститути, науково-практичні центри, навчальні
заклади, лабораторії, інші установи для організації та проведення
досліджень у галузі держави та права.
 
   3. Основними завданнями Академії правових наук України є:
   комплексний  розвиток  правової  науки,   проведення
фундаментальних і прикладних досліджень у галузі держави та права;
   наукове забезпечення правотворчої  діяльності  державних
органів, вивчення та узагальнення механізмів реалізації актів
законодавства;
   визначення пріоритетних напрямів розбудови правової держави,
наукове забезпечення здійснюваних реформ, підготовка практичних
рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів  державної
влади;
   сприяння  поширенню  правової  інформації,  формуванню
правосвідомості громадян, розвитку юридичної освіти в Україні;
   узагальнення світового  досвіду  правового  регулювання
суспільних відносин;
   інтеграція академічної, вузівської та галузевої правової
науки з метою вироблення єдиної політики у цій сфері;
   підтримка талановитих учених, сприяння науковій творчості
молоді в галузі права.
 
   4. Установити чисельність членів Академії правових наук
України - 50 дійсних членів і 75 членів-кореспондентів. 
{ Стаття 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 586/2000 від 12.04.2000, N 220/2004 ( 220/2004 ) від 24.02.2004,
N 492/2008 ( 492/2008 ) від 30.05.2008 }
 
   5. Призначити ТАЦIЯ Василя Яковича президентом-організатором
Академії правових наук України.
   Затвердити дійсними членами-засновниками Академії правових
наук України Бабія Б.М., Бурчака Ф.Г., Васильєва А.С., Воронову
Л.К., Гончаренка В.Г., Грошового Ю.М., Закалюка А.П., Костицького
М.В., Мамутова В.К., Рогожина А.Й., Семчика В.I., Сташиса В.В.,
Тимченка I.А., Цвєткова В.В., Цвіка М.В., Шемшученка Ю.С., Юзькова
Л.П.
{ На часткову зміну статті 5: утворити у структурі Академії
правових  наук  України відділення проблем державотворення і
конституційного  права;  призначити в межах наявних вакансій
академіками - засновниками відділення проблем державотворення і
конституційного права Академії правових наук України Авер'янова
В.Б., Василенка В.А., Козюбру М.I., Опришка В.Ф., Орзіха М.П.
(секретар відділення - організатор), Рабіновича П.М., Шаповала
В.М.; членами-кореспондентами - засновниками відділення проблем
державотворення і конституційного права Академії правових наук
України Аленіна Ю.П., Бисагу Ю.М., Додіна Є.В., Долежана В.В.,
Завальнюка В.В., Коссака В.М., Оборотова Ю.М., Пацурківського
П.С.,  Підцерковного О.П.,  Тіщенка В.В.,  Тулякова В.О.,
Фрицького О.Ф., Харитонова Є.О., Чанишеву Г.I., Якимчука М.К.
згідно з Указом Президента N 80/2009 ( 80/2009 ) від 10.02.2009 }
 
 
   6. Перші вибори до Академії проводяться за  Тимчасовим
положенням про вибори до Академії правових наук України, що
затверджується дійсними членами-засновниками Академії.
 
   7. Кабінету Міністрів України здійснити необхідні заходи,
пов'язані з організацією Академії правових  наук  України,
фінансовим та матеріально-технічним забезпеченням її роботи, а
також визначити перелік установ і закладів, що  передаються
Академії правових наук України.
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м.Київ, 23 липня 1993 року
   N 275/93
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка