Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про охорону прав на комерційну таємницю"

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 5 листопада 2008 р. N 1404-р
                Київ
 
     Про схвалення Концепції проекту Закону України
      "Про охорону прав на комерційну таємницю"
 
 
   1. Схвалити Концепцію проекту Закону України "Про охорону
прав на комерційну таємницю", що додається.
 
   2. МОН  разом  з  Мін'юстом,  Мінфіном,  Мінекономіки,
Мінпромполітики,    Мінпраці,    МОЗ,    Мінагрополітики,
Держкомпідприємництвом і Національною академією наук розробити з
урахуванням положень Концепції, схваленої цим розпорядженням,
проект Закону України "Про охорону прав на комерційну таємницю" і
подати його до 1 лютого 2009 р. на розгляд Кабінету Міністрів
України.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 42
 
 
                    СХВАЛЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 5 листопада 2008 р. N 1404-р
 
              КОНЦЕПЦIЯ
           проекту Закону України
      "Про охорону прав на комерційну таємницю"
 
 
            Визначення проблеми,
      на розв'язання якої спрямовано законопроект
 
   Комерційна таємниця  як сукупність відомостей технічного,
організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру
становить  значний  економічний інтерес для її власника, що
провадить  господарську  діяльність  в  умовах  конкуренції.
Забезпечення належного правового регулювання відносин, пов'язаних
з охороною комерційної таємниці, є важливим завданням в рамках
реалізації  державної  політики у сфері розвитку економічної
конкуренції та обмеження монополізму.
 
   На сьогодні законодавство з питань комерційної таємниці не
систематизовано.  Відносини, пов'язані з охороною комерційної
таємниці, регулюються нормативно-правовими актами, що належать до
різних галузей права, зокрема  Цивільним  кодексом  України
( 435-15 ), Господарським  кодексом  України  (  436-15  ),
Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ), Кодексом України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), Законами
України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про науково-технічну
інформацію" ( 3322-12 ),  "Про  захист  від  недобросовісної
конкуренції" ( 236/96-ВР ), і визначають лише загальні засади
правового регулювання таких відносин.
 
          Мета та завдання Концепції
 
   Метою Концепції  є  визначення  шляхів  регулювання  на
законодавчому рівні відносин, пов'язаних з охороною комерційної
таємниці.
 
   Завданнями Концепції є:
 
   проведення систематизації законодавства з питань комерційної
таємниці, його уточнення і доповнення;
 
   забезпечення застосування  єдиного  підходу  до  охорони
комерційної таємниці як  складової  законодавства  з  питань
інтелектуальної власності;
 
   визначення правових  засад  віднесення  інформації  до
комерційної таємниці, її використання, поширення, зберігання та
застосування засобів захисту такої інформації;
 
   установлення відповідальності   за   порушення   прав
інтелектуальної власності на комерційну таємницю.
 
   У законопроекті,  що  розробляється  на  виконання  цієї
Концепції, визначаються, зокрема, такі правові норми:
 
   критерії віднесення інформації до комерційної таємниці і
підстави виникнення прав інтелектуальної власності на комерційну
таємницю;
 
   перелік відомостей,  що  не  можуть  бути  віднесені до
комерційної таємниці;
 
   майнові права  інтелектуальної  власності  на  комерційну
таємницю та строк їх чинності;
 
   умови відчуження майнових прав інтелектуальної власності на
комерційну таємницю, пов'язані з охороною здоров'я населення,
забезпеченням екологічної безпеки та інших інтересів суспільства;
 
   порядок забезпечення технічного, організаційного та іншого
захисту інформації, що становить комерційну таємницю, і режим
доступу до неї;
 
   обов'язки осіб, які мають доступ до комерційної таємниці,
щодо її збереження, використання, поширення та відповідальність
таких осіб за порушення прав на комерційну таємницю в рамках
трудових відносин і після їх припинення;
 
   особливості охорони "ноу-хау";
 
   охорона комерційної таємниці органами державної влади та
органами  місцевого  самоврядування,  а  також  установлення
відповідальності  зазначених  органів  за  її  неправомірне
розголошення або використання;
 
   захист майнових прав інтелектуальної власності на комерційну
таємницю.
 
          Шляхи розв'язання проблеми
 
   Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є  розроблення
проекту Закону України "Про охорону прав на комерційну таємницю",
що забезпечить застосування системного підходу до  правового
регулювання відносин, пов'язаних з охороною комерційної таємниці,
дасть можливість систематизувати, уточнити та доповнити положення
законодавства з питань комерційної таємниці.
 
   Альтернативним варіантом  є  внесення  змін  до  деяких
законодавчих актів, що регулюють відносини, пов'язані з охороною
комерційної таємниці. Проте такий варіант не дасть можливості
виконати повною мірою завдання щодо систематизації законодавства з
питань комерційної таємниці.
 
            Очікувані результати
 
   Прийняття Закону України "Про охорону прав на комерційну
таємницю" забезпечить належний  захист  прав  інтелектуальної
власності на комерційну таємницю, створить умови для запобігання
недобросовісній конкуренції у підприємницькій діяльності.
 
    Фінансові, матеріально-технічні і трудові ресурси
 
   Розроблення, прийняття та впровадження Закону України "Про
охорону  прав на комерційну таємницю" не потребує залучення
додаткових фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка