Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 5 листопада 2008 р. N 1402-р
                Київ
 
         Про затвердження плану заходів
       щодо реалізації Концепції соціального
       захисту бездомних громадян до 2012 року
 
 
   1. Затвердити  план  заходів  щодо  реалізації Концепції
соціального захисту бездомних громадян до 2012 року, що додається.
 
   2. Центральним та  місцевим  органам  виконавчої  влади,
відповідальним за виконання затвердженого цим розпорядженням плану
заходів, подавати кожного півріччя до 5 числа наступного місяця
Мінпраці  звіт про стан його виконання для узагальнення та
інформування до 20 числа зазначеного місяця Кабінету Міністрів
України.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 26
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 5 листопада 2008 р. N 1402-р
 
                ПЛАН
     заходів щодо реалізації Концепції соціального
       захисту бездомних громадян до 2012 року
 
 
    Вивчення проблеми бездомності як соціального явища
     та формування стосовно неї науково-теоретичних
             засад політики
 
   1. Розробити проект Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян
і безпритульних дітей" в частині удосконалення системи обліку та
реінтеграції бездомних громадян, уточнення термінів.
 
               Мінпраці, Мін'юст, інші центральні
               органи виконавчої влади за участю
               громадських організацій.
 
               IV квартал 2008 р. - перше півріччя
               2009 року.
 
   2. Вивчити проблему бездомності, її причини та особливості
прояву у кожному регіоні.
 
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               Перше півріччя 2009 року.
 
   3. За результатами вивчення проблеми бездомності розробити
регіональні плани заходів щодо соціального захисту бездомних
громадян до 2012 року.
 
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               Друге півріччя 2009 року.
 
   4. Забезпечити виконання регіональних планів заходів щодо
соціального захисту бездомних громадян до 2012 року.
 
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               2009-2012 роки.
 
   5. Розглядати на засіданнях  Ради  міністрів  Автономної
Республіки Крим, колегій обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій питання соціального захисту бездомних
громадян.
 
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               Постійно (не рідше ніж раз на
               півріччя).
 
   6. Забезпечити вивчення у вищих навчальних закладах, в яких
проводиться підготовка фахівців за напрямом "Соціальна робота",
питань роботи з бездомними громадянами.
 
               МОН, Мінпраці.
 
               Починаючи з 2009/10 навчального
               року.
 
   7. Удосконалити  моделі  реінтеграції бездомних громадян,
виходячи з їх потреб та приналежності до різних груп населення, з
урахуванням  досвіду європейських країн та видати відповідні
методичні рекомендації.
 
               Мінпраці, інші центральні органи
               виконавчої влади за участю
               науково-дослідних установ,
               громадських організацій.
 
               2009-2011 роки.
 
   8. Проводити  науково-практичні  конференції,  семінари,
дискусії, засідання за круглим столом, наради з метою координації
зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
громадських, благодійних та релігійних організацій у вирішенні
питань соціального захисту бездомних громадян.
 
               Мінпраці, МВС, МОЗ, МОН,
               Мінсім'ямолодьспорт, Державний
               департамент з питань виконання
               покарань, Рада міністрів Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська
               та Севастопольська міські
               держадміністрації за участю органів
               місцевого самоврядування,
               громадських організацій.
 
               Постійно.
 
   9. Забезпечити  вивчення  та  поширення  досвіду  роботи
громадських, благодійних і релігійних організацій з бездомними
громадянами, у тому числі у європейських країнах.
 
               Мінпраці, Рада міністрів Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська
               та Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               Постійно.
 
         Розвиток профілактичної роботи
 
   10. Вивчити питання щодо внесення змін до законодавства в
частині збереження прав на житло громадян, які належать до групи
ризику його втратити.
 
               Мінжитлокомунгосп, Мін'юст, МВС,
               Мінпраці, Мінсім'ямолодьспорт,
               Державний департамент з питань
               виконання покарань, Рада міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               IV квартал 2008 р. - 2009 рік.
 
   11. Проводити відповідну роботу для запобігання випадкам
незаконного відчуження житла та захисту майнових прав дітей-сиріт
та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  одиноких
непрацездатних громадян, забезпечити у разі потреби за їх бажанням
постійний сторонній догляд або влаштування до відповідного закладу
соціальної підтримки (догляду).
 
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               Постійно.
 
   12. Забезпечити:
 
   здійснення контролю за дотриманням нотаріусами встановлених
законодавством вимог до укладення  договорів,  пов'язаних  з
відчуженням  житла,  та  видачі  довіреностей щодо зняття з
реєстраційного обліку громадян за місцем проживання.
 
               Мін'юст.
 
               Постійно;
 
   вирішення соціально-побутових питань осіб, які звільняються з
місць позбавлення волі, зокрема їх паспортизацію, та надання їм
матеріальної допомоги відповідно до законодавства.
 
               Державний департамент з питань
               виконання покарань, МВС.
 
               Постійно;
 
   організацію висвітлення   державними   електронними  та
друкованими засобами масової інформації питань стосовно норм
законодавства, якими регулюється порядок набуття, відчуження,
оформлення та державної реєстрації права власності на нерухоме
майно, проблем бездомних громадян та шляхів їх розв'язання.
 
               Держкомтелерадіо, Мін'юст, Мінфін,
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               Постійно;
 
   надання допомоги наркозалежним особам, жінкам, постраждалим
від насильства в сім'ї, сім'ям з дітьми та дітям, які опинилися у
складних життєвих обставинах.
 
               Мінпраці, Мінсім'ямолодьспорт, МОЗ,
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               Постійно.
 
       Запровадження обліку бездомних громадян
 
   13. Врегулювати   питання   реєстрації   переважного
місцезнаходження та відновлення документів бездомних громадян
шляхом внесення відповідних змін до нормативно-правових актів.
 
               МВС, Мінпраці, Мін'юст.
 
               IV квартал 2008 р. - 2009 рік.
 
   14. Забезпечити  реєстрацію  переважного  місцезнаходження
бездомних громадян за адресами центрів обліку, інших закладів, що
надають послуги таким громадянам, та відновлення їх паспортних
документів.
 
               МВС, Рада міністрів Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська
               та Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               Постійно.
 
   15. Створювати відповідно до соціальних потреб та фінансових
можливостей регіонів мережу центрів обліку бездомних громадян.
 
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               IV квартал 2008 р. - 2012 рік.
 
   16. Забезпечити центри обліку бездомних громадян відповідним
матеріально-технічним   устаткованням   для   впровадження
автоматизованої  системи  обліку  та ведення єдиного реєстру
бездомних громадян.
 
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації.
 
               IV квартал 2008 р. - 2009 рік.
 
   17. Запровадити  автоматизовану систему обліку та єдиний
реєстр бездомних громадян шляхом впровадження автоматизованого
програмного комплексу або включення бази даних щодо бездомних
громадян до діючих реєстрів отримувачів соціальних послуг.
 
               Мінпраці, МВС, Мінфін, Рада
               міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               2009-2010 роки.
 
   18. Удосконалити звітність щодо обліку бездомних громадян та
надання їм соціальних послуг.
 
               Мінпраці, Держкомстат, МВС.
 
               Перше півріччя 2009 року.
 
      Розвиток системи надання соціальних послуг
            бездомним громадянам
 
   19. Продовжити роботу з організації проживання бездомних
громадян (нічного, тимчасового), надання їм інформаційних послуг
щодо  добровільного  консультування  з  питань  профілактики
ВIЛ-інфекції та направлення на рентгенівське обстеження.
 
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               Постійно.
 
   20. Забезпечити:
 
   надання фахівцями закладів соціального захисту для бездомних
громадян соціально-побутових, соціально-медичних, психологічних,
соціально-економічних, юридичних та  інформаційних  послуг  з
урахуванням індивідуальних потреб бездомних громадян.
 
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               Постійно;
 
   вирішення питання тимчасового проживання та розв'язання інших
проблем сімей з дітьми, вагітних жінок, молоді з числа бездомних
громадян.
 
               Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці, Рада
               міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               Постійно;
 
   надання тимчасового притулку біженцям, іноземцям та особам
без громадянства, які подали заяву про надання статусу біженця та
стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для
вирішення  питання  щодо  надання  статусу біженця, з метою
запобігання поширенню бездомності.
 
               Держкомнацрелігій, МВС.
 
               Постійно;
 
   залучення до надання соціальних послуг бездомним громадянам
благодійних,  громадських,  релігійних організацій на засадах
партнерства, надаючи їм всіляку підтримку.
 
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації.
 
               Постійно;
 
   розроблення та затвердження правил проведення конкурсів на
отримання бюджетних коштів  серед  благодійних,  громадських,
релігійних організацій для надання соціальних послуг бездомним
громадянам відповідно до Закону України "Про основи соціального
захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" ( 2623-15 ).
 
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               IV квартал 2008 р. - 2009 рік.
 
         Реінтеграція бездомних громадян
 
   21. Розробити з метою реінтеграції бездомних громадян у
суспільство механізм співпраці центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій та
закладів, що надають соціальні послуги таким громадянам, та
підготувати відповідний нормативно-правовий акт.
 
               Мінпраці, МОЗ, МВС, Державний
               департамент з питань виконання
               покарань, Держкомнацредігій,
               Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст за
               участю громадських організацій.
 
               I квартал 2009 року.
 
   22. Запровадити телефонну "гарячу лінію" у м. Києві для
надання екстреної допомоги бездомним громадянам та у разі набуття
позитивного досвіду розглянути можливість поширення такої практики
в інших регіонах.
 
               Київська міська держадміністрація,
               МОЗ, Мінпраці, МВС,
               Мінсім'ямолодьспорт за участю
               громадських організацій.
 
               2009 рік.
 
   23. Впровадити нові соціальні послуги для цільових груп
бездомних громадян на основі визначення потреб таких груп, зокрема
сімей з дітьми, громадян похилого віку, інвалідів, осіб, залежних
від психоактивних речовин, осіб з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, базуючись на удосконалених
моделях реінтеграції бездомних громадян.
 
               Мінпраці, інші центральні органи
               виконавчої влади за участю
               громадських організацій.
 
               2009-2011 роки.
 
   24. Вивчити питання та у разі необхідності підготувати проект
акта законодавства стосовно забезпечення проведення санітарної
обробки бездомних громадян у санітарних пропускниках.
 
               МОЗ, Мінпраці, Мінфін за участю
               громадських організацій.
 
               Перше півріччя 2009 року.
 
   25. Розробити механізм забезпечення соціального супроводження
самостійного проживання бездомних громадян та запровадити таку
форму соціальної роботи з бездомними громадянами, як забезпечення
їх самостійного проживання з необхідною підтримкою, що передбачає
здійснення соціального супроводження їх проживання.
 
               Мінпраці, Мін'юст, Рада міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               громадських організацій.
 
               2009-2010 роки.
 
   26. Забезпечити:
 
   виявлення бездомних громадян та надання їм соціальних послуг
поза межами закладів соціального захисту шляхом утворення служб
соціального патрулювання, залучивши до такої роботи дільничних
інспекторів.
 
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації, МВС за участю
               громадських організацій.
 
               Постійно;
 
   безперешкодний доступ  бездомних  громадян  до  медичного
обстеження та обслуговування за їх переважним місцезнаходженням.
 
               МОЗ, Рада міністрів Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська
               та Севастопольська міські
               держадміністрації.
 
               Постійно;
 
   сприяння разом з органами місцевого самоврядування наданню
соціального  житла  бездомним  громадянам  з житлового фонду
соціального призначення.
 
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації.
 
               Постійно;
 
   роботу координаційних  рад  з питань соціального захисту
бездомних громадян.
 
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації.
 
               Постійно.
 
   27. Підготувати та видати збірники нормативно-правових актів
з питань соціального захисту бездомних громадян, функціонування
закладів соціального захисту для такої категорії громадян.
 
               Мінпраці, інші центральні органи
               виконавчої влади за участю
               громадських організацій.
 
               2009-2012 роки.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка