Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 5 листопада 2008 р. N 976
                Київ
 
        Про затвердження Порядку сприяння
        проведенню громадської експертизи
        діяльності органів виконавчої влади
 
 
   З метою створення належних умов для участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Порядок  сприяння  проведенню  громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади, що додається.
 
   2. Міністерству юстиції розробити та подати у тримісячний
строк  Кабінетові  Міністрів  України  проект  Положення про
електронний реєстр даних про стан і  результати  проведення
громадської експертизи.
 
   3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися
під час  проведення  громадської  експертизи  їх  діяльності
затвердженим цією постановою Порядком.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 51
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 5 листопада 2008 р. N 976
 
               ПОРЯДОК
      сприяння проведенню громадської експертизи
        діяльності органів виконавчої влади
 
 
   1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 4 статті 5
Указу Президента  України  від  15  вересня 2005 р. N 1276
( 1276/2005 ) "Про забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики", визначає процедуру сприяння
проведенню інститутами громадянського суспільства  громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади.
 
   2. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади
(далі -громадська експертиза) є складовою механізму демократичного
управління  державою,  який передбачає проведення інститутами
громадянського суспільства оцінки діяльності органів виконавчої
влади, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень,
підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем
для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі.
 
   У цьому Порядку під інститутами громадянського суспільства
слід розуміти громадські організації, професійні та творчі спілки,
організації роботодавців, благодійні і релігійні організації,
органи самоорганізації населення, недержавні  засоби  масової
інформації  та  інші непідприємницькі товариства і установи,
легалізовані відповідно до законодавства.
 
   3. Орган виконавчої влади сприяє інституту громадянського
суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження
від нього письмового запиту із зазначенням:
 
   його найменування,   відомостей   про   легалізацію,
місцезнаходження та електронної адреси (за наявності);
 
   предмета і мети громадської експертизи;
 
   переліку документів  та інших матеріалів, необхідних для
проведення громадської експертизи (далі - матеріали);
 
   адреси, за якою надсилається відповідь  на  запит,  або
прізвища, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку
відповідь, її контактного телефону і електронної адреси (за
наявності).
 
   День надходження  запиту  є  датою  початку  проведення
громадської експертизи.
 
   4. Орган виконавчої влади після надходження від інституту
громадянського  суспільства письмового запиту щодо проведення
громадської експертизи:
 
   1) видає у тижневий  строк  наказ  (розпорядження)  про
проведення такої експертизи і заходів, пов'язаних з підготовкою
матеріалів, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади
особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення
взаємодії з інститутом громадянського суспільства, зміст якого
доводить  до відома інституту громадянського суспільства, що
ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох днів з
моменту його видання;
 
   2) утворює  у разі потреби робочу групу для підготовки
матеріалів із залученням представників інституту громадянського
суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи;
 
   3) розміщує у тижневий строк інформацію про надходження
запиту щодо проведення громадської експертизи та заходи, здійснені
органом виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, на
власному веб-сайті;
 
   4) подає інституту громадянського суспільства матеріали або
завірені в установленому порядку їх копії з урахуванням вимог та
строку, визначених Законом України "Про інформацію" ( 2657-12 ).
 
   5. Посадові особи органу виконавчої  влади  не  повинні
перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у
діяльність інституту громадянського суспільства, пов'язану з її
проведенням.
 
   6. Пропозиції,  підготовлені  інститутом  громадянського
суспільства за результатами проведеної громадської експертизи
(далі - експертні пропозиції), враховуються органом виконавчої
влади під час підготовки програм соціально-економічного розвитку,
державних цільових та регіональних програм, формування бюджетів
відповідного рівня, вирішення питань поточної діяльності.
 
   7. Орган виконавчої влади після  надходження  експертних
пропозицій:
 
   1) розміщує їх у тижневий строк на власному веб-сайті;
 
   2) розглядає їх на найближчому засіданні колегії за участю
представників інституту громадянського суспільства, що проводив
громадську експертизу. У разі коли колегію не утворено, експертні
пропозиції розглядає  керівник  органу  виконавчої  влади  у
двотижневий строк за участю представників інституту громадянського
суспільства, що проводив громадську експертизу;
 
   3) письмово  інформує  у  десятиденний  строк  інститут
громадянського суспільства, що проводив громадську експертизу, про
результати розгляду експертних пропозицій з одночасним розміщенням
відповідної інформації у засобах масової інформації та (або) на
власному веб-сайті.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка