Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 5 листопада 2008 р. N 965
                Київ
 
        Про внесення змін до деяких актів
          Кабінету Міністрів України
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до актів Кабінету Міністрів  України  зміни,  що
додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 19
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 5 листопада 2008 р. N 965
 
               ЗМIНИ,
     що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
 
 
   1. У графі "Найменування посади" додатка 3 до постанови
Кабінету Міністрів України від 9 березня  2006  р.  N  268
( 268-2006-п )  "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10,
ст. 632; 2008 р., N 71, ст. 2382):
 
   1) позицію  "Директор  департаменту,  бюро,  начальник
управління, начальник управління у складі департаменту, бюро"
доповнити словами ", прес-секретар Прем'єр-міністра України -
начальник Управління у зв'язках із засобами масової інформації
Секретаріату";
 
   2) у  позиції  "Керівник  Протоколу  Прем'єр-міністра,
прес-секретар Прем'єр-міністра, керівник прес-служби" слова ",
прес-секретар Прем'єр-міністра, керівник прес-служби" виключити.
 
   2. У  Положенні  про  Апарат  Прем'єр-міністра  України,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня
2006 р. N 1451 ( 1451-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 42, ст. 2820):
 
   1) пункт 7 викласти у такій редакції:
 
   "7. До структури Апарату входять керівник Апарату, його
перший заступник та заступники, прес-секретар Прем'єр-міністра
України - начальник Управління у зв'язках із засобами масової
інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України та заступник
прес-секретаря  Прем'єр-міністра  України,  керівник Протоколу
Прем'єр-міністра України та його заступник, група  радників,
помічників, наукових консультантів та референтів Прем'єр-міністра
України і Секретаріат Прем'єр-міністра України.";
 
   2) у пункті 11:
 
   в абзацах  першому  і  другому  слова  "Прес-секретар
Прем'єр-міністра України"  у всіх відмінках замінити словами
"Прес-секретар Прем'єр-міністра України - начальник Управління у
зв'язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету
Міністрів України" у відповідному відмінку;
 
   3) підпункт 1 викласти у такій редакції:
 
   "1) організовує роботу Управління у зв'язках із засобами
масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України та
забезпечує виконання покладених на нього завдань;";
 
   4) у пункті 12 слова "Керівник Служби протоколу" у всіх
відмінках замінити словами "Керівник Протоколу" у відповідному
відмінку;
 
   5) доповнити Положення ( 1451-2006-п ) пунктом 12-1 такого
змісту:
 
   "12-1. Секретаріат Прем'єр-міністра України очолює заступник
керівника Апарату -  керівник  Секретаріату  Прем'єр-міністра
України, який призначається на посаду та звільняється з посади
Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України
на підставі пропозицій керівника Апарату.
 
   Заступник керівника  Апарату  -  керівник  Секретаріату
Прем'єр-міністра України:
 
   1) організовує роботу Секретаріату та забезпечує виконання
покладених на нього завдань;
 
   2) забезпечує  вирішення  організаційно-технічних  питань
діяльності Прем'єр-міністра України;
 
   3) організовує опрацювання та попередній розгляд документів,
що надходять на ім'я Прем'єр-міністра України;
 
   4) повертає  за  дорученням  Прем'єр-міністра  України
міністерствам, іншим органам виконавчої влади документи та інші
матеріали, внесені з порушенням установленого порядку;
 
   5) здійснює контроль за виконанням доручень Прем'єр-міністра
України;
 
   6) організовує  діловодство  в  Апараті,   реєстрацію
кореспонденції Прем'єр-міністра України;
 
   7) забезпечує  виконання  інших доручень Прем'єр-міністра
України.".
 
   3. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від
8 грудня 2006 р. N 599 ( 599-2006-р ) "Про віднесення посад
працівників Апарату Прем'єр-міністра України  до  відповідних
категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 50, ст. 3340; 2008 р., N 22, ст. 640):
 
   1) в абзаці третьому слова "прес-секретар Прем'єр-міністра
України,  керівник Служби протоколу Прем'єр-міністра України,
керівник канцелярії Прем'єр-міністра України," замінити словами
"прес-секретар Прем'єр-міністра України - начальник Управління у
зв'язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету
Міністрів України, керівник Протоколу Прем'єр-міністра України,
заступник керівника Апарату Прем'єр-міністра України - керівник
Секретаріату  Прем'єр-міністра України, завідуючий відділом в
Апараті Прем'єр-міністра України,";
 
   2) в абзаці четвертому слова "заступник керівника Служби
протоколу Прем'єр-міністра України, заступник керівника канцелярії
Прем'єр-міністра України" замінити словами "заступник керівника
Протоколу  Прем'єр-міністра  України,  заступник  керівника
Секретаріату Прем'єр-міністра України - завідуючий сектором".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка