Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 30 жовтня 2008 р. N 1372-р
                Київ
 
       Про призначення академічної стипендії
          Кабінету Міністрів України
        студентам вищих навчальних закладів
 
 
   Призначити академічну стипендію Кабінету Міністрів України
студентам   вищих   навчальних  закладів  на  I  семестр
2008/09 навчального року згідно з додатком.
 
   Виплату стипендії здійснювати в межах стипендіального фонду
вищих навчальних закладів.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 28
 
 
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 30 жовтня 2008 р. N 1372-р
 
               СПИСОК
        студентів вищих навчальних закладів,
        яким призначено академічну стипендію
          Кабінету Міністрів України
       на I семестр 2008/09 навчального року
 
 
   АКУЛЕНКО      - студент 5 курсу Національного технічного
Руслан Євгенович     університету "Київський політехнічний
             інститут"
 
   АНДРОСОВА     - студентка 4 курсу Національного
Олена Вікторівна     університету "Острозька академія"
             (м. Острог Рівненської області)
 
   БАКУМОВ      - студент 3 курсу Національної юридичної
Олександр Сергійович   академії імені Ярослава Мудрого
             (м. Харків)
 
   БАРАННIК      - студент 4 курсу Придніпровської
Олександр Миколайович   державної академії будівництва
             та архітектури (м. Дніпропетровськ)
 
   БЄЛIЦЬКИЙ     - студент 4 курсу Східноукраїнського
Дмитро Григорович     національного університету
             імені Володимира Даля (м. Луганськ)
 
   БIЛОУС       - студентка 4 курсу Чернівецького
Надія Володимирівна    національного університету імені
             Юрія Федьковича
 
   БОГУНОВ      - студент 4 курсу Луганського
Олександр Геннадійович  національного аграрного університету
 
   БОЖОК       - студентка 5 курсу Глухівського
Яна Станіславівна     державного педагогічного
             університету (Сумська область)
 
   БОЙКО       - студент 4 курсу Криворізького технічного
Iван Олександрович    університету (Дніпропетровська область)
 
   БОЙЧУК       - студентка 3 курсу Національного
Олена Віталіївна     університету "Острозька академія"
             (м. Острог Рівненської області)
 
   БОНДАРЕНКО     - студентка 4 курсу Вінницького
Крістіна Сергіївна    державного педагогічного університету
             імені Михайла Коцюбинського
 
   БРАТАЩУК      - студентка 5 курсу Національного
Людмила Анатоліївна    медичного університету імені
             О.О. Богомольця (м. Київ)
 
   ВАСIНА       - студентка 3 курсу Національної
Тетяна Валеріївна     музичної академії України імені
             П.I. Чайковського (м. Київ)
 
   ВАСЬКIВСЬКИЙ    - студент 4 курсу Державного
Віталій Вікторович    економіко-технологічного університету
             транспорту (м. Київ)
 
   ВЛАД        - студентка 3 курсу Закарпатського
Андріана Iванівна     державного університету (м. Ужгород)
 
   ВОДОЛАЗСЬКА    - студентка 4 курсу Донецького
Марина Юріївна      національного технічного університету
 
   ВОРОБ'ЙОВ     - студент 4 курсу Національної
Денис Михайлович     академії природоохоронного та
             курортного будівництва (м. Сімферополь)
 
   ГЕРАСИМЕНКО    - студентка 5 курсу Кримського
Ольга Василівна      державного медичного університету
             імені С.I. Георгієвського
             (м. Сімферополь)
 
   ГЕТЬМАНЧУК     - студентка 4 курсу Прикарпатського
Iрина Анатоліївна     національного університету імені
             Василя Стефаника (м. Iвано-Франківськ)
 
   ГЛОБЕНКО      - студентка 3 курсу Уманського
Юлія Iгорівна       державного педагогічного університету
             імені Павла Тичини (Черкаська область)
 
   ГНАТЮК       - студент 4 курсу Севастопольського
Iгор Миколайович     національного університету ядерної
             енергії та промисловості
 
   ГОЖАН       - студент 6 курсу Національного
Микола Ярославович    лісотехнічного університету України
             (м. Львів)
 
   ГОПКАЛО      - курсант 4 курсу Київського національного
Володимир Iванович    університету внутрішніх справ
 
   ГРЕЧИН       - студент 5 курсу Національного
Віктор Вікторович     університету "Києво-Могилянська
             академія"
 
   ГРОМОВ       - студент 4 курсу Київського національного
Максим Володимирович   університету імені Тараса Шевченка
 
   ГУЛЯКIНА      - студентка 3 курсу Харківського
Дар'я Iгорівна      національного економічного університету
 
   ГУНЬКО       - студентка 4 курсу Запорізької
Iнна Михайлівна      державної інженерної академії
 
   ГУЦАЛЕНКО     - студентка 3 курсу Київського
Наталія Вікторівна    національного університету театру, кіно
             і телебачення імені I.К. Карпенка-Карого
 
   ДОВГА       - студентка 3 курсу Національного
Тетяна Василівна     аграрного університету (м. Київ)
 
   ДРАГЛЮК      - курсант 5 курсу Військового інституту
Олексій Вікторович    телекомунікацій та інформатизації
             Національного технічного університету
             "Київський політехнічний інститут"
 
   ДРАКА       - студентка 3 курсу
Зоя Миколаївна      Переяслав-Хмельницького державного
             педагогічного університету імені
             Григорія Сковороди (Київська область)
 
   ДУЛЬСЬКА      - студентка 3 курсу Українського
Анастасія Вікторівна   державного університету фінансів
             та міжнародної торгівлі (м. Київ)
 
   ЄРМОЛАЄВА     - студентка 5 курсу Запорізького
Світлана Сергіївна    державного медичного університету
 
   ЄРШОВА       - студентка 3 курсу Київського
Надія Геннадіївна     національного лінгвістичного
             університету
 
   ЖУЧЕНКО      - курсант 5 курсу Академії внутрішніх
Єгор Сергійович      військ МВС (м. Харків)
 
   ЗАХАРОВА      - студентка 5 курсу Сумського
Тетяна Миколаївна     національного аграрного університету
 
   IВАНОВ       - студент 3 курсу Кам'янець-Подільського
Олег Анатолійович     національного університету імені
             Iвана Огієнка (Хмельницька область)
 
   КАЛИНИЧ      - студентка 4 курсу Львівської
Iрина Василівна      комерційної академії
 
   КАМИШАН      - студент 4 курсу Харківського
Артем Олексійович     національного університету
             радіоелектроніки
 
   КАМIНСЬКИЙ     - курсант 3 курсу Житомирського
Андрій Романович     військового інституту імені
             С.П. Корольова Національного авіаційного
             університету
 
   КОВАЛЬ       - студентка 3 курсу Львівського інституту
Христина Степанівна    економіки і туризму
 
   КОВАЛЬ       - студентка 4 курсу Національного
Ольга Миколаївна     педагогічного університету імені
             М.П. Драгоманова (м. Київ)
 
   КОЗИЧ       - студентка 3 курсу Національного
Аліна Євгеніївна     університету фізичного виховання
             і спорту (м. Київ)
 
   КОЛОСОВ      - курсант 3 курсу Запорізького
Роман Олександрович    юридичного інституту
             Дніпропетровського державного
             університету внутрішніх справ
 
   КОНДРАТ      - студент 4 курсу Тернопільського
Володимир Богданович   державного технічного університету
             імені Iвана Пулюя
 
   КОРНIЛЕНКО     - студентка 4 курсу Полтавського
Олена Володимирівна    університету споживчої кооперації
 
   КОРНЮХ       - курсант 5 курсу Військового інституту
Альона Миколаївна     Київського національного університету
             імені Тараса Шевченка
 
   КРЕМIНСЬКИЙ    - курсант 4 курсу Національної академії
Олег Вікторович      Служби безпеки України (м. Київ)
 
   КРУПЕНЯ      - студент 4 курсу Донецького національного
Петро Валерійович     університету економіки і торгівлі імені
             Михайла Туган-Барановського
 
   КУЗНЄЦОВ      - студент 3 курсу Білоцерківського
Сергій Васильович     національного аграрного університету
             (Київська область)
 
   КУЛИК       - студентка 4 курсу Буковинської державної
Галина Віталіївна     фінансової академії (м. Чернівці)
 
   КУРIЛОВА      - студентка 3 курсу Запорізького
Наталія Леонідівна    національного технічного університету
 
   КУШНIРЕНКО     - студентка 4 курсу Одеського
Наталя Iгорівна      національного політехнічного
             університету
 
   ЛАВРЕНЮК      - курсант 4 курсу Академії митної
Анна Сергіївна      служби України (м. Дніпропетровськ)
 
   ЛЕВКIВСЬКИЙ    - студент 3 курсу Київського
Дмитро Володимирович   національного університету будівництва
             та архітектури
 
   ЛЕГЕЙДА      - студентка 4 курсу Донецького
Дар'я Олександрівна    національного університету
 
   ЛОЗНА       - студентка 4 курсу Дніпропетровської
Наталія Олександрівна   державної фінансової академії
 
   МАРИНЕЦЬ      - студент 3 курсу Національного
Данило Валерійович    авіаційного університету (м. Київ)
 
   МАТВЄЄВА      - студентка 5 курсу Ніжинського державного
Ольга Олексіївна     університету імені Миколи Гоголя
             (Чернігівська область)
 
   МАЧАЧА       - курсант 4 курсу Харківського
Iван Миколайович     університету Повітряних Сил
             імені Iвана Кожедуба
 
   МАШНIКОВ      - студент 4 курсу Національного
Артем Євгенович      транспортного університету (м. Київ)
 
   МЕЛЬНИК      - курсант 4 курсу Львівського
Сергій Вікторович     ордена Червоної Зірки інституту
             Сухопутних військ імені гетьмана
             Петра Сагайдачного Національного
             університету "Львівська політехніка"
 
   МЕЛЕНЧУК      - студентка 3 курсу Національного
Марія Миколаївна     університету "Києво-Могилянська
             академія"
 
   МИЛЬНIКОВ     - студент 4 курсу Донбаської
Микола Віталійович    національної академії будівництва
             та архітектури (м. Макіївка Донецької
             області)
 
   МОРОЗАН      - студентка 6 курсу Національного
Євгенія Олександрівна   університету кораблебудування
             імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)
 
   МОТУЗ       - студент 3 курсу Національної
Антон Володимирович    металургійної академії України
             (м. Дніпропетровськ)
 
   НАКОНЕЧНА     - студентка 3 курсу Львівського
Галина Євгенівна     державного інституту новітніх
             технологій та управління імені
             В'ячеслава Чорновола
 
   НЕСЕЛЕВСЬКА    - студентка 3 курсу Української
Ольга Олександрівна    академії банківської справи
             Національного банку України (м. Суми)
 
   НИЧ        - студентка 3 курсу Львівської
Ярина Iгорівна      національної музичної академії
             імені М.В. Лисенка
 
   ОГАНЕСЯН      - студентка 3 курсу Кіровоградського
Алла Рачіківна      національного технічного університету
 
   ОРДИНЕЦЬ      - студент 3 курсу Харківського
Олександр Володимирович  національного університету
             імені В.Н. Каразіна
 
   ОСТРОВСЬКИЙ    - студент 3 курсу Донецького державного
Данііл Миколайович    інституту здоров'я, фізичного виховання
             і спорту
 
   ПАСЕМКIВ      - студентка 5 курсу Тернопільського
Юлія Андріївна      державного медичного університету
             імені I.Я. Горбачевського
 
   ПИЛИПЕНКО     - студентка 4 курсу Херсонського
Марія Миколаївна     національного технічного університету
 
   ПIЗЮК       - студентка 5 курсу Вінницького
Тетяна Вікторівна     національного медичного університету
             імені М.I. Пирогова
 
   ПОЛIЩУК      - студент 4 курсу Луцького національного
Віталій Леонідович    технічного університету
 
   ПОСТОЛ       - студентка 3 курсу Національного
Iнна Валеріївна      університету харчових технологій
             (м. Київ)
 
   РЕВА        - студентка 4 курсу Харківського
Наталія Анатоліївна    національного педагогічного
             університету імені Г.С. Сковороди
 
   РЕПУК       - студент 4 курсу Національного
Віталій Iгорович     університету водного господарства та
             природокористування (м. Рівне)
 
   РИБЧИНСЬКИЙ    - курсант 3 курсу Донецького юридичного
Михайло Михайлович    інституту Луганського державного
             університету внутрішніх справ
             імені Е.О. Дідоренка
 
   РОМА        - студентка 3 курсу Полтавського
Олена Валеріївна     національного технічного університету
             імені Юрія Кондратюка
 
   РОМАНЧУК      - студентка 4 курсу Житомирського
Катерина Степанівна    державного університету
             імені Iвана Франка
 
   РЯБИЙ       - студент 4 курсу Одеського національного
Георгій Володимирович   університету імені I.I. Мечникова
 
   САВIНИХ      - студентка 5 курсу Харківського
Валентина Геннадіївна   національного медичного університету
 
   СЕНИК       - студентка 3 курсу Вінницького
Ганна Олександрівна    державного аграрного університету
 
   СИДОРЕНКО     - курсант 3 курсу Севастопольського
Михайло Петрович     військово-морського ордена Червоної
             Зірки інституту імені П.С. Нахімова
 
   СIНЯЄВА      - студентка 3 курсу Харківського
Ольга Володимирівна    національного технічного університету
             сільського господарства імені
             П. Василенка
 
   СIРООКА      - студентка 4 курсу Криворізького
Iрина Олександрівна    економічного інституту Київського
             національного економічного університету
             імені Вадима Гетьмана
             (Дніпропетровська область)
 
   СОРОЧИШИН     - студент 4 курсу Одеської
Михайло Васильович    національної юридичної академії
 
   СПИРИДОНОВА    - курсант 4 курсу Національної академії
Анастасія Володимирівна  Державної прикордонної служби
             імені Б. Хмельницького (м. Хмельницький)
 
   ТАЙСТРУК      - студентка 3 курсу Південноукраїнського
Ольга В'ячеславівна    державного педагогічного університету
             імені К.Д. Ушинського (м. Одеса)
 
   ТЕРЕТА       - студент 4 курсу Львівської
Богдан Олександрович   державної фінансової академії
 
   ТОЛОКНОВА     - студентка 5 курсу Севастопольського
Олена Юріївна       національного технічного університету
 
   ТОНЕВИЦЬКИЙ    - студент 4 курсу Національної академії
Олексій Вікторович    образотворчого мистецтва і архітектури
             (м. Київ)
 
   ФОРОЩУК      - студент 3 курсу Луганського
Петро Віталійович     національного університету імені
             Тараса Шевченка
 
   ХИЖНЯК       - студентка 5 курсу Одеської національної
Жанна Олексіївна     академії зв'язку імені О.С. Попова
 
   ЧАРУПА       - студентка 3 курсу Державного
Вікторія Вікторівна    університету інформаційно-комунікаційних
             технологій (м. Київ)
 
   ЧЕРЕПАХА      - студентка 4 курсу Української державної
Тетяна Олексіївна     академії залізничного транспорту
             (м. Харків)
 
   ШАКО        - студентка 3 курсу Національного
Олена Анатоліївна     університету державної податкової служби
             (м. Iрпінь Київської області)
 
   ШЕВЧИШЕН      - курсант 4 курсу Кіровоградського
Артем Вікторович     юридичного інституту Харківського
             національного університету внутрішніх
             справ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка