Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок введення в дію Закону України "Про нотаріат"

            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
      Про порядок введення в дію Закону України
             "Про нотаріат"
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 39, ст.384 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Ввести в дію Закон України "Про нотаріат" ( 3425-12 )
з 1 січня 1994 року.
 
   2. До приведення законодавства України у відповідність з
Законом України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) застосовуються акти
законодавства України в частині, що не суперечить цьому Законові.
 
   3. Встановити, що без стажування і складання кваліфікаційного
іспиту до нотаріальної діяльності допускаються нотаріуси, які на
день набрання цим Законом чинності  працювали  в  державних
нотаріальних конторах, а також посадові  особи  Міністерства
юстиції України, управлінь юстиції Ради Міністрів Республіки
Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій, робота яких безпосередньо пов'язана з керівництвом
та контролем за діяльністю нотаріату.
   Управління юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
вправі продовжувати строки дії трудових договорів з державними
нотаріусами, які не мають вищої юридичної освіти і призначені на
посаду  до  введення  в  дію Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ). Дія трудових договорів у таких випадках може бути
продовжена на строк не більше одного року з моменту набрання
чинності цим Законом, а щодо осіб, які навчаються у вищих
навчальних закладах (університеті, академії, інституті) - до
закінчення навчання.
 
   4. Кабінету Міністрів України до 1 квітня 1994 року:
   внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом
України "Про нотаріат" ( 3425-12 );
   привести рішення Уряду України у відповідність із  цим
Законом;
   розробити і затвердити нормативні акти, необхідні  для
виконання положень цього Закону;
   забезпечити перегляд і  скасування  міністерствами  і
відомствами України їх нормативних актів, що суперечать вказаному
Закону.
 
   5. Органам місцевої державної адміністрації привести прийняті
рішення  у  відповідність із Законом України "Про нотаріат"
( 3425-12 ).
 
   6. Рекомендувати органам місцевої виконавчої влади Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя сприяти виділенню
приміщень для нотаріусів, які займаються приватною нотаріальною
діяльністю, з наданням пільг щодо стягнення орендної плати.
 
   7. Вважати таким, що втратив чинність, Закон Української РСР
від 25 грудня 1974 року "Про державний нотаріат" ( 3377-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 1, ст.4; 1979 р., N 39,
ст.497).
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 2 вересня 1993 року
     N 3426-XII
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка