Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення у Міністерстві освіти і науки оперативного штабу з питань вступної кампанії 2009 року у вищих навчальних закладах

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.10.2008 N 986
 
 
      Про створення у Міністерстві освіти і науки
     оперативного штабу з питань вступної кампанії
       2009 року у вищих навчальних закладах
 
 
   Для забезпечення контролю за проведенням вступної кампанії у
вищих навчальних закладах та протидії протиправним проявам у цих
закладах, Н А К А З У Ю:
 
   1. Утворити в Міністерстві освіти і науки на період прийому
документів,  проведення  конкурсного  відбору  та зарахування
абітурієнтів до вищих навчальних закладів  оперативний  штаб
"Вступна кампанія 2009 року".
 
   2. Затвердити  персональний склад оперативного штабу, що
додається.
 
   3. Затвердити  заходи  щодо  забезпечення  контролю  за
проведенням вступної кампанії у вищих навчальних закладах, що
додаються.
 
   4. Установити на період з 29 червня по 29 серпня 2009 року
консультаційний телефон оперативного штабу з питань вступу до
вищих навчальних закладів - 486-28-49.
 
   5. Оперативному штабу:
 
   5.1. Налагодити взаємодії з центральними органами виконавчої
влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади,
правоохоронними органами, Міністерством освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій, органами
студентського  самоврядування  вищих навчальних закладів щодо
розв'язання проблемних питань вступної кампанії.
 
   5.2. Систематично інформувати громадськість через  засоби
масової інформації про хід вступної кампанії, виявлені факти
порушень у вищих навчальних закладах та вжиті заходи.
 
   6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                       I.О.Вакарчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОН України
                   28.10.2008 N 986
 
 
               СКЛАД
     оперативного штабу "Вступна кампанія 2009 року"
 
 
 ВАКАРЧУК         - Міністр, керівник оперативного
 Iван Олександрович     штабу
 
 БОЛЮБАШ          - директор департаменту вищої
 Ярослав Якович       освіти, заступник керівника
 
 ДУДНИК          - заступник начальника управління
 Юрій Павлович        ліцензування, акредитації та
               нострифікації
 
 БУРЛАКОВ         - голова Державної інспекції
 Олександр Миколайович    навчальних закладів
 
 ВАСЕЧКО          - начальник юридичного відділу
 Тетяна Костянтинівна
 
 КОЛЕСНИК         - головний спеціаліст департаменту
 Геннадій Олексійович    вищої освіти
 
 ЗАПОРОЖЕЦЬ        - завідувач сектору взаємодії з
 Тетяна Миколаївна      засобами масової інформації та
               зв'язків з громадськістю
 
 МАЗАРАКI         - голова Громадської ради при
 Анатолій Антонович     департаменті вищої освіти, ректор
               Київського національного
               торговельно-економічного
               університету
 
 ВОЛОСОВЕЦЬ        - заступник директора Департаменту
 Олександр Петрович     кадрової політики, освіти і науки
               - начальник відділу освіти і
               науки Міністерства охорони
               здоров'я України (за згодою)
 
 ПОЛУСМЯК         - начальник відділу навчальних
 Олександр Миколайович    закладів Міністерства культури і
               туризму України (за згодою)
 
 IЩЕНКО          - директор департаменту аграрної
 Тетяна Дем'янівна      освіти, науки та дорадництва
               Міністерства аграрної політики
               України (за згодою)
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОН України
                   28.10.2008 N 986
 
 
               ЗАХОДИ
      щодо забезпечення контролю за проведенням
     вступної кампанії у вищих навчальних закладах
 
 
------------------------------------------------------------------
¦N ¦    Назва заходу    ¦   Термін   ¦ Відповідальні ¦
¦ ¦              ¦  виконання  ¦  виконавці  ¦
¦--+---------------------------+----------------+----------------¦
¦1 ¦Провести регіональні    ¦  грудень,  ¦Болюбаш Я.Я.  ¦
¦ ¦наради-семінари      ¦  червень   ¦        ¦
¦ ¦з відповідальними     ¦        ¦        ¦
¦ ¦секретарями        ¦        ¦        ¦
¦ ¦приймальних комісій    ¦        ¦        ¦
¦--+---------------------------+----------------+----------------¦
¦2 ¦Забезпечити роботу     ¦  червень   ¦Болюбаш Я.Я.  ¦
¦ ¦інформаційно-комунікаційної¦        ¦        ¦
¦ ¦системи "Конкурс"     ¦        ¦        ¦
¦ ¦оперативного інформування ¦        ¦        ¦
¦ ¦абітурієнтів про хід    ¦        ¦        ¦
¦ ¦вступної кампанії,     ¦        ¦        ¦
¦ ¦конкурсну ситуацію тощо  ¦        ¦        ¦
¦--+---------------------------+----------------+----------------¦
¦3 ¦Забезпечити функціонування ¦липень - серпень¦Болюбаш Я.Я.,  ¦
¦ ¦консультаційних телефонів з¦        ¦центральні   ¦
¦ ¦питань вступної кампанії у ¦        ¦органи     ¦
¦ ¦вищих навчальних закладах ¦        ¦виконавчої влади¦
¦ ¦              ¦        ¦що мають у   ¦
¦ ¦              ¦        ¦підпорядкуванні ¦
¦ ¦              ¦        ¦вищі навчальні ¦
¦ ¦              ¦        ¦заклади     ¦
¦--+---------------------------+----------------+----------------¦
¦4 ¦Забезпечити інформування  ¦  Постійно  ¦Болюбаш Я.Я.,  ¦
¦ ¦керівництва міністерств про¦        ¦центральні   ¦
¦ ¦хід вступної кампанії та  ¦        ¦органи     ¦
¦ ¦факти правопорушень    ¦        ¦виконавчої влади¦
¦ ¦              ¦        ¦що мають у   ¦
¦ ¦              ¦        ¦підпорядкуванні ¦
¦ ¦              ¦        ¦вищі навчальні ¦
¦ ¦              ¦        ¦заклади     ¦
¦--+---------------------------+----------------+----------------¦
¦5 ¦Забезпечити систематичне  ¦  Постійно  ¦Запорожець Т.М.,¦
¦ ¦інформування громадськості ¦        ¦Болюбаш Я.Я.,  ¦
¦ ¦про хід вступної кампанії, ¦        ¦центральні   ¦
¦ ¦виявлені факти       ¦        ¦органи     ¦
¦ ¦правопорушень через засоби ¦        ¦виконавчої влади¦
¦ ¦масової інформації     ¦        ¦що мають у   ¦
¦ ¦              ¦        ¦підпорядкуванні ¦
¦ ¦              ¦        ¦вищі навчальні ¦
¦ ¦              ¦        ¦заклади     ¦
¦--+---------------------------+----------------+----------------¦
¦6 ¦Організувати постійний   ¦  Постійно  ¦Болюбаш Я.Я.,  ¦
¦ ¦прийом громадян з питань  ¦        ¦центральні   ¦
¦ ¦вступної кампанії та    ¦        ¦органи     ¦
¦ ¦забезпечити оперативне   ¦        ¦виконавчої влади¦
¦ ¦реагування на зміст їхніх ¦        ¦що мають у   ¦
¦ ¦звернень          ¦        ¦підпорядкуванні ¦
¦ ¦              ¦        ¦вищі навчальні ¦
¦ ¦              ¦        ¦заклади     ¦
¦--+---------------------------+----------------+----------------¦
¦7 ¦Забезпечити постійний   ¦  Постійно  ¦Болюбаш Я.Я.  ¦
¦ ¦зв'язок з центральними   ¦        ¦        ¦
¦ ¦органами виконавчої влади, ¦        ¦        ¦
¦ ¦які мають у        ¦        ¦        ¦
¦ ¦підпорядкуванні вищі    ¦        ¦        ¦
¦ ¦навчальні заклади, з питань¦        ¦        ¦
¦ ¦вступної кампанії та    ¦        ¦        ¦
¦ ¦громадськими регіональними ¦        ¦        ¦
¦ ¦комісіями         ¦        ¦        ¦
¦--+---------------------------+----------------+----------------¦
¦8 ¦Проводити інспектування  ¦  Постійно  ¦Бурлаков О.М., ¦
¦ ¦вищих навчальних закладів з¦        ¦Болюбаш Я.Я.,  ¦
¦ ¦питань організації вступної¦        ¦центральні   ¦
¦ ¦кампанії (за окремим    ¦        ¦органи     ¦
¦ ¦графіком)         ¦        ¦виконавчої влади¦
¦ ¦              ¦        ¦що мають у   ¦
¦ ¦              ¦        ¦підпорядкуванні ¦
¦ ¦              ¦        ¦вищі навчальні ¦
¦ ¦              ¦        ¦заклади     ¦
¦--+---------------------------+----------------+----------------¦
¦9 ¦Забезпечити збір      ¦  10.08.2009  ¦Болюбаш Я.Я.,  ¦
¦ ¦оперативної інформації про ¦        ¦центральні   ¦
¦ ¦зарахування на перший курс ¦        ¦органи     ¦
¦ ¦вищих навчальних закладів ¦        ¦виконавчої влади¦
¦ ¦за джерелами фінансування ¦        ¦що мають у   ¦
¦ ¦              ¦        ¦підпорядкуванні ¦
¦ ¦              ¦        ¦вищі навчальні ¦
¦ ¦              ¦        ¦заклади     ¦
¦--+---------------------------+----------------+----------------¦
¦10¦Забезпечити подання    ¦  15.09.2009  ¦Міністерства,  ¦
¦ ¦письмових звітів про    ¦        ¦інші органи   ¦
¦ ¦результати прийому у 2009 ¦        ¦виконавчої влади¦
¦ ¦році            ¦        ¦які мають у   ¦
¦ ¦              ¦        ¦підпорядкуванні ¦
¦ ¦              ¦        ¦вищі навчальні ¦
¦ ¦              ¦        ¦заклади     ¦
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка