Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів та форми заяви про видачу дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів

     ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            17.12.2008 N 198
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 січня 2009 р.
                   за N 3/16019
 
 
         Про затвердження форми дозволу
        на здійснення міжнародних перевезень
           радіоактивних матеріалів
        та форми заяви про видачу дозволу
       на перевезення радіоактивних матеріалів
 
 
   Відповідно до  Порядку  видачі  дозволу  на  здійснення
міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів України від 03.10.2007 N 1196
( 1196-2007-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму дозволу  на  здійснення  міжнародних
перевезень радіоактивних матеріалів та форму заяви про видачу
дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів, що додаються.
 
   2. Центральному інспекційному  управлінню  (Гільов  О.Г.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та доведення
до  відома  зацікавлених організацій інформації про набрання
чинності цим наказом.
 
   3. Iнформаційно-кризовому управлінню  (Ананенко  О.М.)  у
тижневий термін після державної реєстрації наказу забезпечити його
розміщення на веб-сайті Держатомрегулювання.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови - Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної
безпеки України Гашева М.Х.
 
 Голова                       О.А.Миколайчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   ядерного регулювання України
                   17.12.2008 N 198
 
 
          (бланк Держатомрегулювання)
 
 
               ДОЗВIЛ
        на здійснення міжнародних перевезень
           радіоактивних матеріалів
        UA/_______ - ____/T/ FF (SF, RM)(1)
 
 
 1. Заявник: _____________________________________________________
 
 2. Вантажовідправник: ___________________________________________
 
 3. Місце відправлення: __________________________________________
 
 4. Вантажоодержувач: ____________________________________________
 
 5. Місце призначення: ___________________________________________
 
 6. Радіоактивний матеріал: ______________________________________
 
 7. Упаковка: ____________________________________________________
 
 8. Вид (и) транспорту: __________________________________________
 
 9. Підстава для видачі дозволу: _________________________________
 
 10. Фізичний захист повинен забезпечуватися на рівнях, не нижчих,
 ніж це передбачено Конвенцією про фізичний захист ядерного
 матеріалу та ядерних установок(2).
 
 11. У випадку радіаційної аварії або будь-якого інциденту при
 транспортуванні  негайно сповістити Держатомрегулювання (тел.
 _________________;  факс_______________),  найближчий  відділ
 Міністерства внутрішніх справ України.
 
 12. Протягом трьох днів після виконання перевезення письмово
 повідомити про це Держатомрегулювання за адресою: ______________
 або факсом: __________.
 
 13. Протягом  10  днів  після  ввезення  (вивезення) джерел
 іонізуючого випромінювання вантажоодержувач (вантажовідправник)
 повинен  подати  до Головного реєстрового центру Державного
 регістру джерел іонізуючого випромінювання повідомлення згідно з
 Порядком державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання,
 затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000
 N 1718(3).
 
 14. Додаткові умови: ____________________________________________
 
 15. Термін дії дозволу: з ____________ до ______________
 
 Цей дозвіл не замінює інших дозвільних документів на перевезення
 небезпечних вантажів.
 
 _______________   ___________________  ______________________
  (посада)       (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
              М.П.
 
---------------
   (1) Після літер UA зазначається номер дозволу, дві останні
цифри року видачі дозволу, FF - у разі перевезення свіжого
ядерного палива, SF - у разі перевезення відпрацьованого ядерного
палива, RM - у разі перевезення інших радіоактивних матеріалів.
   (2) Записується  в  разі  перевезення  свіжого  або
відпрацьованого ядерного палива.
   (3) Записується, якщо джерела іонізуючого  випромінювання
підлягають державній реєстрації в Регістрі відповідно до чинного
законодавства.
 
 Начальник відділу безпеки
 перевезень Центрального
 інспекційного управління                 В.Сакало
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   ядерного регулювання України
                   17.12.2008 N 198
 
 
             (бланк заявника)
 
                   Голові (заступнику Голови)
                   Державного комітету ядерного
                   регулювання України
 
 
               ЗАЯВА
        про видачу дозволу на перевезення
           радіоактивних матеріалів
 
 
 Заявник _________________________________________________________
     (найменування, місцезнаходження юридичної особи або
      прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання
      фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
 
 просить видати дозвіл на здійснення  міжнародних  перевезень
 радіоактивних матеріалів.
 
 Вантажовідправник _______________________________________________
          (найменування, місцезнаходження юридичної особи
          або прізвище, ім'я, по батькові та місце
          проживання фізичної особи - суб'єкта
          підприємницької діяльності)
 
 Місце відправлення ______________________________________________
          (найменування, місцезнаходження підприємства)
 
 Вантажоодержувач ________________________________________________
         (найменування, місцезнаходження юридичної особи
          або прізвище, ім'я, по батькові та місце
          проживання фізичної особи - суб'єкта
          підприємницької діяльності)
 
 Місце одержання _________________________________________________
          (найменування, місцезнаходження підприємства)
 
 Радіоактивний матеріал __________________________________________
            (назва або символ(и) радіонукліда (ів),
            активність кожного радіонукліда (ів),
            зазначена в Бк з відповідним префіксом СI;
            для подільного матеріалу - маса в грамах;
            кількість ДIВ (шт.); для свіжого ядерного
            палива - тип палива, його ідентифікатор
            згідно із сертифікатом на конструкцію
            упаковки, збагачення, маса подільного
            матеріалу (кг), кількість (шт.); для
            відпрацьованого ядерного палива - маса
            подільного матеріалу (кг), кількість (шт.))
 
 Упаковка ________________________________________________________
     (тип, кількість, категорія, транспортний індекс, для
      подільного матеріалу - індекс безпеки з критичності,
      належне транспортне найменування, номер ООН)
 
 Розпізнавальний знак для кожного
 сертифіката, передбаченого правилами
 безпечного перевезення радіоактивних
 матеріалів МАГАТЕ _______________________________________________
 
 Номер аварійної картки __________________________________________
 
 Вид(и) транспорту _______________________________________________
 
 Iнформація про заходи
 щодо забезпечення фізичного
 захисту вантажу _________________________________________________
 
 Пункт пропуску на митному кордоні України _______________________
 
 Термін дії дозволу ______________________________________________
 
 До заяви додаються: _____________________________________________
          (згідно з пунктом 4 Порядку видачі дозволу на
          здійснення міжнародних перевезень радіоактивних
          матеріалів, затвердженого постановою Кабінету
          Міністрів України від 03.10.2007 N 1196)
 
 _______________   ___________________  ______________________
  (посада)       (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
 Начальник відділу безпеки
 перевезень Центрального
 інспекційного управління                 В.Сакало
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка