Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Технологічної схеми проходження документів для здійснення операцій по обслуговуванню бюджетів на центральному рівні Державного казначейства України

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2008 N 563
 
 
       Про внесення змін до Технологічної схеми
     проходження документів для здійснення операцій
     по обслуговуванню бюджетів на центральному рівні
         Державного казначейства України
 
 
   З метою удосконалення документообігу  та  взаємодії  між
структурними підрозділами Державного казначейства України при
здійсненні операцій з повернення коштів, що сплачені до державного
бюджету у національній та іноземній валютах на рахунки Державного
казначейства України, відповідно до пункту 9 Положення  про
Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21.12.2005  N 1232   ( 1232-2005-п ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести зміни до Технологічної схеми проходження документів
для здійснення операцій по обслуговуванню бюджетів на центральному
рівні  Державного  казначейства України, затвердженої наказом
Державного казначейства  України  від  11.07.2008  N  293
( v0293506-08 ), що додаються.
 
   2. Директору  Департаменту  методології  з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.I. довести
цей наказ до відома заступників голови та керівників самостійних
структурних  підрозділів  центрального  апарату  Державного
казначейства України.
 
   3. Наказ набирає чинності згідно з законодавством.
 
   4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
заступників голови відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Голова                          Т.Я.Слюз
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   29.12.2008 N 563
 
 
               ЗМIНИ
     до Технологічної схеми проходження документів
      для здійснення операцій по обслуговуванню
         бюджетів на центральному рівні
         Державного казначейства України
             ( v0293506-08 )
 
 
   1. Пункт 1.3 розділу 1 викласти у такій редакції:
   "1.3. Повернення коштів, що сплачені до державного бюджету у
національній  та  іноземній  валютах  на  рахунки Державного
казначейства України (центральний рівень) та підлягають поверненню
згідно з чинним законодавством
   1.3.1. Управління  бюджетних  надходжень  на  підставі
відповідних документів (матеріалів) щодо повернення помилково або
надмірно зарахованих до бюджету податків, зборів (обов'язкових
платежів) та інших надходжень державного бюджету з рахунків,
відкритих для обліку доходів державного бюджету (балансові рахунки
3111, 3121) на центральному рівні Державного казначейства України,
а також з валютних рахунків Державного казначейства України,
відкритих в установах банків, готує Висновок про повернення
вказаних платежів з державного бюджету (два примірники).
   1.3.2. Управління обслуговування боргових зобов'язань держави
на підставі документів (за заявою платника, поданням органів, які
здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників, та інших)
щодо повернення помилково або надмірно зарахованих до державного
бюджету  коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової
допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі
залучених  державою  або під державні гарантії, з рахунків,
відкритих у Державному казначействі України  за  балансовими
рахунками 3113, 3123, а також з валютних рахунків Державного
казначейства України, відкритих в установах банків, готує Висновок
про  повернення вказаних платежів з державного бюджету (два
примірники).
   1.3.3. У Висновку про повернення коштів зазначаються підстави
для повернення коштів з бюджету, найменування отримувача, сума
коштів, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з
бюджету - у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку
одержувача коштів або готівкою, дата зарахування коштів до бюджету
та інша інформація.
   1.3.4. Висновки  про  повернення  коштів  передаються на
візування до Юридичного департаменту (в частині відповідності
чинному  законодавству щодо підстав для повернення коштів з
бюджету) та до Департаменту бухгалтерського обліку  операцій
державного бюджету (в частині підтвердження факту зарахування
коштів до державного бюджету).
   1.3.5. Завізовані структурним підрозділом, який підготував
висновок, Юридичним департаментом, та  відповідальною  особою
Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету,
яка підтвердила факт зарахування коштів до державного бюджету,
затверджені керівництвом Держказначейства Висновки передаються для
виконання Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного
бюджету.
   1.3.6. Юридичний департамент на підставі судового рішення про
повернення  коштів, що перераховані до державного бюджету у
національній та  іноземній  валютах  на  рахунки  Державного
казначейства України (центральний рівень), та інших документів
(матеріалів), які стосуються виконання такого судового рішення,
готує Висновок про повернення коштів за судовим рішенням та
передає його для виконання Департаменту бухгалтерського обліку
операцій державного бюджету.
   У Висновку про повернення коштів  за  судовим  рішенням
зазначаються підстави для повернення коштів; обставини справи,
інші обставини, що впливають на виконання судового рішення про
повернення коштів; норми законодавчих актів, що регулюють це
питання; інформація, що підтверджує зарахування суми до бюджету;
висновок про перерахування коштів або готівкою із зазначенням
банку (підприємства поштового зв'язку), вказаного стягувачем чи
його представником, або у безготівковій формі із зазначенням
реквізитів банківського рахунку, відкритого на ім'я стягувача чи
його представника. У разі, якщо отримувач коштів фізична особа,
вказуються її паспортні дані. Якщо кошти отримує представник,
вказується правочин, що надає відповідні повноваження.
   У разі виникнення обставин, що впливають на виконання судових
рішень про повернення коштів з державного бюджету, Юридичний
департамент повідомляє Департамент бухгалтерського обліку операцій
державного бюджету про зупинення (відстрочення, розстрочення)
виконання Висновку, або визнає його таким, що не  підлягає
виконанню.
   1.3.7. Департамент бухгалтерського обліку операцій державного
бюджету на підставі Висновків про повернення коштів у національній
валюті, формує платіжні доручення в АС "Казна-Доходи", підписує їх
згідно  з  вимогами  системи  захисту. Платіжні доручення в
автоматизованому режимі передаються для перевірки та накладання
підпису до Управління платіжної системи на паперових носіях та в
електронному вигляді згідно з вимогами системи захисту на рівні
АРМ бухгалтера СЕП НБУ для подальшої передачі в СЕП НБУ.
   У разі повернення коштів в іноземній валюті, Департамент
бухгалтерського  обліку операцій державного бюджету готує на
паперових носіях Заяву на переказ в іноземній валюті, підписує її
в  установленому  порядку  та  направляє  до ВАТ "Державний
експортно-імпортний банк України".
   1.3.8. Після здійснення операції щодо перерахування коштів
Департамент бухгалтерського обліку операцій державного бюджету
передає другий примірник Висновку з відміткою про виконання
структурному підрозділу, який підготував Висновок.
   1.3.9. Департамент  видатків  державного  бюджету у разі
помилково здійснених операцій головними розпорядниками бюджетних
коштів, які здійснюють окремі видатки через рахунки, відкриті в
установах банків, отримує від головного розпорядника коштів лист з
обґрунтуванням  необхідності  здійснення коригування відкритих
бюджетних асигнувань на суму, вказану в платіжному дорученні.
   1.3.10. Департамент видатків державного бюджету отримує від
Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету
копію платіжного доручення про повернення коштів на рахунки 3112
та 3124.
   1.3.11. Департамент  видатків  державного  бюджету  після
отримання копії платіжного доручення про повернення коштів готує
Доповідну записку керівництву Державного казначейства України щодо
необхідності коригування асигнувань (відновлення асигнувань) на
узагальненому рахунку відкритих асигнувань головного розпорядника
коштів.
   1.3.12. Департамент  видатків  державного  бюджету  після
отримання  згоди  керівництва  опрацьовує   розподіл   у
загальновстановленому порядку".
 
 Директор Департаменту
 методології з обслуговування
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                   Н.I.Сушко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка