Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни до Правил розрахунків за перевезення вантажів

      МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   01.12.2008 N 1454
                   ( z1227-08 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 грудня 2008 р.
                   за N 1231/15922
 
 
               ЗМIНИ
     до Правил розрахунків за перевезення вантажів
              ( z0864-00 )
 
 
   1. У назві розділу 2 слова "технологічні центри з оброблення
перевізних документів" замінити словами "розрахункові підрозділи
залізниць".
 
   2. У пункті 2.1 слова "Технологічні центри з оброблення
перевізних документів (ТехПД)" замінити словами "Розрахункові
підрозділи залізниць (далі - розрахункові підрозділи)".
 
   3. В абзаці першому пункту 2.3 слова "Безготівкові" та "через
ТехПД" виключити.
 
   4. У пункті 2.6:
 
   4.1. Абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
   "2.6. Розрахунковий підрозділ веде облік надходження коштів
на особовий рахунок платника і використання їх платником для
оплати перевезень та наданих залізницею послуг.
   Облік витрачених коштів здійснюється на підставі перевізних
документів, накопичувальних карток (додаток 3), відомостей плати
за користування вагонами та контейнерами, за подавання, забирання
вагонів та маневрову роботу".
 
   4.2. В абзаці третьому:
   у другому  реченні  слово  "платника"  замінити  словом
"вантажовласника";
   доповнити абзац новим реченням такого змісту:
   "Один примірник накопичувальної картки, відомості плати за
користування вагонами та контейнерами, за подавання, забирання
вагонів та маневрову роботу надаються вантажовласнику".
 
   4.3. Абзац четвертий виключити.
 
   4.4. В абзаці п'ятому слова "який списується з особового"
замінити словами "сума якого відображається в особовому".
 
   5. Перше речення пункту 2.7 викласти в такій редакції:
   "2.7. На кожного платника розрахунковий підрозділ складає
перелік документів, які включені до розрахунку за звітну добу щодо
відправлення, видачі вантажів і додаткових  зборів  у  двох
примірниках".
 
   6. У  тексті  Правил  слово  "ТехПД"  замінити  словами
"розрахунковий підрозділ" у відповідних відмінках.
 
   7. У додатку 1:
 
   7.1. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:
   "3.2. У міру виконання перевезень та надання послуг залізниця
відображає в особовому рахунку використання  Вантажовласником
коштів для оплати перевезень вантажів, за користування вагонами
(контейнерами), подавання, забирання вагонів, маневрову роботу,
зберігання вантажів, інших додаткових послуг, а також штрафів на
підставі відповідних документів".
 
   7.2. Абзац перший пункту 3.3 виключити.
 
   7.3. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:
   "3.4. На  вимогу  Вантажовласника  проводиться  звірка
розрахунків між ним і Залізницею, результати якої оформляються
актом".
 
   7.4. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:
   "4.2. У разі виявлення неправильного відображення в особовому
рахунку використання коштів вантажовласником Залізниця вносить
відповідні зміни до особового рахунку Вантажовласника".
 
   8. У додатку 2:
 
   8.1. Слова "(найменування технологічного центру з оброблення
перевізних документів (ТехПД))" виключити.
 
   8.2. У  тексті  додатка  слово "ТехПД" замінити словами
"розрахунковий підрозділ" у відповідних відмінках.
 
   9. Додаток 3 викласти в новій редакції, що додається.
 
   10. Додаток 4 виключити.
 
 Директор Департаменту
 залізничного транспорту                М.Макаренко
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 2.6 Правил
                   розрахунків за перевезення
                   вантажів
                   ( z0864-00 )
 
 Станція ________________
 ______________ залізниці       Форма ФДУ-92
 
 
 
      НАКОПИЧУВАЛЬНА КАРТКА N __________________
       зборів за роботи (послуги) та штрафів,
    пов'язаних з перевезенням вантажів (вантажобагажу),
         .... ............. 200... року
        (число та місяць оформлення картки)
 
 
 Код і найменування платника _____________________________________
 Код і найменування вантажовласника ______________________________
 
-----------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Найменування¦Код/підкод¦ Сума ¦Найменування¦  Дані  ¦ Підстави ¦Примітки¦
¦з/п¦ платежу  ¦ платежу ¦платежу,¦ та номер ¦  для  ¦  для  ¦    ¦
¦  ¦      ¦     ¦ грн. ¦ документа ¦нарахування¦справляння¦    ¦
¦  ¦      ¦     ¦    ¦      ¦ платежу ¦ платежів ¦    ¦
¦---+------------+----------+--------+------------+-----------+----------+--------¦
¦  ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦     ¦    ¦
¦---+------------+----------+--------+------------+-----------+----------+--------¦
¦  ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦     ¦    ¦
¦---+------------+----------+--------+------------+-----------+----------+--------¦
¦  ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦     ¦    ¦
¦---+------------+----------+--------+------------+-----------+----------+--------¦
¦  ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦     ¦    ¦
----------------------------+--------+---------------------------------------------
 РАЗОМ           ¦    ¦
              ----------
 
 Працівник станції ______________________________
          (підпис, прізвище та ініціали)
 
 Працівник вантажовласника ______________________
          (підпис, прізвище та ініціали)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка