Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України

      МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            01.12.2008 N 1454
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 грудня 2008 р.
                   за N 1227/15918
 
 
           Про затвердження змін
        до деяких нормативно-правових актів
         Міністерства транспорту України
 
 
   Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство транспорту
та зв'язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06.06.2006 N 789 ( 789-2006-п ), та пункту 5 Статуту
залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06.04.98 N 457 ( 457-98-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Зміни  до Правил користування вагонами і
контейнерами, затверджених наказом Міністерства транспорту України
від 25.02.99 N 113 ( z0165-99 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 15.03.99 за N 165/3458 (із змінами), що додаються.
 
   2. Затвердити Зміни до  Правил  приймання  вантажів  до
перевезення, затверджених наказом Міністерства транспорту України
від 21.11.2000 N 644 ( z0861-00 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції  України 24.11.2000 за N 861/5082 (із змінами), що
додаються ( z1228-08 ).
 
   3. Затвердити Зміни до Правил видачі вантажів ( z0862-00 ),
затверджених  наказом  Міністерства  транспорту  України  від
21.11.2000 N 644 ( z0861-00 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції  України 24.11.2000 за N 862/5083 (із змінами), що
додаються ( z1229-08 ).
 
   4. Затвердити  Зміни  до  Правил  оформлення  перевізних
документів  (  z0863-00 ), затверджених наказом Міністерства
транспорту України від 21.11.2000  N  644  (  z0861-00  ),
зареєстрованих у  Міністерстві  юстиції України 24.11.2000 за
N 863/5084 (із змінами), що додаються ( z1230-08 ).
 
   5. Затвердити Зміни до Правил розрахунків за перевезення
вантажів  (  z0864-00  ),  затверджених наказом Міністерства
транспорту України від  21.11.2000  N  644  (  z0861-00  ),
зареєстрованих у  Міністерстві  юстиції України 24.11.2000 за
N 864/5085 (із змінами), що додаються ( z1231-08 ).
 
   6. Абзац п'ятий пункту 7  Правил  перевезення  вантажів
залізничними лініями вузької колії ( z0871-00 ), затверджених
наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644
( z0861-00  ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
24.11.2000 за N 871/5092, виключити.
 
   7. Абзац третій пункту 15 Правил перевезення вантажів у
спеціальних  та  спеціалізованих  контейнерах  відправників і
одержувачів ( z0872-00 ), затверджених наказом  Міністерства
транспорту України  від  21.11.2000  N  644  (  z0861-00 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  24.11.2000  за
N 872/5093,  викласти  в  такій  редакції: "код країни, код
типорозміру контейнера".
 
   8. Затвердити Зміни до Правил обслуговування залізничних
під'їзних колій ( z0875-00 ), затверджених наказом Міністерства
транспорту України від  21.11.2000  N  644  (  z0861-00  ),
зареєстрованих у  Міністерстві  юстиції України 24.11.2000 за
N 875/5096 (із змінами), що додаються ( z1232-08 ).
 
   9. Пункт 7 Правил переадресування вантажів ( z0794-01 ),
затверджених  наказом  Міністерства  транспорту  України  від
20.08.2001 N 542 ( z0793-01 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 10.09.2001 за N 794/5985 (із змінами), доповнити
новим абзацом такого змісту:
   "Якщо необхідність переадресування імпортного вантажу виникла
після розкредитування  первинних  перевізних  документів,  то
переадресування такого вантажу оформляється новими перевізними
документами.".
 
   10. У другому реченні абзацу третього пункту 11 Правил
перевезення вантажів у вагонах відкритого типу ( z0796-01 ),
затверджених  наказом  Міністерства  транспорту  України  від
20.08.2001 N 542 ( z0793-01 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 10.09.2001 за N 796/5987 (із змінами), цифри
"1988" замінити цифрами "1990".
 
   11. Затвердити  Зміни  до Правил перевезення вантажів в
універсальних контейнерах ( z0798-01 ), затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 20.08.2001 N 542 ( z0793-01 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України  10.09.2001  за
N 798/5989 (із змінами), що додаються ( z1233-08 ).
 
   12. У додатку 1 до Правил складання актів ( z0567-02 ),
затверджених  наказом  Міністерства  транспорту  України  від
28.05.2002 N 334 ( z0565-02 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 08.07.2002 за N 567/6855 (із змінами), позицію 5
"5. Вагонний лист ст. ____" виключити. У зв'язку з цим позицію 6
уважати позицією 5.
 
   13. Затвердити Зміни  до  Правил  планування  перевезень
вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від
09.12.2002 N 873 ( z1030-02 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 29.12.2002 за N 1030/7318 (із змінами), що
додаються ( z1234-08 ).
 
   14. Затвердити Зміни до Правил перевезення наливних вантажів,
затверджених  наказом  Міністерства  транспорту  України  від
18.04.2003 N 299 ( z0558-03 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції  України 07.07.2003 за N 558/7879 (із змінами), що
додаються ( z1235-08 ).
 
   15. Державній адміністрації залізничного транспорту України
(Мельничук В.О.):
 
   15.1. Подати цей наказ до Міністерства юстиції України на
державну реєстрацію в установленому порядку.
 
   15.2. Довести наказ  до  відома  працівників  залізниць,
підприємств, організацій, установ, експедиторів та громадян, які
користуються послугами залізничного транспорту.
 
   16. Контроль за виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступника Міністра Бадагова В.Ф.
 
 Міністр                        Й.Вінський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   01.12.2008 N 1454
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 грудня 2008 р.
                   за N 1227/15918
 
 
               ЗМIНИ
     до Правил користування вагонами і контейнерами
              ( z0165-99 )
 
 
   1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
   "3. Облік часу користування вагонами і контейнерами  та
нарахування плати за користування ними провадиться на станціях
відправлення та призначення за Відомістю плати за користування
вагонами форми ГУ-46 (додаток 1), Відомістю плати за користування
контейнерами форми ГУ-46к (додаток 11), які складаються  на
підставі Пам'яток про подавання/забирання вагонів форми ГУ-45
(додаток 2), Пам'яток про видачу/ приймання контейнерів форми
ГУ-45к (додаток 8), Повідомлення про закінчення вантажних операцій
з вагонами (додаток 12), Актів про затримку вагонів форми ГУ-23а
(додаток 3), Актів загальної форми ГУ-23 (додаток 6)".
 
   2. У пункті 4:
 
   2.1. Абзац перший викласти в такій редакції:
   "4. Відомості плати за користування вагонами, контейнерами
складаються на вагони, контейнери, що подаються під навантаження
та вивантаження, є документами обліку часу перебування вагонів,
контейнерів у пунктах навантаження та вивантаження та на під'їзних
коліях і містять розрахунки платежів за користування вагонами,
контейнерами".
 
   2.2. В абзаці другому слова "начальником станції" замінити
словами "працівником станції".
 
   2.3. В абзаці шостому слова "користування вагонами" замінити
словами "подавання/забирання вагонів".
 
   2.4. Перше речення абзацу восьмого доповнити словами та
цифрами "(форма повідомлення наведена у додатку 12)".
 
   2.5. В абзаці  чотирнадцятому  слова  "про  користування
контейнерами" замінити словами "про видачу/приймання контейнерів".
 
   2.6. Абзац дев'ятнадцятий після слів "наступне навантаження
вагона цим же одержувачем" доповнити словами "або розвантаження та
наступне навантаження вагона на одній під'їзній колії у разі
проведення розрахунків із залізницею за користування вагонами
власником під'їзної колії".
 
   2.7. Після  абзацу дев'ятнадцятого доповнити пункт новим
абзацом двадцятим такого змісту:
   "Плата за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу
нараховується за Відомостями плати за подавання, забирання вагонів
та маневрову роботу (додаток 10), які оформляються на підставі
Пам'яток про подавання/забирання вагонів. Відомості плати за
користування  вагонами, контейнерами, за подавання, забирання
вагонів та маневрову роботу, Пам'ятки про подавання/забирання
вагонів, Пам'ятки про видачу/приймання контейнерів, Повідомлення
про закінчення вантажних операцій з вагонами оформляються в
електронному або паперовому вигляді. На вимогу вантажовласника
йому надається копія Пам'ятки про подавання/забирання вагонів,
Пам'ятки про видачу/приймання контейнерів ".
 
   3. Абзац другий пункту 6 після слова "вантажні" доповнити
словами "або інші".
 
   4. Пункт 9 доповнити новим реченням такого змісту:
   "Наказ підписується посадовою особою, визначеною начальником
залізниці".
 
   5. У пункті 14:
 
   5.1. Абзац перший після слова "вагонами" доповнити словами "і
контейнерами".
 
   5.2. Абзаци другий та третій виключити.
 
   6. У реченні другому підпункту "в" пункту 16 слова "Пам'ятки
користування вагонами (контейнерами)" замінити словами "Пам'ятки
про подавання/забирання вагонів".
 
   7. Додатки 1, 2 та 8 викласти в новій редакції, що додається.
 
   8. Доповнити Правила новими додатками 10, 11 та 12, що
додаються.
 
 Директор Департаменту
 залізничного транспорту                М.Макаренко
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 3 Правил
                   користування вагонами
                   і контейнерами
                   ( z0165-99 )
 
 Станція ________________
 ______________ залізниці       Форма ГУ-46
 
 
          ВIДОМIСТЬ N _______________
         плати за користування вагонами
 
 
 Код і найменування під'їзної колії ______________________________
 Код і найменування платника _____________________________________
 Код і найменування вантажовласника ______________________________
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Номер ¦   Код   ¦Число, місяць, години, хвилини ¦   Час користування, год., хв.   ¦ Нараховано¦    Номер    ¦Номери¦Примітки¦
¦з/п¦вагона¦адміністрації¦                ¦                   ¦   за  ¦   пам'ятки   ¦актів ¦    ¦
¦  ¦   ¦  приписки ¦-------------------------------+--------------------------------------¦користування¦-------------------¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦  вагона  ¦передачі ¦приймання ¦забирання ¦загальний¦ у т.ч. за актами ¦підлягає¦вагоном, грн¦  про  ¦  про  ¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦       ¦ вагона ¦ вагона ¦ вагона ¦     ¦ затримки з вини: ¦ оплаті ¦      ¦подавання¦забирання¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦       ¦  при  ¦залізницею¦залізницею¦     ¦-------------------¦    ¦      ¦ вагонів ¦ вагонів ¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦       ¦подаванні¦     ¦     ¦     ¦вантажо-¦залізниці ¦    ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦власника¦  та  ¦    ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦
¦  ¦   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦форс-мажор¦    ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦
¦---+------+-------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+---------+---------+------+--------¦
¦ 1 ¦ 2  ¦   3   ¦  4  ¦  5   ¦  6   ¦  7  ¦  8  ¦  9   ¦  10  ¦   11  ¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦  15  ¦
¦---+------+-------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+---------+---------+------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦
¦---+------+-------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+---------+---------+------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦
¦---+------+-------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+---------+---------+------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦
¦---+------+-------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+---------+---------+------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦
¦---+------+-------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+---------+---------+------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦
¦---+------+-------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+---------+---------+------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦
¦---+------+-------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+---------+---------+------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦
¦---+------+-------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+---------+---------+------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦
¦---+------+-------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+---------+---------+------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦
¦---+------+-------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+---------+---------+------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Всього нараховано: ________ грн.   Сплачено за квитанціями різних зборів NN _____________
 
 Курс шв. франка ____________ Статті доходу (код (підкод), сума): ____________________________
 
 Підпис працівника станції _________________ Підпис працівника вантажовласника _______________
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 3 Правил
                   користування вагонами
                   і контейнерами
                   ( z0165-99 )
 
 Станція ________________
 ______________ залізниці       Форма ГУ-45
 
 
             ПАМ'ЯТКА N _____
        про подавання / забирання* вагонів
 
 
 Код і найменування під'їзної колії ______________________________
 Код і найменування вантажовласника ______________________________
 Місце подавання / забирання* ____________________________________
 Час передачі вагонів при подаванні/забиранні* (дата, год., хв.) ___.___.20__ ___:___
 Час фактичного забирання вагонів залізницею* (дата, год., хв.) ___.___.20__ ___:___
 Виконання залізницею маневрової роботи (тривалість) ___ год.____ хв.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Номер ¦   Код   ¦ Стан вагона ¦ Час  ¦Примітки¦ N ¦Номер ¦   Код   ¦ Стан вагона ¦ Час  ¦Примітки¦
¦з/п¦вагона¦адміністрації¦(навантажений,¦ пові- ¦    ¦з/п¦вагона¦адміністрації¦(навантажений,¦ пові- ¦    ¦
¦  ¦   ¦ приписки  ¦ порожній)  ¦домлення¦    ¦  ¦   ¦ приписки  ¦ порожній)  ¦домлення¦    ¦
¦  ¦   ¦  вагона  ¦       ¦    ¦    ¦  ¦   ¦  вагона  ¦       ¦    ¦    ¦
¦---+------+-------------+--------------+--------+--------+---+------+-------------+--------------+--------+--------¦
¦ 1 ¦ 2  ¦   3   ¦    4   ¦  5  ¦  6  ¦ 7 ¦ 8  ¦   9   ¦   10   ¦  11  ¦  12  ¦
¦---+------+-------------+--------------+--------+--------+---+------+-------------+--------------+--------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦
¦---+------+-------------+--------------+--------+--------+---+------+-------------+--------------+--------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦
¦---+------+-------------+--------------+--------+--------+---+------+-------------+--------------+--------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦
¦---+------+-------------+--------------+--------+--------+---+------+-------------+--------------+--------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦
¦---+------+-------------+--------------+--------+--------+---+------+-------------+--------------+--------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦
¦---+------+-------------+--------------+--------+--------+---+------+-------------+--------------+--------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦
¦---+------+-------------+--------------+--------+--------+---+------+-------------+--------------+--------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦
¦---+------+-------------+--------------+--------+--------+---+------+-------------+--------------+--------+--------¦
¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦  ¦   ¦       ¦       ¦    ¦    ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Вагони здав / прийняв *        Вагони прийняв / здав *
 
 Підпис працівника станції __________ Підпис працівника вантажовласника __________
 
---------------
  * Пам'ятка складається на кожну операцію окремо. Непотрібне
закреслити (не друкувати).
 
 
                   Додаток 8
                   до пункту 4 Правил
                   користування вагонами
                   і контейнерами
                   ( z0165-99 )
 
 Станція ________________
 ______________ залізниці       Форма ГУ-45к
 
 Контейнер придатний для перевезення
 вантажу ___________________________
       (найменування)
 Вантажовласник ____________________
         (підпис, прізвище)
 
 
            ПАМ'ЯТКА N ________
        про видачу / приймання* контейнерів
 
 
 Код і найменування вантажовласника ______________________________
 Місце видачі/приймання* _________________________________________
 
-------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Iндекс ¦ Власник ¦   Стан   ¦ Видача/ ¦ Номер  ¦Примітки¦
¦з/п¦ та номер ¦контейнера¦ контейнера ¦приймання ¦автомобіля¦    ¦
¦  ¦контейнера¦     ¦(завантажений,¦контейнера¦  (при  ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦ порожній)  ¦  з/на  ¦ видачі) ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦       ¦ станції ¦або номер ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦       ¦ (дата, ¦ вагона ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦       ¦ години, ¦  (при  ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦       ¦ хвилини) ¦прийманні/¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦ передачі ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦  з/на  ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦ під'їзну ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦ колію) ¦    ¦
¦---+----------+----------+--------------+----------+----------+--------¦
¦ 1 ¦  2   ¦  3   ¦   4    ¦  5   ¦  6   ¦  7  ¦
¦---+----------+----------+--------------+----------+----------+--------¦
¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     ¦    ¦
¦---+----------+----------+--------------+----------+----------+--------¦
¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     ¦    ¦
¦---+----------+----------+--------------+----------+----------+--------¦
¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     ¦    ¦
¦---+----------+----------+--------------+----------+----------+--------¦
¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     ¦    ¦
¦---+----------+----------+--------------+----------+----------+--------¦
¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     ¦    ¦
-------------------------------------------------------------------------
 
 Контейнери здав/приняв* працівник станції _______________________
                       (підпис, прізвище)
 
 Контейнери прийняв/здав* ________________________________________
           (підпис, прізвище працівника вантажовласника)
 
---------------
   * Пам'ятка складається на кожну операцію окремо. Непотрібне
закреслити (не друкувати).
 
 
                   Додаток 10
                   до пункту 3 Правил користування
                   вагонами і контейнерами
                   ( z0165-99 )
 
 Станція ________________
 ______________ залізниці       Форма ГУ-45а
 
 
         ВIДОМIСТЬ N __________________
  плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу
          за .... ....... 20... року
 
 
 Код і найменування під'їзної колії ______________________________
 Код і найменування платника _____________________________________
 Код і найменування вантажовласника ______________________________
 Відстань подавання/забирання в обидва кінці (км): _________, у
 т.ч. на балансі підприємства _______, на балансі залізниці ______
 
          Нарахування за звітну добу
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Номер ¦  Час  ¦Кількість¦Тривалість¦Нараховано¦ При-¦ N ¦ Номер ¦  Час  ¦Кількість¦Тривалість¦Нараховано¦ При-¦
¦з/п¦пам'ятки ¦подавання¦ поданих ¦маневрової¦  за  ¦мітки¦з/п¦пам'ятки ¦подавання¦ поданих ¦маневрової¦  за  ¦мітки¦
¦  ¦  про  ¦ (год., ¦ вагонів ¦ роботи ¦маневрову ¦   ¦  ¦  про  ¦ (год., ¦ вагонів ¦ роботи ¦маневрову ¦   ¦
¦  ¦подавання¦ хв.)  ¦     ¦ (год., ¦ роботу, ¦   ¦  ¦подавання¦ хв.)  ¦     ¦ (год., ¦ роботу, ¦   ¦
¦  ¦ вагонів ¦     ¦     ¦  хв.)  ¦  грн.  ¦   ¦  ¦ вагонів ¦     ¦     ¦  хв.)  ¦  грн.  ¦   ¦
¦---+---------+---------+---------+----------+----------+-----+---+---------+---------+---------+----------+----------+-----¦
¦ 1 ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5   ¦  6   ¦ 7 ¦ 8 ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦
¦---+---------+---------+---------+----------+----------+-----+---+---------+---------+---------+----------+----------+-----¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
¦---+---------+---------+---------+----------+----------+-----+---+---------+---------+---------+----------+----------+-----¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
¦---+---------+---------+---------+----------+----------+-----+---+---------+---------+---------+----------+----------+-----¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
¦---+---------+---------+---------+----------+----------+-----+---+---------+---------+---------+----------+----------+-----¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Подано і забрано вагонів - _______, нараховано за звітну добу
 ______ грн.
 
 Донарахування за ..... ....... 20... року
                               ---------------------------------------------------------------
                               ¦ 8 ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦
                               ¦---+---------+---------+---------+----------+----------+-----¦
 Забрано вагонів - ______ донараховано _____________ грн.   ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
                               ¦---+---------+---------+---------+----------+----------+-----¦
 Сума з донарахуванням (..... ..... 20....) ________ грн.   ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
                               ¦---+---------+---------+---------+----------+----------+-----¦
 Оплачено за відомістю N ______________ ____________ грн.   ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
                               ---------------------------------------------------------------
 
 Всього подано і забрано вагонів - _____, нараховано ______ грн.
 
 Всього нараховано за маневрову роботу __________ грн.
 
 Всього нараховано ___________ грн.
 
 Сплачено за квитанціями різних зборів __________________________
                    (номери квитанцій)
 
 Статті доходу (код (підкод), сума): _____________________________
 
 Підпис працівника станції _______________________________________
 
 Підпис працівника вантажовласника _______________________________
 
 
                   Додаток 11
                   до пункту 4 Правил
                   користування вагонами
                   і контейнерами
                   ( z0165-99 )
 
 Станція ________________
 ______________ залізниці       Форма ГУ-46к
 
 
         ВIДОМIСТЬ N __________________
        плати за користування контейнерами
 
 
 Код і найменування платника _____________________________________
 Код і найменування вантажовласника ______________________________
                   (найменування за договором)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Iндекс ¦  Номер  ¦  Стан  ¦   Дата, години, хвилини    ¦  Стан  ¦      Час користування     ¦ Плата за ¦Примітка¦
¦з/п¦ і номер ¦ Пам'ятки ¦ контейнера ¦                 ¦контейнера¦      контейнером, год.     ¦користування¦    ¦
¦  ¦контейнера¦  про   ¦   по   ¦----------------------------------¦  по  ¦--------------------------------------¦контейнером,¦    ¦
¦  ¦     ¦користування¦завантаженню¦ Надання  ¦ Видачі ¦Повернення¦заванта- ¦загальний¦ у т.ч. за актами ¦підлягає¦  грн.  ¦    ¦
¦  ¦     ¦контейнером ¦при передачі¦повідомлення¦контейнера¦контейнера¦женню при ¦     ¦ затримки з вини ¦ оплаті¦      ¦    ¦
¦  ¦     ¦      ¦ вантажо- ¦      ¦ вантажо- ¦на станцію¦поверненні¦     ¦-------------------¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦     ¦      ¦ власнику ¦      ¦власнику ¦     ¦на станцію¦     ¦вантажо-¦залізниці ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦власника¦  та  ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦форс-мажор¦    ¦      ¦    ¦
¦---+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+--------¦
¦ 1 ¦  2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦  12 ¦   13   ¦  14  ¦
¦---+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+--------¦
¦  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦---+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+--------¦
¦  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦---+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+--------¦
¦  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦---+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------+------------+--------¦
¦  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Всього нараховано ______ грн.   Сплачено за квитанцією різних зборів __________________
                                     (номери квитанцій)
 
 Підпис працівника станції _______________   Підпис працівника вантажовласника __________
 
 
                   Додаток 12
                   до пункту 4 Правил
                   користування вагонами
                   і контейнерами
                   ( z0165-99 )
 
 ___________________________     Начальнику станції
 (найменування підприємства)     __________________________
                    (найменування станції)
 
 
              ПОВIДОМЛЕННЯ
      про закінчення вантажних операцій з вагонами
 
 
 Найменування під'їзної колії ____________________________________
 Вантажний фронт _________________________________________________
             (найменування або номер колії)
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Номер  ¦  Стан вагона ¦ N ¦  Номер  ¦  Стан вагона ¦
¦з/п¦ вагона  ¦ (навантажений,¦з/п¦ вагона  ¦ (навантажений, ¦
¦  ¦      ¦  порожній)  ¦  ¦      ¦  порожній )  ¦
¦---+-----------+---------------+---+-----------+----------------¦
¦  ¦      ¦        ¦  ¦      ¦        ¦
¦---+-----------+---------------+---+-----------+----------------¦
¦  ¦      ¦        ¦  ¦      ¦        ¦
¦---+-----------+---------------+---+-----------+----------------¦
¦  ¦      ¦        ¦  ¦      ¦        ¦
¦---+-----------+---------------+---+-----------+----------------¦
¦  ¦      ¦        ¦  ¦      ¦        ¦
¦---+-----------+---------------+---+-----------+----------------¦
¦  ¦      ¦        ¦  ¦      ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Вагони підготовлені до перестановки на вантажний фронт*
 ______________________________
 (найменування або номер колії)
 
 Вагони підготовлені до забирання*
 
 Прошу зробити перестановку вагонів /забрати вагони* локомотивом
 залізниці
 
 Повідомлення передано: ________________ ___________________________________
            (дата, год., хв.) (посада працівника вантажовласника,
                      підпис, прізвище та ініціали)
 
 Повідомлення прийнято: ________________ ___________________________________
            (дата, год., хв.) (посада працівника станції, підпис,
                      прізвище та ініціали)
 
---------------
   * Непотрібне закреслити (не друкувати).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка