Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання протиправними та скасування рішень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення N 99 від 08.02.2006 та N 100 від 08.02.2006"

          ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД м. КИЄВА
 
            П О С Т А Н О В А
 
           22.11.2006 N 6/105-А
 
 
 За позовом      Закритого акціонерного товариства
           "Телекомпанія "ТЕТ"
 
 До          Національної ради України з питань
           телебачення і радіомовлення
 
 Про         визнання недійсними рішень
 
 Суддя        С.А.Ковтун
 
 Секретар судового  О.О.Мамонтова
 засідання
 
 Представники
 сторін:
 
 від позивача     К.А.О.
 
 від відповідача   не з'явились
 
   Обставини справи:
 
   Закрите акціонерне товариство (далі - ЗАТ) "Телекомпанія
"ТЕТ" звернулося з позовом до Національної ради України з питань
телебачення  і  радіомовлення  про визнання недійсним рішень
відповідача N 99 ( v0099295-06 ) від 08.02.2006 "Про порушення
вимог Експертної комісії при Міністерстві культури і мистецтв
України щодо трансляції програм "Вікна" з Дмитром  Нагієвим"
ЗАТ "ТК "ТЕТ", м. Київ", та N 100 ( vr100295-06 ) від 08.02.2006
"Про трансляцію в ефірі ЗАТ "ТК "ТЕТ", м. Київ, телешоу "Дом-2".
 
   Ухвалою суду від 24.02.2006 було відкрито провадження у
справі N 105-А.
 
   Позовні вимоги  мотивовані  тим, що спірні рішення було
прийнято відповідачем з порушення норм чинного законодавства, а
саме: Закону України "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) тощо. Порушення прав
позивача полягає в тому, що припинення чи зміна часу трансляції
програми  "Вікна" з Дмитром Нагієвим", припинення трансляції
програми "Дом-2" спричинить зміни у програмній мережі телеканалу,
які негативно вплинуть на рейтинг телеканалу.
 
   Одночасно зі зверненням до суду позивач виклав в позовній
заяві клопотання про вжиття заходів забезпечення позову в порядку
ст. 117 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 )
шляхом зупинення дії спірних рішень та заборони відповідачу
вчиняти будь-які дії щодо заборони чи обмеження трансляції в ефірі
позивача вказаних вище програм. Клопотання мотивоване тим, що у
зв'язку з застосуванням до позивача санкцій, а також обмеження
його прав щодо трансляції програми в ефірі порушено права та
охоронювані законом інтереси останнього.
 
   Ухвалою суду від 24.02.2006 з метою забезпечення позову було
зупинено дію рішень Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення України N 99 ( v0099295-06 ) від 08.02.2006 та
N 100 ( vr100295-06 ) від 08.02.2006 та заборонено останній
вчиняти будь-які дії щодо заборони чи обмеження трансляції програм
"Вікна" ("Вікна" з Дмитром Нагієвим") та "Дом-2" в ефірі закритого
акціонерного товариства "Телекомпанія "ТЕТ".
 
   Відповідач у відзиві на позовну заяву просить відмовити в
позові у повному обсязі з наступних підстав. Відповідач не
забороняв позивачу транслювати передачу "Вікна" з Д.Нагієвим", а
лише зобов'язав його перенести час її трансляції. Однією з підстав
для прийняття цього рішення був висновок експертної комісії при
Міністерстві культури і мистецтв України, відповідно до якого у
2003 році Національна рада прийняла рішення про обмеження показу
цієї передачі у програмах ЗАТ "Новий канал". Відповідно до
висновку, який стосувався передачі в цілому, її показ повинен бути
обмежений як такої, що може  завдати  шкоду  моральному  і
психологічному здоров'ю неповнолітніх глядачів, а показ одного з
випусків було взагалі заборонено. За таких обставин, на думку
відповідача, є встановленим факт, що передача є такою, яка може
завдати шкоду моральному і психологічному здоров'ю неповнолітніх
глядачів і має транслюватися із обмеженнями, встановленими чинним
законодавством. Оскільки на сьогодні зміст передачі жодним чином
не  змінився,  залишення  її у вечірньому та денному ефірі
завдаватиме  шкоди  моральному  та  психологічному  здоров'ю
телеглядачів, на яких передача не розрахована. Крім того, позивач
розповсюджував передачу з порушенням рішення Національної ради від
14.05.2003 N 582 ( v0582295-03 ) "Про запровадження візуальних
позначок для класифікації відеопродукції, яка викликає сумніви
щодо показу без обмежень глядацької аудиторії".
 
   Щодо телепрограми "Дом-2" відповідач зазначив, що рішення
Національної ради має для позивача рекомендаційний характер, не
зобов'язує його до вчинення будь-яких дій і не впливає на його
права та обов'язки.
 
   З метою з'ясування обставин щодо відповідності  програми
"Вікна"  з  Дмитром  Нагієвим"  та телешоу "Дом-2" вимогам,
передбаченим ст. 2 Закону України "Про захист суспільної моралі"
( 1296-15 ), ухвалою суду від 14.04.2006 провадження у справі було
зупинено у зв'язку з призначенням судової експертизи.
 
   Матеріали справи було повернуто на адресу разом з висновками
мистецтвознавчої та судово-психологічної експертиз.
 
   За таких  обставин провадження у справі було поновлено,
розгляд справи було призначено на 22.11.2006.
 
   У вказане судове засідання відповідач не з'явився, жодних
заяв та клопотань суду не подав. Про дату, час та місце судового
розгляду відповідач був повідомлений належним чином. За таких
обставин, відповідно до ч. 4 ст. 128 КАС України ( 2747-15 )
розгляд справи судом не відкладено, а також враховуючи надання
відповідачем своїх заперечень та доказів суд вважає за можливе
вирішити справу на підставі наявних доказів.
 
   Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і
матеріали,  заслухавши  пояснення  представників  позивача та
відповідача, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких
ґрунтуються позовні вимоги і заперечення, об'єктивно оцінивши в
сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і
вирішення спору по суті, суд В С Т А Н О В И В:
 
   Листом N 17/168 від 24.01.2006 Національна рада України з
питань телебачення  і  радіомовлення  запропонувала  позивачу
перенести час показу програми "Вікна" з Дмитром Нагієвим" після
23-ї години, оскільки за Системою візуальних позначок класифікації
кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована
(затвердженою рішенням Національної ради N 781 ( v0781295-03 ) від
18.06.2003), програма прирівнюється до класифікації фільмів "18"
та "X21".
 
   У свою чергу позивач звернувся до відповідача листом N 50 від
07.02.2006 з проханням надати копії документів, на підставі яких
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
пропонує  перенести  час  показу програми "Вікна" з Дмитром
Нагієвим", яка не є фільмом. Також у своєму листі позивач надав
пояснення щодо встановлених законодавством України обмежень у
порядку розповсюдження і демонстрування на території України
кіновідеопродукції.
 
   Позивач не отримав від відповідача ні відповіді на цей лист,
ні відповідних документів.
 
   Натомість, 08.02.2006 Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення прийнято рішення N 99 ( v0099295-06 )
"Про порушення вимог Експертної комісії при Міністерстві культури
і мистецтв України щодо трансляції програми "Вікна" з Дмитром
Нагієвим" ЗАТ "ТК "ТЕТ, м. Київ", яким Національна рада з питань
телебачення і радіомовлення, розглянувши скарги громадян щодо
трансляції ЗАТ "ТК "ТЕТ" програми "Вікна" з Дмитром Нагієвим",
керуючись ст. 41 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), ст. 8, 9 Закону України "Про захист суспільної
моралі"  (  1296-15  ),  висновками  Експертної комісії при
Міністерстві культури і мистецтв України щодо  відповідності
програми "Вікна" з Дмитром Нагієвим" нормам чинного законодавства
України (лист Міністерства культури і мистецтв  України  до
Національної ради N 9-5418 від 30.07.2004), рішенням Національної
ради N 582 ( v0582295-03 ) від 14.05.2003 щодо запровадження
візуальних  позначок  класифікації  іншої  (крім  фільмів)
відеопродукції, яка викликає сумніви щодо показу без обмежень
глядацької аудиторії, беручи до уваги, що керівництво ЗАТ "ТК
"ТЕТ" не реагує на зауваження Національної ради, відповідно до
статей 13 та 21 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), зобов'язала
ЗАТ "Телекомпанія "ТЕТ" негайно припинити трансляцію програми
"Вікна" з Дмитром Нагієвим" або перенести показ програми на нічний
час між 00 год. 00 хв. та 06 год. 00 хв.
 
   Зі змісту листа Міністерства культури і мистецтв України до
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від
30.07.2004 за N 9-5418, на який посилається відповідач у вказаному
рішенні, вбачається, що по перегляду відеокасети із записом
телепрограми "Вікна" з Д.Нагієвим", яка транслювалась в ефірі ЗАТ
"Новий  канал"  01.06.2004,  Експертною  комісією  з  питань
розповсюдження і демонстрування фільмів на території України
зроблені наступні висновки: 1. Даний випуск має бути заборонений
для транслювання на території України як такий, що принижує і
ображає націю за національною ознакою і тим самим розпалює
міжетнічну расову ворожнечу. 2. Програма "Вікна" з Д.Нагієвим"
може транслюватися телеканалами України з індексом глядацької
аудиторії "18", тобто - після 23.00, згідно з Положенням про
державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування
фільмів N 294 ( 294-2001-п ), затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 28.03.2001 .
 
   08.02.2006 Національною радою України з питань телебачення і
радіомовлення  прийнято рішення N 100 ( vr100295-06 ) "Про
трансляцію в ефірі ЗАТ "ТК "ТЕТ", м Київ, телешоу "Дом-2", яким
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, розглянувши
скарги громадян щодо трансляції ЗАТ "ТК "ТЕТ" телешоу "Дом-2",
керуючись ст. 41 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), ст. 8, 9 Закону України "Про захист суспільної
моралі" (  1296-15  ),  рішенням  Національної  ради  N 582
( v0582295-03 ) від 14.05.2003 щодо запровадження візуальних
позначок класифікації іншої (крім фільмів) відеопродукції, яка
викликає сумніви щодо показу без обмежень глядацької аудиторії,
відповідно до ст. 13 Закону України "Про Національну раду України
з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), рекомендувала
ЗАТ "Телекомпанія "ТЕТ", м. Київ, призупинити трансляцію телешоу
"Дом-2" до отримання відповідних експертних висновків, після чого
звернутися до Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення за відповідним дозволом на  трансляцію  даного
телешоу.
 
   Примірники скарг громадян щодо трансляції ЗАТ "Телекомпанія
"ТЕТ" програми "Вікна" з Дмитром Нагієвим" та телешоу "Дом-2", на
які є посилання у спірних рішеннях та у витязі з протоколу N 6
засідання Національної ради України з питань телебачення  і
радіомовлення від 08.02.2006, та примірник висновку Експертної
комісії при Міністерстві культури і мистецтв  України  щодо
відповідності програми "Вікна" з Дмитром Нагієвим" нормам чинного
законодавства України у справі відсутні.
 
   Вказані вище  рішення  відповідача  мотивовані  наявністю
сумнівів щодо показу без обмежень глядацької аудиторії програми
"Вікна" з Дмитром Нагієвим" та телешоу "Дом-2".
 
   Статтею 41 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) передбачено обов'язок телеорганізацій демонструвати
фільми, що мають обмеження глядацької аудиторії у відповідності до
умов їх демонстрування, відповідно до державного посвідчення на
право розповсюдження і демонстрування фільмів. Iнших обмежень щодо
часу трансляції телевізійних програм та передач цим Законом не
передбачено. Програма "Вікна" з Дмитром Нагієвим" та програма
"Дом-2" не є фільмами, а тому будь-які обмеження щодо трансляції
зазначених програм на підставі закону необґрунтовані. З тих же
підстав необґрунтованим є посилання відповідача на Положенням про
державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування
фільмів N 294 ( 294-2001-п ), затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 28.03.2001.
 
   Крім того, одним з нормативних обґрунтувань  оспорюваних
рішень є ст. ст. 8, 9 Закону України "Про захист суспільної
моралі" ( 1296-15 ), якими встановлено порядок розповсюдження
продукції сексуального чи еротичного характеру, а також умови та
порядок ліцензування діяльності з обігу продукції сексуального чи
еротичного характеру.
 
   Відповідно до висновку судової мистецтвознавчої експертизи
N 7517 від 15.09.2006 ток-шоу "Вікна" з Дмитром Нагієвим" та
реаліті-шоу "Дом-2" не містять елементів еротики та не належать до
продукції сексуального та еротичного характеру,  не  містять
елементів порнографії і до продукції порнографічного характеру не
належать.
 
   Згідно з висновком судово-психологічної експертизи N 5862 від
07.07.2006 телепрограми "Вікна" з Дмитром Нагієвим" та "Дом-2":
   - не можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному
розвитку неповнолітніх та юнацтва (у тому числі з урахуванням
початку трансляції в ефірі телевізійної програми "Вікна" з Дмитром
Нагієвим" о 22 год. 00 хв. та початку трансляції в ефірі
спецвипуску телевізійної програми "Дом-2" о 0 год. 00 хв.); не
можуть зашкодити фізичному, психічному чи моральному розвитку
дітей та підлітків (у тому числі з урахуванням початку трансляції
в ефірі телевізійної програми "Вікна" з Дмитром Нагієвим" о
22 год. 00 хв. та початку трансляції в  ефірі  спецвипуску
телевізійної програми "Дом-2" о 0 год. 00 хв.);
   - не містять елементів насильства та жорстокості; пропаганду
культу насильства та жорстокості (оскільки зазначені програми не
містять інформації, що відбиває активну свідому спрямованість на
позитивне прийняття соціально-психологічної деструкції у вигляді
насильства та жорстокості у соціальну взаємодію поміж людьми);
   - не  є  продукцією, що принижує або ображає націю чи
особистість за національною ознакою (оскільки зазначені програми
не містять інформації, що відбиває активну свідому спрямованість
на позитивне прийняття соціально-психологічної  деструкції  у
вигляді образливого ставлення до нації або особистості за її
національною ознакою у соціальну взаємодію поміж людьми);
   - не є продукцією, що пропагує бузувірство, блюзнірство,
неповагу до національних і релігійних святинь (оскільки зазначені
програми не містять інформації, що відбиває активну свідому
спрямованість на позитивне  прийняття  соціально-психологічної
деструкції  у  вигляді бузувірства, блюзнірства, неповаги до
національних і релігійних святинь у соціальну взаємодію поміж
людьми);
   - не є продукцією, що принижує особистість та не є проявом
знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих,
літніх людей (оскільки зазначені програми не містять інформації,
що відбиває активну свідому спрямованість на позитивне прийняття
соціально-психологічної  деструкції  у  вигляді  приниження
особистості,  знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з
душевнохворих, літніх людей у соціальну взаємодію поміж людьми);
   - не є продукцією, що пропагує невігластво, неповагу до
батьків (оскільки зазначені програми не містять інформації, що
відбиває активну свідому спрямованість на позитивне прийняття
соціально-психологічної деструкції у вигляді  невігластва  та
неповаги до батьків у соціальну взаємодію поміж людьми);
   - не є продукцією, що пропагує наркоманію, токсикоманію,
алкоголізм,  тютюнопаління та інші шкідливі звички (оскільки
зазначені програми не містять інформації, що відбиває активну
свідому    спрямованість    на   позитивне   прийняття
соціально-психологічної  деструкції  у  вигляді  наркоманії,
токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління та інших шкідливих звичок
у соціальну взаємодію поміж людьми).
 
   Таким чином, позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що
підлягають задоволенню у повному обсязі.
 
   Судовий збір  в  розмірі 3,4 грн., а також витрати по
проведенню експертизи в сумі 784,51 грн. та  1205,76  грн.
підлягають стягненню на користь позивача з Державного бюджету
України.
 
   На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 17, 118,
158, 161, 162, 163 та п. 6 прикінцевих та перехідних положень
Кодексу адміністративного судочинства України (  2747-15  ),
господарський суд міста Києва П О С Т А Н О В И В:
 
   1. Позов задовольнити повністю.
 
   2. Визнати протиправним та скасувати рішення Національної
ради України з питань  телебачення  і  радіомовлення  N  99
( v0099295-06 ) від 08.02.2006 "Про порушення вимог Експертної
комісії при Міністерстві культури і мистецтв  України  щодо
трансляції програми "Вікна" з Дмитром Нагієвим" ЗАТ "ТК "ТЕТ",
м. Київ".
 
   3. Визнати протиправним та скасувати рішення Національної
ради  України  з  питань телебачення і радіомовлення N 100
( vr100295-06 ) від 08.02.2006 "Про трансляцію в ефірі ЗАТ "ТК
"ТЕТ", м. Київ, телешоу "Дом-2".
 
   4. Стягнути з Державного бюджету України на користь закритого
акціонерного  товариства  "Телекомпанія  ТЕТ" (м. Київ, пр-т
Перемоги, 44,  рахунок  26007052724967  в  Печерській  філії
"ПриватБанку", МФО 300711, код 16391959) 3,4 грн. судового збору,
1990,27 грн. витрат на проведення експертизи.
 
   5. Дана постанова набирає законної сили після закінчення
строку подання заяви про апеляційне оскарження або апеляційної
скарги в порядку, встановленому ст. 254 Кодексу адміністративного
судочинства  України.  Дана постанова може бути оскаржена в
апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 186 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).
 
 Суддя                         С.А.Ковтун
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка