Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо надання інформації (стосовно цін на природний газ і тарифів на електроенергію)

  НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          05.11.2008 N 6776/24/17-08
 
                   Балаклійська міська рада
                   Виконавчий комітет
 
 
           Щодо надання інформації
 
 
   Національна комісія  регулювання електроенергетики України
(далі - НКРЕ) розглянула ваш лист від 28.09.2008 N 02-15/2412,
надісланий  листом Міністерства з питань житлово-комунального
господарства від 10.10.2008 N 8/12-375 та в межах компетенції
повідомляє.
 
   Щодо цін на природний газ
   Відповідно до положень статей 6, 19 Конституції України
( 254к/96-ВР ) органи законодавчої, виконавчої та судової влади
здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією
межах і відповідно до законів України.
   НКРЕ діє згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента
України від 14.03.95 N 213/95 ( 213/95 ) "Про заходи щодо
забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України", постановою Кабінету Міністрів України
від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)".
   Зазначеними нормативно-правовими  актами  НКРЕ  не надано
повноважень щодо затвердження граничного рівня ціни на природний
газ для підприємств теплокомуненерго (в частині надання послуг
населенню).
   Одночасно повідомляємо,   що  підприємства  комунальної
теплоенергетики закуповують природний газ з метою вироблення з
нього теплової енергії. У цьому випадку населенням споживається не
природний газ безпосередньо, а теплова енергія, вироблена з нього.
   Відповідно до статті 1 Закону України "Про теплопостачання"
( 2633-15 ) теплова енергія - товарна продукція, що виробляється
на об'єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної
води, інших господарських і технологічних потреб споживачів,
призначена для купівлі-продажу.
   Одночасно повідомляємо, що постановою Кабінету  Міністрів
України  від 29.04.06 N 605 ( 605-2006-п ) "Деякі питання
діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
(із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
09.04.2008 р. N 346) ( 346-2008-п ) встановлено граничні рівні цін
на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють
теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень,
установлених  на  дахові та прибудованих (виходячи з обсягу
природного газу, що використовується для виробництва та надання
населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови
ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського
обліку тепла і гарячої води), з урахуванням податку на додану
вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді
цільової надбавки, тарифів на його транспортування, розподіл і
постачання та витрат із  зберігання  за  умови  компенсації
Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" з державного
бюджету різниці в цінах на природний газ (гривень за 1 тис.куб.
метрів):
   з 1 листопада - 843,27;
   з 1 грудня - 872,78.
   НКРЕ з розумінням ставиться до  порушеної  проблеми  та
повідомляє, що реалізація питання щодо встановлення граничного
рівня цін на природний газ для суб'єктів господарювання, які
виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних)
котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з
обсягу природного газу, що використовується для виробництва та
надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за
умови  ведення  такими  суб'єктами  окремого  приладового та
бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) на рівні цін як для
населення можлива шляхом внесення відповідних змін до чинного
законодавства України та збільшення  рівня  компенсації  НАК
"Нафтогаз України" з державного бюджету різниці в цінах на
природний газ.
   Оскільки питання щодо затвердження граничного рівня ціни на
природний газ для підприємств теплокомуненерго (в частині надання
послуг населенню) не відноситься до компетенції НКРЕ, то в разі
залучення  Комісії  до  опрацювання  відповідних  проектів
нормативно-правових актів НКРЕ візьме участь в їх опрацюванні.
 
   Щодо тарифів на електроенергію
   Iснуючий на сьогодні механізм формування роздрібних тарифів
на  електроенергію  відповідно  до  Закону  України  "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) є однаковим для споживачів по
всій  території України. При цьому політика ціноутворення в
електроенергетиці є складовою частиною загальної економічної і
соціальної  політики України і спрямовується на забезпечення
балансу інтересів усіх галузей економіки та соціальних гарантій
для населення, а також на виключення втручання Держави у процес
ринкового формування цін і тарифів на електричну енергію у зв'язку
з поглибленням ринкових перетворень у енергетичній галузі.
   Відповідно до Умов та Правил здійснення  підприємницької
діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 ( z0433-96 ) (із
змінами  та  доповненнями)  розрахункові роздрібні тарифи на
електричну енергію формуються щомісяця за ринковою формулою та
складаються з оптової ринкової ціни на електроенергію, тарифів на
передачу, постачання електроенергії та нормативних технологічних
втрат в мережі.
   Слід зазначити, що в структурі роздрібних тарифів частка
оптової ринкової ціни складає близько 80%. Рівень оптової ринкової
ціни залежить перед усім від таких факторів: зміни цін на первинні
енергоносії - ядерне паливо, вугілля, природний газ, мазут. При
цьому, має місце значна  залежність  від  зовнішніх  джерел
постачання: 100% закупівель ядерного палива, 75% газу. Оптова
ринкова ціна формується щомісячно на Оптовому ринку електроенергії
відповідно до обсягів продажу та ціни виробітку електроенергії
генеруючими компаніями ТЕС, АЕС, ГЕС, ТЕЦ, ВЕС, враховує при цьому
зміни цін на первинні енергоносії і затверджується НКРЕ. Крім
того, оптова ринкова ціна включає дотаційні сертифікати, цільову
надбавку до діючого тарифу на електричну та теплову енергію.
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
15.08.2005 N 745 ( 745-2005-п ) "Про перехід до єдиних тарифів на
електричну енергію, що відпускається споживачам" на території
України діють єдині роздрібні тарифи на електричну енергію, які
визначаються НКРЕ як середньозважена  величина  розрахункових
роздрібних тарифів на електроенергію.
   Встановлення знижених тарифів на електричну енергію,  що
використовується для потреб комунальних підприємств, які надають
житлово-комунальні послуги населенню по відпускній ціні, як для
населення призведе до необхідності збільшення компенсації збитків
енергопостачальним компаніям від здійснення постачання електричної
енергії цим підприємствам через механізм дотаційних сертифікатів.
   Варто зазначити, що загальна сума дотаційних сертифікатів у
2007 році становила 6,741 млрд гривень (без ПДВ) та займала 17,5%
в структурі оптової ринкової ціни. За прогнозними розрахунками
Комісії у 2008 році обсяг дотаційних сертифікатів становитиме
близько 13 млрд грн, або 22% в структурі оптової ринкової ціни, а
за прогнозом на 2009 рік близько 20 млрд. гривень, і як наслідок,
відбувається додаткове підвищення оптової ринкової  ціни  на
електричну енергію. Внаслідок чого зростають роздрібні тарифи на
електроенергію для інших категорій споживачів, у тому числі для
підприємств житлово-комунального комплексу (житлове господарство,
водопостачання, водовідведення,  теплове  господарство  тощо),
промислових    підприємств,    бюджетних    організацій,
сільськогосподарських  підприємств,  підприємства   харчової
промисловості.   Тобто  збільшуються  обсяги  перехресного
субсидіювання між різними категоріями споживачів.
   Одночасно зазначимо,  що  пунктом  7 Плану заходів щодо
реалізації довгострокової тарифної політики на оптовому ринку
електроенергії  України, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 26.09.2001 N 451-р ( 451-2001-р ) (із
змінами і доповненнями), пунктом 3.2. Комплексного плану заходів
із  забезпечення   фінансової   стабілізації   підприємств
паливно-енергетичного  комплексу,  схваленого  розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 28.05.2005 N 167-р ( 167-2005-р )
(із змінами і доповненнями), пунктом 32 розділу II та пунктом 26
розділу VII Плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації
Енергетичної  стратегії  України  на  період  до 2030 року,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів  України  від
27.07.2006  N  436-р  ( 436-2006-р ), передбачено поступову
ліквідацію перехресного субсидіювання одних споживачів за рахунок
інших та відповідне підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
продукції.
   Таким чином, встановлення тарифу на електричну енергію, що
використовується для потреб комунальних підприємств, які надають
житлово-комунальні послуги населенню, на рівні, як для населення є
неприпустимим, оскільки, при цьому порушуються принципи рівності
прав споживачів, а також запобігання дискримінації споживачів
електроенергії перед законодавством України.
   Слід також  зазначити,  що  НКРЕ  відповідно до чинного
законодавства  не  має  повноважень,  щодо  встановлення
індивідуального порядку визначення тарифів на електроенергію для
окремих споживачів, оскільки при цьому порушуються  принципи
рівності прав і можливостей для ведення господарської діяльності,
а також суперечить чинному законодавству і сприяє дискримінації
інших споживачів електроенергії. Питання надання пільг тим чи
іншим категоріям споживачів має вирішуватись на рівні закону із
визначенням  джерела  відшкодування збитків енергопостачальних
компаній.
 
 Член Комісії                      В.Меркушов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка