Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 17 листопада 2004 р. N 1524
                Київ
 
       Про порядок випуску, обігу і погашення
      простих векселів при ввезенні (пересиланні)
        на митну територію України товарів
             з метою ремонту
 
   { Про поширення дії пункту 1 додатково див. Постанову КМ
    N 1119 ( 1119-2005-п ) від 30.11.2005 }
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1090 ( 1090-2008-п ) від 17.12.2008 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити, що:
 
   платники податку  на  додану  вартість  при  ввезенні
(пересиланні) відповідно до режиму переробки на митній території
України товарів з метою ремонту, у тому числі гарантійного, можуть
за своїм рішенням надавати митним органам прості векселі на суму
ввізного мита та податку на додану вартість із строком погашення,
що дорівнює строку ремонту цих товарів, але не більш як 360 днів,
за умови вивезення відремонтованих товарів за  межі  митної
території України. Під терміном "ремонт" для цілей цієї постанови
слід розуміти операції з усунення недоліків товарів, приведення їх
у робочий стан, відновлення їх ресурсу або характеристик, що не
призводять до зміни кодів таких товарів згідно з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності; { Абзац
другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1090 ( 1090-2008-п ) від 17.12.2008 }
 
   випуск, обіг та погашення зазначених векселів здійснюється у
порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), та з
урахуванням особливостей, зазначених в абзаці четвертому цього
пункту;
 
   якщо вивезення  відремонтованих  товарів  за межі митної
території України не забезпечено у строк, зазначений в абзаці
другому  цього  пункту, або ввезені з метою ремонту товари
використовуються з іншою метою, підприємство, що видало вексель,
зобов'язане його оплатити. Оплата здійснюється протягом п'яти
календарних днів з дати закінчення установленого строку ремонту
товарів чи виявлення факту їх нецільового використання;
 
   відходи та брухт, що утворилися під час ремонту товарів,
вивозяться за межі України разом з відремонтованими товарами або
заявляються в інший митний режим, обраний з додержанням вимог
Митного кодексу України ( 92-15 ) та інших нормативно-правових
актів. { Абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1090 ( 1090-2008-п ) від 17.12.2008 }
( За умов, визначених Постановою КМ N 1119 ( 1119-2005-п ) від
30.11.2005, дія пункту 1 поширюється на суб'єктів підприємницької
діяльності, що реалізують інвестиційні проекти у спеціальних
(вільних) економічних зонах, на території яких забезпечується
виконання заходів і дотримання вимог, передбачених главою 36
Митного кодексу України ( 92-15 ), при ввезенні (пересиланні)
товарів (крім підакцизних товарів та товарів 1-24 груп УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) в рамках реалізації
інвестиційних проектів з метою здійснення операцій, зазначених у
статті 231 Кодексу, із встановленням строку переробки таких
товарів відповідно до статті 232 Кодексу згідно з Постановою КМ
N 1119 ( 1119-2005-п ) від 30.11.2005 )
 
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 19 січня 2004 р. N 47 ( 47-2004-п )  "Про
порядок  випуску, обігу і погашення податкових векселів при
ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів з метою
ремонту" (Офіційний вісник України, 2004 р., N З, ст. 120).
 
   3. Векселі, видані відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 19 січня 2004 р. N 47 ( 47-2004-п ) і не погашені до
набрання  чинності  цією  постановою, погашаються у порядку,
встановленому цією постановою.
 
   4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 27
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка