Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки перевірки правильності нарахування заробітної плати

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.11.2008 N 609
 
 
        Про підсумки перевірки правильності
          нарахування заробітної плати
 
 
   Робочими групами   Мінвуглепрому   проведені  перевірки
правильності нарахування  заробітної   плати   на   шахтах
ДП "Селидіввугілля",    ДП   "Красноармійськвугілля"   та
ДП "Донбасантрацит". При цьому виявлені факти численних порушень
діючих нормативно-правових актів з нарахування заробітної плати,
що викликає загрозу  невиплати  заробітної  плати  шахтарям,
потенційно збільшує навантаження на державний бюджет та призводить
до неефективного витрачання бюджетних коштів.
   Найбільш характерними недоліками в оплаті праці є значні суми
перевитрат фонду оплати праці, вкрай низька питома вага (14-20%)
оплати за виконання основної роботи - видобуток вугілля та
проведення гірничих виробок, невірне складання паспортів норм
виробітку та розцінки за 1 т видобутку вугілля або 1 м проведення
виробки,  перевищення  суми  оплати  відпусток  над  сумами,
передбаченими планом, який повинен формуватися відповідно до
затверджених графіків відпусток.
   Характерним є  утримування  понаднормативної  чисельності
робітників на допоміжних процесах, особливо на шахтній поверхні,
та  понадпланової  чисельності  апарату  управління,  зміна
найменування посад у порівнянні з наведеними в  нормативних
документах, затверджених у галузі, тощо (довідка додається).
   З метою суворого дотримання діючих норм та правил нарахування
заробітної  плати,  унеможливлення  виникнення або збільшення
заборгованості із заробітної плати Н А К А З У Ю:
 
   1. Генеральним директорам державних підприємств з видобування
вугілля, директорам шахт протягом листопаду 2008 року забезпечити
усунення всіх недоліків у нарахуванні заробітної плати. Звіт про
виконану роботу надати Мінвуглепрому до 15 грудня 2008 року.
 
   2. Керівникам  вуглевидобувних  підприємств розглянути на
засіданнях балансових комісій наявні порушення в оплаті праці,
винних у цих порушеннях притягнути до відповідальності. Копії
відповідних наказів  надіслати  Мінвуглепрому  до  10  грудня
2008 року.
 
   3. Керівникам підприємств разом з профспілковими комітетами
розглянути питання щодо  відповідності  положень  колективних
договорів нормативним документам, зокрема, Закону України "Про
підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ). Надати
Мінвуглепрому інформацію  щодо прийнятих рішень до 10 грудня
2008 року.
 
   4. В.о.  генерального  директора  ДП  "Селидіввугілля"
Васильєву О.В.,  "Донбасантрацит"  Перепелиці  Б.О. розглянути
питання щодо відповідності займаним посадам начальників відділів з
питань трудових відносин, оплати та нормування праці державного
підприємства, а також начальників відділів, організації та оплати
праці шахт "Росія" та 1/3 "Новогродівська". Надати Мінвуглепрому
інформацію щодо прийнятих рішень до 10 грудня 2008 року.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Ященка Ю.П.
 
 Міністр                        В.Полтавець
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   вугільної промисловості
                   21.11.2008 N 609
 
 
               ДОВIДКА
     щодо перевірки нарахування фонду оплати праці
      на вугледобувних підприємствах Мінвуглепрому
           за вересень 2008 року
 
 
   Відповідно до розпорядження Мінвуглепрому від  22.10.2008
N 87-р ( vr087644-08 ) проведено перевірку шахт "Росія" та
1/3 "Новогродівська" ДП "Селидіввугілля", шахт "Стаханова" та
"Родинська" ДП "Красноармійськвугілля" і шахт "Княгинінська" та
"Міусинська" ДП "Донбасантрацит" на відповідність нарахування
заробітної плати у вересні 2008 року виконаним обсягам робіт. Під
час перевірки виявлено наступні порушення в оплаті праці.
 
   1. Всі шахти мають перевитрати фонду оплати праці:
   - шахта "Росія" - за вересень у сумі 1816,8 тис.грн., з
початку року - 2500,7 тис.грн.;
   - шахта "Родинська" - за вересень у сумі 678,1 тис.грн., з
початку року - 1761,0 тис.грн.;
   - шахта "Княгинінська" - за вересень у сумі 673,9 тис.грн., з
початку року - 4512,7 тис.грн.;
   - шахта "Міусинська" - за вересень у сумі 673,9 тис.грн., з
початку року - 5973,2 тис.грн.;
   - шахта  1/3  "Новогродівська"  -  з  початку  року
4842,0 тис.грн.;
   - шахта "Стаханова" - з початку року 1949,9 тис.грн.
 
   2. Для перевірених шахт характерна низька питома вага оплати
за виконання основної роботи - видобуток вугілля та проведення
гірничих виробок. Питома вага оплати основної роботи ГРОЗ та
прохідників коливається в межах 14-20%. Головне місце в оплаті
праці ГРОЗ і прохідників займають так звані важко контрольовані
обсяги робіт. Серед них прибирання породи в зонах геологічних
порушень, зняття секцій мехкріплення із жорсткої бази, ремонт
устаткування у  вибоях,  ремонт  гірничих  виробок,  усілякі
навантажувальні та доставочні роботи. Сума таких робіт в окремих
випадках перевищує 80% нарахованої заробітної плати.  Значна
частина цих робіт пишеться в рапорті для формування необхідного на
думку директора шахти рівня заробітної плати ГРОЗ або прохідників.
 
   3. На цих шахтах мають місце факти неправильного складання
паспортів норм виробітку та розцінки за 1 т видобутку вугілля або
1 м проведення виробки. Прагнення будь-яким способом збільшити
розцінки змушує фахівців робити ті або інші помилки в лапках, які
обов'язково приводять до збільшення розцінки. Наприклад, на шахті
1/3 "Новогродівська" у паспорт на виїмку вугілля в лаві введені
процеси по анкеруванню лави незважаючи на те, що затвердженим
технологічним паспортом це анкерування покрівлі передбачено тільки
в зоні геологічного порушення. Це забезпечило збільшення розцінки
на 1,5 гривні за 1 т і всього нарахована заробітна плата збільшена
на 42 тис.грн.  за місяць. Крім того, по цьому рапорту після
анкерування лави оплачено розбирання вивалів порід покрівлі на
суму 47,7 тис.грн.
   Аналогічні випадки неправильного складання паспортів норм
виробітку та розцінки мають місце на інших шахтах.
 
   4. Утримування понаднормативної чисельності робітників на
допоміжних процесах, особливо на шахтній поверхні. Приміром, на
шахті "Стаханова" чисельність електрослюсарів підземних завищена
на 4 чол. з фондом оплати праці 6,5 тис.грн. на місяць, на шахті
1/3 "Новогродівска" таких 19 чол. з місячним фондом оплати праці
11,5 тис.грн.  на місяць, по шахті "Росія" - 34 чол. з фондом
оплати праці 27,2 тис.грн.  на місяць, по шахті "Стаханова" -
23 чол. з фондом оплати праці 32,3 тис.грн.  на місяць, по шахті
"Міусинська" - 8 чол. з фондом оплати праці 12,5 тис.грн. на
місяць.
 
   5. Відзначаються  випадки,  коли втримується понадпланова
чисельність апарату управління, змінюються найменування посад у
порівнянні з наведеними в нормативних документах, затверджених у
галузі.
   Так, по  шахті  "Родинська"  утримуються понад нормативу
наступні працівники:
   - заступник головного бухгалтера з окладом 1800 грн.,
   - провідний інженер виробничої служби - 1570 грн.,
   - начальник зміни по охороні праці - 2270 грн.,
   - гірничі майстри шахтного транспорту - 4 чол. з окладами
7787 грн.
   Аналогічне положення на шахті ім. Стаханова:
   - заступник головного бухгалтера з окладом 2264 грн.,
   - провідний інженер по гірських роботах - 1880 грн.,
   - заступник головного технолога - 2250 грн.,
   - відділ капітального будівництва - 3 чол. з окладами на суму
8060 грн. на місяць.
 
   6. На  окремих  шахтах  заробітна плата не ставиться в
залежність від  результатів  праці.  Наприклад,  на  шахті
1/3 "Новогродівська" три прохідницькі бригади виконали обсяги
робіт, за які нарахована заробітна плата в сумі 334 тис.грн.
Керівництво шахти порахувало це недостатнім і видало накази,
відповідно до яких цим бригадам доплачено до середнього заробітку
350 тис.грн. Тобто бригадам доплачено більше, ніж вони заробили.
 
   7. По всіх шахтах відзначається перевищення суми оплати
відпусток над сумами,  передбаченими  планом,  який  повинен
формуватися відповідно до затверджених графіків відпусток.
 
   8. Особливо  необхідно відзначити виплату компенсації за
житлово-комунальні послуги на шахтах ДП "Селидіввугілля". За
вересень по шахті "Росія" нараховано 190,2 тис.грн., по шахті
1/3 "Новогродівська" - 93,5 тис.грн. Ця виплата провадиться на
підставі колективних   договорів.  При  цьому  на  шахті
1/3 "Новогродівська" розмір компенсації цих послуг встановлено у
сумі 145 гривень на місяць, а по шахті "Росія" збільшили цю
компенсацію до 200 гривень. Необхідно відмітити, що фактична
вартість спожитих електроенергії та газу за місяць становить
значно меншу суму.
 
 Директор Департаменту
 фінансово-економічних питань             I.Марушкевич
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка