Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо черговості задоволення вимог страхувальників у разі ліквідації страховика

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
    щодо черговості задоволення вимог страхувальників
          у разі ліквідації страховика
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1. Статтю  112  Цивільного  кодексу України ( 435-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356)
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   "2. Черговість задоволення вимог кредиторів за договорами
страхування визначається законом".
 
   У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно
частинами третьою - п'ятою.
 
   2. У  Законі  України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 5,
ст. 30; 2004 р.,   N 33-34, ст. 403; 2005 р., N 25, ст. 334;
2007 р., N 9, ст. 71):
 
   1) пункт 1 частини першої статті 31 доповнити підпунктом
"в-1" такого змісту:
 
   "в-1) вимоги кредиторів за договорами страхування";
 
   2) у статті 45:
 
   у частині восьмій слова "виплати страхової суми" замінити
словами "страхові виплати";
 
   частину дев'яту викласти в такій редакції:
 
   "9. У разі визнання господарським судом страховика банкрутом
та відкриття ліквідаційної процедури  вимоги  кредиторів  за
договорами страхування першої черги підлягають задоволенню в
такому порядку:
 
   у першу чергу - вимоги за договорами особистого страхування,
передбачені частиною восьмою цієї статті;
 
   у другу чергу - вимоги фізичних осіб за іншими договорами
страхування, передбачені частиною восьмою цієї статті;
 
   у третю чергу - вимоги за договорами особистого страхування,
передбачені частиною сьомою цієї статті;
 
   у четверту чергу - вимоги фізичних осіб за іншими договорами
страхування, передбачені частиною сьомою цієї статті;
 
   у п'яту чергу - вимоги юридичних осіб за іншими договорами
страхування, передбачені частиною восьмою цієї статті;
 
   у шосту чергу - вимоги юридичних осіб за іншими договорами
страхування, передбачені частиною сьомою цієї статті".
 
   3. Статтю 43 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2005 р.,
N 37, ст. 447) після частини п'ятої доповнити новою частиною
такого змісту:
 
   "При ліквідації   платоспроможного   страховика  вимоги
страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог
першої черги".
 
   У зв'язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно
частинами сьомою і восьмою.
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Установити, що задоволення вимог кредиторів до страховика,
розпочате  до набрання чинності цим Законом, здійснюється у
черговості, що діяла на момент початку такої процедури.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 17 грудня 2008 року
     N 675-VI
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка