Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо виконання робіт з оцінки майна оцінювачами філій, які є відокремленими підрозділами суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
            IНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
 
          17.12.2008 N 10-36-18407
 
                   Регіональним відділенням
                   та представництвам ФДМУ
 
 
        Щодо виконання робіт з оцінки майна
       оцінювачами філій, які є відокремленими
         підрозділами суб'єкта оціночної
        діяльності - суб'єкта господарювання
 
 
   У зв'язку із зверненням суб'єктів оціночної діяльності щодо
надання роз'яснень з питань оформлення звіту про оцінку майна і
висновку про вартість майна оцінювачами філій суб'єкта оціночної
діяльності - суб'єкта господарювання та недопущення порушень
законодавства з питань оцінки Фонд державного майна України (ФДМУ)
повідомляє таке.
 
   Відповідно до  ст. 5 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність  в  Україні"
( 2658-14 ) (далі - Закон) (набрав чинності 07.09.2001) практичну
діяльність з оцінки майна можуть здійснювати суб'єкти оціночної
діяльності - зареєстровані в установленому порядку фізичні особи -
суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні  особи
незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності,
які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча
б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної
діяльності відповідно до цього Закону.
 
   Згідно зі ст. 12 вказаного Закону ( 2658-14 ), а також
відповідно до пп. 59, 60 Національного стандарту N 1 "Загальні
засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440 ( 1440-2003-п ),
звіт про оцінку майна підписується оцінювачами, які безпосередньо
проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом
керівника суб'єкта оціночної діяльності. Висновок про вартість
майна підписується оцінювачем (оцінювачами), який безпосередньо
проводив оцінку майна, і скріплюється печаткою та  підписом
керівника суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання.
 
   Відповідно до ст. 95 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та
ст. 58 Господарського кодексу України ( 436-15 ) філії та
представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном
юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого
нею положення. Керівники філій та представництв призначаються
юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.
 
   Згідно з частиною другою ст. 207 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) правочин, який вчиняє юридична особа, підписується
особами, уповноваженими на це  її  установчими  документами,
довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства,
та скріплюється печаткою.
 
   З огляду на вищезазначене суб'єкт оціночної діяльності -
суб'єкт господарювання має здійснювати господарську діяльність
(зокрема пов'язану з оцінкою майна)  в  межах  повноважень,
передбачених його установчими документами. Передача повноважень
щодо підпису звітів про оцінку майна та висновків про вартість
майна, а також укладення договорів на проведення робіт з оцінки
майна філіями від імені юридичної особи мають бути передбачені
цими установчими документами. Крім того, підписи уповноважених на
це осіб повинні скріплюватися печаткою юридичної особи - суб'єкта
оціночної діяльності.
 
   Таким чином,  якщо  оцінка  майна  виконується фахівцями
(працівниками, що мають кваліфікаційні свідоцтва  оцінювачів)
філій, які не мають виданого ФДМУ сертифіката суб'єкта оціночної
діяльності, але є відокремленими підрозділами суб'єкта оціночної
діяльності - суб'єкта господарювання, звіт про оцінку майна, та
висновок про вартість повинні підписувати оцінювачі філії, які
безпосередньо  проводили  оцінку  майна та керівник суб'єкта
оціночної діяльності - суб'єкта господарювання. Звіт та висновок
можуть підписуватися керівником філії, уповноваженим установчими
документами  та  довіреністю  керівника  суб'єкта  оціночної
діяльності.  Підпис  скріплюється печаткою суб'єкта оціночної
діяльності - суб'єкта господарювання.
 
   Якщо повноваження, передбачені вище, не були зазначені в
установчих документах на момент реєстрації суб'єкта оціночної
діяльності - суб'єкта господарювання, то  цей  суб'єкт  має
інформувати ФДМУ стосовно змін, що відбулися в його установчих
документах, та надіслати нотаріально засвідчені копії змінених
документів для відображення інформації щодо вказаних змін у
Державному реєстрі суб'єктів оціночної діяльності. Таким чином
здійснюється контроль за оціночною діяльністю (зокрема в частині
делегування  відповідних  повноважень  суб'єктами  оціночної
діяльності - суб'єктами господарювання на проведення робіт з
оцінки майна).
 
   Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання спільно
з його філіями несуть відповідальність за недотримання вимог
чинного законодавства при виконанні робіт з оцінки майна цими
філіями,  уповноваженими  на зазначені вище роботи суб'єктом
оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, а також за
наслідки, які виникають в результаті порушень законодавства.
 
   Вважати таким, що втратив чинність, інструктивний лист ФДМУ
від 09.10.2003 N 10-36-12633 ( v2633224-03 ).
 
 Заступник Голови Фонду                Д.Парфененко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка