Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про ліквідацію Державного госпрозрахункового підприємства "Гермес-парфум"

      МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            17.12.2008 N 872
 
 
      Про ліквідацію Державного госпрозрахункового
          підприємства "Гермес-парфум"
 
 
   Відповідно до  Цивільного  кодексу  України ( 435-15 ),
Господарського кодексу України ( 436-15 ), Закону України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Припинити  юридичну  особу  Державне  госпрозрахункове
підприємство парфумо-косметичних   виробів   "Гермес-парфум"
(код ЄДРПОУ   25015623),   розташоване   за   адресою:
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 44, шляхом
ліквідації.
 
   2. Створити ліквідаційну комісію у складі:
   - Лемець Микола Iванович (ідентифікаційний код - (...)) -
директор ДГП ПКВ "Гермес-парфум", голова комісії;
   - Єгорова Олена Олександрівна  (ідентифікаційний  код  -
(...)) - бухгалтер ДГП ПКВ "Гермес-парфум", член комісії;
   - Боженова Євгенія Iванівна (ідентифікаційний код - (...)) -
економіст відділу постачання та збуту ДГП ПКВ "Гермес-парфум",
член комісії;
   - Ляшенко  Олександра  Павлівна  (ідентифікаційний код -
(...)) - заступник начальника відділу фінансового моніторингу
діяльності,  методології  бухгалтерського обліку та звітності
Департаменту фінансово-економічного забезпечення  промисловості
Міністерства промислової політики України, член комісії;
   - Лихошва Василь Васильович (ідентифікаційний код - (...)) -
головний спеціаліст відділу розвитку та функціонування авіаційної
промисловості  Департаменту  розвитку  та   функціонування
оборонно-промислового комплексу Міністерства промислової політики
України, член комісії;
   - Бурим Ганна Вікторівна (ідентифікаційний код - (...)) -
головний спеціаліст відділу правового забезпечення управління
державною  власністю  Управління  юридичного  забезпечення
Міністерства промислової політики України, член комісії;
   - Мінченко Микола Миколайович (ідентифікаційний код - (...))
- провідний спеціаліст відділу досудової санації та запобігання
банкрутству  Управління  реформування  власності  Міністерства
промислової політики України, член комісії;
   - Лисак Володимир Iлліч (ідентифікаційний код - (...)) -
голова фонду комунального майна Павлоградської міської ради, член
комісії;
   - Рогова Алла Миколаївна (ідентифікаційний код - (...)) -
головний спеціаліст відділу трудових відносин та умов праці
Павлоградської міської ради, член комісії.
 
   3. Голові ліквідаційної комісії ДГП ПКВ "Гермес-парфум":
 
   3.1 У триденний термін повідомити відповідного державного
реєстратора про рішення щодо ліквідації юридичної особи та подати
йому в установленому законодавством порядку необхідні документи
для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
 
   3.2 Повідомити державного реєстратора про персональний склад
ліквідаційної комісії не пізніше двох робочих днів від дати
надходження до державного реєстратора документів, які подаються
для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення
засновника юридичної особи щодо її ліквідації.
 
   3.3 Відповідно  до  чинного законодавства опублікувати у
спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр"  та/або  в
офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого  самоврядування  за  місцезнаходженням  підприємства
інформацію про його ліквідацію, порядок та термін заяви претензій
кредиторами, а явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у
письмовій формі.
 
   3.4 Звільнити працівників ДГП ПКВ "Гермес-парфум" згідно з
чинним законодавством.
 
   3.5 У встановленому порядку провести інвентаризацію, оцінити
наявне майно підприємства та скласти проміжний ліквідаційний
баланс і в місячний термін подати його Мінпромполітики  на
затвердження.
 
   3.6 У встановленому порядку і в терміни вжити необхідних
заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості підприємства та
розрахуватися з кредиторами, в тому числі шляхом продажу майна
підприємства.
 
   3.7 Здійснити заходи щодо упорядкування та передачі  на
зберігання архівів підприємства згідно з чинним законодавством.
 
   3.8 Здійснити  інші  заходи,  пов'язані  із  ліквідацією
підприємства, в порядку, установленому чинним  законодавством
України.
 
   3.9 Надавати  Департаменту  розвитку  та  функціонування
оборонно-промислового комплексу  Мінпромполітики  України  до
10 числа кожного місяця, наступного за звітним, звіт про хід
ліквідації ДГП ПКВ "Гермес-парфум".
 
   3.10 Скласти  ліквідаційний  баланс  та  з  висновками
ліквідаційної комісії подати його Мінпромполітики на затвердження.
 
   3.11 Якщо  вартості майна підприємства, що ліквідується,
недостатньо для задоволення вимог кредиторів, у місячний термін
звернутись до господарського суду із заявою про порушення справи
про банкрутство підприємства.відповідно до статті 51  Закону
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ), про що повідомити Мінпромполітики.
 
   3.12 У триденний термін від дати внесення запису до Єдиного
державного  реєстру  про  припинення  діяльності  ДГП  ПКВ
"Гермес-парфум" надати Департаменту розвитку та функціонування
оборонно-промислового комплексу Мінпромполітики України відповідні
підтверджуючі документи про вилучення ДГП ПКВ "Гермес-парфум" з
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 
   3.13 Установити  термін  проведення  ліквідації  ДГП ПКВ
"Гермес-парфум" - один рік із дня прийняття рішення про ліквідацію
підприємства.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра    промислової    політики    України
Немілостівого В.О.
 
 Міністр                       В.С.Новицький
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка