Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків

    ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            17.11.2004 N 470
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 грудня 2004 р.
                   за N 1553/10152
 
 
         Про внесення змін та доповнень
     до Положення про вимоги до стандартної (типової)
       форми виготовлення вексельних бланків
 
 
   Відповідно до  статті  8  Закону  України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та
статті 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" ( 2374-14 ),
а також з метою поліпшення умов для обігу переказних векселів та
простих векселів Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Унести такі зміни та доповнення до Положення про вимоги до
стандартної (типової) форми виготовлення вексельних  бланків,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 22.11.2001 N 338 ( z0360-02 ), зареєстрованого
в Міністерстві  юстиції  України  11.04.2002  за  N 360/6648
(далі - Положення):
 
   1.1. Унести преамбулу такого змісту:
   "Це Положення  розроблено відповідно до статті 8 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) та статті 5 Закону України "Про обіг векселів в
Україні" ( 2374-14 ), а також з метою поліпшення умов для обігу
переказних векселів та простих векселів".
 
   1.2. Абзац другий пункту 5 доповнити реченням такого змісту:
   "Літери серій встановлюються окремо для бланків простого та
переказного векселів".
 
   1.3. Унести зміни та доповнення до додатків 1 і 2 до
Положення ( z0360-02 ), виклавши їх у новій редакції,  що
додаються.
 
   2. Заступнику Виконавчого секретаря О.Петрашку забезпечити:
   державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України;
   публікацію  цього  рішення  відповідно до вимог чинного
законодавства.
 
   3. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
заступника Виконавчого секретаря О.Петрашка.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 17.11.2004 N 40
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про вимоги до
                   стандартної (типової) форми
                   виготовлення вексельних
                   бланків
                   ( z0360-02 )
                   (у редакції рішення
                   Державної комісії з цінних
                   паперів та фондового ринку
                   від 17.11.2004 N 470)
 
 
         ПЕРЕКАЗНИЙ ВЕКСЕЛЬ Серія ___ N____
 
   ____________________________________________        я
     (валюта)     (сума цифрами)            к
 а  __________________________________________________________
 к     (місце складання)       (дата складання)    а
 ц                                в
 е  __________________________________________________________ а
 п                                л
 т  ______________________ 20 р. заплатіть проти цього    і
 о                 переказного векселя наказу  с
 в  __________________________________________________________ т
 а    (найменування того, кому або за наказом кого платіж
 н           повинен бути здійснений)         з
 о  __________________________________________________________ а
    (валюта)               (сума словами)
 
 
 п  Платник __________________________________
 і      (трасат)      (найменування)
 д
 п  __________________________________________
 и         (точна адреса)
 с
 
 п  Підлягає сплаті в ________________________
 л  __________________________________________
 а         (місце платежу)
 т  __________________________________________
 н      (найменування банківської
 и  __________________________________________
 к          установи)
 а
                  підпис і точна адреса трасанта
                  ідентифікаційний номер (код)
 
 Начальник управління
 регулювання та розвитку ринку
 цінних паперів                     О.Науменко
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про вимоги до
                   стандартної (типової) форми
                   виготовлення вексельних
                   бланків
                   ( z0360-02 )
                   (у редакції рішення
                   Державної комісії з цінних
                   паперів та фондового ринку
                   від 17.11.2004 N 470)
 
 
           ПРОСТИЙ ВЕКСЕЛЬ Серія ___ N ____
 
   ___________________________________________         я
      (валюта)     (сума цифрами)           к
   __________________________________________________________
     (місце складання)    (дата складання)        а
   ___________________________________________________________ в
                                 а
   ________________________ 20 р. ми заплатимо проти цього  л
                   простого векселя наказу   і
   __________________________________________________________ с
    (найменування того, кому або за наказом кого платіж    т
           повинен бути здійснений)
   ___________________________________________________________ з
   (валюта)            (сума словами)       а
 
 
   Підлягає сплаті в ______________________
   ________________________________________
          (місце платежу)
   ________________________________________
       (найменування банківської
   ________________________________________
           установи)
 
                підпис і точна адреса векселедавця
                ідентифікаційний номер (код)
 
 Начальник управління
 регулювання та розвитку ринку
 цінних паперів                     О.Науменко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка