Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Ре...

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 27 грудня 2008 р. N 1153
                Київ
 
     Про внесення змін до Формули розподілу обсягу
     міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
      та коштів, що передаються до відповідного
       місцевого бюджету) між районним бюджетом
        або міським бюджетом м. Севастополя,
    міста республіканського Автономної Республіки Крим
      чи обласного значення, якому адміністративно
       підпорядковані інші міста, села, селища,
       та бюджетами територіальних громад сіл,
          селищ, міст та їх об'єднань
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного
місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом
м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим
чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші
міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл,
селищ, міст та їх об'єднань, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 1782 ( 1782-2004-п )
"Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 1, ст. 19; 2008 р., N 1, ст. 14, N 2,
ст. 55), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 34
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 грудня 2008 р. N 1153
 
               ЗМIНИ,
   що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних
      трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
    що передаються до відповідного місцевого бюджету)
      між районним бюджетом або міським бюджетом
       м. Севастополя, міста республіканського
    Автономної Республіки Крим чи обласного значення,
     якому адміністративно підпорядковані інші міста,
   села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл,
      селищ, міст та їх об'єднань ( 1782-2004-п )
 
 
   1. Пункт 5 викласти у такій редакції:
 
   "5. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів)
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування,
закріплених за зазначеними бюджетами (RD  ), проводиться у межах
                    izak
прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (зведеного
бюджету  міста),  врахованого  під  час  визначення  обсягу
міжбюджетного  трансферту між державним бюджетом та зведеним
бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на планований бюджетний
період із застосуванням індексу відносної податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:
 
 
       RD   = (K  x N  x D   ) / N ,
        izak   ip1  i3  prohn   u3
 
         K  = (D /N )/((сума)D / N ),
          ip1   ri i3     ri  u3
 
       D  = D   x (N  + N  + N ) x h x
       ri  prohn   i1  i2  i3   i
 
        x K     / (N  + N  + N ),
          iprohn p1   u1  u2  u3
 
   де K  - розрахунковий індекс відносної податкоспроможності
     ip1
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у
планованому бюджетному періоді (визначається до четвертого знака
після коми);
 
   D  - попередній прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) у
   ri
планованому  бюджетному періоді районного (міського) бюджету,
бюджетів місцевого самоврядування;
 
   D   - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) зведеного
   prohn
бюджету району (зведеного бюджету міста), врахований під час
визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом
та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом  міста),  на
планований бюджетний період без урахування обсягу податку з
доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення,
грошових   винагород   та   інших   виплат,  одержуваних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу;
 
   N , N , N , N , N  і N  - чисельність  наявного
   u1  u2  u3  i1  i2   i3
населення району (міста) та адміністративно-територіальної одиниці
за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за
базовим);
 
   h -   коефіцієнт   актуалізації  індексів  відносної
   i
податкоспроможності для районного (міського) бюджету та бюджетів
місцевого самоврядування, який визначається за такою формулою:
 
           h = K   / K
            i  ifakt  iprohn,
 
   де K    - фактичний індекс відносної податкоспроможності
     ifakt
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за
звітними даними року, що передує планованому, який визначається за
такою формулою:
 
    K   = [(D  + L ) / N ] / [(D  + L )/ N ],
     ifakt   i4  i4   i3    u4  u4  u3
 
   де D , D  - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за
     u4  i4
зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним
(міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за звітними
даними про фактичні надходження таких доходів у році, що передує
планованому;
 
   L , L   -  сума  пільг,  наданих  органами  місцевого
   u4  i4
самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів
(кошика  доходів),  закріплених  за зведеним бюджетом району
(зведеним бюджетом міста) та  районним  (міським)  бюджетом,
бюджетами місцевого самоврядування у звітному періоді року, що
передує планованому;
 
   K    - прогнозний індекс відносної податкоспроможності
   iprohn
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у
році, що передує планованому,  який  у  відповідних  умовах
визначається за такими формулами:
 
          якщо K  > K , то K    =
             i3  i1   iprohn
 
      = K  + 2 x K  - 2 x (K  + K  + K ) / 3,
       i2    i3     i1  i2  i3
 
 
          якщо K  < K , то K    =
             i3  i1   iprohn
 
    InKi2 + 2 x InKi3 - 2 x (InKi1 + Inki2 + InKi3) / 3;
   = E
 
   K     - прогнозний індекс відносної податкоспроможності
   iprohn p1
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у
планованому бюджетному періоді, який  у  відповідних  умовах
визначається за такими формулами:
 
 
   якщо K  > K , то K     = K  - (2 x (K  - K ) +
      i3  i1   iprohn p1  i3     i1  i2
 
   + (K  - K )) / 3 - ((K  - K ) + (K  - K )) / 2,
     i2  i3      i1  i2   i2  i3
 
                  InKi3 - (2 x (InKi1 - InKi2) +
 якщо K  < K , то K     = E
    i3  i1   iprohn p1
 
+ (InKi2 - InKi3)) / 3 - ((InKi1 - InKi2) + (InKi2 - InKi3)) / 2,
 
   де E - число Ейлера, математична стала, яка  приблизно
дорівнює 2,71828182846;
 
   In - натуральний логарифм;
 
   K , K , K   -  індекс  відносної  податкоспроможності
   i1  i2  i3
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування
відповідного року базового періоду, що визначається за такими
формулами:
 
     K  = [(D  + L ) / N ] / [(D  + L ) / N ],
     i1   i1  i1   i1    u1  u1   u1
 
     K  = [(D  + L ) / N ] / [(D  + L ) / N ],
     i2   i2  i2   i2    u2  u2   u2
 
     K  = [(D  + L ) / N ] / [(D  + L ) / N ],
     i3   i3  i3   i3    u3  u3   u3
 
   де D , D , D , D , D  і D  - обсяг доходів (кошика
     u1  u2  u3  i1  i2   i3
доходів), закріплених за зведеним бюджетом району  (зведеним
бюджетом  міста)  та  районним (міським) бюджетом, бюджетами
місцевого самоврядування за  звітними  даними  про  фактичні
надходження таких доходів за відповідні роки базового періоду;
 
   L , L , L , L , L  і L  - сума пільг, наданих органами
   u1  u2  u3  i1  i2  i3
місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до
обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом
району (зведеним бюджетом міста) та районним (міським) бюджетом,
бюджетами місцевого самоврядування за відповідні роки базового
періоду.
 
   Обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за  районним
(міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування (D  ), на
                             izak
прогнозний період визначається за такою формулою:
 
            D   = RD   + D ,
            izak   izak  w
 
   де D - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується
     w
з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержуваних  військовослужбовцями  та  особами  рядового  і
начальницького складу, для кожного районного (міського) бюджету,
бюджетів місцевого самоврядування.".
 
   2. У пункті 10:
 
   1) формулу "V  = V  + V  + V  + V  + V  + V   "
          i   yi   zi   oi  ki  hi  kapoi
 
замінити такою формулою: "V = V  + V  + V  + V  + V  +
              i  yi  zi  oi   ki   hi
 
+ V  ";
  zsi
 
   2) абзац восьмий викласти у такій редакції:
 
   "V  - розрахунковий обсяг видатків на підвищення рівня
    zsi
забезпеченості за захищеними статтями видатків загального фонду
районних (міських) бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування".
 
   3. Пункт 23 викласти у такій редакції:
 
   "23. У  складі  видатків районних (міських) бюджетів та
бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються  під  час
визначення  обсягів  міжбюджетних  трансфертів, передбачаються
видатки на підвищення рівня забезпеченості за захищеними статтями
видатків загального фонду районних (міських) бюджетів та бюджетів
місцевого самоврядування.  Розрахунковий  обсяг  видатків  на
підвищення рівня забезпеченості за захищеними статтями видатків
загального фонду районних (міських) бюджетів та бюджетів місцевого
самоврядування (V  ) визначається пропорційно обсягу видатків, що
         zsi
враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, зокрема,
на утримання органів місцевого самоврядування, охорону здоров'я,
освіту і культуру.".
 
   4. У  тексті  Формули  ( 1782-2004-п ) слова та цифри
"на 2008 рік" замінити словами "у планованому бюджетному періоді".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка