Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до деяких роз'яснень президії Вищого арбітражного суду України, президії Вищого господарського суду України і рекомендацій президії Вищого господарського суду України

      ПРЕЗИДIЯ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
           Р Е К О М Е Н Д А Ц I Ї
 
           29.12.2008 N 04-5/277
 
                   Господарські суди України
 
 
       Про внесення змін і доповнень до деяких
       роз'яснень президії Вищого арбітражного
      суду України, президії Вищого господарського
        суду України і рекомендацій президії
        Вищого господарського суду України
 
 
   У зв'язку зі змінами, що сталися в чинному законодавстві, та
з  виникненням  у  судовій  практиці  питань, пов'язаних із
застосуванням деяких норм процесуального права, президія Вищого
господарського суду України вважає за необхідне внести такі зміни
і доповнення до деяких роз'яснень президії Вищого арбітражного
суду України, президії Вищого господарського суду України і
рекомендацій президії Вищого господарського суду України.
 
   1. У роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України
від 23.08.94 N 02-5/611 ( v_611800-94 ) "Про деякі питання
практики застосування заходів до забезпечення позову":
 
   1.1. У пункті 5:
   1.1.1. Перше  речення  викласти  в такій редакції: "Про
забезпечення позову господарський суд виносить  ухвалу,  яка
надсилається або видається сторонам у справі, іншим учасникам
судового процесу";
   1.1.2. Доповнити пункт абзацом такого змісту:
   "Зазначена ухвала з урахуванням пункту 2 частини другої
статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) має
статус виконавчого документа, а тому повинна відповідати вимогам
статті 19 названого Закону";
 
   1.2. Пункт 9 викласти в такій редакції:
   "9. Форма процесуального документа, який приймається  за
наслідками розгляду питання про забезпечення позову, не ставиться
у залежність від вирішення такого питання по суті, а тому як
прийняття вимог заявника щодо вжиття заходів до забезпечення
позову, так і відхилення таких вимог повинно оформлюватися ухвалою
господарського суду".
 
   2. В абзаці першому пункту 9 роз'яснення президії Вищого
арбітражного суду України від 23.08.94 N 02-5/612 ( v_612800-94 )
"Про  деякі  питання практики застосування статей 80 та 81
Господарського процесуального кодексу України" слова і цифри
"пунктами 1 і 3" замінити словами і цифрою "пунктом 1 частини
першої".
 
   3. У пункті 3 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду
України від 18.09.97 N 02-5/289 ( v_289800-97 ) "Про деякі питання
практики застосування  Господарського  процесуального  кодексу
України":
 
   3.1. У підпункті 3.3:
   3.1.1. Передостанній абзац викласти в такій редакції:
   "У застосуванні положень пункту 1 частини першої статті 63 і
пункту 1 частини першої статті 81 ГПК України ( 1798-12 ) у
випадках, коли позовну заяву підписано особою, яка не має права її
підписувати, слід мати на увазі таке";
   3.1.2. Перше і друге речення останнього абзацу викласти в
такій редакції:
   "Якщо господарський суд має сумніви стосовно наявності у
особи, яка підписала позовну заяву, відповідних повноважень, він у
процесі підготовки справи до судового розгляду витребує у позивача
докази на підтвердження таких повноважень. У разі їх неподання суд
виносить ухвалу про залишення позову без розгляду";
 
   3.2. Підпункт 3.9.1. - 2 викласти в такій редакції:
   "3.9.1. - 2. Визнаючи недійсним повністю чи в певній частині
пов'язаний з предметом спору договір (пункт 1 статті 83 ГПК)
( 1798-12 ) або виходячи у разі необхідності за межі позовних
вимог (пункт 2 тієї ж статті), господарський суд за результатами
розгляду справи повинен з урахуванням вимог частин першої -
четвертої статті 49 названого Кодексу вирішувати питання про
стягнення та розподіл відповідних сум державного мита";
 
   3.3. Доповнити пункт підпунктом 3.9.2 такого змісту:
   "3.9.2. Вирішуючи питання про зменшення розміру неустойки
(штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила
зобов'язання (пункт 3 статті 83 ГПК України) ( 1798-12 ),
господарський суд повинен об'єктивно оцінити, чи є даний випадок
винятковим, виходячи з інтересів сторін, які заслуговують на
увагу,  ступеню  виконання  зобов'язання,  причини  (причин)
неналежного виконання або невиконання зобов'язання, незначності
прострочення  виконання,  наслідків  порушення  зобов'язання,
невідповідності розміру стягуваної неустойки (штрафу, пені) таким
наслідкам, поведінки винної сторони (в тому числі вжиття чи
невжиття  нею  заходів  до  виконання  зобов'язання, негайне
добровільне усунення нею порушення та його наслідків) тощо".
 
   4. Абзац другий пункту 2  роз'яснення  президії  Вищого
господарського суду  України  від  28.03.2002  N  04-5/366
( v_366600-02 ) "Про  деякі  питання  практики  застосування
розділу XII  Господарського  процесуального  кодексу  України"
викласти в такій редакції:
   "Статтею 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ) до основних
засад судочинства віднесено законність та забезпечення, зокрема,
апеляційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених
законом. З урахуванням наведеного ухвалення господарськими судами
рішення про права і обов'язки особи, що не була залучена до участі
у справі, є підставою для прийняття до розгляду апеляційної скарги
такої особи на відповідне рішення (якщо скарга не підлягає
поверненню згідно з приписами частини першої статті 97 ГПК)"
( 1798-12 ).
 
   5. Абзац  другий  пункту  1 роз'яснення президії Вищого
господарського суду  України  від  28.03.2002  N  04-5/367
( v_367600-02  )  "Про  деякі  питання практики застосування
розділу XII-1 Господарського процесуального  кодексу  України"
доповнити словами і цифрами: "а з урахуванням змісту частини
третьої статті 26 і частини четвертої статті 27 названого Кодексу
( 1798-12 ) - також і треті особи у справі".
 
   6. У  рекомендаціях  президії Вищого господарського суду
України від 10.06.2004 N 04-5/1107 ( v1107600-04 ) "Про деякі
питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав
інтелектуальної власності":
 
   6.1. В абзацах другому і третьому пункту 37 слова і цифри
"частиною 1" і "частини 8" замінити відповідно словами і цифрою
"частиною першою" і "пункту 8";
 
   6.2. Абзац другий пункту 52 викласти в такій редакції:
   "Визнання знака добре відомим та відповідно надання йому
правової охорони - такої самої, якби цей знак був заявлений на
реєстрацію в Україні - здійснюється незалежно від того, чи
зареєстровано його в Україні".
 
   8. Пункт 3 рекомендацій президії Вищого господарського суду
України від 27.06.2007 N 04-5/120 ( va120600-07 ) "Про деякі
питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам"
доповнити абзацом такого змісту:
   "Господарським судам підвідомчі на загальних підставах справи
зі спорів між суб'єктами господарювання і органами державної влади
і місцевого самоврядування, пов'язані з визнанням недійсними угод,
укладених шляхом проведення прилюдних торгів (аукціону), у тому
числі угод щодо купівлі-продажу і оренди землі, а так само актів
про проведення відповідних торгів (аукціону)".
 
 Голова Вищого
 господарського
 суду України                      С.Демченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка