Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія стосовно операції "Козаки на кризі"

              Меморандум
       про взаєморозуміння між Міністерством
       оборони України та Міністерством оборони
        Королівства Данія стосовно операції
            "Козаки на кризі"
 
 
   Дата підписання:          18.12.2008 р.
   Дата набрання чинності для України: 18.12.2008 р.
 
   Міністерство оборони  України  та  Міністерство  оборони
Королівства Данія (далі - Сторони),
 
   бажаючи співпрацювати для поповнення запасу пального від
авіабази "Туле" до станції "Північ", прагнучи визначити принципи
співробітництва під час проведення операції "Козаки на кризі",
 
   констатуючи, що всі подальші подробиці стосовно операції
"Козаки на кризі" визначатимуться у домовленостях, прийнятих у
рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння,
 
   ураховуючи, що  дія  Меморандуму про взаєморозуміння між
Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства
Данія про  співробітництво  у військовій сфері ( 208_015 ),
підписаного 1 березня 2006 року в м. Вільнюс, не застосовується до
о. Гренландія,
 
   визнаючи, що   Угода  між  державами  -  учасницями
Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть
участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх
збройних сил ( 994_043 ) підписана 19 грудня 1997 року  в
м. Брюссель  (далі  -  ПЗМ/УСЗС), не є чинною на території
о. Гренландія, а тому,
 
   беручи до уваги, що альтернативні домовленості, що визначають
статус, рівноцінний визначеному в ПЗМ/УСЗС України та українського
персоналу, який у зв'язку з проведенням операції "Козаки на кризі"
перебуватиме на о. Гренландія, повинні бути зазначені,
 
   досягли такого взаєморозуміння:
 
               Стаття 1
 
          Мета й сфера застосування
 
   1.1. Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі - МВ)
стосовно операції "Козаки на кризі" (далі - КНК) є:
 
   а) визначення принципів для виконання операції КНК з метою
поповнення  річного запасу пального на станції "Північ", що
знаходиться на о. Гренландія шляхом використання літаків IЛ-76МД;
 
   б) визначення концепції тактичного повітряного командування
Данії (далі - КТПКД) стосовно надання державою, що приймає,
підтримки військово-повітряним силам України (далі - ВПСУ) під час
виконання операції КНК;
 
   в) з'ясування загальних процедур та домовленостей, зокрема
фінансових, необхідних для проведення операції КНК.
 
   1.2. Якщо інше чітко не зазначено в цьому МВ, він не
стосуватиметься  проведення операції КНК за межами території
Королівства Данія. За укладання домовленостей з іншими державами
стосовно  правових  аспектів  транзиту  літаків відповідатиме
Українська Сторона.
 
   1.3. МВ не  суперечитиме  положенням  національного  або
міжнародного права. У разі виникнення протиріч Сторони повідомлять
одна одній про це, а національне чи міжнародне право переважатиме.
У цьому контексті національне право містить право о. Гренландія
під керівництвом місцевого самоуправління.
 
               Стаття 2
 
          Терміни та їхнє визначення
 
   2.1. Якщо інше не зазначено у цьому МВ, використовуватимуться
визначення видань НАТО з адміністративних питань 6 (ААР-6) (2008).
Для цілей цього МВ та супровідних документів використовуються такі
визначення:
 
   "Держава, що приймає" (далі - ДП) означає державу, що приймає
засоби та (або) ресурси союзних сил чи організацій, на території
якої вони розміщуються, виконують завдання або через територію
якої вони рухаються. У цьому МВ Королівство Данія є ДП.
 
   "Підтримка держави, що приймає" (далі - ПДП) означає всебічну
допомогу, яка надається в мирний час, під час надзвичайних
ситуацій персоналові, засобам та (або) ресурсам державі, яка
направляє (далі - ДН), що знаходяться на території ДП, виконують
завдання на ній або через територію, територіальні води чи простір
яких вони рухаються.
 
   "Спільна домовленість з виконання" (далі - СДВ) означає
обов'язкову двосторонню домовленість, що встановлює зобов'язання
між  ДН  та ДП стосовно надання та отримання ПДП. Спільна
домовленість з виконання містить детальну інформацію про необхідну
та  запропоновану  підтримку,  характерні процедури виконання
завдання, питання відшкодування або строків виплати.
 
   "Сторони" означає  Міністерство  оборони  України  та
Міністерство оборони Королівства Данія.
 
   "Логістика" означає метод планування, здійснення переміщення
персоналу, засобів та (або) ресурсів.  У  їхньому  найбільш
загальному значенні аспектами військових операцій є:
 
   1) планування  та  розробка,  закупівля,  зберігання,
транспортування, розподіл, підтримка, евакуація та розміщення
майна;
 
   2) перевезення особового складу;
 
   3) закупівля або спорудження, підтримка, використання та
розміщення об'єктів;
 
   4) закупівля або надання послуг;
 
   5) надання медичних послуг.
 
   "Держава, що направляє" означає державу або будь-яку іншу
структуру,  що розгортає персонал, засоби та (або) ресурси,
обладнання та потребує ПДП. Для цілей цього МВ Українська Сторона
буде ДН.
 
   "Запит на виділення сил та засобів" (далі - ЗВСЗ) означає
документ, підготовлений ДН, в якому надано детальну інформацію про
персонал та обладнання, що буде розгортатися, а також умов,
засобів та послуг, необхідних для розгортання. У разі необхідності
у додатках ЗВСЗ будуть зазначатися всі обмеження (нестачі) щодо
необхідного ПДП.
 
               Стаття 3
 
        Статус Сторін та їхнього персоналу
 
   3.1. Якщо інше не зазначено у цьому МВ, на  території
ДП ПЗМ/УСЗС ( 994_043 ) застосовуватиметься до статусу ДН, окрім
випадків перебування на о. Гренландія.
 
   3.2. Стосовно о. Гренландія Датська Сторона  забезпечить
надання  Українській  Стороні  та  її  персоналові  статусу,
рівноцінного визначеному ПЗМ/УСЗС ( 994_043 ), якщо інше не
зазначено у цьому МВ.
 
               Стаття 4
 
               Завдання
 
   4.1. Під  час  проведення  операції  "Козаки  на кризі"
передбачається перевезення пального з авіабази "Туле" до станції
"Північ". Під час виконання операції будуть здійснені також
транзитні польоти, що описуються в ОД.
 
   4.2. Для виконання операції у період з березня по квітень
2009 року Міністерство оборони України надасть один літак IЛ-76МД
з двома повними екіпажами та технічним персоналом літака для
забезпечення 16-годинних робочих днів, необхідних для здійснення
двох щоденних польотів з авіабази "Туле" до станції "Північ".
 
   4.3. Непередбачені проблеми, несприятливі погодні умови або
технічні проблеми можуть стати причиною скасування польотів. У
такому разі скасовані польоти будуть перенесені на інші дні.
 
   4.4. Операція КНК розпочнеться та закінчиться на аеродромі
Мелітополь (Україна).
 
   4.5. Під час проведення операції КНК КТПКД здійснюватиме ПДП
військово-повітряним силам України на території ДП.
 
               Стаття 5
 
            Зобов'язання Сторін
 
   5.1. Крім інших зобов'язань,  визначених  у  цьому  МВ,
Українська Сторона:
 
   а) надаватиме  ДП  один  літак IЛ-76МД з двома повними
екіпажами, технічним персоналом літака, обладнанням та ресурсами,
як це визначено в ОД, та порядком проведення операції КНК;
 
   б) забезпечуватиме  відповідність  літака  оперативним та
технічним критеріям, які визначаються міжнародними правилами,
положеннями та стандартами;
 
   в) братиме на себе відповідальність за врегулювання технічних
проблем, проведення ремонтних робіт та забезпечення запасними
частинами  літака  IЛ-76МД.  Надання окремих запасних частин
здійснюватиметься під час операції для її успішного проведення;
 
   г) забезпечуватиме відповідність  підготовки  екіпажу  та
технічного персоналу літака вимогам міжнародних стандартів для
пілотування літаком IЛ-76МД в особливих умовах о. Гренландія;
 
   д) забезпечуватиме український персонал, що бере участь в
операції, відповідними міжнародними страховими сертифікатами.
 
   5.2. Крім інших зобов'язань, визначених в цьому МВ, Датська
Сторона, представлена КТПКД:
 
   а) координуватиме ОД;
 
   б) у рамках ПДП шукатиме шляхи вирішення проблемних питань,
що можуть виникнути під виконання операції КНК, а саме:
 
   виступатиме як  ДП  та взаємодіятиме з ДН для контролю
виконання положень ОД;
 
   контролюватиме разом з ДН закупівлю та договірну діяльність
для врегулювання проблемних питань, що можуть виникнути;
 
   в) надаватиме обладнання для наземного обслуговування літака
IЛ-76МД на авіабазі "Туле" та станції "Північ" відповідно до ОД;
 
   г) забезпечуватиме відповідність злітно-посадкових смуг на
авіабазі "Туле" та станції "Північ" нормам безпеки згідно з
ваговими параметрами літака IЛ-76МД.
 
               Стаття 6
 
       Надання підтримки держави, що приймає
 
   6.1. Принципи та порядок надання логістичного забезпечення
здійснюється  відповідно  до цього МВ та ОД. Необхідна ПДП
визначається відповідно до ЗВСЗ,  розробленого  на  підставі
встановлення факту (дослідження об'єкту).
 
   6.2. Датська Сторона здійснить ПДП за такими напрямами:
 
   6.2.1. Забезпечення житлом
 
   Надання відповідного  житла  є  відповідальністю Датської
Сторони. Жилі приміщення мають  бути  обладнані  безоплатним
безпровідним Iнтернетом.
 
   6.2.2. Харчування
 
   Харчування здійснюватиметься за рахунок Датської Сторони.
 
   6.2.3. Телефон
 
   У приміщенні  групи  контролю виконання операції Датська
Сторона забезпечить наявність засобів зв'язку, зокрема телефонного
зв'язку, факсимільного зв'язку, мережі Iнтернет, високочастотних
радіостанцій та іншого відповідного обладнання.  Використання
мережі Iнтернет, коли це можливо, є спільним наміром. Усі витрати,
пов'язані зі здійсненням службових телефонних дзвінків, бере на
себе Датська Сторона.
 
   Витрати, пов'язані  зі  здійсненням  приватних телефонних
дзвінків, сплачуються в індивідуальному порядку та не будуть
відшкодовуватися Датською Стороною. На авіабазі "Туле" мобільний
зв'язок високої якості (голосовий зв'язок та SMS послуги).
 
   6.2.4. Паливно-мастильні матеріали
 
   Датська Сторона покриває всі витрати на пальне, мастила і
гідравлічні рідини, збори, пов'язані з виконанням польотів та
приземлень, наземне обслуговування літака. Виконання операції
починається, коли IЛ-76МД здійснить зліт з аеродрому Мелітополь, і
закінчиться після приземлення літака на аеродромі Мелітополь.
 
   6.2.5. Страхування
 
   Питання страхування, пов'язані з використанням IЛ-76МД за
межами повітряного простору України, у тому числі зобов'язання
перед третьою стороною, покладаються виключно на  Українську
Сторону   і   регулюються   відповідно   до  міжнародних
нормативно-правових актів.
 
   6.2.6. Домовленості про надання медичної допомоги
 
   6.2.6.1. У разі гострого захворювання Датська Сторона надає
безоплатне лікування, наприклад у військовому шпиталі на авіабазі
"Туле".
 
   6.2.6.2. Датська Сторона бере на себе відповідальність за
медичну евакуацію для надання невідкладної медичної допомоги.
 
   6.2.6.3. ДН відповідає за стан здоров'я персоналу, що бере
участь в операції, і за те, що він не потребуватиме жодної
медичної або стоматологічної допомоги на початку виконання місії.
 
               Стаття 7
 
           Фінансові зобов'язання
 
   7.1. Фінансові рекомендації
 
   7.1.1. Для ПДП всі рахунки-фактури для контрактів і заяв
повинні заповнюватися англійською мовою, а подальші  платежі
повинні здійснюватись в доларах США. Всі фінансові питання між ДП
та ДН повинні бути вирішені не пізніше ніж через 30 днів після
завершення операції КНК.
 
   7.2. Передплата за льотні години
 
   Після підписання цього МВ для покриття початкових витрат
Королівство Данія перерахує 50.000 доларів США на банківський
рахунок  України.  Перерахування решти коштів буде здійснено
протягом 10 днів після закінчення операції КНК.
 
   7.3. Компенсація за ресурси та послуги
 
   7.3.1. Послуги, що надаються  безоплатно,  повинні  бути
визначені у СДВ.
 
   7.3.2. Будь-яке обладнання, яке надається у позику ДН, буде
повернуто до останнього дня  згортання  операції  КНК.  Про
пошкодження предметів, які надаються у позику на час проведення
операції, необхідно  повідомити  ДП,  після  чого  визначені
представники ДН проведуть з представниками ДП переговори стосовно
відшкодування збитків,  зокрема  ремонту  або  заміни.  Таке
відшкодування не стягується у разі звичайного зносу в результаті
нормального використання позиченого обладнання.
 
   7.3.3. Детальні фінансові розрахунки і бюджети,  зокрема
домовленості про відшкодування натурою, будуть зазначені в СДВ.
Оплата всіх рахунків буде здійснюватись відповідно до положень
цього МВ КНК і СДВ.
 
   7.4 Оплата
 
   7.4.1. Погодження фінансових питань
 
   Погодження фінансових  питань  між Сторонами здійснюється
відповідно до цього МВ, якщо інше не зазначено в СДВ.
 
   7.4.2. Правила оплати
 
   Датська Сторона покриває всі витрати на пальне, мастила та
гідравлічні рідини, збори, пов'язані з виконанням польотів та
приземленням, наземне обслуговування літака, зокрема харчування та
розміщення українського персоналу. Ціна, запропонована Українською
Стороною і прийнята Датською Стороною, становить 1300 доларів США
за льотну годину.
 
   Покриття всіх витрат стосовно вирішення технічних питань,
ремонту і запасних частин для літака Iл-76 здійснює Українська
Сторона.
 
   Банківські реквізити Сторін викладені в додатку до МВ.
 
   7.4.3. Військові ресурси
 
   Загальні процедури забезпечення будуть визначені в СДВ.
 
   7.4.4. Комерційні і цивільні ресурси
 
   ДН оплатить всі додаткові витрати, пов'язані з отриманням
послуг від комерційних або цивільних компаній. Такі послуги,
отримані від цивільних компаній, будуть отримуватися за окремими
контрактами.
 
   7.4.5. Оплата за обладнання або послуги
 
   Оплата за обладнання або послуги здійснюватиметься одним із
зазначених нижче способів:
 
   a) попередньої оплати з боку ДН;
 
   b) відшкодування з боку ДП;
 
   c) відшкодування натурою.
 
   7.4.6. Облік витрат з боку ДП
 
   ДП повинна вести облік усіх витрат на придбання товарів та
послуг, що здійснюється від імені ДН.
 
   7.4.7. Облік витрат з боку ДН
 
   ДН повинна вести облік всіх витрат на придбання товарів та
послуг, що здійснюється від імені ДП, включаючи витрати, пов'язані
з транзитом по території інших держав.
 
   7.5. Договірні директиви
 
   7.5.1. По можливості, ДП використовуватиме існуючі контракти
для полегшення укладання контрактів на використання чи закупівлю
товарів, послуг, ремонтних майстерень, яких потребує ДН.
 
   7.5.2. ДП не візьме на себе жодних договірних зобов'язань без
попередньої згоди ДН. Підписання СДВ розглядається як надання
такої згоди. ДН не може взяти на себе жодних зобов'язань від імені
ДП без попередньої згоди ДП.
 
   7.5.3. ДН несе відповідальність за виконання контрактів або
проведення закупівель товарів і послуг, яких вона потребує від
цивільних  продавців.  ДП надасть контактну особу, яка буде
рекомендувати продавців, допомагатиме у підготовці контрактів для
закупівлі, а також виступатиме як посередник між цивільними
продавцями і уповноваженими представниками ДН, відповідальними за
укладання контрактів або закупівлю.
 
   7.5.4. Iнформацію  щодо  закупівлі  товарів  та  надання
необхідних послуг, разом з інформацією для продавців щодо способу
і  часу  отримання, контактних осіб та способу оплати буде
деталізовано в СДВ.
 
   7.5.6. Товари і послуги, надані ДП для ДН  на  умовах
відшкодування, зазначатимуться в СДВ і не вимагатимуть укладання
додаткового контракту.
 
               Стаття 8
 
              Претензії
 
   8.1. З метою з'ясування та незважаючи на статтю 3 цього
Меморандуму претензії вирішуватимуться відповідно до статті VIII
Угоди між державами - учасницями програми "Партнерство заради
миру" щодо статусу їхніх збройних сил (ПЗМ/УСЗС) ( 994_043 ). Це
включає  претензії  стосовно  нанесення  шкоди  навколишньому
середовищу, але не обмежується ними.
 
   8.2. За межами території Королівства Данія, яке включає
о. Гренландія, Українська Сторона стосовно  Датської  Сторони
одноосібно несе відповідальність по будь-яких претензіях стосовно
нанесення  шкоди  майну  або  людям  в  результаті  дій
військовослужбовців  чи  працівників збройних сил Української
Сторони або в результаті використання ними будь-яких наземних,
водних чи повітряних транспортних засобів.
 
               Стаття 9
 
            Скасування польотів
 
   9.1. Під час проведення операції КНК взаємно усвідомлюється,
що у зв'язку з роботою у віддалених регіонах зі складними
метеорологічними умовами й обмеженими можливостями поповнення
ресурсів можуть виникнути ситуації, що примушують до скасування
планових польотів. Ці ситуації включають погодні умови, технічні
аспекти та медичні проблеми, які неможливо розумно передбачити.
 
   9.2. Робитиметься намагання перенести скасовані польоти на
дні, коли польоти не здійснюються. Проте, якщо це неможливо, проти
України не застосовуватимуться регрес або санкції.
 
              Стаття 10
 
             Спірні питання
 
   10.1. Будь-які спірні питання, що виникатимуть  стосовно
тлумачення або виконання цього Меморандуму про взаєморозуміння, за
винятком тих, які стосуються врегулювання претензій, і для яких
Угодою між державами - учасницями програми "Партнерство заради
миру" щодо статусу їхніх збройних сил (ПЗМ/УСЗС) ( 994_043 )
установлено  процедуру  вирішення,  вирішуватимуться  шляхом
консультацій між Сторонами та не передаватимуться для вирішення до
будь-якого національного, міжнародного суду або третій стороні.
 
              Стаття 11
 
            Прикінцеві положення
 
   11.1. Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з
дати підписання.
 
   11.2. До цього Меморандуму про взаєморозуміння в будь-який
час  за взаємною згодою Сторін може бути внесено зміни та
доповнення, що оформлюються протоколами, які  є  невід'ємною
частиною цього Меморандуму.
 
   11.3. Кожна зі Сторін може вийти із цього Меморандуму шляхом
надання іншій Стороні офіційного письмового  повідомлення  за
30 днів.
 
   Учинено в м. ____________, "___" ____________ 200_ р., у двох
примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому
обидва тексти є рівноавтентичними.
 
   У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні та застосуванні
цього Меморандуму переважну силу має англомовний текст.
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони
 України                  Королівства Данія
 
 Підписано                 Підписано
 
 2008                   2008
 
 ____________               ____________
 
 17.12.2008 р.               18.12.2008 р.
 
 (м. Київ)                 (м. Копенгаген)
 
 
                   Додаток
 
 
   Банківські реквізити Сторін
 
   1. Держава, що приймає, переведе гроші (попередню оплату й
остаточний розрахунок польотних годин) на такий  банківський
рахунок ДН:
 
   CITIBANK, NEW YORK
   SWIFT CITIUS33 N 36083522
   JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
   VINNITSA BRANCH
   EXBSUAUXVIN
   ACCOUNT NUMBER: 25302000113592, MILITARY UNIT A0215.
 
   2. Для переказу грошей Держава, що приймає, використає такий
банківський рахунок:
 
   DANISH DEFENSE ACCOUNT SERVICE
   ARSENALVEJ 55
   DK-9800 HJORRING
   DANSKE BANK ACCOUNT NUMBER:
   IBAN: DK2402164069049680
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка