Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про надання роз'яснення щодо документа, який має подаватися державному реєстратору у разі внесення змін до установчих документів, що пов'язані із зміною складу засновників (учасників)

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА
 
               Л И С Т
 
            06.11.2008 N 9393
 
 
           Про надання роз'яснення
 
 
   На Ваше звернення від 10.10.2008 щодо документа, який має
подаватися  державному  реєстратору у разі внесення змін до
установчих документів, що пов'язані із зміною складу засновників
(учасників), повідомляємо наступне.
 
   Відповідно до Закону України "Про кооперацію" ( 1087-15 )
(далі - Закон про кооперацію)  обслуговуючий  кооператив  -
кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або
юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а
також іншим особам з метою провадженнях господарської діяльності.
Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах,
що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.
 
   Відповідно до статті 8 зазначеного Закону ( 1087-15 ) статут
кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність. В
ньому містяться відомості, зокрема, про склад його засновників,
умови і порядок вступу до кооперативу та виходу виключення з
нього, порядок внесення змін до статуту кооперативу.
 
   Статтею 13 Закону про кооперацію ( 1087-15 ) визначено
підстави припинення членства в кооперативі.
 
   Згідно із статтею 15 цього Закону ( 1087-15 ) вищим органом
управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу, до
компетенції  яких  належить,  зокрема,  затвердження  статуту
кооперативу та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, що
стосуються діяльності кооперативу; затвердження рішення правління
або голови про прийняття нових членів та припинення членства.
 
   Отже, враховуючи вищезазначене, підстави та порядок виходу
члена із кооперативу повинні бути визначені статутом кооперативу.
 
   Згідно із частиною першою статті 29 Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) визначено перелік документів, які повинна подати
юридична  особа для проведення державної реєстрації змін до
установчих документів.
 
   Частиною третьою зазначеної статті встановлено, що у разі
внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною
складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів,
які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається,
зокрема, нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про
вихід зі складу засновників (учасників).
 
   Слід зазначити, якщо статутом кооперативу не передбачено
подання членом кооперативу заяви про вихід, то відповідно до
статті  15 Закону про кооперацію ( 1087-15 ), питання про
припинення членства у кооперативі віднесено  до  компетенції
загальних зборів. Таким чином, у цьому випадку, при поданні
суб'єктом господарювання державному реєстратору документів для
проведення державної реєстрації змін до установчих документів,
пов'язаних із зміною складу засновників, зокрема, із виходом члена
кооперативу слід подати копію протоколу загальних зборів.
 
   Отже, враховуючи вищезазначене, державна реєстрація змін до
установчих документів кооперативу, пов'язаних із зміною складу
засновників (учасників) проводиться відповідно до вимог статті 29
Закону про реєстрацію ( 755-15 ) з урахуванням особливостей Закону
України "Про кооперацію" ( 1087-15 ).
 
 Голова                        К.О.Ващенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка