Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підготовку меліоративних систем до роботи у 2009 році

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
    ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
 
              Н А К А З
 
           24.11.2008 N 769/253
 
 
          Про підготовку меліоративних
          систем до роботи у 2009 році
 
 
   З метою  забезпечення  ефективної  та  надійної  роботи
меліоративних систем, насосних станцій, каналів, гідротехнічних
споруд, дощувальних машин у 2009 році, поліпшення використання
меліорованих  земель,  нарощування  виробництва  на  них
сільськогосподарської продукції Н А К А З У Є М О:
 
   1. Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним  управлінням  агропромислового  розвитку  обласних,
Управлінню  промисловості  та  агропромислового   розвитку
Севастопольської міської та управлінням агропромислового розвитку
районних державних адміністрацій,  Республіканському  комітету
Автономної Республіки Крим по водогосподарському будівництву та
зрошуваному землеробству, обласним управлінням меліорації  та
водного  господарства,  управлінням  міжгосподарських каналів,
басейновим управлінням водних ресурсів, їх виробничим підрозділам:
   - організувати  проведення  ремонту  насосних  станцій,
гідротехнічних споруд, каналів, трубопроводів, дощувальної техніки
для забезпечення готовності до роботи: зрошувальних систем на
площі 944,6 тис.га - до 1 квітня і осушувальних систем на площі
2877,8 тис.га - до 1 травня;
   - спільними рішеннями затвердити основні обсяги робіт з
очищення  каналів,  ремонту  насосно-силового  обладнання,
гідротехнічних  споруд,  трубопроводів,  дощувальної  техніки,
захисних дамб у розрізі відповідальних виконавців, які забезпечать
сталу роботу меліоративних систем і гарантоване  виробництво
сільськогосподарської продукції на зрошуваних і осушених землях,
та довести їх до безпосередніх виконавців;
   - встановити, що організацію і контроль за ходом ремонтних
робіт на внутрішньогосподарській меліоративній мережі, згідно з
додатками  1,2,  здійснюють  Міністерство  аграрної  політики
Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового
розвитку обласних, Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської та управління агропромислового
розвитку районних державних адміністрацій; на міжгосподарській
мережі, згідно з додатком 3, - Республіканський комітет Автономної
Республіки Крим по водогосподарському будівництву та зрошуваному
землеробству,  обласні  управління  меліорації  та  водного
господарства,  управління  магістральних  каналів,  басейнові
управління водних ресурсів та районні і міжрайонні управління
водного господарства.
   Iнформацію про  хід  виконання  завдань  з  підготовки
меліоративних систем та державних магістральних каналів подавати
Мінагрополітики та Держводгоспу станом на 1 та 15 числа кожного
місяця до завершення підготовчих робіт;
   - з метою підвищення ефективності використання зрошуваних
земель,  до  початку  поливного сезону організувати навчання
користувачів і власників зрошуваних земель та обслуговуючого
персоналу  основам  зрошуваного  землеробства  із  залученням
навчальних центрів Мінагрополітики, технічних шкіл та дорадчих
центрів Держводгоспу;
   - для  визначення  обсягів  коштів,  які   потрібні
водокористувачам для оплати вартості електроенергії та уточнення
площ поливу щодо конкретних господарств, провести відповідну
роботу  стосовно  складання  із  користувачами та власниками
меліорованих земель протоколів-намірів на полив зрошуваних або
зволоження осушених земель і до 1 лютого 2009 року підготувати та
подати Мінагрополітики розрахунки щодо обсягів коштів, необхідних
сільгосптоваровиробникам  для  оплати електроенергії, що буде
використана на подачу води для зрошення;
   - спільними  рішеннями  Управління  промисловості  та
агропромислового   розвитку   Севастопольської    міської
держадміністрації,   управлінь   агропромислового   розвитку
райдержадміністрацій  та  управлінь  водного  господарства
Держводгоспу  створити  комісії із залученням користувачів і
власників  меліорованих  земель  та  внутрішньогосподарських
меліоративних систем і після закінчення ремонтно-підготовчих робіт
провести обстеження готовності меліоративних систем до приймання
води, враховуючи, що у непідготовлену меліоративну мережу вода
подаватись не буде;
   - до початку поливного сезону на підставі актів готовності
меліоративних систем до приймання води, наявності у власників
меліорованих земель коштів на оплату послуг, пов'язаних з подачею
води з точок водовиділу на полив зрошуваних або зволоження
осушених угідь, та за умови погашення ними боргів за надані
відповідні послуги у 2008 році укласти договори на подачу води для
проведення  поливів  між  водогосподарськими  організаціями і
сільгосптоваровиробниками. У договорах передбачити методи  та
засоби обліку води і електроенергії, а також форми розрахунків за
надані послуги з подачі води.
   Iнформацію про хід складання протоколів-намірів, укладання
договорів на проведення поливів та орієнтовні обсяги коштів, які
потрібні водокористувачам для оплати вартості електроенергії,
подавати Мінагрополітики та Держводгоспу щочетверга, починаючи з
січня 2009 року.
 
   2. Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним  управлінням  агропромислового  розвитку  обласних,
Управлінню   промисловості  та  агропромислового  розвитку
Севастопольської  міської  держадміністрацій  та  управлінням
агропромислового розвитку райдержадміністрацій:
   - надавати    необхідну    допомогу     власникам
внутрішньогосподарських    меліоративних    систем    та
сільгосптоваровиробникам  щодо   організації   раціонального
використання меліорованих земель, не допускати безпідставного їх
переведення в немеліоровані;
   - звернути особливу увагу на ремонт та збереження дощувальних
машин у кількості, що забезпечить полив площ, передбачених цим
наказом;
   - у термін до 20 грудня 2008 року на підставі замовлень
сільгосптоваровиробників сформувати графіки проведення навчання
персоналу внутрішньогосподарських зрошувальних систем, задіяного у
проведенні поливів;
   - у березні 2009 року провести наради-семінари з керівниками
і спеціалістами водогосподарських експлуатаційних організацій,
сільгосптоваровиробниками та власниками внутрішньогосподарських
меліоративних систем, на яких розглянути питання про готовність до
роботи меліоративних систем і дощувальної техніки та організації
поливів;
   - при формуванні місцевих бюджетів внести на розгляд обласних
рад і держадміністрацій пропозиції щодо виділення коштів на
утримання внутрішньогосподарських  меліоративних  систем,  які
передані у комунальну власність.
 
   3. Республіканському комітету Автономної Республіки Крим по
водогосподарському будівництву  та  зрошуваному  землеробству,
басейновим  управлінням водних ресурсів, обласним управлінням
меліорації та водного господарства, управлінням магістральних
каналів, районним та міжрайонним управлінням водного господарства:
   - звернути особливу увагу на ремонт магістральних каналів,
головних насосних станцій та станцій перекачки, від роботи яких
залежить функціонування меліоративних систем в цілому, а також
об'єкти,  які  забезпечують  захист  населених  пунктів  та
сільгоспугідь від затоплення і підтоплення;
   - надавати   допомогу   користувачам   та   власникам
внутрішньогосподарської меліоративної мережі в її ремонті та
технічному обслуговуванні, навчанні обслуговуючого персоналу на
договірних засадах. З урахуванням конструктивних особливостей та
технічного стану меліоративних систем, необхідності впровадження
ресурсозберігаючих технологій зрошення, надавати їм консультації
щодо організації та способів поливу, режимів зрошення, типів і
марок дощувальних машин, які необхідно придбати.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України С.Мельника та заступника Голови
Державного комітету України по водному господарству О.Романова.
 
 Міністр аграрної
 політики України                    Ю.Мельник
 
 Голова Державного
 комітету України
 по водному господарству                 В.Сташук
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Держводгоспу,
                   Мінагрополітики
                   24.11.2008 N 769/253
 
 
               ЗАВДАННЯ
        з підготовки меліоративних систем
           до роботи у 2009 році
 
 
------------------------------------------------------------------
¦  Республіка,  ¦  Зрошувальні  ¦  Осушувальні  ¦Разом ¦
¦   області   ¦   системи   ¦   системи   ¦   ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Автономна     ¦   205,1    ¦         ¦205,1 ¦
¦Республіка Крим  ¦         ¦         ¦   ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Області:      ¦         ¦         ¦   ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Вінницька     ¦    17,1    ¦    52,2    ¦ 69,3 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Волинська     ¦         ¦   346,7    ¦346,7 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Дніпропетровська  ¦    31,7    ¦         ¦ 31,7 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Донецька      ¦    16,1    ¦         ¦ 16,1 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Житомирська    ¦         ¦   360,5    ¦360,5 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Закарпатська    ¦         ¦    156    ¦ 156 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Запорізька     ¦    74,7    ¦         ¦ 74,7 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Iвано-Франківська ¦         ¦   195,4    ¦195,4 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Київська      ¦    12,7    ¦   124,4    ¦137,1 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Кіровоградська   ¦    22,5    ¦         ¦ 22,5 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Луганська     ¦    15,5    ¦    3     ¦ 18,5 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Львівська     ¦         ¦   496,4    ¦496,4 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Миколаївська    ¦    55,1    ¦         ¦ 55,1 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Одеська      ¦    150    ¦         ¦ 150 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Полтавська     ¦    9,1    ¦    34,1    ¦ 43,2 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Рівненська     ¦         ¦   309,6    ¦309,6 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Сумська      ¦         ¦    98,2    ¦ 98,2 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Тернопільська   ¦         ¦   163,6    ¦163,6 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Харківська     ¦    17    ¦    6,8    ¦ 23,8 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Херсонська     ¦   281,4    ¦         ¦281,4 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Хмельницька    ¦         ¦   117,5    ¦117,5 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Черкаська     ¦    35,8    ¦    51,9    ¦ 87,7 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Чернівецька    ¦         ¦   108,5    ¦108,5 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Чернігівська    ¦         ¦    253    ¦ 253 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦м. Севастополь   ¦    0,8    ¦         ¦ 0,8 ¦
¦-------------------+------------------+------------------+------¦
¦Усього       ¦   944,6    ¦   2877,8   ¦3822,4¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Держводгоспу,
                   Мінагрополітики
                   24.11.2008 N 769/253
 
 
               ЗАВДАННЯ
        з підготовки внутрішньогосподарської
      меліоративної мережі до роботи у 2009 році
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Республіка,  ¦ Ремонт  ¦   Ремонт гідро-   ¦    Очищення     ¦  Ремонт   ¦ Підготовка ¦ Підготовка ¦
¦         ¦дощувальної¦  технічних споруд,  ¦  каналів від мулу,  ¦насосно-силових¦зрошувальних¦трубопроводів¦
¦         ¦ техніки, ¦     штук      ¦   тис.куб. метрів   ¦  агрегатів  ¦ насосних ¦зрошувальних ¦
¦         ¦  шт   ¦-------------------------+-------------------------¦ зрошувальних ¦ станцій, ¦  систем,  ¦
¦         ¦      ¦зрошувальних¦осушувальних¦зрошувальних¦осушувальних¦ систем, штук ¦  штук  ¦ кілометрів ¦
¦         ¦      ¦  систем  ¦  систем  ¦  систем  ¦  систем  ¦        ¦      ¦       ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Автономна    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦      ¦       ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Республіка Крим ¦  1060  ¦  2662  ¦      ¦  96,2  ¦      ¦   95    ¦   55   ¦  1477,5  ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Області:     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦      ¦       ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Вінницька    ¦  25   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    3    ¦   2   ¦       ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Волинська    ¦      ¦      ¦   3   ¦      ¦      ¦        ¦      ¦       ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Дніпропетровська ¦  206  ¦   25   ¦      ¦      ¦      ¦   18    ¦   10   ¦   197   ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Донецька     ¦  193  ¦  205   ¦      ¦      ¦      ¦   111   ¦   69   ¦  250,3  ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Житомирська   ¦      ¦      ¦   50   ¦      ¦   14   ¦        ¦      ¦       ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Закарпатська   ¦      ¦      ¦   8   ¦      ¦  17,2  ¦        ¦      ¦       ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Запорізька    ¦  443  ¦  526   ¦      ¦  1,6   ¦      ¦   14    ¦   9   ¦   349   ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Iвано-Франківська¦      ¦      ¦   14   ¦      ¦   15   ¦        ¦      ¦       ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Київська     ¦  19   ¦      ¦   8   ¦      ¦      ¦    2    ¦   1   ¦   4   ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Кіровоградська  ¦  48   ¦   62   ¦      ¦      ¦      ¦   23    ¦   16   ¦  60,5   ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Луганська    ¦  84   ¦   3   ¦   2   ¦      ¦      ¦    4    ¦   2   ¦   2   ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Львівська    ¦      ¦      ¦   34   ¦      ¦  6,1   ¦        ¦      ¦       ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Миколаївська   ¦  221  ¦  188   ¦      ¦  5,9   ¦      ¦   46    ¦   33   ¦  14,6   ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Одеська     ¦  302  ¦  453   ¦      ¦  12,4  ¦      ¦    6    ¦   4   ¦   151   ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Полтавська    ¦   3   ¦      ¦   17   ¦      ¦  0,4   ¦    2    ¦   1   ¦  18,8   ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Рівненська    ¦      ¦      ¦   10   ¦      ¦   7   ¦        ¦      ¦       ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Сумська     ¦      ¦      ¦   8   ¦      ¦   4   ¦        ¦      ¦       ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Тернопільська  ¦      ¦      ¦   15   ¦      ¦   9   ¦        ¦      ¦       ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Харківська    ¦   8   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    1    ¦   1   ¦   146   ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Херсонська    ¦  2177  ¦  1215  ¦      ¦  96,9  ¦      ¦   104   ¦   41   ¦  1938,4  ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Хмельницька   ¦      ¦      ¦   10   ¦      ¦   2   ¦        ¦      ¦       ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Черкаська    ¦  84   ¦   17   ¦   20   ¦      ¦      ¦    9    ¦   6   ¦  879,7  ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Чернівецька   ¦      ¦      ¦   5   ¦      ¦   11   ¦        ¦      ¦       ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Чернігівська   ¦      ¦      ¦   5   ¦      ¦      ¦        ¦      ¦       ¦
¦-----------------+-----------+------------+------------+------------+------------+---------------+------------+-------------¦
¦Усього      ¦  4873  ¦  5356  ¦  209   ¦  213   ¦  85,3  ¦   438   ¦  250   ¦  5489   ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Держводгоспу,
                   Мінагрополітики
                   24.11.2008 N 769/253
 
 
               ЗАВДАННЯ
         з підготовки міжгосподарської
      меліоративної мережі до роботи у 2009 році
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦  Республіка,  ¦ Підготовка ¦   Підготовка   ¦  Ремонт гідро-  ¦   Очищення    ¦ Ремонт насосно-  ¦    Ремонт    ¦
¦ області, канали ¦трубопроводів¦ насосних станцій, ¦ технічних споруд, ¦ каналів від мулу, ¦ силових агрегатів, ¦  гідропостів,   ¦
¦         ¦зрошувальних ¦    штук     ¦    штук     ¦  тис.куб. метрів  ¦    штук     ¦    штук     ¦
¦         ¦  систем,  ¦---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------¦
¦         ¦кілометрів  ¦зрошуваль-¦осушуваль-¦зрошуваль-¦осушуваль-¦зрошуваль-¦осушуваль-¦зрошуваль-¦осушуваль-¦зрошуваль-¦осушуваль-¦
¦         ¦       ¦них систем¦них систем¦них систем¦них систем¦них систем¦них систем¦них систем¦них систем¦них систем¦них систем¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Автономна     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Республіка Крим  ¦  459,8  ¦  268  ¦     ¦  292  ¦     ¦  99,9  ¦     ¦  831  ¦     ¦  179  ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Області:     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Вінницька     ¦  49,3   ¦  15  ¦     ¦  7   ¦  12  ¦     ¦  20  ¦  32  ¦     ¦  9   ¦  19  ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Волинська     ¦       ¦     ¦  34  ¦     ¦  451  ¦     ¦  22,1  ¦     ¦  21  ¦     ¦  8   ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Дніпропетровська ¦  602,6  ¦  140  ¦     ¦  140  ¦     ¦  28,3  ¦     ¦  641  ¦     ¦  68  ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Донецька     ¦  74,3   ¦  30  ¦     ¦  22  ¦     ¦     ¦     ¦  38  ¦     ¦  3   ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Житомирська    ¦       ¦     ¦     ¦     ¦  600  ¦     ¦  38  ¦     ¦     ¦     ¦  60  ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Закарпатська   ¦       ¦     ¦  30  ¦     ¦  25  ¦     ¦  37,2  ¦     ¦  18  ¦     ¦  10  ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Запорізька    ¦  193,8  ¦  201  ¦     ¦  372  ¦     ¦  17,1  ¦     ¦  874  ¦     ¦  47  ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Iвано-Франківська ¦       ¦     ¦     ¦     ¦  42  ¦     ¦  43  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Київська     ¦  51,3   ¦  14  ¦  7   ¦  18  ¦  475  ¦  0,9  ¦  30  ¦  25  ¦  10  ¦  2   ¦  23  ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Кіровоградська  ¦   30   ¦  13  ¦     ¦  60  ¦     ¦     ¦     ¦  27  ¦     ¦     ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Луганська     ¦  121,3  ¦  38  ¦     ¦  76  ¦  2   ¦  0,6  ¦     ¦  95  ¦     ¦     ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Львівська     ¦       ¦     ¦  13  ¦     ¦  131  ¦     ¦  27,4  ¦     ¦  2   ¦     ¦  14  ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Миколаївська   ¦  120,1  ¦  50  ¦     ¦  160  ¦     ¦  30,9  ¦     ¦  130  ¦     ¦  15  ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Одеська      ¦  218,3  ¦  102  ¦     ¦  154  ¦     ¦  32,3  ¦     ¦  527  ¦     ¦  79  ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Полтавська    ¦  39,8   ¦  11  ¦  3   ¦  25  ¦  75  ¦  0,1  ¦  2,9  ¦  32  ¦  3   ¦  1   ¦  9   ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Рівненська    ¦       ¦     ¦  86  ¦     ¦  300  ¦     ¦  34,3  ¦     ¦  17  ¦     ¦  45  ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Сумська      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦  90  ¦     ¦  12  ¦     ¦     ¦     ¦  50  ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Тернопільська   ¦       ¦     ¦  1   ¦     ¦  53  ¦     ¦  23  ¦     ¦     ¦     ¦  3   ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Харківська    ¦   84   ¦  27  ¦     ¦  73  ¦  13  ¦     ¦  2,9  ¦  69  ¦     ¦  7   ¦  3   ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Херсонська    ¦  32,3   ¦  233  ¦     ¦  236  ¦     ¦  59,4  ¦     ¦  997  ¦     ¦  162  ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Хмельницька    ¦       ¦     ¦     ¦     ¦  250  ¦     ¦  18  ¦     ¦     ¦     ¦  5   ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Черкаська     ¦  247,7  ¦  54  ¦     ¦  78  ¦  242  ¦     ¦  25  ¦  262  ¦     ¦     ¦  26  ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Чернівецька    ¦       ¦     ¦     ¦     ¦  30  ¦     ¦  23  ¦     ¦     ¦     ¦  2   ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Чернігівська   ¦       ¦     ¦  6   ¦     ¦  167  ¦     ¦  14,8  ¦     ¦  7   ¦     ¦  26  ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Канали:      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Дніпро-Донбас   ¦       ¦  12  ¦     ¦  3   ¦     ¦  0,6  ¦     ¦  20  ¦     ¦  10  ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Дніпро-Iнгулець  ¦       ¦  2   ¦     ¦  5   ¦     ¦  0,5  ¦     ¦  9   ¦     ¦  1   ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Iнгулецької зрошу-¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦вальної системи  ¦       ¦  4   ¦     ¦  220  ¦     ¦  20  ¦     ¦  14  ¦     ¦  115  ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Головний     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Каховський    ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦магістральний   ¦       ¦  6   ¦     ¦  15  ¦     ¦  0,4  ¦     ¦  48  ¦     ¦  24  ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Північно-Кримський¦       ¦  4   ¦     ¦  55  ¦     ¦  15  ¦     ¦  29  ¦     ¦  18  ¦     ¦
¦------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
¦Усього      ¦  2324,6  ¦  1224  ¦  180  ¦  2011  ¦  2958  ¦  306  ¦ 373,6  ¦  4700  ¦  78  ¦  740  ¦  303  ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка