Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Порядку розміщення товарів і транспортних засобів на складах тимчасового зберігання у Східній регіональній митниці

          СХІДНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            29.10.2004 N 827
 
                   Зареєстровано в Харківському
                   обласному управлінні юстиції
                   9 листопада 2004 р.
                   за N 101/797
 
 
     Про внесення змін до Порядку розміщення товарів
     і транспортних засобів на складах тимчасового
      зберігання у Східній регіональній митниці
 
 
   Відповідно до Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV
( 92-15 ) з метою впорядкування процедури розміщення товарів і
транспортних  засобів  на  складах  тимчасового  зберігання
Н А К А З У Ю:
 
   1. Викласти додаток 1 до Порядку розміщення товарів  і
транспортних  засобів  на  складах  тимчасового  зберігання,
затвердженого наказом Східної регіональної митниці від 14.01.2004
N 21 ( v0_21483-04 ) та зареєстрованого в Харківському обласному
управлінні юстиції 22.01.2004 за N 6/702, у  редакції,  що
додається.
 
   2. Заступнику начальника відділу організації митного контролю
Мітяєву Г.Є. та начальнику юридичного відділу Пузікову В.А.
забезпечити  подання цього наказу на державну реєстрацію до
Харківського обласного управління юстиції.
 
   3. Головному інспектору по зв'язках із ЗМІ Дорошу В.І.
забезпечити опублікування наказу у засобах масової інформації.
 
   4. Начальнику загального відділу Єльніковій О.П. забезпечити
направлення даного наказу згідно з розсилкою.
 
   5. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на
начальників  підрозділів  Східної  регіональної  митниці, які
здійснюють митний контроль та митне  оформлення  товарів  і
транспортних засобів.
 
   6. Контроль  за  виконанням  даного  наказу покласти на
заступника начальника митниці Пруднікова М.І.
 
 Т.в.о. начальника
 Східної регіональної
 митниці                        І.Р.Карімов
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку розміщення
                   товарів і транспортних
                   засобів на складах
                   тимчасового зберігання
                   у Східній регіональній
                   митниці,
                   затвердженого наказом
                   Східної регіональної
                   митниці
                   14.01.2004 N 21
                   ( v0_21483-04 )
 
                   Зареєстровано в Харківському
                   обласному управлінні юстиції
                   22 січня 2004 р.
                   за N 6/702
                   (у редакції наказу Східної
                   регіональної митниці
                   29.10.2004 N 827)
 
 
                АКТ
       про розміщення товарів і транспортних
         засобів на тимчасове зберігання
          під митним контролем на СТЗ
 
 
N _________                "___" __________ 200_ р.
 
Мною, ___________________________________________________________,
        (посада, прізвище, ім'я, по батькові
   посадової особи митного органу; назва митного органу)
 
у присутності ____________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
представника підприємства (або посередника) _____________________,
                       (назва підприємства)
 
яке передає товари для зберігання на СТЗ
_________________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
представника підприємства (власника СТЗ) ________________________,
                      (назва підприємства)
яке приймає товари для зберігання на СТЗ,
 
знято пломбу N ___ з ______________, реєстраційний N ____________,
(вид транспортного засобу)
 
проведено митний огляд вантажу, який надійшов з _________________,
                          (країна
                         відправлення)
 
за документом контролю доставки N _______, виписаним
__________________________ митницею.
 
При митному огляді встановлено, що кількість місць товарів
___________________________________
________________________________ даним, зазначеним у:
 (відповідає, не відповідає)
 
товарно-транспортній накладній __________________________________,
 
книжці МДП ______________________________________________________,
 
комерційному рахунку ____________________________________________.
 
Нижчеперелічені товари  і  транспортні  засоби  прийнято  для
зберігання на СТЗ за адресою: ______________________ на строк до
"___" ____________ 200_ р. за договором на зберігання товару від
____________ N __________________________________.
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Назва товару (особливі ознаки)    | Кількість |
|з/п |                       |  (вага)  |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 1 |                       |       |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 2 |                       |       |
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 3 |                       |       |
------------------------------------------------------------------
 
Результати митного огляду:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Представнику СТЗ - _______________________________________________
            (назва підприємства)
_________________________________________________________________,
        (прізвище, ім'я, по батькові особи,
       відповідальної за зберігання товарів)
 
який мешкає за адресою: _________________________________________,
роз'яснено положення  митного  законодавства, що регламентують
питання тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів
підприємством під митним контролем і відповідальність за порушення
цих положень (статті 329, 330, 331, 336, 337, 338, 342, 343, 344
Митного кодексу України.
 
На склад накладено митне забезпечення N _____ у кількості ___ шт.
та пломби власника СТЗ N _____ у кількості ___ шт.
 
 
Товари і транспортні  __________________ Печатка власника товарів
засоби на тимчасове  (підпис, прізвище, і транспортних засобів,
зберігання під митним   ініціали)     уповноваженої особи
контролем на СТЗ               власника товарів
передав
 
Товари і транспортні  __________________  Печатка представника
засоби на тимчасове  (підпис, прізвище,      СТЗ
зберігання під митним   ініціали)
контролем на СТЗ
прийняв
 
Посадова особа митного __________________  Відтиск штампа "Під
органу        (підпис, прізвище,  митним контролем"
              ініціали)
 
Копію акта отримав:  ________ "___" _______ 200_ р.  ___________
                             (підпис)
           ________ "___" _______ 200_ р.  ___________
                             (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка