Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок оформлення службових відряджень за кордон з метою навчання, підвищення кваліфікації, стажування державних службовців МОЗ України та про запрошення до МОЗ України іноземних радників

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.08.1995 N 162
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
             Міністерства охорони здоров'я
       N 575 ( v0575282-04 ) від 26.11.2004 )
 
      Про порядок оформлення службових відряджень
       за кордон з метою навчання, підвищення
     кваліфікації, стажування державних службовців
      МОЗ України та про запрошення до МОЗ України
            іноземних радників
 
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
16.02.95 р. N 83-р ( 83-95-р ) та відповідних рекомендацій
Головдержслужби при КМ України від 03.05.95 р. N 2212 встановити
такий порядок оформлення виїзду за кордон державних службовців та
запрошення іноземних радників в Україну Н А К А З У Ю:
 
   1. Головному  управлінню  міжнародних  зв'язків  (ГУМЗ)
погоджувати з Головним управління державної служби при Кабінеті
Міністрів України (Головдержслужба) виїзди співробітників апарату
МОЗ за кордон з метою навчання, підвищення кваліфікації та
стажування, а також запрошення іноземних радників до МОЗ України.
 
   2. Керівникам управлінь, у випадку службового відрядження за
кордон,  подавати  до  ГУМЗ  для  подальшого  погодження  в
Головдержслужбі такий перелік документів:
   - подання на ім'я начальника Головдержслужби за формою згідно
додатка 1 (в двох примірниках);
   - ксерокопію запрошення;
   - програму перебування за кордоном, затверджену заступником
Міністра.
 
   3. Для одержання погодження на запрошення іноземних радників
керівники управлінь, відповідальні за програму перебування радника
в Україні, подають до ГУМЗ такі документи:
   - подання на ім'я начальника Головдержслужби за формою згідно
додатка 2 (в двох примірниках);
   - програму перебування радника в Україні.
 
   4. Всім співробітникам після повернення із  закордонного
відрядження в тижневий термін подавати до ГУМЗ звіт в 2-х
примірниках (по схемі звіту, додаток N 3).
 
   5. Після закінчення перебування в Україні іноземних радників
співробітник, відповідальний за перебування їх в Україні, в
тижневий термін подає до ГУМЗ звіт про виконання програми в 2-х
примірниках (по схемі звіту, додаток N 4).
   Контроль за виконанням  наказу  покласти  на  начальника
Головного управління міжнародних зв'язків В.Ю.Серговського.
 
 Міністр                       Є.С.Короленко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МОЗ
                   від 27.08.1995 р. N 162
 
                   "Виїзд за кордон погоджено"
                   Начальник Головного
                   управління державної служби
                   при Кабінеті Міністрів
                   України
                   "___" ____________ 199__ р.
 
 
               ПОДАННЯ
   Прошу погодити виїзд за кордон з метою ______________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
     (навчання, стажування, підвищення кваліфікації)
 
   в _________________________ працівникам _____________________
      (назва країни)
__________________________________________________________________
           (назва органу, установи)
 
   1.___________________________________________________________
        (прізвище, ім'я, по батькові, займана посада)
 
   2.___________________________________________________________
 
   3.___________________________________________________________
 
   4.___________________________________________________________
 
   5.___________________________________________________________
 
   на _________________________________________ календарних днів
 
з ______________ по ________________ 199__ р.
 
   Виїзд організовується на основі _____________________________
                (угоди, запрошення, програми тощо)
 
   фінансується ________________________________________________
            (хто фінансує перебування за кордоном,
                оплачує проїзд)
 
   Підпис керівника
 
   Гербова печатка
 
   Додаток:
   1. Запрошення.
   2. Програма перебування за кордоном.
   3. Лист в консульське управління МЗС.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу МОЗ
                   від 27.08.1995 р. N 162
 
                   Запрошення іноземного
                   радника
                   "ПОГОДЖУЮ"
                   Начальник Головного
                   управління державної служби
                   при Кабінеті Міністрів
                   України
                   "___" ______________ 1995 р.
 
 
               ПОДАННЯ
      Прошу погодити приїзд для співпраці радника
 
_________________________________________________________________,
   (прізвище, ім'я, з якої країни, посада і місце роботи)
 
   якого запрошено до __________________________________________
                (назва органу, установи)
 
__________________________________________________________________
            (мета запрошення)
 
   на _________________________________________ календарних днів
 
з ____________ по ____________ 199_ р.
 
   Приїзд організовується на основі ____________________________
                   (угода, програма, запрошення)
 
   він фінансується ____________________________________________
                   (хто фінансує)
 
   Підпис керівника та гербова печатка
 
   Додаток:
   1. Програма перебування в Україні.
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу МОЗ
                   від 27.08.1995 р. N 162
 
 
               СХЕМА
         звіту про перебування делегації
         Міністерства охорони здоров'я
        України в закордонному відрядженні
 
   В звіт слід включити наступне:
 
   1. Країна, місто, термін перебування (підстава перебування за
кордоном).
 
   2. Склад делегації (прізвище, ім'я та по батькові, посада).
 
   3. Мета перебування за кордоном.
 
   4. Короткі відомості про запрошуючу сторону.
 
   5. інформація про виконання програми перебування.
 
   6. Досягнуті домовленості (якщо підписані угоди, протоколи -
додати їх копії).
 
   7. Висновки і пропозиції.
 
   8. План реалізації пропозицій.
 
   Примітка. У звіті обов'язково вказувати прізвище осіб, з
якими велись переговори, їх посади, детальні адреси установ,
інститутів, лікарень (телефони, факси), де перебувала під час
відрядження делегація МОЗ.
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу МОЗ
                   від 27.08.1995 р. N 162
 
 
               СХЕМА
    звіту про перебування іноземних радників в Україні
 
   У звіті слід викласти наступне:
 
   1. Загальні відомості про радника (включаючи службову адресу,
телефон, факс).
 
   2. На чиє запрошення перебував в Україні.
 
   3. Мета перебування в Україні.
 
   4. Інформація про виконання програми перебування.
 
   5. Коротко про хід переговорів, зустрічей, які відбувались в
ході візиту.
 
   6. Додати  спільно підготовлені матеріали по результатах
візиту.
 
   7. Зауваження та побажання гостя щодо запропонованої програми
та умов перебування в Україні.
 
   8. План реалізацій пропозицій радника.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка