Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо деяких питань, пов'язаних з використанням Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
               Л И С Т
 
           25.10.2004 N 8/1-1052
 
 
     Щодо деяких питань, пов'язаних з використанням
    Методичних рекомендацій з формування собівартості
          будівельно-монтажних робіт
 
 
   Держбуд України розглянув <...> лист щодо питань, пов'язаних
з використанням Методичних рекомендацій з формування собівартості
будівельно-монтажних робіт (далі - Методичні рекомендації), що
затверджені наказом Держбуду України  від 16.02.2004 р.  N 30
( v0030509-04 ), і роз'яснює в межах компентенції.
   Методичні рекомендації розроблені на основі  національних
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО),
затверджених  наказами  Міністерства  фінансів  України  і
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України.
   Зазначений документ, як рекомендації щодо основних методичних
засад формування собівартості будівельно-монтажних робіт, які
відповідають вимогам відповідних П(С)БО, може застосовуватися для
цілей  планування,  бухгалтерського  обліку  і  калькулювання
собівартості   будівельно-монтажних   робіт   будівельними
підприємствами та їх структурними підрозділами.
   При цьому відображення в бухгалтерському обліку суми визнаних
доходу  і  витрат  за  договором  підряду  або  витрат  на
будівельно-монтажні роботи здійснюється відповідно до Інструкції
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та
організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99 р.
N 291 ( z0893-99 ).
   Разом із тим з метою раціональної організації планування,
бухгалтерського   обліку   і   калькулювання  собівартості
будівельно-монтажних робіт пунктом 1.4 розділу II Методичних
рекомендацій передбачено,  що  за  способами  включення  до
собівартості  будівельно-монтажних  робіт  витрати  можуть
класифікуватись як прямі та загальновиробничі. Прямі - це витрати,
що пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт і можуть бути
безпосередньо  віднесені  до  конкретного  об'єкта  витрат.
Загальновиробничі витрати  -  це  витрати,  що  пов'язані  з
управлінням,  організацією  та  обслуговуванням  будівельного
виробництва, але не можуть бути віднесені до конкретного об'єкта
витрат.
   Згідно з пунктом 14 розділу VII Методичних рекомендацій прямі
та  загальновиробничі  витрати  включаються  до  собівартості
будівельно-монтажних робіт того звітного періоду, в якому вони
були здійснені.
   До загальновиробничих  витрат належать також забезпечення
(пункт 4 частини 4 Переліку загальновиробничих витрат будівельної
організації (додаток 2 до Методичних рекомендацій, передбачені
пунктом 13 П(С)БО 11 "Зобов'язання" (зокрема, сума відрахувань на
оплату  відпусток),  призначені  для  працівників будівельної
організації, які належать до персоналу, зазначеного в пунктах 1, 8
частини  1  зазначеного  Переліку,  тобто загальновиробничого
персоналу. Операція по створенню таких забезпечень обліковується
за дебетом рахунка 91 "Загальновиробничі витрати" - кредитом
субрахунку 471. Одночасно сума створеного  резерву  щомісяця
відноситься на витрати виробництва (дебет рахунка 23 "Виробництво"
- кредит рахунка 91). Рахунки 23, 92, 93, 94 використовуються для
відображення операції по створенню забезпечень на оплату відпусток
для інших категорій працівників будівельних підприємств.
 
   Стосовно пункту 5.9 частини 5 Додатка 1 до  Методичних
рекомендацій
   Групування витрат  операційної  діяльності  будівельної
організації за елементами використовується нею під час складання
Звіту про фінансові результати (форма N 2). Основні вимоги до
визнання, складу та оцінки витрат викладено в П(С)БО 16 "Витрати".
Відповідно до пункту 26 цього П(С)БО до складу елемента "Інші
операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності,
які не увійшли до складу елементів, наведених у пунктах 22-25
Положення  (матеріальні  витрати,  витрати  на оплату праці,
відрахування на соціальні заходи, амортизація). Якщо послуга
(робота)  з управління виробництвом вже виконана відповідною
функціональною службою самого підприємства, то витрати на її
виконання знайшли своє відображення у складі відповідних елементів
(витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи тощо).
Отже, оплата послуг, робіт з управління виробництвом, що надаються
сторонніми організаціями, включається до складу елемента "Інші
операційні витрати".
 
   Стосовно пункту 19 частини 4 "Інші загальновиробничі витрати"
Додатка 2 до Методичних рекомендацій
   У зазначеному  пункті йдеться про інші загальновиробничі
витрати,  які  може  бути  віднесено  до  собівартості
будівельно-монтажних  робіт (під час її формування, а також
визначення кошторисної вартості будівництва об'єкта). Зазначені
загальновиробничі  витрати  відшкодовуються  замовником.  Про
відшкодування як про умову віднесення їх до переліку витрат не
йдеться.
   Разом із тим у разі сумніву щодо окремих норм Методичних
рекомендацій будівельні підприємства мають керуватися нормами
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 
 Перший заступник
 голови Комітету                     А.Беркута
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка