Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про порядок оплати праці адвокатів за подання юридичної допомоги громадянам у кримінальних справах

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
 
 N 8-111 від 10.08.93         Зареєстровано в Міністерстві
    м.Київ             юстиції України
                   22 грудня 1993 р.
 vd930810 vn8-111           за N 193
 
  ( Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                            юстиції
   N 90/5 ( z0884-05 ) від 16.08.2005 )
 
      Про внесення змін до Положення про порядок
      оплати праці адвокатів за подання юридичної
      допомоги громадянам у кримінальних справах
 
 
 
   У зв'язку з необхідністю приведення Положення про порядок
оплати праці адвокатів за подання юридичної допомоги громадянам у
кримінальних справах, затвердженого Міністерством юстиції України
та Міністерством фінансів України 27.11.1991 р. ( v1255323-91 ), у
відповідність із чинним законодавством та з метою соціального
захисту адвокатів внести до Положення такі зміни:
   1. Доповнити пункт 1 частиною третьою такого змісту:
   "Відшкодування адвокатам витрат за час знаходження їх у
відрядженні за  місцем фактичного розгляду справи, проведення
дізнання чи розслідування здійснюється в порядку і в розмірах,
передбачених чинним законодавством".
   2. Пункт 2 після слова "постанова" доповнити словами "судді
або".
   3.Додатки N 1 та N 2 до Положення про порядок оплати праці
адвокатів за подання юридичної допомоги громадянам у кримінальних
справах викласти у новій редакції (додаються).
 
 
 Міністр юстиції            В.о. Міністра фінансів
   України                  України
 
 В.В.Онопенко                П.К.Германчук
 
 
 
                        Додаток N 1
                    до Положення про порядок
                    оплати праці адвокатів за
                    подання юридичної допомоги
                    громадянам у кримінальних
                    справах
   Ш т а м п
 органу дізнання, слідства,
 прокуратури, суду
 
 Дата, номер
 
               ДОВІДКА
      про участь адвоката у кримінальній справі
           (видається щомісячно)
 
   Видана адвокату _________________________________, який (яка)
            (прізвище, ім'я, по батькові)
 _____ днів: ________________________ 19__року подава____ юридичну
       (вказати конкретні дати)
 допомогу підозрюваному, обвинуваченому, підсудному ______________
          (непотрібне викреслити)
 ___________________________________.
  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Приймаючи участь у справі, адвокат: ________________________
 _________________________________________________________________
   (вказати форми участі адвоката у справі з зазначенням
 _________________________________________________________________
             кількості днів)
 _________________________________________________________________
 
   Витрати по оплаті праці адвоката за подану гр. ______________
 ______________________ юридичну допомогу ухвалою суду, постановою
 судді, дізнавача, слідчого, прокурора ___________________________
                    (дата, назва суду, органу
 _________________________________________________________________
  дізнання, слідства, прізвище та ініціали судді, дізнавача,
 _________________________________________________________________
            слідчого, прокурора)
 відшкодовуються за рахунок бюджету.
 
   Довідку-розрахунок про розмір коштів, що підлягають виплаті
 адвокату, прошу направити за адресою: ___________________________
                     (індекс, поштова адреса)
 
 Додаток: постанова, ухвала від "___"_______________19___р.
   на ______ аркушах.
 
 Суддя, дізнавач,
 слідчий, прокурор            ______________________
                     (прізвище, ініціали)
   М.П.
 
 
 
                        Додаток N 2
                    до Положення про порядок
                    оплати праці адвокатів за
                    подання юридичної допомоги
                    громадянам у кримінальних
                    справах
   Ш т а м п
 адвокатського об'єднання,    Управлінню юстиції, дізнавачу,
 адвоката, який працює      слідчому,  прокурору,  судді
 індивідуально          ________________________________
 Дата, номер               (назва установи)
                 ________________________________
                 (прізвище та ініціали адресатів)
 
 
            ДОВІДКА - РОЗРАХУНОК
         про розмір коштів, що підлягають
             виплаті адвокату
 
   Видана адвокату _____________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові, назва
 ______________________________________________________ в тому, що
 адвокатського об'єднання)
 йому належить до виплати ________________________________________
                   (сума прописом)
 карбованців за подання юридичної допомоги гр. ___________________
                          (прізвище,
 ___________________________________ за днів: ____________________
 ім'я та по батькові)             (вказати конкретні
 _________________ 19 __ року, та ________________________________
 дати)                   (сума прописом)
 карбованців за витрати, пов'язані з відрядженням по даній справі
 за ____________ днів ____________________________________________
                (вказати конкретні дати)
 19___ року, з коштів, які відшкодовуються за рахунок бюджету.
 
   Внесена сума підлягає перерахуванню на розрахунковий рахунок
 _________________________________.
 
 
 Підпис керівника адвокатського
 об'єднання чи адвоката, який
 працює індивідуально          _________________________
                      (прізвище, ініціали)
    М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка