Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни і доповнення до розділу 40 "Районне планування та забудова населених пунктів"

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО АРХІТЕКТУРІ І МІСТОБУДУВАННЮ
            ПРИ ДЕРЖБУДІ СРСР
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ
                   Держкомархітектури
                   28.06.1988 N 186
 
                   УЗГОДЖЕНО
                   листом Держбуду СРСР
                   09.06.1988 N АЧ-2279-6/5
 
 
         Зміни і доповнення до розділу 40
    "Районне планування та забудова населених пунктів"
             ( v0103400-87 )
 
 
   1. Вказівки щодо застосування цін:
   п. 3 після слів "зон впливу" доповнити фразою: "включаючи
територію всього лісопаркового захисного поясу міста";
   п. 5 абзац 5 після слів "для розміщення нових" доповнити
фразою "і що розвиваються на базі тих, що склалися";
   доповнити абзацом 6 такого змісту:
   "Вартість перелічених вище  робіт,  за  винятком  вибору
майданчиків, приймається за аналогами, а за їх відсутності - за
трудовитратами за узгодженням із замовником";
   доповнити п. 8 такого змісту:
   "8. Вартість   робіт   зі   складання    опорного
історико-архітектурного плану і проекту зон охорони пам'яток
історії і культури визначається за цінами розділу 9 Збірника цін
Міністерства культури СРСР".
   Ціни на    розроблення    проектно-планувальної    і
проектно-кошторисної документації
 
   2. Глава I. Районне планування:
   У таблицях показників, що впливають на трудомісткість, у
найменуваннях факторів (гр. 2) п. 15 до таблиці 40-1, п. 13 до
таблиці 40-2, п. 15 до таблиці 40-3 виключаються найменування
районів: "райони Європейської Півночі, Сибіру, Далекого Сходу,
Середньої Азії і Казахстану".
 
   3. Глава 2. Планування міст і селищ:
   п. 3:
   після слова "і що набухають" доповнити словом "заторфлені";
   після слова "карстові" замість "і" - кома;
   після слова "зсувні" доповнити словом "і лавинні";
   доповнити абзацом 3 такого змісту:
   "За наявності на території з  несприятливими  природними
умовами трьох і більше ускладнювальних факторів, кожний з яких
займає по території менше 30%, а в сумі перевищують 30%, до цін
вищезазначених таблиць застосовується коефіцієнт 1,2";
   п. 5 доповнити абзацом 2:
   "Коефіцієнт 1,5  приймається  при  розмірі територій, що
реконструюються, 70% і вище від планованої. При менших розмірах
територій, що реконструюються (10-60% від планованої), коефіцієнт
приймається в розмірі від 1,1 до 1,45 відповідно".
   Таблиці відносної вартості до таблиць 40-5, 40-7, 40-8, 40-9,
40-10 і 40-11 доповнюються таким розподілом відносної вартості
розділів "Інженерне устаткування":
 
     Таблиця відносної вартості розроблення проектної
       документації з вертикального планування,
  інженерного устаткування та санітарного очищення території
 
         до таблиць N 40-5; 40-7; 40-8; 40-9; 40-10; 40-11
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування видів |  % у складі відносної вартості інженерного устаткування    |
|п/п | проектних робіт |-----------------------------------------------------------------|
|  |          |ТЕО |Генплан |Генплан |Проект | Проект |Проект | Схема| Розділ |
|  |          |ген- |при   |при   |розмі- | плану- |деталь-|плану-|"ЖЦБ" у |
|  |          |плану|2-стаді-|односта-|щення  | вання | ного |вання | складі |
|  |          |   |йному  |дійному |будівни-| проми- |плану- |місь- |проекту |
|  |          |   |проекту-|проекту-|цтва на | слової |вання |кого | пром. |
|  |          |   |ванні  | ванні |чергову | зони  |    |плану-| підпри-|
|  |          |   |    |    |п'яти- |(району)|    |валь- | ємства |
|  |          |   |    |    |річку  | міста |    |ного |    |
|  |          |   |    |    |    |    |    |району|    |
|----+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+------+--------|
| 1 |     2     | 3 |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9 |  10  |
|----+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+------+--------|
| 1. |Вертикальне    | 0,5 |  0,5 | 0,5  |  1,5 | 1,5  | 9,5* | 1,5 | 2,5  |
|  |планування     |   |    |    |    |    |    |   |    |
|----+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+------+--------|
| 2. |Водостоки     | 2,0 |  2,4 | 2,2  |  2,5 | 1,5  | 2,5 | 2,0 | 3,0  |
|----+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+------+--------|
| 3. |Водопостачання   | 3,5 |  3,4 | 3,1  |  4,0 | 3,0  | 3,5 | 3,0 | 4,5  |
|----+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+------+--------|
| 4. |Каналізація    | 3,5 |  3,6 | 3,4  |  4,0 | 3,0  | 3,5 | 3,0 | 4,5  |
|----+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+------+--------|
| 5. |Теплопостачання  | 3,0 |  3,4 | 3,1  |  3,5 | 2,5  | 3,0 | 2,6 | 4,0  |
|----+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+------+--------|
| 6. |Газопостачання   | 2,3 |  2,6 | 2,6  |  2,5 | 2,0  | 2,5 | 2,3 | 3,5  |
|----+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+------+--------|
| 7. |Електропостачання | 2,4 |  2,6 | 2,6  |  2,5 | 2,5  | 2,5 | 2,3 | 3,5  |
|----+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+------+--------|
| 8. |Телефонізація,   | 2,0 |  2,5 | 2,5  |  2,5 | 2,0  | 2,5 | 2,3 | 3,0  |
|  |радіофікація,   |   |    |    |    |    |    |   |    |
|  |телебачення    |   |    |    |    |    |    |   |    |
|----+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+------+--------|
| 9. |Санітарне очищення | 0,8 |  1,0 | 1,0  |  1,0 | 0,5** | 0,5 | 1,0 | 0,5  |
|  |території     |   |    |    |    |    |    |   |    |
|----+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+------+--------|
|  |Разом       | 20,0| 22,0 | 21,0  |  24,0 | 18,5 | 30,0 | 20,0 | 29,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. *  Відносною  вартістю  враховується   розроблення
розпланувального креслення.
   2. ** Виконується також за рахунок частини коштів розділу
"Охорона навколишнього середовища".
   3. За відсутності в населеному пункті газу як виду палива для
потреб  харчоприготування,  теплопостачання,  технології тощо,
передбачений відсоток на розділ "Газопостачання" розподіляється
між розділами "Теплопостачання" та "Електропостачання" залежно від
збільшення обсягу робіт по цих розділах, викликаного відсутністю
газу.
 
                           Таблиця 40-5:
   доповнити такими показниками:
"
------------------------------------------------------------------
|  |ТЕО генплану міста      |      |    |    |
|  |з населенням:         |      |    |    |
|---+------------------------------+-----------+--------+--------|
| 2а|понад 1000 до 1500 тис. люд. |1 тис. люд.| 17293 | 14,14 |
|---+------------------------------+-----------+--------+--------|
| 26|понад 1500 до 2500 тис. люд. |  - " -  | 21765 | 11,16 |
|---+------------------------------+-----------+--------+--------|
|  |Генплан міста, селища     |  - " -  |    |    |
|  |з населенням:         |      |    |    |
|---+------------------------------+-----------+--------+--------|
| 3а|від 0,5 до 1 тис. люд.    |  - " -  |  3080 | 500  |
|---+------------------------------+-----------+--------+--------|
| 3б|понад 1 до 2 тис. люд.    |  - " -  |  3180 | 400  |
|---+------------------------------+-----------+--------+--------|
| 12|понад 1000 до 1500 тис. люд. |  - " -  | 39213 | 32,09 |
|---+------------------------------+-----------+--------+--------|
| 13|понад 1500 до 2500 тис. люд. |  - " -  | 49381 | 25,31 |
------------------------------------------------------------------
                                 "
   п. 4 примітки до таблиці викласти в такій редакції:
   "4. При визначенні вартості проектування генеральних планів
міст і селищ з сильно розвиненим інженерним устаткуванням (дві і
більше системи одного виду при самостійних головних спорудах) ціни
на проектування кожного такого виду інженерного устаткування
застосовуються з коефіцієнтом 1,15";
   примітку доповнити п. 12:
   "12. При визначенні вартості проектування генеральних планів
міст та селищ на території, розчленованій на дві і більше частин
рікою,  залізницею,  ярами,  котлованами,   магістральними
трубопроводами, коридорами ЛЕП тощо, що впливають на планувальну
організацію території, до цін застосовується коефіцієнт 1,15".
 
                           Таблиця 40-7:
   доповнити такими показниками:
"
------------------------------------------------------------------
| 6 |понад 2000 до 5000 кв.м   |1 кв.м   |  9969 | 3,14  |
|  |загальної площі квартир   |загальної |    |     |
|  |житлових будинків      |площі   |    |     |
|  |               |квартир  |    |     |
------------------------------------------------------------------
                                 "
   основний показник  об'єкту проектування замінити в такій
редакції: "... загальної площі квартир житлових будинків".
 
                           Таблиця 40-8:
   доповнити такими показниками:
"
------------------------------------------------------------------
| 5 |понад 500 до 1000 га     |  1 га  |  9921 |  15  |
------------------------------------------------------------------
                                 "
   примітку до табл. 40-8 доповнити п. 5:
   "5. При виконанні графічних матеріалів у масштабі 1:2000 до
цін застосовується коефіцієнт 1,3".
 
                           Таблиця 40-9:
   доповнити такими показниками:
"
------------------------------------------------------------------
| 5 |понад 500 до 1000 га   | 1 га  | 13754  | 20,75  |
------------------------------------------------------------------
                                 "
   п. 3 приміток до таблиці доповнити абзацами 3 і 4:
   "виконання гідравлічних  розрахунків  трубних прокладок і
розрахунків  кабельних  мереж;  проектування  схем  басейнів
господарсько-фекальної і дощової каналізації".
 
   Таблицю 40-11 доповнити такими показниками:
"
------------------------------------------------------------------
| 1а|від 1 до 2,5 тис. люд.  |1 тис. люд.| 2811   | 300   |
|---+-------------------------+-----------+-----------+----------|
| 16|понад 2,5 до 5 тис. люд. |  - " -  | 2936   | 250   |
|---+-------------------------+-----------+-----------+----------|
| 5|понад 100 до       |  - " -  | 10973   | 82,8  |
|  |200 тис. люд.      |      |      |     |
------------------------------------------------------------------
                                 "
 
   Таблицю 40-12:
   у гр. 2 пп. 1, 3, 4 найменування об'єкту проектування
викласти в такій редакції:
   "1. Схеми протизсувних або протилавинних заходів на території
населеного пункту";
   "3. Схеми поліпшення санітарно-гігієнічних умов, заходів на
заторфленій або складеній грунтами, що просідають, території
населеного пункту".
   "4. Схеми заходів щодо освоєння закарстованих територій або
зниження рівня грунтових вод на території населеного пункту".
 
   4. Глава 3. Забудова мікрорайону (кварталу), містобудівного
комплексу, ділянки групи житлових будинків і громадських будівель:
   п. 3 доповнити після абзацу 6 наступними видами неврахованих
робіт:
   "розроблення проекту рекультивації землі;
   розроблення завдань заводові-виготовлювачеві на щити КВПіА;
   розроблення проекту телемеханізації інженерного устаткування;
   прив'язка типових проектів котелень";
   абзац 6 після  слова  "крупних"  доповнити  словами  "і
кабельних";
   п. 4 доповнити словами: "до 0,25" після слів "більше 0,1";
   доповнити абзацом 2 такого змісту:
   "При ухилах поверхні території більше 0,25 на площі понад 30%
до цін  застосовується  коефіцієнт 1,2, а при ухилах більше
0,4 - 1,3";
   п. 6 доповнити абзацом 2:
   "За наявності на території забудови 2 - 3 ускладнювальних
факторів до цін застосовується коефіцієнт 1,15 на стадії "проект"
і коефіцієнт 1,4 на стадії "робоча документація" і "робочий
проект"; при 4 і більше ускладнювальних факторах - відповідно 1,2
і 1,5";
   п. 8 доповнити абзацом 2:
   "При розробленні наступних містобудівних комплексів або черг
забудови в дві стадії з використанням матеріалів пророблення в
обсязі понад 80 до 100% до цін на стадії "проект" застосовується
коефіцієнт 0,8, при використанні матеріалів пророблення в обсязі
від 70% до 80% - 0,9".
   доповнити п. п. 9, 10:
   "9. Цінами враховано також прив'язку повторно застосовуваних
індивідуальних проектів.
 
   10. Ціни при розробленні проектів забудови тільки житловими
будинками приймаються з коефіцієнтом 0,9".
   У примітках до таблиці 40-13 слова "громадські будівлі"
заміняються на слова "установи і підприємства обслуговування".
 
                          Таблиця 40-13:
   доповнити такими показниками:
"
---------------------------------------------------------------------------
| 4 |понад 150 до 300 тис. кв.м|  - " -  | 63776| 321 | 0,4 |  1,22 |
---------------------------------------------------------------------------
                                     "
   Найменування об'єкту проектування (гр. 2) у таблиці 40-13
замінюється в такій редакції:
   "Проект забудови  при  загальній  площі квартир житлових
будинків".
   Главу 3 доповнити таблицею 40-13А:
 
                          Таблиця 40-13А
 
----------------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування об'єкта |Основний  | Постійні  |  Відношення  |
|п/п|   проектування    |показник  | величини  | до вартості   |
|  |             | об'єкта  | вартості  |  розроблення  |
|  |             |      | розроблення |  робочої    |
|  |             |      | робочої   |  документації  |
|  |             |      |документації,|         |
|  |             |      |  крб.   |         |
|  |             |      |-------------+------------------|
|  |             |      | а  | в  |проекту|робочого |
|  |             |      |   |   |  К  |проекту К |
|  |             |      |   |   |  1 |     2|
|---+-------------------------+-----------+------+------+-------+----------|
| 1|      2       |  3   | 4  | 5  |  6  |  7   |
|---+-------------------------+-----------+------+------+-------+----------|
| 1.|Проект забудови при   |1 тис. кв.м|6272 | 727 | 0,5 |  1,3  |
|  |загальній площі квартир |      |   |   |    |     |
|  |житлових будинків від 5,0|      |   |   |    |     |
|  |до 15,0 тис. кв.м    |      |   |   |    |     |
----------------------------------------------------------------------------
                                                         
   Примітка п. 2 до таблиці 40-13 анулюється і переноситься до
таблиці 40-13А.
   Чотири таблиці відносної вартості до таблиці 40-13 анулюються
і замінюються наступною таблицею і примітками до неї:
 
       Таблиця відносної вартості розроблення
      проектно-кошторисної документації забудови
       мікрорайону (кварталу), містобудівного
      комплексу, ділянки групи житлових будинків
           і громадських будівель
 
                         До таблиці 40-13
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Стадія |      Генплан        |          Інженерні мережі                | Прив'язка типових проектів житлових будинків, установ і підприємств обслуговування,     |Елек |Компле-|Орга-|Кошто-|
|проекту- |---------------------------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|трохі-|ксна  |ніза-|рисна |
|вання або|Архі |Техні-|Транс-|Озе- |Орга- |Холо- |Гаряче|Госп.-|Дощо-|Тепло-|Тепло-|Газо- |Елек- |Елек-|Зве- |Архі- |Будіве-|Техно-|Пропо- |Орга- |Холод-|Госп.- |Опале- |Газо- |Елек- |Елек-|Пожеж-|Авто-|мічний|диспет-|ція |доку- |
| виду  |текту-|ко-  |порт- |лене-|ніза- |дне  |водо- |фека- |ва  |ві ме-|ві ме-|поста-|тропо-|трич-|дений |тек- |льна  |логіч-|зиції |ніза- |не і |фекальна|ння,  |поста-|тро-  |трич-|но-  |мати-|захист|чериза-|буді-|мента-|
| робіт |рно- |еконо-|но-  |ння |ція  |водо- |поста-|льна |кана-|режі -|режі -|чання |стача-|ний |план |турна |частина|на  |по   |ція  |гаряче|і дощова|венти- |чання |поста- |ний |охо- |зація| від |ція  |вниц-|ція  |
|     |плану-|мічна |дорож-|   |рельє-|поста-|чання |кана- |ліза-|тепло-|буді- |   |ння і |зв'я-|інже- |части-|    |части-|техні- |рельє-|водо- |каналі- |ляція, |   |чання й|зв'я-|ронна |   |коро- |    |тва |   |
|     |вальна|части-|ня  |   |фу  |чання |   |ліза- |ція |меха- |вель- |   |зовні-|зок |нерних|на  |    |на.  |чній  |фу  |поста-|зація  |холодо- |   |елек- |зок |сигна-|   |зії  |    |   |   |
|     |части-|на  |части-|   |   |   |   |ція  |   |нічна |на  |   |шнє  |   |мереж |   |    |Меха- |експлу-|   |чання |    |поста- |   |тро-  |   |ліза- |   |   |    |   |   |
|     |на  |   |на  |   |   |   |   |   |   |части-|части-|   |висві-|   |   |   |    |ніза- |атації |   |   |    |чання, |   |устат- |   |ція  |   |   |    |   |   |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |на  |на  |   |тлення|   |   |   |    |ція і |житло- |   |   |    |кондиці-|   |кува- |   |   |   |   |    |   |   |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |транс-|вих  |   |   |    |онува- |   |ння  |   |   |   |   |    |   |   |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |порт |будин- |   |   |    |ння   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|---------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+-------+------+------+--------+--------+------+-------+-----+------+-----+------+-------+-----+------|
|  1  | 2  | 3  | 4  | 5 |  6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 | 15 |  16 | 17 | 18  | 19 | 20  | 21 | 22 |  23  |  24  | 25 | 26  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31  | 32 | 33 |
|---------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+-------+------+------+--------+--------+------+-------+-----+------+-----+------+-------+-----+------|
|  П  | 28 | 6  | 2,5 | 1 |  4 | 2  | 0,5 | 2  | 0,5 | 2  | 0,5 | 1  |  2 | 1 | 0,5 | 8,4 | 8,2 | 0,2 | 0,2 | -  | 0,4 | 0,4  |  1  | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |  4  | 12 | 10 |
|---------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+-------+------+------+--------+--------+------+-------+-----+------+-----+------+-------+-----+------|
|  РД  | 8  | -  | 1  | 1,5 |  5 | 2,3 | 1  | 3  | 1,5 | 5,5 |  2 | 1,5 |  2 | 1 | 0,2 | 10 | 19,4 | 1  | 0,1 | 0,5 | 2  |  2  |  4  | 1  | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1  |  4  | - | 14,5 |
|---------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+-------+------+------+--------+--------+------+-------+-----+------+-----+------+-------+-----+------|
| РП (без | 30 | 10 | 2  | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1  | 1,5 | 1 | 0,5 | 4,4 | 4,2 | 0,2 | 0,2 | -  | 0,4 | 0,4  | 0,8  | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,7 | 20 | 11 |
|  РД)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|---------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+-------+------+------+--------+--------+------+-------+-----+------+-----+------+-------+-----+------|
|РП (з РД)| 12 | 2  | 1  | 1 | 4,5 | 2  | 1  | 2,6 | 1,4 | 4,8 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1 | 0,2 | 10 | 16,9 | 1  | 0,1 | 0,5 | 1,7 | 1,7  | 3,4  | 0,9 | 2,1 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 1  | 3,5 | 4 | 12,5 |
|---------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+-------+------+------+--------+--------+------+-------+-----+------+-----+------+-------+-----+------|
|Пророб- | 41,5 | 9  | 2,5 | 1 |  4 | 2  | 0,5 | 2  | 0,5 | 2  | 0,5 | 1  |  2 | 1 | 0,5 | 10 | 8,8 | 0,2 |  -  | -  | 0,4 | 0,4  |  1  | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -  |  1  | 5 |  2 |
|лення  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|забудови |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|наступних|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
| черг  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           
   Примітки:
   1. Розроблення відомостей і зведеної відомості потреби в
матеріалах враховано у відповідних розділах і складає 5% на стадії
"РД" і 4% на стадії "РП", у т. ч. відповідно:
   архітектурно-будівельна частина   3,0 і 2,4%;
   інженерне устаткування        1,5 і 1,2%;
   кошторисні розрахунки        0,5 і 0,4%.
 
   2. При  харчоприготуванні  на  електриці  відсоток  на
"газопостачання" додається до "електропостачання".
   3. Розроблення розділу "Охорона навколишнього середовища"
враховано  в  частині  "Оцінки  існуючого  і  прогнозованого
санітарно-гігієнічного  стану  території забудови за умовами:
інсоляції, аерації, забруднення атмосферного повітря, рівня шуму,
вібрації та електромагнітних випромінювань" і складає 7% на стадії
"П" і 2,5% на стадії "РП", які розподіляються відповідно:
   архітектурно-планувальна частина    5 і 1,5%;
   інженерні мережі та спорудження    2 і 1%.
   4. Урахування вимог інженерно-технічних заходів цивільної
оборони в розділах проекту і виконання спеціального розділу
враховано цінами і складає 4% на стадії "П" і 1,5% на стадії "РП",
які розподіляються відповідно:
   архітектурно-планувальна частина      2,5 і 1%;
   транспортна частина             0,5 і 0,15%;
   інженерні мережі та спорудження       1 і 0,35%.
   5. Відносною вартістю розроблення "кошторисної документації"
враховано:
 
------------------------------------------------------------------
|                      | П,% | РП,% | Р,% |
|--------------------------------------------+-----+------+------|
|Зведений кошторисний розрахунок       | 2,5 | 1,0 |  - |
|--------------------------------------------+-----+------+------|
|Об'єктні і локальні кошториси        | 6,0 | 7,6 | 10,0 |
|--------------------------------------------+-----+------+------|
|Складання відомостей обсягів БМР      | - | 1,5 | 2,0 |
|--------------------------------------------+-----+------+------|
|Розрахунки показників змін кошторисної   | - | 1,5 | 2,0 |
|вартості БМР, витрат праці і витрати    |   |   |   |
|основних будівельних матеріалів при     |   |   |   |
|застосуванні в проектах досягнень науки,  |   |   |   |
|техніки і передового досвіду        |   |   |   |
|--------------------------------------------+-----+------+------|
|Участь у визначенні договірних цін     | 1,5 | 0,5 |  - |
|--------------------------------------------+-----+------+------|
|Складання відомостей і зведеної відомості  | - | 0,4 | 0,5 |
|потреби матеріалів (у частині вибірки    |   |   |   |
|матеріалів, передбачених нормами      |   |   |   |
|IV частини СНіП)              |   |   |   |
|--------------------------------------------+-----+------+------|
|Разом:                   | 10 | 12,5 | 14,5 |
------------------------------------------------------------------
 
   5. Глава 4. Планування міських магістралей і транспортних
вузлів (до проектно-планувальних робіт і проектів забудови):
   п. 1. Текст пункту замінити на таку редакцію:
   "Дана глава містить ціни на складання проектів планування
магістралей, вулиць, транспортних  вузлів  і  перетинань  як
самостійних об'єктів проектування.
   Ціни застосовуються  також  для  визначення  вартості
вищевказаних робіт, виконуваних у складі проектів планування
промислових зон (районів) міста, проектів детального планування і
забудов мікрорайонів (кварталів), що розроблюються на стадії
"проект",  при  необхідності  більш  детального  пророблення
транспортних рішень.
   Ціни в цьому випадку приймаються із знижувальним коефіцієнтом
на обсяг робіт за таблицею відносної вартості.
 
   6. Глава 5. Малі форми архітектури та елементи благоустрою:
   п. 2 після слова "мозаїки" доповнити словами "та іншого
декоративно-художнього оформлення", далі - за текстом.
   доповнити п. п. 5, 6 такого змісту:
   "5. Вартість проектування як самостійних об'єктів огорож
стаціонарних з типових або  повторно  застосовуваних  секцій
визначається як сума вартостей числа секцій, що прив'язується.
   Вартість прив'язки секції визначається за цінами п. 3 для II
категорії складності при довжині секції до 3 метрів і III
категорії складності при довжині секції понад  3  метри  з
коефіцієнтом:
   при довжині огорожі до 0,5 км         - 0,01;
   наступні секції огорожі понад 0,5 км      - 0,005.
   При цьому  коефіцієнт,  передбачений  п.  2.4 "Загальних
вказівок", не застосовується.
 
   6. За цінами п. 5 визначається вартість проектування сходів з
числом східців понад 20 до 30.
   Вартість проектування  сходів  з  числом  східців до 10
приймається за цінами I категорії складності, при числі східців
понад 10 до 20 - за цінами II категорії складності.
   Наступні східці понад 30 розглядаються як самостійні сходи,
вартість проектування яких визначається за вищевказаним порядком.
   Цінами враховано проектування сходів з  огородженнями  і
площадками при ширині маршу до двох метрів. При ширині маршу
більше двох метрів вартість проектування збільшується на 10% за
кожний метр ширини понад два метри.
   Найменування об'єкту проектування (графа 2) у таблиці 40-15
п. 5 доповнюється найменуванням: "сходи".
 
   7. Глава  7. Планування та забудова сільських населених
пунктів:
   п. 5 доповнити абзацом 2:
   "При розробленні проекту детального планування на частину
території  селища  вартість генерального плану, суміщеного з
проектом детального планування, визначається за відповідною ціною
на розроблення проекту детального планування з додаванням 50%
відповідної ціни на розроблення суміщеної частини генплану і 100%
ціни на розроблення несуміщеної частини генплану";
 
   Таблицю 40-21 доповнити такими показниками:
 
"
------------------------------------------------------------------
| 1а |від 1 до 4 тис. га    |1 тис. га|  1100  |  175   |
------------------------------------------------------------------
                                 "
 
   Забудова житлових груп, кварталів і містобудівних комплексів
сільських населених пунктів:
   Вказівки щодо застосування цін табл. 40-23 та ціни табл.
40-23 анулюються і заміняються такими вказівками і таблицями:
 
    "Забудова житлових груп, кварталів і містобудівних
       комплексів сільських населених пунктів
 
   1. Цінами враховано розроблення архітектурно-планувального
рішення забудови, благоустрою, організації рельєфу, озеленення,
інженерних мереж (крім зливової каналізації) у межах червоних
ліній кварталів, а також прив'язка типових проектів житлових
будинків, господарських будівель, споруд, малих форм і елементів
благоустрою.
 
   2. Цінами не враховано:
   розроблення спеціальних заходів щодо інженерної підготовки та
благоустрою території (дренаж, підпірні стінки, сходи, укріплення
укосів, пішохідні містки);
   розроблення індивідуальних  проектів:  житлових  будинків,
установ і підприємств обслуговування, малих форм архітектури та
інженерних споруд;
   прив'язка типових   проектів  установ  і  підприємств
обслуговування та інженерних споруд.
   Вартість цих робіт визначається додатково за відповідними
розділами Збірника цін.
 
   3. При ухилах поверхні території менше 0,005 або від 0,05 до
0,1 на площі понад 30% до цін застосовується коефіцієнт 1,05, а
при ухилах поверхні більше 0,1 на площі понад 30 відсотків, або
при пересіченій місцевості (наявність ярів, котлованів тощо), або
в залісених районах застосовується коефіцієнт 1,1.
 
   4. При розробленні проектів забудови з існуючою забудовою, що
зберігається на  території  більше  30%  планованої,  до цін
застосовується коефіцієнт 1,1.
   При розробленні  проектів реконструкції забудови вартість
робіт визначається з коефіцієнтом до 1,5 за узгодженням із
замовником.
 
   5. При проектуванні на території з наявністю на площі не
менше 30 % складних гідрогеологічних  та  геологічних  умов
(вічномерзлі,  такі,  що  просідають і набухають, пучиністі,
засолені, мулисті, пливуни, заторфлені, різнорідні, водонасичені
грунти), що спричиняють спеціальні конструктивні заходи (пальові
основи, залізобетонні суцільні фундаментні плити, залізобетонні
пояси тощо), до цін застосовується коефіцієнт 1,05 на стадії
"проект" і коефіцієнт 1,2 на стадії "робоча документація" і
"робочий проект".
   У цьому випадку коефіцієнт за складні гідрогеологічні і
геологічні умови, що ускладнюють проектування, за пунктом 3.3
Загальних  вказівок  щодо  застосування  Збірника  цін  не
застосовується (крім сейсмічності).
 
   6. При проектуванні суміщених прокладок інженерних мереж (не
менше 30% до їх загальної довжини) або при проектуванні транзитних
інженерних  комунікацій  по  будівлях  (існуючих  і тих, що
проектуються) до цін застосовується коефіцієнт 1,05.
 
   7. У випадку, якщо будівництво передбачається здійснювати
містобудівними  комплексами або чергами, вартість розроблення
робочих проектів (проектів) визначається за цінами Збірника,
виходячи з основних показників окремо кожного містобудівного
комплексу або черги. При цьому до вартості проектування першого
містобудівного комплексу або першої черги додається вартість
розроблення проекту всіх наступних містобудівних комплексів або
черг з коефіцієнтом 0,5.
 
   8. Для кварталів, містобудівних комплексів, ділянок груп
житлових будинків змішаного типу, тобто таких, що мають як
садибні, так і секційні будинки, вартість розроблення проектів
забудови на стадії "робоча документація" визначається за формулою:
            X        X
            1        2
       C = (A ----- + B X (A ----- + B X ),
          1  X   1 1  2  X   2 2
            0        0
 
   де C - вартість розроблення проекту забудови на стадії
"робоча документація";
 
   A , - постійні величини вартості для забудови будинками
   1
садибного типу у відповідному інтервалі загальної площі
   B квартир житлових будинків садибного типу;
   1
   A , - постійні величини вартості для забудови будинками
   2
секційного типу у відповідному інтервалі загальної площі
   B квартир житлових будинків секційного типу;
   2
   X - загальна площа квартир житлових будинків садибного типу,
   1
з урахуванням площі літніх приміщень і госпбудівель;
 
   X - загальна площа квартир житлових будинків секційного типу
   2
з урахуванням площі літніх приміщень і госпбудівель;
 
   X = X + X  - сумарна площа квартир житлових будинків
   0  1   2
садибного та секційного типів з урахуванням площі літніх приміщень
і госпбудівель.
 
               Проекти
    забудови житлових груп, кварталів і містобудівних
       комплексів сільських населених пунктів
 
                           Таблиця 40-23
 
----------------------------------------------------------------------------
| N |   Найменування об'єкта | Основний | Постійні  |  Відношення  |
|п/п|    проектування    | показник | величини  | до вартості  |
|  |              | об'єкта  | вартості  | розроблення  |
|  |              |      | розроблення |  робочої   |
|  |              |      | робочої  | документації |
|  |              |      | докумен-  |        |
|  |              |      | тації, крб. |        |
|  |              |      |-------------+----------------|
|  |              |      | а  |  у |проекту|робочого|
|  |              |      |   |   |    |проекту |
|  |              |      |   |   |-------+--------|
|  |              |      |   |   | К  |  К  |
|  |              |      |   |   |  1  |  2  |
|---+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------|
| 1 |      2        |  3   | 4  |  5 |  6  |  7  |
|---+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------|
|  |Проект забудови сільських |      |   |   |    |    |
|  |населених пунктів при   |      |   |   |    |    |
|  |загальній площі квартир  |      |   |   |    |    |
|  |житлових будинків:     |      |   |   |    |    |
|---+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------|
|  |А. Садибного типу     |      |   |   |    |    |
|---+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------|
| 1 |від 0,4 до 1,25 тис. кв.м |1 тис. кв.м| 1433 | 2485 | 0,50 | 1,30  |
|---+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------|
| 2 |понад 1,25 до 2,5 тис. кв.м| - " -  | 1629 | 2328 | 0,47 | 1,28  |
|---+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------|
| 3 |понад 2,5 до 5,0 тис. кв.м | - " -  | 1972 | 2191 | 0,46 | 1,25  |
|---+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------|
| 4 |понад 5,0 до 7,5 тис. кв.м | - " -  | 4057 | 1774 | 0,43 | 1,25  |
|---+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------|
|  |Б. Секційного типу     |      |   |   |    |    |
|---+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------|
| 1 |від 2,5 до 7,5 тис. кв.м  | - " -  | 1596 | 1007 | 0,45 | 1,27  |
|---+---------------------------+-----------+------+------+-------+--------|
| 2 |понад 7,5 до 15,0 тис. кв.м| - " -  | 1876 | 970 | 0,44 | 1,26  |
----------------------------------------------------------------------------
 
    Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної
         документації забудови кварталу,
     містобудівного комплексу, ділянки групи житлових
        будинків сільських населених пунктів
 
                         До таблиці 40-23
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Стадія |Архі- |   Генеральний план    |           Інженерні мережі                  | Прив'язка типових проектів житлових  |Елек- |Компле-|Орга-|Кошто-|
|проектува-|текту-|              |                                     |будинків, госпбудівель, гаражів, малих  |трохі-|ксна  |ніза-|рисна |
|  ння  |рно- |              |                                     |      форм архітектури       |мічний|диспет-| ція |доку- |
| або вид |плану-|----------------------------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------|захист|чериза-|буді-|мента-|
| роботи |вальне|Техні-|Дороги,|Озе- |Органі-|Водо- |Гаряче|Госпо- |Тепло-|Теплові |Газо- |Елек- |Зв'я- |Зовні-|Зведе- |Архі- |Водо- |Опале-|Газо- |Елек- |Зв'я- | від |ція  |вниц-|ція  |
|     |рішен-|коеко-|проїз- |лене-|зація |поста-|водо- |дарсько-|ві  |мережі -|поста-|тропо-|зок і |шнє  |ний  |текту-|про- |ння, |поста-|тро- |зок і |коро- |    |тва |   |
|     |ня  |номі- |ди,  |ння |рельєфу|чання |поста-|фекальна|мере- |будіве- |чання |стача-|сигна-|освіт-|план  |рнобу-|вод, |венти-|чання |устат-|сигна-|зії  |    |   |   |
|     |   | чні |площад-|   |    |   |чання |каналі- |жі - |льна  |   | ння |ліза- |лення |інжене-|діве- |кана- |ляція |   |кува- |ліза- |   |    |   |   |
|     |   |показ-|ки   |   |    |   |   |зація  |тепло-|частина |   |   |ція  |   |рних  |льна |ліза- |   |   |ння й |ція  |   |    |   |   |
|     |   |ники |    |   |    |   |   |    |меха- |    |   |   |   |   |мереж |части-|ція, |   |   |елек- |   |   |    |   |   |
|     |   |   |    |   |    |   |   |    |нічна |    |   |   |   |   |    |на  |гаряче|   |   |тро- |   |   |    |   |   |
|     |   |   |    |   |    |   |   |    |части-|    |   |   |   |   |    |   |водо- |   |   |поста-|   |   |    |   |   |
|     |   |   |    |   |    |   |   |    |на  |    |   |   |   |   |    |   |поста-|   |   |чання |   |   |    |   |   |
|     |   |   |    |   |    |   |   |    |   |    |   |   |   |   |    |   |чання |   |   |   |   |   |    |   |   |
|----------+------+------+-------+-----+-------+------+------+--------+------+--------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+------|
|  1   | 2  | 3  |  4  | 5 |  6  | 7  | 8  |  9  | 10 |  11  | 12 | 13 | 14 |  15 | 16  | 17 | 18 |  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  | 25 | 26 |
|----------+------+------+-------+-----+-------+------+------+--------+------+--------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+------|
|Проект  | 30 | 6  | 2,5 | 1 |  5  | 2  | 0,5 |  2  | 2  | 0,5  | 1  | 1,5 | 1  | 0,5 | 1,0 | 25 | 0,8 |  1 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,5 |  1  | 7 | 7  |
|----------+------+------+-------+-----+-------+------+------+--------+------+--------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+------|
|Робоча  | 8  | -  |  1  | 1,5 | 5,5 | 5  | 1  |  5  | 6  |  3  | 1,5 | 4,8 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 28 | 4  |  3 | 1  | 2,5 | 2  | 2,5 | 1,5 | - | 11 |
|докумен- |   |   |    |   |    |   |   |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|тація   |   |   |    |   |    |   |   |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|----------+------+------+-------+-----+-------+------+------+--------+------+--------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+------|
|Робочий  | 12 | 2  |  1  | 1 |  5  | 4,5 | 1  | 4,6  | 5,6 | 2,5  | 1,3 | 4  | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 25 | 3,4 | 2,5 | 0,8 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 1,3 | 3 | 11 |
|проект  |   |   |    |   |    |   |   |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|----------+------+------+-------+-----+-------+------+------+--------+------+--------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+------|
|Пророблен-| 42 | 9  | 2,5 | 1 |  5  | 2  | 0,5 |  2  | 2  | 0,5  | 1  | 1,5 | 1  | 0,5 | 0,5 | 20 | 0,8 |  1 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | -  | 0,5 | 3,5 | 2  |
|ня забудо-|   |   |    |   |    |   |   |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|ви наступ-|   |   |    |   |    |   |   |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|них черг |   |   |    |   |    |   |   |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Розроблення відомостей і зведеної відомості потреби в
матеріалах враховано у відповідних розділах і становить 4,5% на
стадії "Р" і 4% на стадії "РП".
   2. При  харчоприготуванні  на  електриці  відсоток  на
"газопостачання" додається до "електропостачання".
   3. Розроблення розділу "Охорона навколишнього середовища"
враховано  в  обсязі  оцінки  існуючого  і  прогнозованого
санітарно-гігієнічного  стану  території забудови за умовами:
інсоляції, аерації, забруднення атмосферного повітря, рівня шуму,
вібрації та електромагнітних випромінювань і становить 7% на
стадії "П" і 2,5% на стадії "РП", які розподіляються відповідно:
   архітектурно-планувальна частина  5 і 1,5%;
   інженерні мережі та споруди    2 і 1%.
 
   4. Урахування вимог інженерно-технічних заходів цивільної
оборони в розділах проекту і виконання спеціального розділу
враховано цінами і становить 4% на стадії "П" і 1,5% на стадії
"РП", які розподіляються відповідно:
   архітектурно-планувальна частина   2,5 і 1%;
   транспортна частина          0,5 і 0,15%;
   інженерні мережі і споруди      1 і 0,35%.
 
   5. Відносною вартістю розроблення "кошторисної документації"
враховано:
 
------------------------------------------------------------------
|                       | П,% |РП,% | Р,% |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|Зведений кошторисний розрахунок       | 1,5 | 0,6 |  - |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|Об'єктні і локальні кошториси        | 4,5 | 6,6 | 7,0 |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|Складання відомостей обсягів БМР       | - | 1,5 | 1,8 |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|Розрахунки показників зміни кошторисної   | - | 1,5 | 1,7 |
|вартості БМР, витрат праці і витрати     |   |   |   |
|основних будівельних матеріалів при     |   |   |   |
|застосуванні в проектах досягнень науки,   |   |   |   |
|техніки та передового досвіду        |   |   |   |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|Участь у визначенні договірних цін      | 1,0 | 0,4 |  - |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|Складання відомостей та зведеної відомості  | - | 0,4 | 0,5 |
|потреби матеріалів (у частині вибірки    |   |   |   |
|матеріалів, передбачених нормами       |   |   |   |
|IV частини СНіП)               |   |   |   |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|                       | 7% | 11% | 11% |
------------------------------------------------------------------
 
   Проект організації та забудови території садівничих товариств
   Таблиця 40-24  і відносна вартість до неї анулюються і
замінюються наступними таблицями та примітками до них:
   Проект організації та забудови території колективних садів
 
   1. Цінами не враховано:
   розроблення спеціальних заходів щодо інженерної підготовки та
благоустрою території (дренаж, підпірні стінки, сходи, укріплення
укосів тощо);
   розроблення індивідуальних  та прив'язка типових проектів
установ та підприємств обслуговування, інженерних споруд, житлових
будинків і надвірних будівель;
   розроблення проектів позамайданчикових інженерних мереж і
під'їзних доріг;
   розроблення індивідуальних проектів малих форм архітектури та
елементів благоустрою.
 
   2. При ухилах поверхні території від 0,05 до 0,25 на площі
понад: 30% або пересіченій місцевості (наявність ярів, котлованів
тощо) ціни приймаються з коефіцієнтом 1,1; а при ухилах більше
0,25 на площі понад 30 % - з коефіцієнтом 1,2.
 
   3. При проектуванні на території з наявністю на площі понад
30% складних гідрогеологічних і геологічних умов (вічномерзлі,
такі, що просідають і набухають, пучиністі, засолені, мулисті,
плавуни, заторфлені, різнорідні, водонасичені грунти тощо) ціни
застосовуються з коефіцієнтом 1,2.
 
            Проект організації
  та забудови території колективних садів ("робочий проект")
 
                           Таблиця 40-24
 
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування об'єкта |Основний|   Постійні величини  |
|п/п |  проектування   |показник|    вартості, крб.   |
|  |           | об'єкта|---------------------------|
|  |           |    |    а   |   в    |
|----+----------------------+--------+-------------+-------------|
| 1 |      2     |  3  |    4   |   5    |
|----+----------------------+--------+-------------+-------------|
|  |Проект організації і |    |       |       |
|  |забудови території  |    |       |       |
|  |колективних садів при |    |       |       |
|  |кількості ділянок:  |    |       |       |
|----+----------------------+--------+-------------+-------------|
| 1 |до 20 ділянок     | об'єкт |   1000  |   -    |
|----+----------------------+--------+-------------+-------------|
| 2 |понад 20 до 50 ділянок|  1  |   600  |   20   |
|  |           | ділянка|       |       |
|----+----------------------+--------+-------------+-------------|
| 3 |понад 50 до      | - " - |   900  |   16   |
|  |100 ділянок      |    |       |       |
|----+----------------------+--------+-------------+-------------|
| 4 |понад 100 до     | - " - |   1800  |   7    |
|  |200 ділянок      |    |       |       |
|----+----------------------+--------+-------------+-------------|
| 3 |понад 200 до     | - " - |   2000  |   6    |
|  |300 ділянок      |    |       |       |
|----+----------------------+--------+-------------+-------------|
| 3 |понад 300 до     | - " - |   2900  |   3    |
|  |400 ділянок      |    |       |       |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка.
   При кількості  ділянок  колективного  саду  більше  800
(або 800 x n) ділянки понад 800 (або 800 x n) розглядаються як
самостійний колективний сад і вартість їх проектування приймається
додатково за цінами таблиці 40-24.
 
    Відносна вартість розроблення проекту організації
       та забудови територій колективних садів
 
                        до таблиці N 40-24
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування розділів |Відсоток|     Відсоток частини розділу проекту     |
|п/п|            | від  |       організації та забудови        |
|  |            |вартості|---------------------------------------------------|
|  |            |    |архітек-|техніко-|органі-|інже- |охорона | проект |
|  |            |    |турно- | еконо- |зація |нерне |навколи-| органі-|
|  |            |    |планува-| мічна |рельєфу|устат- | шнього | зації |
|  |            |    | льне  |частина | та  |кування| середо-|будівни-|
|  |            |    |рішення |    | транс-|    | вища | цтва, |
|  |            |    |    |    | порт |    |    | кошто- |
|  |            |    |    |    |    |    |    | риси |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 1 |     2       |  3  |  4  |  5  |  6 | 7  |  8  |  9  |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 1.|Схема розміщення    |  1  |  1  |  -  |  - |  -  |  -  |  -  |
|  |колективного саду на  |    |    |    |    |    |    |    |
|  |території району в   |    |    |    |    |    |    |    |
|  |М 1:50000 - 1:100000  |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 2.|План сучасного     |  2  |  2  |  -  |  - |  - |  -  |  -  |
|  |використання території |    |    |    |    |    |    |    |
|  |з планувальними     |    |    |    |    |    |    |    |
|  |обмеженнями (опорний  |    |    |    |    |    |    |    |
|  |план) у М 1:1000 -   |    |    |    |    |    |    |    |
|  |1:2000         |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 3.|Генеральний план,    |  20 |  18 |  -  |  - |  - |  2  |  -  |
|  |суміщений з проектом  |    |    |    |    |    |    |    |
|  |детального планування  |    |    |    |    |    |    |    |
|  |в М 1:1000 - 1:2000   |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 4.|Проект вертикального  |  24 |  4  |  -  |  20 |  - |  -  |  -  |
|  |планування (організація |    |    |    |    |    |    |    |
|  |рельєфу, дороги і    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |проїзди, відкритий   |    |    |    |    |    |    |    |
|  |водостік) у М 1:1000 - |    |    |    |    |    |    |    |
|  |1:2000         |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 5.|Розпланувальне креслення|  8  |  8  |  -  |  - |  - |  -  |  -  |
|  |червоних ліній у    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |М 1:1000 - 1:2000    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 6.|Схема інженерних споруд |  4  |  -  |  -  |  - |  4 |  -  |  -  |
|  |у М 1:1000 - 1:2000   |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 7.|Проект водопостачання, |  12 |  -  |  -  |  - |  11 |  1  |  -  |
|  |електропостачання у   |    |    |    |    |    |    |    |
|  |М 1:1000 - 1:2000    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 8.|Планування зони     |  7  |  7  |  -  |  - |  - |  -  |  -  |
|  |загального користування |    |    |    |    |    |    |    |
|  |у М 1:200 - 1:500    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 9.|Планування садових   |  1  |  1  |  -  |  - |  - |  -  |  -  |
|  |ділянок у М 1:200    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
|10.|Рішення в'їздів і    |  1  |  1  |  -  |  - |  - |  -  |  -  |
|  |огороджень у      |    |    |    |    |    |    |    |
|  |М 1:20 - 1:50      |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
|11.|Паспорти типових    |  1  |  1  |  -  |  - |  - |  -  |  -  |
|  |проектів        |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
|12.|Пояснювальна записка  |  8  |  3  |  2  |  1 |  2 |  -  |  -  |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
|13.|Проект організації   |  3  |  -  |  -  |  - |  - |  -  |  3  |
|  |будівництва       |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
|14.|Кошторисна документація |  8  |  -  |  -  |  - |  - |  -  |  8  |
|---+------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
|  |Разом          |  100 |  46 |  2  |  21 |  17 |  3  |  11  |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка