Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій по здійсненню взаємодії інформаційно-консультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення із районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, профспілками та їх об'єдн...

     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
 
              Н А К А З
 
            29.10.2004 N 137
 
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
    по здійсненню взаємодії інформаційно-консультаційних
   центрів Національної служби посередництва і примирення
    із районними державними адміністраціями, органами
       місцевого самоврядування, профспілками
        та їх об'єднаннями, роботодавцями
            та їх об'єднаннями
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  порядок  вирішення
колективних  трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та
Положення про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента
України від  30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Методичні рекомендації по здійсненню взаємодії
інформаційно-консультаційних  центрів   Національної  служби
посередництва  і  примирення  із  районними   державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування, профспілками
та їх об'єднаннями, роботодавцями та  їх  об'єднаннями,  що
додаються.
 
   2. Керівникам  структурних  підрозділів  НСПП забезпечити
дотримання затверджених пунктом 1  цього  наказу  Методичних
рекомендацій по здійсненню взаємодії інформаційно-консультаційних
центрів Національної служби посередництва  і  примирення  із
районними  державними  адміністраціями,  органами  місцевого
самоврядування, профспілками та їх об'єднаннями, роботодавцями та
їх об'єднаннями в процесі реалізації повноважень НСПП, визначених
Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ), Положенням про Національну службу
посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України
від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами,
внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року
N 1393/2000 ( 1393/2000 ).
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення               В.Руденко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Національної служби
                   посередництва і примирення
                   29.10.2004 N 137
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
    по здійсненню взаємодії інформаційно-консультаційних
   центрів Національної служби посередництва і примирення
    із районними державними адміністраціями, органами
       місцевого самоврядування, профспілками
        та їх об'єднаннями, роботодавцями
            та їх об'єднаннями
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Методичні  рекомендації  по  здійсненню  взаємодії
інформаційно-консультаційних   центрів  Національної  служби
посередництва  і  примирення  із  районними   державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування, профспілками
та їх об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями (далі -
Методичні рекомендації) розроблені відповідно до підпунктів 15) -
17), 19) пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і
примирення, затвердженого  Указом  Президента  України  від
17.11.1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними
Указом Президента  України  від  30.12.2000 року N 1393/2000
( 1393/2000 ), Положення про інформаційно-консультаційний центр
Національної служби посередництва і примирення, затвердженого
наказом Національної служби посередництва і примирення (далі -
НСПП) від 26.03.2003 року N 115 ( v0115299-03 ), із наступними
змінами і доповненнями, Концепції підвищення правової культури
учасників вирішення колективних трудових спорів (конфліктів),
затвердженої наказом  НСПП  від  22.02.2000  року  N  18
( v0018299-00 ), Концепції становлення і розвитку консультаційних
послуг  Національної  служби  посередництва  і  примирення,
затвердженої наказом  НСПП  від  25.12.2002  року  N  429
( v0429299-02 ).
 
   1.2. Методичні рекомендації визначають:
   - основні   завдання   та    напрями    взаємодії
інформаційно-консультаційних центрів НСПП (далі - Центри) із
районними  державними  адміністраціями,  органами  місцевого
самоврядування, профспілками та їх об'єднаннями, роботодавцями та
їх об'єднаннями;
   - порядок і форми взаємодії Центрів із районними державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування, профспілками
та їх об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями;
   - особливості такої взаємодії Центрів із кожним із зазначених
суб'єктів   взаємодії   при   здійсненні  консультаційної,
роз'яснювально-правової  роботи,  заходів  щодо  запобігання
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) чи сприяння їх
вирішенню, заходів щодо підвищення рівня правової культури сторін
соціально-трудових відносин та ін.;
   - організаційно-правове  та  інформаційне  забезпечення
взаємодії  Центрів  із  районними державними адміністраціями,
органами  місцевого  самоврядування,  профспілками  та  їх
об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями.
 
       2. Основні завдання та напрями взаємодії
     Центрів із районними державними адміністраціями,
     органами місцевого самоврядування, профспілками
        та їх об'єднаннями, роботодавцями
            та їх об'єднаннями
 
   2.1. Основними завданнями взаємодії Центрів із районними
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування,
профспілками та їх об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями
є:
   - сприяння забезпеченню взаємодії сторін соціально-трудових
відносин в забезпеченні конституційних прав та гарантій працюючих
на території району, міста обласного значення, на підприємствах, в
установах і організаціях;
   - сприяння  стабільності  соціально-трудових  відносин на
території району, міста обласного значення, на підприємствах, в
установах і організаціях;
   - підвищення   рівня   правової   культури   сторін
соціально-трудових відносин на території району, міста обласного
значення, на підприємствах, в установах, організаціях регіону;
   - проведення роз'яснювально-правової, консультаційної роботи
з питань соціально-трудових відносин та їх правового врегулювання;
   - сприяння ефективній взаємодії відділень НСПП в Автономній
Республіці Крим та областях (далі - відділень НСПП) з районними
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування,
профспілками та їх об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями
у питаннях поліпшення соціально-трудових відносин, запобігання
виникненню колективних трудових спорів  (конфліктів)  чи  їх
розв'язання.
 
   2.2. Основними  напрямами  взаємодії Центрів з районними
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування,
профспілками та їх об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями
є:
   2.2.1. сприяння  вирішенню  розбіжностей  між  сторонами
соціально-трудових відносин, запобіганню виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів) на рівні району, міста обласного
значення, на  підприємствах,  в  установах,  організаціях  з
врахуванням особливостей галузі, регіону;
   2.2.2. сприяння  вирішенню  колективних  трудових  спорів
(конфліктів)  на рівні району, міста обласного значення, на
підприємствах, в установах, організаціях;
   2.2.3. проведення  роз'яснювальної, консультаційно-правової
роботи з представниками сторін  соціально-трудових  відносин,
найманими працівниками, представниками профспілкових організацій
чи їх об'єднань, представниками роботодавців чи їх об'єднань;
   2.2.4. сприяння  відділенням  НСПП  у  вивченні,  зборі,
узагальненні оперативної, аналітичної інформації про стан та
динаміку соціально-трудових відносин в районі, місті обласного
значення, на підприємствах, в установах, організаціях даного
регіону, у відповідних галузях;
   2.2.5. участь в аналізі відділеннями НСПП причин виникнення
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин в районі,
місті обласного значення,  на  підприємствах,  в  установах,
організаціях району, міста обласного значення;
   2.2.6. накопичення на базі Центрів матеріалів законодавчого,
нормативно-правового характеру, якими регулюється діяльність щодо
сприяння  поліпшенню  соціально-трудових  відносин,  вирішенню
колективних  трудових  спорів  (конфліктів);  інформаційних,
методичних матеріалів, наочних посібників тощо, що характеризують
стан,  динаміку  соціально-трудових відносин в районі, місті
обласного значення, на підприємствах, в установах, організаціях
району, міста обласного значення, досвід вирішення розбіжностей
між сторонами соціально-трудових відносин та інші питання;
   2.2.7. сприяння  підготовці  відділеннями  НСПП прогнозів
можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів) в районі, місті обласного значення,
на підприємствах, в установах і організаціях району,  міста
обласного значення;
   2.2.8. участь у здійсненні інформування  відділень  НСПП
районними  державними  адміністраціями,  органами  місцевого
самоврядування, профспілковими організаціями чи їх об'єднаннями,
роботодавцями чи їх об'єднаннями про можливість виникнення чи про
виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин,
їх причини та можливі шляхи розв'язання;
   2.2.9. участь у виробленні відділеннями НСПП пропозицій по
усуненню  причин, що привели до виникнення розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин в районі, місті обласного
значення, на конкретних підприємствах, в установах, організаціях;
   2.2.10. проведення на базі Центрів, на підприємствах, в
установах, організаціях району, міста обласного значення заходів з
метою підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових
відносин, додержання вимог чинного законодавства при розв'язанні
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;
   2.2.11. організація  надання  правової  допомоги сторонам
соціально-трудових відносин в районі, місті обласного значення, на
підприємствах, в установах, організаціях, де створились передумови
виникнення розбіжностей між найманими працівниками та власниками
або уповноваженими ними органами (представниками);
   2.2.12. узагальнення  звернень   і   запитів   сторін
соціально-трудових відносин в районі, місті обласного значення, на
підприємствах, в установах, організаціях; інформування районних
державних  адміністрацій,  органів  місцевого  самоврядування,
профспілок, роботодавців про результати узагальнення;
   2.2.13. розробка   спільно   з  районними  державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування, профспілками,
роботодавцями заходів роз'яснювально-правового, консультаційного
характеру  з  врахуванням  звернень  і  запитів  сторін
соціально-трудових відносин, окремих громадян;
   2.2.14. сприяння відділенням НСПП у проведенні навчальних
семінарів для сторін соціально-трудових відносин, зустрічей по
обміну  досвідом  роботи  з  питань  сприяння  поліпшенню
соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню;
правового всеобучу з питань соціально-трудових відносин, захисту
трудових і соціально-економічних прав та інтересів працюючих;
   2.2.15. сприяння відділенням НСПП у вивченні та узагальненні
практики  застосування   в   регіоні   законодавчих   та
нормативно-правових актів, якими регулюються питання запобігання
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх
своєчасному вирішенню;
   2.2.16. створення в  районі,  місті  обласного  значення
передумов для ефективної взаємодії відділень НСПП з районними
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування,
профспілками та їх об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями;
   2.2.17. поширення   з    інформаційно-роз'яснювальними,
консультаційними цілями інформаційних бюлетенів, прес-релізів,
довідкових,  методично-правових  матеріалів  НСПП  з  питань
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та
сприяння їх своєчасному вирішенню;
   2.2.18. сприяння відділенням НСПП у налагодженні зв'язків з
місцевими засобами масової інформації з  метою  інформування
громадськості про діяльність НСПП та Центрів у питаннях сприяння
поліпшенню соціально-трудових відносин, запобігання виникненню
колективних  трудових  спорів  (конфліктів)  та  сприяння їх
своєчасному  вирішенню;  проведення  роз'яснювально-правової,
консультаційної  роботи  у сфері соціально-трудових відносин,
захисту прав працюючих через засоби масової інформації;
   2.2.19. співпраця  з  районними  (міськими)  міжвідомчими
координаційно-методичними радами з правової освіти населення з
питань правового всеобучу, правових шляхів вирішення розбіжностей
між сторонами соціально-трудових відносин та ін.;
   2.2.20. обмін  інформацією  з  відділами  по  роботі із
зверненнями громадян районних державних адміністрацій, виконавчих
органів сільських, селищних і міських рад, посадовими особами,
відповідальними за роботу із зверненнями громадян, щодо скарг і
заяв,  що  надходять  з  питань  порушення  трудових  і
соціально-економічних прав та інтересів працюючих;
   2.2.21. визначення і узгодження кола працівників районних
державних  адміністрацій,  органів  місцевого  самоврядування,
науковців, викладачів-юристів, арбітрів, посередників, позаштатних
радників, які будуть періодично запрошуватися на громадських
засадах для організації роботи Центрів, проведення консультацій з
питань  правового  врегулювання  соціально-трудових  відносин,
вивчення  стану  та  динаміки соціально-трудових відносин на
конкретних об'єктах тощо.
 
        3. Порядок і форми взаємодії Центрів
       із районними державними адміністраціями,
        органами місцевого самоврядування,
         профспілками та їх об'єднаннями,
         роботодавцями та їх об'єднаннями
 
   3.1. Відділення НСПП і Центри у районах, містах обласного
значення  ініціюють  свою  взаємодію  з районними державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування, профспілками
та їх об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями з питань
проведення роз'яснювально-правової, консультаційної роботи у сфері
соціально-трудових відносин, вирішення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню.
 
   3.2. Підставами  для  ініціювання  взаємодії  Центрів із
названими органами та організаціями можуть бути:
   - планове здійснення відділеннями НСПП і Центрами заходів
роз'яснювально-правового, консультаційного  характеру  у  сфері
соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів) чи  сприяння  їх  вирішенню  з
врахуванням особливостей регіону, галузі;
   - інформація про можливість ускладнення чи факт ускладнення
соціально-трудових  відносин  на  конкретному підприємстві, в
установі, організації, регіоні, галузі;
   - результати  вивчення  працівниками  відділень  НСПП,
завідуючими Центрами, арбітрами,  посередниками,  позаштатними
радниками НСПП стану та динаміки соціально-трудових відносин на
конкретних підприємствах, в установах, організаціях,  районі,
місті, галузі;
   - підсумки узагальнення звернень і запитів окремих громадян,
сторін соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах,
організаціях району, міста обласного значення;
   - факти порушення законодавства про працю, зокрема, щодо
оплати праці; невиконання колективних договорів, угод, узгоджених
графіків погашення заборгованості із заробітної плати тощо;
   - результати участі арбітрів, посередників  у  примирних
процедурах по вирішенню колективних трудових спорах (конфліктах)
на виробничому,  територіальному  та  територіально-галузевому
рівнях;
   - факти стихійного реагування сторони найманих працівників на
порушення  законодавства  про  працю, невиконання колективних
договорів, угод тощо;
   - публікації в засобах масової інформації про ускладнення
соціально-трудових відносин на  конкретних  підприємствах,  в
установах, організаціях.
 
   3.3. Формами забезпечення ефективної взаємодії Центрів із
сторонами соціально-трудових  відносин,  районними  державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування, профспілками
та їх об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями у питаннях
проведення роз'яснювально-правової, консультаційної роботи у сфері
соціально-трудових відносин, захисту прав працюючих, вирішення
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, є:
   3.3.1. спільне вивчення стану та динаміки соціально-трудових
відносин в районах, містах обласного значення, на підприємствах, в
установах,  організаціях,  встановлення  причин  виникнення
розбіжностей між сторонами цих відносин, аналіз вимог найманих
працівників;
   3.3.2. взаємне інформування суб'єктів взаємодії про стан та
динаміку соціально-трудових відносин, виникнення розбіжностей між
сторонами цих відносин;
   3.3.3. сприяння у підготовці відділеннями НСПП прогнозу стану
та динаміки соціально-трудових відносин, виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів);
   3.3.4. спільна участь у розробці заходів щодо реагування на
ускладнення соціально-трудових відносин та запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів);
   3.3.5. проведення на базі Центрів переговорів між сторонами
соціально-трудових  відносин, їх представницькими органами по
вирішенню розбіжностей між ними;
   3.3.6. координація,  коригування  участі  заінтересованих
органів та організацій у здійсненні спільних заходів, спрямованих
на   правове  врегулювання  розбіжностей  між  сторонами
соціально-трудових відносин; проведення роз'яснювально-правової,
консультаційної роботи у сфері соціально-трудових відносин тощо;
   3.3.7. семінари, групові та  індивідуальні  консультації,
зустрічі з представниками сторін соціально-трудових відносин, всіх
заінтересованих органів та організацій на базі Центрів з питань
правового   врегулювання   розбіжностей   між   сторонами
соціально-трудових відносин, ознайомлення з новими законодавчими
та   нормативно-правовими   актами,   якими   регулюються
соціально-трудові відносини  та  вирішення  розбіжностей  між
сторонами цих відносин;
   3.3.8. спільний із представниками сторін соціально-трудових
відносин прийом у Центрах громадян з питань, що стосуються
правового врегулювання  соціально-трудових  відносин,  захисту
трудових і соціально-економічних прав та інтересів працюючих тощо;
   3.3.9. скоординоване з іншими заінтересованими органами та
організаціями інформування населення про правові шляхи вирішення
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, здійснення
примирних  процедур по вирішенню колективних трудових спорів
(конфліктів) чи їх запобігання через місцеві засоби масової
інформації; участь у підготовці для засобів масової інформації
тематичних рубрик "Запитання - відповіді" з питань регулювання
соціально-трудових відносин, вирішення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин тощо;
   3.3.10. здійснення  заходів  щодо формування і зміцнення
інформаційно-правової,  матеріально-технічної  бази  Центрів;
визначення, узгодження і забезпечення участі в діяльності Центрів
представників районних державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування,   науковців,  викладачів-юристів,  арбітрів,
посередників, позаштатних радників НСПП, які будуть запрошуватися
на громадських засадах для проведення консультаційно-правової,
роз'яснювальної роботи в Центрах, залучатися до вивчення стану
соціально-трудових відносин на конкретних об'єктах у районі, місті
обласного значення тощо.
 
      4. Здійснення взаємодії Центрів з районними
          державними адміністраціями
 
   4.1. Здійснення взаємодії Центрів з районними державними
адміністраціями передбачає:
   4.1.1. спільне з управліннями праці та соціального захисту
населення, іншими структурними підрозділами районних державних
адміністрацій  вивчення  стану та динаміки соціально-трудових
відносин в районах, в окремих галузях, на підприємствах, в
установах,  організаціях;  встановлення  причин  виникнення
розбіжностей між сторонами цих відносин, аналіз вимог найманих
працівників, зокрема, щодо погашення заборгованості із заробітної
плати;
   4.1.2. взаємне інформування суб'єктів взаємодії про стан та
динаміку соціально-трудових відносин, виникнення розбіжностей між
сторонами цих відносин у регіоні, на підприємствах конкретної
галузі;
   4.1.3. здійснення Центрами заходів, спрямованих на регулярне
ознайомлення посадових осіб районних державних адміністрацій, які
безпосередньо  займаються соціально-трудовими  відносинами,  з
нормативно-правовими    актами,    довідково-інформаційними,
методично-правовими матеріалами з питань вирішення розбіжностей
між сторонами соціально-трудових відносин, запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів), що готуються НСПП.
   4.1.4. проведення на базі Центрів, на підприємствах,  в
установах, організаціях районів за участю представників районних
державних   адміністрацій,   причетних   до   регулювання
соціально-трудових відносин, заходів з метою підвищення рівня
правової культури сторін соціально-трудових відносин, надання їм
роз'яснень  та  консультацій з правових питань, забезпечення
додержання  вимог  чинного  законодавства  при  розв'язанні
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин.
   4.1.5. сприяння у підготовці відділеннями НСПП прогнозу стану
та динаміки соціально-трудових відносин, виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів) в районах, окремих галузях, на
підприємствах,  в  установах, організаціях районів за участю
представників районних державних адміністрацій, причетних  до
врегулювання соціально-трудових відносин;
   4.1.6. спільна  з  представниками  районних  державних
адміністрацій  участь у розробці заходів щодо реагування на
ускладнення соціально-трудових відносин, запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів) в районах, галузях, на
підприємствах, в установах, організаціях районів;
   4.1.7. проведення переговорів на базі Центрів між сторонами
соціально-трудових відносин, їх представницькими органами про
вирішення розбіжностей між ними, за участю представників районних
державних  адміністрацій,  з  метою  забезпечення  реалізації
повноважень, визначених статтею 24 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації" ( 586-14 ) та врегулювання розбіжностей;
   4.1.8. організація  надання  правової  допомоги  сторонам
соціально-трудових відносин на  підприємствах,  в  установах,
організаціях, де створились передумови виникнення розбіжностей між
найманими працівниками та власниками або уповноваженими ними
органами (представниками);
   4.1.9. забезпечення проведення зустрічей фахівців НСПП з
представниками районних державних адміністрацій, причетних до
врегулювання соціально-трудових відносин (у тому числі, у випадках
виконання районними державними адміністраціями функцій управління
об'єктами державної власності, переданих їм в  установленому
законом порядку, та об'єктами спільної власності територіальних
громад) у  випадку  виникнення  розбіжностей  між  сторонами
соціально-трудових  відносин,  колективних  трудових  спорів
(конфліктів) на території району;
   4.1.10. координація,  коригування  участі  заінтересованих
органів та організацій району у здійсненні спільних заходів,
спрямованих на правове врегулювання розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин на  конкретних  підприємствах,  в
установах, організаціях району; підвищення рівня правової культури
сторін цих відносин.
   4.1.11. семінари,  групові та індивідуальні консультації,
зустрічі з представниками сторін соціально-трудових відносин,
районних державних адміністрацій, інших заінтересованих органів та
організацій на базі Центрів з питань правового врегулювання
розбіжностей  між  сторонами  соціально-трудових  відносин,
ознайомлення з новими законодавчими  та  нормативно-правовими
актами,  якими  регулюються  соціально-трудові  відносини  та
розбіжності між сторонами цих відносин;
   4.1.12. спільний  з  представниками  районних  державних
адміністрацій  прийом  у  Центрах  представників  сторін
соціально-трудових  відносин,  окремих громадян з питань, що
стосуються правового врегулювання соціально-трудових відносин,
захисту  трудових  і  соціально-економічних прав й інтересів
працюючих тощо;
   4.1.13. спільне  з відділами звернень районних державних
адміністрацій, посадовими особами, відповідальними за роботу із
зверненнями громадян, опрацювання заяв і скарг, що надходять з
питань порушення трудових і соціально-економічних прав й інтересів
працюючих, та вироблення заходів щодо задоволення таких заяв і
скарг;
   4.1.14. скоординоване з районними державними адміністраціями
інформування населення про правові шляхи вирішення розбіжностей
між сторонами соціально-трудових відносин, про практику діяльності
НСПП та здійснення примирних процедур по вирішенню колективних
трудових  спорів  (конфліктів)  через місцеві засоби масової
інформації; участь разом з працівниками управлінь праці  та
соціального  захисту населення, інших структурних підрозділів
районних  державних  адміністрацій,  представниками  об'єднань
профспілок  і  роботодавців  у  підготовці тематичних рубрик
"запитання - відповіді" з проблем соціально-трудових відносин,
врегулювання  розбіжностей  між  сторонами  соціально-трудових
відносин для засобів масової інформації тощо;
   4.1.15. здійснення  узгоджених заходів щодо формування і
зміцнення інформаційно-правової,   матеріально-технічної  бази
Центрів; визначення, узгодження і забезпечення участі в діяльності
Центрів представників районних державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, науковців, викладачів-юристів, арбітрів,
посередників, позаштатних радників НСПП, які будуть запрошуватися
на громадських засадах для проведення консультацій в Центрах,
вивчення стану соціально-трудових відносин в регіоні тощо.
 
   4.2. Центри,  взаємодіючи  з   районними   державними
адміністраціями і реалізуючи свої основні завдання та функції,
визначені Положенням  про  інформаційно-консультаційний  центр
Національної  служби посередництва і примирення, затвердженим
наказом НСПП від 26.03.2003 року N 115 ( v0115299-03 ), із
наступними змінами і доповненнями, сприяють відділенням НСПП та
районним державним адміністраціям в реалізації їх повноважень з
питань  стабілізації  соціально-трудових  відносин,  вирішення
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин.
 
         5. Здійснення взаємодії Центрів
        з органами місцевого самоврядування
            в сільських районах
 
   5.1. Здійснення взаємодії Центрів з  органами  місцевого
самоврядування в сільських районах передбачає:
   5.1.1. спільне з виконавчими органами сільських, селищних і
міських (міст районного значення) рад вивчення стану та динаміки
соціально-трудових відносин на  підприємствах,  в  установах,
організаціях, що знаходяться на території сіл, селищ і міст
районного значення або належать до власності територіальних громад
сіл,  селищ  і міст районного значення; встановлення причин
виникнення розбіжностей між сторонами цих відносин, аналіз вимог
найманих працівників;
   5.1.2. взаємне інформування суб'єктів взаємодії про стан та
динаміку соціально-трудових відносин, виникнення розбіжностей між
сторонами цих відносин у селах, селищах і містах районного
значення,  на  підприємствах,  в установах, організаціях, що
знаходяться на відповідній території або належать до власності
територіальних громад;
   5.1.3. здійснення Центрами заходів, спрямованих на регулярне
ознайомлення посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних
і міських міст районного значення  рад,  які  безпосередньо
займаються соціально-трудовими відносинами, з нормативно-правовими
актами, довідково-інформаційними, методично-правовими матеріалами
з питань вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин, запобігання виникненню колективних трудових  спорів
(конфліктів), що готуються НСПП.
   5.1.4. проведення на базі Центрів, на підприємствах,  в
установах, організаціях сіл, селищ і міст районного значення за
участю представників виконавчих органів сільських, селищних і
міських рад, причетних до регулювання соціально-трудових відносин,
заходів з метою підвищення рівня правової  культури  сторін
соціально-трудових відносин, надання їм роз'яснень та консультацій
з правових питань,  забезпечення  додержання  вимог  чинного
законодавства  при  розв'язанні  розбіжностей  між  сторонами
соціально-трудових відносин.
   5.1.5. сприяння у підготовці відділеннями НСПП прогнозу стану
та динаміки соціально-трудових відносин, виникнення колективних
трудових  спорів (конфліктів) на підприємствах, в установах,
організаціях сіл, селищ і міст районного значення за участю
представників виконавчих органів сільських, селищних і міських
рад, причетних до регулювання соціально-трудових відносин;
   5.1.6. спільна з представниками виконавчих органів сільських,
селищних і міських міст районного значення рад участь у розробці
пропозицій  щодо реагування на ускладнення соціально-трудових
відносин, запобігання виникненню колективних трудових  спорів
(конфліктів) на підприємствах, в установах, організаціях, що
знаходяться на відповідній території або належать до власності
територіальних громад;
   5.1.7. організація  надання  правової  допомоги  сторонам
соціально-трудових  відносин  на  підприємствах, в установах,
організаціях, де створились передумови виникнення розбіжностей між
найманими працівниками та власниками або уповноваженими ними
органами (представниками), і які знаходяться на  відповідній
території або належать до власності територіальних громад;
   5.1.8. забезпечення проведення зустрічей фахівців НСПП з
представниками виконавчих органів сільських, селищних і міських
міст районного значення рад,  які  безпосередньо  займаються
соціально-трудовими  відносинами  (у  тому числі, у випадках
виконання виконавчими органами сільських, селищних і міських міст
районного значення рад функцій органів управління підприємствами,
установами та організаціями, що належать до власності відповідних
територіальних громад) у випадку виникнення розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів
(конфліктів) на території села, селища, міста районного значення;
   5.1.9. семінари, групові та  індивідуальні  консультації,
зустрічі з представниками сторін соціально-трудових відносин,
виконавчих органів сільських, селищних і міських міст районного
значення  рад, профспілкових організацій, роботодавців, інших
заінтересованих органів та організацій на базі Центрів  або
безпосередньо в селах, селищах, містах районного значення з питань
правового   врегулювання   розбіжностей   між   сторонами
соціально-трудових відносин, ознайомлення з новими законодавчими
та   нормативно-правовими   актами,   якими   регулюються
соціально-трудові відносини та розбіжності між сторонами цих
відносин;
   5.1.10. спільний  з  представниками  виконавчих  органів
сільських, селищних і міських (міст районного значення) рад прийом
у Центрах або безпосередньо в селах, селищах, містах районного
значення сторін соціально-трудових відносин, окремих громадян з
питань, що стосуються правового врегулювання соціально-трудових
відносин, захисту трудових і соціально-економічних  прав  та
інтересів працюючих тощо;
   5.1.11. проведення переговорів на базі Центрів між сторонами
соціально-трудових відносин, їх представницькими органами про
вирішення розбіжностей між  ними,  за  участю  представників
виконавчих органів сільських, селищних і міських (міст районного
значення) рад, з метою забезпечення реалізації  повноважень,
визначених статтею 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ) та врегулювання розбіжностей;
   5.1.12. спільне з виконавчими органами сільських, селищних і
міських (міст районного значення) рад опрацювання заяв і скарг, що
надходять з питань порушення трудових і соціально-економічних прав
й інтересів працюючих та вироблення заходів щодо задоволення таких
скарг.
   5.1.13. скоординоване з виконавчими  органами  сільських,
селищних і міських (міст районного значення) рад інформування,
консультування населення  з  проблем  правового  врегулювання
розбіжностей  між  сторонами  соціально-трудових  відносин,
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів),
захисту  трудових  і  соціально-економічних прав й інтересів
працюючих через засоби масової інформації;
 
   5.2. Центри, взаємодіючи з виконавчими органами сільських,
селищних і міських (міст районного значення) рад і реалізуючи свої
основні  завдання  та  функції,  визначені  Положенням  про
інформаційно-консультаційний   центр   Національної   служби
посередництва і примирення, затвердженого наказом  НСПП  від
26.03.2003 року N 115 ( v0115299-03 ), із наступними змінами і
доповненнями, сприяють відділенням НСПП та виконавчим органам
сільських, селищних і міських (міст районного значення) рад в
реалізації їх повноважень з питань стабілізації соціально-трудових
відносин, вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин.
 
         6. Здійснення взаємодії Центрів
        з органами місцевого самоврядування
          в містах обласного значення
 
   6.1. Здійснення взаємодії Центрів з  органами  місцевого
самоврядування в містах обласного значення передбачає:
   6.1.1. спільне з управліннями праці та соціальному захисту
населення та іншими структурними підрозділами виконавчих органів
міських та районних у містах рад вивчення стану та динаміки
соціально-трудових  відносин  на  підприємствах, в установах,
організаціях, що знаходяться на території міст або належать до
власності  територіальних  громад  міст;  встановлення причин
виникнення розбіжностей між сторонами цих відносин, аналіз вимог
найманих працівників;
   6.1.2. взаємне інформування суб'єктів взаємодії про стан та
динаміку соціально-трудових відносин, виникнення розбіжностей між
сторонами цих відносин у містах, на зазначених підприємствах, в
установах, організаціях, що знаходяться на відповідній території
або належать до власності територіальних громад;
   6.1.3. здійснення Центрами заходів, спрямованих на регулярне
ознайомлення посадових осіб виконавчих органів міських і районних
у містах рад, які безпосередньо займаються соціально-трудовими
відносинами,    з     нормативно-правовими     актами,
довідково-інформаційними, методично-правовими матеріалами з питань
вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин,
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів),
що готуються НСПП.
   6.1.4. проведення  на базі Центрів, на підприємствах, в
установах, організаціях міст за участю представників виконавчих
органів міських і районних у містах рад, причетних до регулювання
соціально-трудових відносин, заходів з метою підвищення рівня
правової культури сторін соціально-трудових відносин, надання їм
роз'яснень та консультацій з правових  питань,  забезпечення
додержання  вимог  чинного  законодавства  при  розв'язанні
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин.
   6.1.5. сприяння підготовці відділеннями НСПП прогнозу стану
та динаміки соціально-трудових відносин, виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в  установах,
організаціях міст за участю представників виконавчих органів
міських і районних у містах рад, причетних до  регулювання
соціально-трудових відносин;
   6.1.6. спільна з представниками виконавчих органів міських і
районних у містах рад участь у розробці пропозицій щодо реагування
на ускладнення соціально-трудових відносин, запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в
установах, організаціях, що знаходяться на відповідній території
або належать до власності територіальних громад;
   6.1.7. проведення переговорів на базі Центру між сторонами
соціально-трудових відносин по вирішенню розбіжностей між ними,
представницькими органами сторін соціально-трудових відносин за
участю представників виконавчих органів міських і районних у
містах рад, причетних до регулювання соціально-трудових відносин;
   6.1.8. організація  надання  правової  допомоги  сторонам
соціально-трудових  відносин  на  підприємствах, в установах,
організаціях, де створились передумови виникнення розбіжностей між
найманими працівниками та власниками або уповноваженими ними
органами (представниками), і які знаходяться на  відповідній
території або належать до власності територіальних громад;
   6.1.9. забезпечення проведення зустрічей фахівців НСПП з
представниками виконавчих органів міських і районних у містах рад,
які безпосередньо займаються соціально-трудовими відносинами (у
тому числі, у випадках виконання виконавчими органами міських і
районних у містах  рад  функцій  управління  підприємствами,
установами та організаціями, що належать до власності відповідних
територіальних громад) у випадку виникнення розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів
(конфліктів) на території відповідного міста, району в місті;
   6.1.10. координація,  коригування  участі  заінтересованих
органів та організацій міста, району в місті у здійсненні спільних
заходів, спрямованих на правове врегулювання розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин на конкретних підприємствах,
в установах, організаціях міста, району в місті; підвищення рівня
правової культури сторін цих відносин.
   6.1.11. семінари,  групові та індивідуальні консультації,
зустрічі з представниками сторін соціально-трудових відносин,
виконавчих органів міських і районних у містах рад, профспілкових
організацій чи їх об'єднань, роботодавців чи їх об'єднань, інших
заінтересованих органів та організацій на базі Центрів з питань
правового   врегулювання   розбіжностей   між   сторонами
соціально-трудових відносин, ознайомлення з новими законодавчими
та   нормативно-правовими   актами,   якими   регулюються
соціально-трудові  відносини  та  вирішення  розбіжностей між
сторонами цих відносин;
   6.1.12. спільний з представниками виконавчих органів міських
і районних в містах рад прийом у Центрах сторін соціально-трудових
відносин, окремих громадян з питань, що стосуються правового
врегулювання соціально-трудових відносин, захисту трудових  і
соціально-економічних прав та інтересів працюючих тощо;
   6.1.13. спільне з відділами звернень виконавчих  органів
міських  і  районних  в  містах  рад,  посадовими  особами,
відповідальними за роботу із зверненнями громадян, опрацювання
скарг,  що  надходять  з  питань  порушення  трудових  і
соціально-економічних прав й інтересів працюючих та вироблення
заходів щодо задоволення таких скарг;
   6.1.14. проведення переговорів на базі Центрів між сторонами
соціально-трудових відносин, їх представницькими органами про
вирішення розбіжностей між  ними,  за  участю  представників
виконавчих органів міських і районних у містах рад, з метою
забезпечення реалізації повноважень, визначених статтею 34 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) та
врегулювання розбіжностей;
   6.1.15. скоординоване  з  виконавчими органами міських і
районних в містах рад інформування, консультування населення з
проблем  правового  врегулювання  розбіжностей  між сторонами
соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних
трудових   спорів   (конфліктів),   захисту  трудових  і
соціально-економічних прав й інтересів працюючих через засоби
масової інформації;
   6.1.16. здійснення узгоджених заходів щодо формування  і
зміцнення  інформаційно-правової,  матеріально-технічної  бази
Центрів; визначення, узгодження і забезпечення участі в діяльності
Центрів представників виконавчих органів міських і районних в
містах рад, науковців, викладачів-юристів, арбітрів, посередників,
позаштатних радників, які будуть запрошуватися на громадських
засадах для проведення консультацій в Центрах, вивчення стану
соціально-трудових відносин в регіоні тощо.
 
   6.2. Центри, взаємодіючи з виконавчими органами міських і
районних в містах рад і реалізуючи свої основні завдання та
функції,  визначені Положенням про інформаційно-консультаційний
центр  Національної  служби  посередництва  і  примирення,
затвердженого наказом  НСПП  від  26.03.2003  року  N  115
( v0115299-03 ), із наступними змінами і доповненнями, сприяють
відділенням НСПП та виконавчим органам міських і районних в містах
рад  в  реалізації  їх  повноважень  з  питань стабілізації
соціально-трудових відносин, вирішення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин.
 
         7. Здійснення взаємодії Центрів
        з профспілками та їх об'єднаннями
 
   7.1. Здійснення взаємодії Центрів з профспілками та  їх
об'єднаннями передбачає:
   7.1.1. спільне з профспілками вивчення стану та динаміки
соціально-трудових  відносин  на  підприємствах, в установах,
організаціях району, міста, підприємств галузі на відповідній
території;  встановлення  причин  виникнення розбіжностей між
сторонами цих відносин, аналіз вимог найманих працівників;
   7.1.2. взаємне інформування суб'єктів взаємодії про стан та
динаміку соціально-трудових відносин, виникнення розбіжностей між
сторонами цих відносин на конкретних підприємствах, в установах,
організаціях;
   7.1.3. здійснення Центрами заходів, спрямованих на регулярне
ознайомлення представників  профспілок  та  їх  об'єднань  з
нормативно-правовими    актами,   довідково-інформаційними,
методично-правовими матеріалами з питань вирішення розбіжностей
між сторонами соціально-трудових відносин, запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів), що готуються НСПП.
   7.1.4. проведення  на  базі Центрів на підприємствах, в
установах, організаціях району, міста за участю представників
профспілок та їх об'єднань заходів з метою підвищення рівня
правової культури сторін соціально-трудових відносин, надання їм
роз'яснень  та  консультацій з правових питань, забезпечення
додержання  вимог  чинного  законодавства  при  розв'язанні
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин.
   7.1.5. сприяння у підготовці відділеннями НСПП прогнозу стану
та динаміки соціально-трудових відносин, виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів) в районі, місті, галузі;
   7.1.6. спільна з профспілками участь у розробці пропозицій
щодо реагування на ускладнення  соціально-трудових  відносин,
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на
конкретних господарюючих суб'єктах, в районі, місті, галузі;
   7.1.7. проведення переговорів на базі Центрів між сторонами
соціально-трудових відносин про вирішення розбіжностей між ними,
між представницькими органами сторін соціально-трудових відносин;
   7.1.8. координація, коригування участі профспілок та  їх
об'єднань,  інших  заінтересованих  органів та організацій у
здійсненні спільних заходів, спрямованих на правове врегулювання
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;
   7.1.9. проведення семінарів, групових  та  індивідуальних
консультацій, зустрічей з представниками сторін соціально-трудових
відносин, інших заінтересованих органів та організацій на базі
Центрів з питань правового врегулювання розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин, ознайомлення з новими законодавчими
та   нормативно-правовими   актами,   якими   регулюються
соціально-трудові відносини та розбіжності між сторонами цих
відносин;
   7.1.10. спільний з представниками профспілок та їх об'єднань
прийом у Центрах сторін соціально-трудових відносин, окремих
громадян з питань, що стосуються шляхів правового врегулювання
соціально-трудових   відносин,   захисту   трудових   і
соціально-економічних прав й інтересів працюючих тощо;
   7.1.11. скоординоване  з профспілками та їх об'єднаннями
інформування, консультування населення  з  проблем  правового
врегулювання  розбіжностей  між  сторонами соціально-трудових
відносин через засоби масової інформації;
   7.1.12. здійснення  узгоджених заходів щодо формування і
зміцнення інформаційно-правової,  матеріально-технічної  бази
Центрів; визначення, узгодження і забезпечення участі в діяльності
Центрів представників профспілок та їх об'єднань,  арбітрів,
посередників,  позаштатних радників НСПП з числа працівників
профспілок, які будуть запрошуватися на громадських засадах для
проведення   консультацій   в  Центрах,  вивчення  стану
соціально-трудових відносин в регіоні тощо.
 
   7.2. Центри, взаємодіючи з профспілками та їх об'єднаннями і
реалізуючи свої основні завдання та функції, визначені Положенням
про  інформаційно-консультаційний  центр  Національної  служби
посередництва  і  примирення, затвердженого наказом НСПП від
26.03.2003 року N 115 ( v0115299-03 ), із наступними змінами і
доповненнями,  сприяють  відділенням НСПП та профспілкам, їх
об'єднанням у реалізації їх повноважень з питань стабілізації
соціально-трудових відносин, вирішення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин.
 
         8. Здійснення взаємодії Центрів
        з роботодавцями та їх об'єднаннями
 
   8.1. Здійснення взаємодії Центрів з роботодавцями та їх
об'єднаннями передбачає:
   8.1.1. спільне з роботодавцями та їх об'єднаннями вивчення
стану та динаміки соціально-трудових відносин на підприємствах, в
установах, організаціях району, міста, підприємств галузі на
відповідній території; встановлення причин виникнення розбіжностей
між сторонами цих відносин, аналіз вимог найманих працівників;
   8.1.2. взаємне інформування суб'єктів взаємодії про стан та
динаміку соціально-трудових відносин, виникнення розбіжностей між
сторонами  цих  відносин  на  виробничому,  територіальному,
територіально-галузевому рівнях;
   8.1.3. здійснення Центрами заходів, спрямованих на регулярне
ознайомлення  представників  роботодавців  та їх об'єднань з
нормативно-правовими    актами,    довідково-інформаційними,
методично-правовими матеріалами з питань вирішення розбіжностей
між сторонами соціально-трудових відносин, запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів), що готуються НСПП.
   8.1.4. проведення на базі Центрів, на підприємствах,  в
установах, організаціях району, міста за участю представників
роботодавців та їх об'єднань заходів з метою підвищення рівня
правосвідомості,  правової  культури роботодавців та найманих
працівників, надання їм роз'яснень та консультацій з правових
питань, забезпечення додержання вимог чинного законодавства при
розв'язанні  розбіжностей  між  сторонами  соціально-трудових
відносин.
   8.1.5. сприяння у підготовці відділеннями НСПП прогнозу стану
та динаміки соціально-трудових відносин, виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів) в районі, місті, галузі;
   8.1.6. спільна з роботодавцями та їх об'єднаннями участь у
розробці  пропозицій  щодо  реагування  на   ускладнення
соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних
трудових  спорів  (конфліктів)  на  конкретних  господарюючих
суб'єктах, у районі, місті, галузі;
   8.1.7. проведення переговорів на базі Центрів між сторонами
соціально-трудових відносин по вирішенню розбіжностей між ними,
між представницькими органами сторін соціально-трудових відносин;
   8.1.8. координація, коригування участі роботодавців та їх
об'єднань, інших заінтересованих органів  та  організацій  у
здійсненні спільних заходів, спрямованих на правове врегулювання
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;
   8.1.9. семінари,  групові  та індивідуальні консультації,
зустрічі з представниками роботодавців та їх об'єднань, інших
заінтересованих органів та організацій на базі Центрів з питань
правового   врегулювання   розбіжностей   між   сторонами
соціально-трудових відносин, ознайомлення з новими законодавчими
та   нормативно-правовими   актами,   якими   регулюються
соціально-трудові відносини та розбіжності між сторонами цих
відносин;
   8.1.10. спільний  з  представниками  роботодавців  та їх
об'єднань прийом у Центрах сторін соціально-трудових відносин,
окремих  громадян  з питань, що стосуються шляхів правового
врегулювання соціально-трудових відносин, дотримання законодавства
про  працю, захисту трудових і соціально-економічних прав й
інтересів працюючих тощо;
   8.1.11. скоординоване з роботодавцями та їх об'єднаннями
інформування, консультування населення  з  проблем  правового
врегулювання розбіжностей  між  сторонами  соціально-трудових
відносин через засоби масової інформації;
   8.1.12. здійснення  узгоджених заходів щодо формування і
зміцнення інформаційно-правової,  матеріально-технічної  бази
Центрів; визначення, узгодження і забезпечення участі в діяльності
Центрів представників роботодавців та їх об'єднань, які будуть
запрошуватися  на  громадських  засадах  для  проведення
консультаційно-правової  роботи  в  Центрах,  вивчення  стану
соціально-трудових відносин в регіоні тощо.
   8.2. Центри, взаємодіючи з роботодавцями та їх об'єднаннями,
і  реалізуючи  свої  основні завдання та функції, визначені
Положенням про інформаційно-консультаційний центр Національної
служби посередництва і примирення, затвердженого наказом НСПП від
26.03.2003 року N 115 ( v0115299-03 ), із наступними змінами і
доповненнями,  сприяють відділенням НСПП, роботодавцям та їх
об'єднанням у реалізації їх повноважень з питань стабілізації
соціально-трудових відносин, вирішення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин.
 
       9. Організаційно-правове та інформаційне
      забезпечення взаємодії Центрів із районними
     державними адміністраціями, органами місцевого
     самоврядування, профспілками та їх об'єднаннями,
         роботодавцями та їх об'єднаннями
 
   9.1. Організаційне  забезпечення  взаємодії  Центрів  із
районними  державними  адміністраціями,  органами  місцевого
самоврядування, профспілками та їх об'єднаннями, роботодавцями та
їх об'єднаннями здійснюється відділеннями НСПП та завідуючими
Центрами.
 
   9.2. Організаційне  забезпечення  взаємодії  Центрів  із
районними  державними  адміністраціями,  органами  місцевого
самоврядування, профспілками та їх об'єднаннями, роботодавцями та
їх об'єднаннями включає в себе:
   - налагодження взаємодії Центрів із районними державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування, профспілками
та їх об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями;
   - координацію  відділеннями  НСПП  взаємодії  Центрів із
районними  державними  адміністраціями,  органами  місцевого
самоврядування, профспілками та їх об'єднаннями, роботодавцями та
їх об'єднаннями.
   - направлення відділеннями НСПП своїх працівників для участі
в  роботі  Центрів  з  питань  надання  роз'яснювальної  та
консультаційно-правової роботи  із сторонами соціально-трудових
відносин,   проведення   прийому   представників   сторін
соціально-трудових  відносин,  громадян з питань врегулювання
соціально-трудових відносин (не рідше одного разу в півріччя в
кожному Центрі);
   - залучення відділеннями НСПП до участі в роботі Центрів
народних депутатів України, представників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування.
 
   9.3. Правове забезпечення взаємодії Центрів із районними
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування,
профспілками та їх об'єднаннями і роботодавцями та їх об'єднаннями
включає в себе:
   - забезпечення Центрів відділеннями НСПП законодавчими і
нормативно-правовими  актами,  методичними  матеріалами  і
роз'ясненнями НСПП;
   - консультування відділеннями НСПП сторін соціально-трудових
відносин, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, профспілок та їх об'єднань, роботодавців та їх
об'єднань з питань:
   компетенції органів стосовно вирішення питань, які стали
причинами виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин;
   застосування нормативно-правових  актів  при  вирішення
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;
   - надання  відділеннями  НСПП   роз'яснень   сторонам
соціально-трудових відносин, районним державним адміністраціям,
органам місцевого самоврядування, профспілкам та їх об'єднанням,
роботодавцям та їх об'єднанням з питань застосування законодавчих
і нормативно-правових актів з питань вирішення розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин.
 
   9.4. Інформаційне забезпечення взаємодії Центрів із районними
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування,
профспілками та їх об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями
здійснюється відділеннями НСПП, завідуючими Центрами, районними
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування,
профспілками та їх об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями
шляхом  розміщення  публікацій  в  місцевих  засобах масової
інформації, надсилання інформаційних матеріалів тощо.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка