Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про направлення роз'яснень з питань оплати праці, надання пільг і компенсацій

          МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           10.09.1992 N 09-3230
 
                   Міністерствам і відомствам
                   України, державним
                   корпораціям, об'єднанням,
                   асоціаціям і спілкам
                   Раді міністрів Республіки
                   Крим
                   Державним адміністраціям
                   областей, міст Києва і
                   Севастополя
                   Управлінням (відділам) по
                   праці Ради міністрів
                   Республіки Крим, державних
                   адміністрацій областей, міст
                   Києва і Севастополя
 
 
    Про направлення роз'яснень з питань оплати праці,
          надання пільг і компенсацій
 
 
   У відповідності з п. 15 постанови Кабінету Міністрів України
від 23 липня 1991 р. N 106 ( 106а-91-п, 106б-91-п ) надсилаємо
погоджені з Міністерством юстиції України роз'яснення з питань
оплати праці, надання пільг і компенсацій, передбачених Законом
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (в редакції від 19
грудня 1991 р. з змінами і доповненнями від 1 липня 1992 р.)
(додаються).
 
   У зв'язку з цим втратили чинність:
   лист Міністерства праці Української РСР від 21 травня 1991 р.
N 09-1182 про використання в роботі роз'яснень з питань оплати
праці, надання пільг і компенсацій, передбачених Законом УРСР "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), затверджений постановою
колегії Міністерства праці УРСР від 15 червня 1991 р. N 40;
   лист  Міністерства праці України від 3 грудня 1991 р.
N 09-3805 про порядок виплати одноразової щорічної винагороди за
вислугу років, передбаченої ст. 39 Закону УРСР "Про статус і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).
 
   Міністерство праці України просить міністерства і відомства
України, державні корпорації, об'єднання, асоціації, спілки, Раду
міністрів Республіки Крим, державні адміністрації областей, міст
Києва і Севастополя довести ці роз'яснення до всіх підпорядкованих
підприємств, організацій і установ для використання їх у роботі.
 
 Міністр                        М.Каскевич
 
 
                   Додаток
                   до листа Мінпраці України
                   10.09.1992 N 09-3230.
 
 
 
              РОЗ'ЯСНЕННЯ
       з питань оплати праці, надання пільг і
      компенсацій, передбачених Законом України
     "Про статус і соціальний захист громадян, які
     постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
              ( 796-12 )
       (в редакції від 19 грудня 1991 р., із
      змінами і доповненнями від 1 липня 1992 р.)
 
 
    1. ОПЛАТА ПРАЦІ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ТЕРИТОРІЯХ
          РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
 
 
   Запитання 1.  В  яких  населених  пунктах установлюється
підвищена оплата праці?
   Відповідь. Перелік населених пунктів з підвищеним рівнем
радіоактивного забруднення, в яких працюючим установлюється оплата
праці за підвищеними тарифними ставками (відрядними розцінками) і
посадовими окладами, затверджений постановою Кабінету Міністрів
Української    РСР   від 23 липня 1991 р. N 106 ( 106а-91-п,
106б-91-п ), з доповненнями.
 
   Запитання 2. Що розуміється під населеним пунктом?
   Відповідь. При встановленні оплати праці за  підвищеними
тарифними ставками (відрядними розцінками) і посадовими окладами
термін "населений пункт" означає село, місто або селище  і
закріплені за ними земельні та інші угіддя і території.
 
   Запитання 3. В яких розмірах підвищуються тарифні ставки
(відрядні розцінки) і посадові оклади?
   Відповідь. Тарифні ставки (відрядні розцінки) і посадові
оклади підвищуються залежно від рівня радіоактивного забруднення
території населеного пункту, в якому розташоване робоче місце
працівника. При рівні  радіоактивного  забруднення  ізотопами
радіоцезію від 1 до 5 Кі/км2 тарифні ставки (відрядні розцінки) і
посадові оклади підвищуються на 20 - 30 %, від 5 до 10 - на 30 -
40 %, від 10 до 15 - на 40 - 60 %, від 15 до 30 - 60 - 80 %, понад
30 Кі/км2 - на 80 - 100 %, але не більше відповідно 1,0, 1,5, 2,0,
2,5 і 3,0 мінімальної заробітної плати.
 
   Запитання 4. Хто встановлює конкретний розмір підвищення
тарифних ставок (відрядних  розцінок)  і  посадових  окладів
працівникам?
 
   Відповідь. Розмір підвищення тарифних  ставок  (відрядних
розцінок)  і  посадових окладів установлюється адміністрацією
підприємства, організації  та  установи,  за  погодженням  з
профспілковим комітетом і радою трудового колективу залежно від
місця виконання роботи.
 
   Запитання 5.  На  яку  тарифну ставку (посадовий оклад)
нараховується підвищена оплата праці?
   Відповідь. Підвищена оплата праці провадиться на тарифну
ставку  (посадовий  оклад) по відповідній професії (посаді),
постановлену урядом України або уповноваженим ним органом, з
урахування їх підвищення в установленому порядку.
   На підприємствах,  в  тому  числі кооперативах та малих
підприємствах, на які поширюється дія Закону "Про підприємства в
Українській РСР" ( 887-12 ), - на тарифну ставку (посадовий
оклад), визначену колективним договором (галузевою угодою).
   На малих підприємствах і кооперативах, які не використовують
вказані тарифні ставки (посадові оклади), - на тарифну ставку
(посадовий оклад) відповідних галузей народного господарства.
   В усіх випадках підвищена оплата праці провадиться на тарифну
ставку (посадовий оклад) за фактично відпрацьований час і не може
перевищувати встановленого граничного розміру (1,0, 1,5, 2,0, 2,5
і 3,0) мінімальної заробітної  плати  для  відповідних  зон
забруднення.
 
   Запитання 6. Який порядок оплати праці працівників,  що
працюють  у  зонах радіоактивного забруднення, при укладанні
трудового договору у формі контракту?
   Відповідь. Умови оплати праці, у тому числі підвищена оплата
праці в зонах  радіоактивного  забруднення,  визначаються  в
контракті. При цьому підвищується тільки та частина заробітку, яка
відповідає тарифній ставці чи посадовому окладу. Ця тарифна ставка
чи посадовий оклад, а також конкретний розмір процентної надбавки
для даного населеного пункту передбачаються в контракті.
 
   Запитання 7. Яким працівникам підвищення тарифних ставок
(відрядних розцінок) і посадових  окладів  установлюється  в
максимальному розмірі?
   Відповідь. Максимальний розмір підвищення тарифних ставок
(посадових окладів) установлюється працівникам, які виконують
роботи на відкритій місцевості, де можлива більша забрудненість
радіоактивними речовинами - у полі, на фермах, пасовищах, лісових
угіддях; під час будівництва та ремонту  будівель,  шляхів,
залізниць,  електромережі  та  інших  роботах,  перелік яких
затверджений постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 23
липня 1991 р. N 106 ( 106а-91-п, 106б-91-п ), з доповненнями.
 
   Запитання 8. Яким працівникам підвищення тарифних ставок
(відрядних розцінок) і посадових  окладів  установлюється  в
мінімальному розмірі?
   Відповідь. Мінімальний розмір підвищення тарифних  ставок
(посадових  окладів)  установлюється працівникам, зайнятим на
роботах у закритих приміщеннях, та інших роботах, які пов'язані з
відносно меншою забрудненістю радіоактивними речовинами.
 
   Запитання 9. Як провадиться підвищена оплата праці вчителів,
які постійно працюють у зонах радіоактивного забруднення?
   Відповідь. Вчителям та іншим педагогічним працівникам, які
працюють у зонах радіоактивного забруднення, підвищена оплата
праці провадиться у мінімальному розмірі, встановленому для даної
місцевості, на годинну оплату праці (виходячи із місячної норми
годин) - за фактично відпрацьований  час,  але  не  більше
встановленого граничного розміру мінімальної заробітної плати.
 
   Запитання 10. Чи підвищуються тарифні  ставки  (відрядні
розцінки) і посадові оклади працівникам на відповідний процент,
якщо вони вже одержують доплату за шкідливі умови праці?
   Відповідь. Тарифні ставки (відрядні розцінки) і посадові
оклади підвищуються незалежно від доплати за роботу в шкідливих
умовах праці.
 
   Запитання 11. Багатьом робітникам, спеціалістам і службовцям
установлюються доплати і надбавки за суміщення професій (посад),
розширення зон обслуговування, професійну майстерність та інше. На
які тарифні ставки (посадові оклади) встановлюються ці доплати?
   Відповідь. Усі доплати і надбавки в процентах від тарифних
ставок (посадових окладів) установлюються з  урахуванням  їх
підвищення. Без змін застосовуються доплати, які встановлені у
фіксованій сумі (в карбованцях). До них відносяться доплати за
керівництво бригадою, завідування кабінетами, класне керівництво,
перевірку зошитів тощо.
 
   Запитання 12. Громадяни живуть у  населених  пунктах  з
підвищеним рівнем радіоактивного забруднення, в яких передбачена
підвищена  оплата  праці,  а  працюють  на  підприємствах
(організаціях), в установах, де не встановлена підвищена оплата
праці, і навпаки. Як провадити оплату праці в таких випадках?
   Відповідь. Оплата праці в підвищених розмірах провадиться за
місцем фактичного виконання робіт, тобто у населених пунктах з
підвищеним рівнем радіоактивного забруднення.
 
   Запитання 13.  На  який  заробіток  нараховується премія
працівникам, яким установлена підвищена оплата праці?
   Відповідь. Усі види премій, установлені в процентах від
тарифних ставок (посадових окладів) і нараховані на заробіток за
підвищеними  тарифними  ставками  (відрядними  розцінками)  і
посадовими окладами,  виплачуються  за  рахунок  підприємства
(організації).
 
   Запитання 14. Як провадиться оплата праці працівників, які
протягом робочого дня зайняті на роботах в декількох населених
пунктах з різним процентом підвищення тарифних ставок (відрядних
розцінок) і посадових окладів?
   Відповідь. Оплата праці працівників, які протягом робочого
дня працюють у населених пунктах з різним процентом підвищення
тарифних  ставок  (відрядних  розцінок) і посадових окладів,
провадиться диференційовано у розмірах, передбачених для кожного
населеного пункту, за фактично відпрацьований час. Час роботи в
кожному населеному пункті визначається розрахункове на підставі
маршрутних листів, нарядів або інших документів, прийнятих для
обліку на підприємстві (організації).
 
   Запитання 15. Чи стосується оплата праці за підвищеними
тарифними ставками (відрядними розцінками) і посадовими окладами
працівників кооперативів, малих підприємств, які працюють  у
населених пунктах з підвищеним рівнем радіоактивного забруднення в
результаті аварії на Чорнобильській АЕС?
   Відповідь. У кооперативах, малих підприємствах та інших, що
виробляють промислову і сільськогосподарську продукцію, виконують
будівельні, ремонтно-будівельні, монтажні та інші роботи або
надають послуги населенню, підвищується  тільки  та  частина
заробітної плати, яка відповідає тарифним ставкам та посадовим
окладам (дивись відповідь на запитання 5).
   Працівникам малих  підприємств,  кооперативів,  які  не
виробляють промислову та сільськогосподарську продукцію і не
надають  послуги  населенню, зазначене підвищення за рахунок
державного бюджету не провадиться.
 
   Запитання 16.  На  які  оклади  військовослужбовцям  і
вільнонайманим, що проходять службу на територіях радіоактивного
забруднення  в  результаті  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,
нараховується підвищена оплата праці?
   Відповідь. Військовослужбовцям    військових    частин,
вільнонайманим, а також особам начальницького та рядового складу
органів внутрішніх справ України і Служби безпеки України, які
несуть службу на територіях радіоактивного забруднення, підвищена
оплата праці провадиться на посадові оклади та військове звання у
такому ж порядку, як це передбачено при підвищенні тарифних ставок
(посадових окладів) для працівників підприємств (організацій),
розташованих у цій місцевості.
 
   Запитання 17.   Як   провадиться   оплата   праці
військовозобов'язаних, призваних і направлених на роботу або
службу в зони радіоактивного забруднення?
   Відповідь. Військовозобов'язаним, призваним і направленим на
роботу або службу в населені пункти, що зазнали радіоактивного
забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, крім
збереження за основним місцем роботи середньої заробітної плати за
весь період роботи або служби, оплата праці провадиться у такому ж
порядку,  як  це  передбачено  для  працівників  підприємств
(організацій), розташованих у цій місцевості.
 
   Запитання 18.  Чи  провадиться  додаткова  оплата  праці
військовозобов'язаних, вільнонайманих, призваних та направлених на
роботу або службу на території радіоактивного забруднення у
вихідні та святкові дні?
   Відповідь. Військовозобов'язаним, вільнонайманим, призваним
та направленим на роботи по ліквідації наслідків аварії, а також
тим, які несуть службу на територіях радіоактивного забруднення,
оплата праці провадиться за всі календарні дні роботи на підставі
довідки, що видається військовою частиною. Вихідні і святкові дні
оплачуються у подвійному розмірі.
 
   Запитання 19.  Як  провадиться  оплата праці працівників
підприємств і організацій, які розташовані  за  межами  зон
радіоактивного забруднення, але переробляють сировину і матеріали
з підвищеною радіоактивністю?
   Відповідь. Оплата праці працівників, безпосередньо зайнятих
спеціальною переробкою, утилізацією, дослідженням сировини  і
матеріалів з підвищеною радіоактивністю, якщо потужності дози
зовнішнього опромінення на  робочому  місці  перевищують  50
мікрорентгенів на годину, провадиться за підвищеними на 25 %
тарифними ставками (відрядними розцінками) і посадовими окладами.
   У такому ж порядку провадиться оплата праці працівників,
безпосередньо зайнятих ремонтом і  обслуговуванням  технічних
засобів  та обладнання, їх спеціальною обробкою, проведенням
дозиметричного контролю, якщо поверхневе забруднення перевищує
встановлені  норми і зазначені роботи виконуються за межами
радіоактивно забруднених зон.
 
   Запитання 20. Як провадиться оплата праці працівників охорони
здоров'я, культури і освіти?
   Відповідь. Оплата  праці  працівників  охорони  здоров'я,
культури і освіти, які зайняті на роботах у населених пунктах з
підвищеним рівнем радіоактивного забруднення, провадиться  за
підвищеними тарифними ставками (посадовими окладами) залежно від
рівня радіоактивного забруднення населених пунктів, де  вони
працюють,  як це передбачено для працюючих в інших галузях
народного господарства. Крім того,  з  працівниками  охорони
здоров'я, культури і освіти можуть укладатися трудові договори на
контрактній основі, як це передбачено законодавством України.
 
   Запитання 21. Як провадиться  оплата  праці  працівників
спеціалізованих  медичних  закладів, розташованих поза зонами
забруднення, які постійно зайняті наданням медичної допомоги
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи?
   Відповідь. Посадові   оклади   зазначеним   працівникам
підвищуються на 25 %. Перелік спеціалізованих медичних закладів і
спеціалістів, яким підвищуються посадові оклади, затверджується
Міністерством охорони здоров'я України.
 
   Запитання 22.  На який заробіток нараховується підвищена
оплата праці нештатних агентів державного  страхування,  які
працюють у зонах радіоактивного забруднення?
   Відповідь. Нештатним агентам державного страхування,  які
працюють у зонах радіоактивного забруднення, заробітна плата
підвищується на встановлений для конкретного населеного пункту
процент, виходячи із мінімального посадового окладу спеціаліста,
передбаченого додатками N 7 та N 9 до постанови Держкомпраці СРСР
і ВЦРПС від 25 січня 1990 р. N 39/2-115, з урахуванням його
підвищення в установленому порядку.
   У тих  випадках, коли заробітна плата нештатних агентів
державного страхування, нарахована в установленому порядку, менше,
ніж мінімальний посадовий оклад з урахуванням збільшення, то
підвищенню на встановлений процент підлягає  його  фактичний
заробіток за даний місяць.
 
   Запитання 23. Як провадиться оплата праці працівників, які
перебувають у відрядженні на будівництві об'єктів за програмою
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС поза межами зон
радіоактивного забруднення?
   Відповідь. Оплата  праці  працівників  підприємств  і
організацій, які здійснюють будівництво об'єктів за програмою
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи поза межами зон
радіоактивного забруднення, провадиться за підвищеними на 20 %
тарифними ставками (посадовими окладами) з віднесенням цих витрат
на  кошторисну вартість об'єктів. Крім того, відрядженим на
будівництво цих об'єктів замість добових виплачується 75  %
середньої заробітної плати за місцем основної роботи.
 
   Запитання 24. Як провадиться оплата праці працівників, які
перебувають  (виконують роботи) у відрядженнях на територіях
радіоактивного забруднення, де оплата праці  провадиться  за
підвищеними тарифними ставками (посадовими окладами)?
   Відповідь. Працівникам, тимчасово переведеним або відрядженим
для роботи на територіях радіоактивного забруднення, виплачуються
добові в розмірі, передбаченому чинним законодавством. Підвищена
оплата праці відряджених або направлених у такі населені пункти
провадиться у такому ж порядку, як і працівників, які постійно
працюють у цьому населеному пункті, тобто підвищується тарифна
ставка (посадовий оклад), яка припадає на дні відрядження, але не
більше встановленого граничного розміру.
 
   Запитання 25. У яких розмірах виплачуються добові тимчасово
переведеним або відрядженим на роботу у зону відчуження?
   Відповідь. Тимчасово переведеним або відрядженим на роботу в
зону відчуження добові виплачуються за кожний день перебування у
цій  зоні незалежно від тривалості відрядження в підвищених
розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від
26 травня 1992 р. N 276 ( 276-92-п ).
 
   Запитання 26. Як вирішувати питання підвищеної оплати праці
при направленні працівників на курси підвищення кваліфікації з
чистих районів у населені пункти, віднесені до зон радіоактивного
забруднення?
   Відповідь. У цьому випадку слухачам курсів, які перебувають
на територіях радіоактивного забруднення, за період перебування їх
на навчанні збільшуються їх тарифні ставки (посадові оклади) на
встановлений мінімальний процент, передбачений для працюючих у
даному населеному пункті. Це підвищення провадиться за основним
місцем роботи.
 
   Запитання 27. Як провадиться  оплата  праці  працівників
підприємств і організацій, розташованих на забруднених територіях,
за роботу у вихідні та святкові дні?
   Відповідь. Оплата праці за роботу у вихідні та святкові дні
провадиться відповідно до ст. 72 і 107 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) у подвійному розмірі, з урахуванням підвищеної
оплати праці на відповідний процент, передбачений для цього
населеного пункту.
 
   Запитання 28. Як провадиться оплата праці у вихідні або
святкові дні, якщо за графіком роботи вони є робочими?
   Відповідь. Вихідні дні, які припадають за графіком роботи на
робочі дні, оплачуються в одинарному, а святкові дні -  у
подвійному розмірі.
 
   Запитання 29. Чи враховується оплата праці за підвищеними
тарифними ставками (відрядними розцінками) і посадовими окладами
при обчисленні відпускних, оплаті лікарняних листків, збереженні
середнього заробітку за час військових зборів, відряджень та інших
випадках?
   Відповідь. Враховується в усіх випадках як основна заробітна
плата.
 
   Запитання 30. В якому розмірі підвищуються пенсії непрацюючим
пенсіонерам та інвалідам з дитинства, стипендії студентам і учням,
а також допомога особам, які проживають у населених пунктах, де
запроваджена підвищена оплата праці?
 
   Відповідь. Пенсії непрацюючим пенсіонерам, допомога,  яка
виплачується органами соціального забезпечення замість пенсії,
стипендії  студентам,  які  навчаються  на  цих  територіях,
підвищуються на мінімальний процент, встановлений для працюючих у
цих населених пунктах.
 
   Запитання 31. В яких розмірах виплачується пенсія і заробіток
працюючим пенсіонерам у населених пунктах з підвищеним рівнем
радіоактивного забруднення?
   Відповідь. Працюючим  пенсіонерам  у населених пунктах з
підвищеним рівнем  радіоактивного  забруднення  оплата  праці
додатково підвищується на 25 % від розміру мінімальної заробітної
плати в республіці. Оплата праці провадиться у  підвищеному
розмірі, як і іншим працівникам підприємства (організації). Пенсія
і заробіток виплачуються у повному розмірі.
 
   Запитання 32. Чи збільшується на встановлений процент розмір
частково оплачуваної відпустки по догляду за потерпілою дитиною до
досягнення нею трирічного віку жінкам, які проживають або працюють
на територіях з підвищеним рівнем радіоактивного забруднення?
   Відповідь. Ні, не збільшується, оскільки вона встановлена у
подвійному  розмірі  від  допомоги,  передбаченої  чинним
законодавством.
 
   Запитання 33. Які пільги мають учасники ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілі від Чорнобильської
катастрофи під час скорочення штату або чисельності?
   Відповідь. Учасники  ліквідації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській АЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи,
віднесені до 1 і 2 категорій, а також учасники ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії
3, мають переважне право залишення на роботі при вивільненні
працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і
праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні
підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або
штату працівників, а також на працевлаштування.
   У разі звільнення цих працівників їм виплачується одноразова
допомога у розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а
також зберігається за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка
(оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року. Їм
також гарантується працевлаштування з урахуванням їх побажань або
можливість навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням
в установленому порядку середньої заробітної плати за останнім
місцем роботи на весь період перепідготовки, але не більше одного
року.
 
   Запитання 34. Чи зберігаються за працівниками при розірванні
трудового договору у зв'язку із змінами в організації виробництва
і праці, у тому числі ліквідацією  підприємства,  установи,
організації, скороченні чисельності або штату, пільги, передбачені
чинним законодавством?
   Відповідь. Так, зберігаються. Відповідно до ст. 493 Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ) за ними зберігається середня
заробітна плата на період працевлаштування, але не більш як на три
місяці від дня звільнення, з урахуванням виплати місячної вихідної
допомоги. Виплата місячної вихідної  допомоги  і  середнього
заробітку, що зберігається, провадиться за попереднім місцем
роботи. За зазначеними працівниками зберігається безперервний
трудовий  стаж,  якщо перерва в роботі після звільнення не
перевищила трьох місяців.
 
   Запитання 35. Як провадиться оплата  праці  працівників,
віднесених до 1 і 2 категорій, а також учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорія), які за
станом здоров'я, у тому числі у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності, переведені на нижчеоплачувану роботу?
   Відповідь. Зазначеним працівникам, переведеним у зв'язку зі
станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу, виплачується різниця
між  попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до
встановлення інвалідності або видужання, але не більше одного
року.
 
   Запитання 36. На який період зберігається середня заробітна
плата і безперервний трудовий  стаж  за  працівниками,  які
звільняються у зв'язку з відселенням?
   Відповідь. За працівниками, які звільняються у зв'язку з
відселенням, середня заробітна плата і безперервний трудовий стаж
зберігаються на період працевлаштування, але не більше як на 3
місяці від дня звільнення. Якщо протягом зазначеного періоду
працівник не був працевлаштований і у місячний строк після
звільнення звернувся до органу працевлаштування, середня заробітна
плата і безперервний трудовий стаж зберігаються також і протягом
четвертого місяця.
 
   Запитання 37. В якому розмірі виплачується заробітна плата
працівникам, які мають бути відселені із зони радіоактивного
забруднення, за час вимушеного простою в разі припинення трудової
діяльності через заборону виробництва та переробки продукції?
   Відповідь. Зазначеним  працівникам  виплачується  середня
заробітна плата за весь час вимушеного простою до моменту надання
житлової площі за новим місцем проживання.
 
   Запитання 38. Який порядок оплати праці працівників, зайнятих
на експлуатації Чорнобильської АЕС і ліквідації наслідків аварії у
зоні відселення?
   Відповідь. Відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 28 грудня 1990 р. N 597-р на 1991 - 1995 р. р. подовжено строк
дії розпорядження Ради Міністрів УРСР від 7 січня 1988 р. N 12.
Цим розпорядженням передбачається оплата праці працівників, які
постійно працюють у зоні відселення, за тарифними вставками
(посадовими  окладами)  у подвійному розмірі, а працівників,
тимчасово переведених або відряджених (крім збереження середньої
заробітної плати) - за тарифними ставками (посадовими окладами) в
одинарному розмірі.
 
   Запитання 39. Чи всім  громадянам,  які  проживають  на
територіях  радіоактивного  забруднення,  виплачується щорічна
грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів
харчування?
   Відповідь. Громадянам,  які  проживають  на  територіях
радіоактивного  забруднення,  виплачується  щомісячна  грошова
допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування
місцевого виробництва та особистого підсобного господарства в
таких розмірах: у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 30
%; зоні гарантованого добровільного відселення - 40 %; зоні
безумовного (обов'язкового) відселення - 50 % від мінімальної
заробітної плати.
   Перелік населених  пунктів,  жителям  яких  виплачується
щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів
(додаток N 2 до постанови Кабінету Міністрів Української РСР від
23 липня 1991 р. N 106 ( 106а-91-п, 106б-91-п ), з доповненнями).
   Ця допомога виплачується  щомісячно  за  місцем  роботи,
пенсіонерам  -  органами, які виплачують пенсію, непрацюючим
громадянам - місцевими органами державної адміністрації  або
міськвиконкомами за місцем проживання. Виплата за два і більше
місяців забороняється.
 
    2. ВИНАГОРОДИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ТРУДОВОЮ
 ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО КАТЕГОРІЙ 1, 2, 3, 4
 
   Запитання 1. Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян,   які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ) передбачена винагорода за вислугу років. Чи всі
працівники мають право її одержувати?
   Відповідь. Право на щорічну одноразову винагороду за вислугу
років, як це передбачено ст. 26 Закону України, мають право всі
працівники, віднесені до категорій 1, 2, 3, 4, незалежно від місця
роботи або служби і відомчої належності підприємств, установ і
організацій.
 
   Запитання 2. Від яких факторів залежить розмір винагороди за
вислугу років?
   Відповідь. Розмір винагороди залежить від загального стажу
роботи працівника, незалежно від  стажу  роботи  на  даному
підприємстві, в установі, організації. При загальному стажі роботи
від 1 до 3 років вона виплачується у розмірі не менше 0,8, від 3
до 5 років - 1,0, від 5 до 10 років - 1,2, від 10 до 15 років -
1,5, понад 15 років - 2 місячних тарифних ставок (посадових
окладів) або грошового утримання (посадовий оклад та за військове
звання). У всіх випадках винагорода за вислугу років не повинна
перевищувати 15 мінімальних заробітних плат.
 
   Запитання 3. На багатьох підприємствах, в організаціях і
установах передбачена галузева винагорода за вислугу років. Чи
може працівник одержувати дві винагороди за вислугу років?
   Відповідь. Винагорода за вислугу років, передбачена Законом
України ( 796-12 ), виплачується окремо і незалежно від галузевої
винагороди за вислугу років та інших виплат.
 
   Запитання 4. Чи виплачується щорічна винагорода непрацюючим
пенсіонерам?
   Відповідь. Щорічна одноразова винагорода за вислугу років
виплачується непрацюючим пенсіонерам, віднесеним до категорій 1,
2, 3 і 4, органами, які виплачують пенсію, у розмірі двомісячної
суми основної пенсії.
 
   Запитання 5. Коли виплачується винагорода за вислугу років?
   Відповідь. Винагорода за вислугу  років  виплачується  в
установлених розмірах місячної тарифної ставки (посадового окладу)
в кінці поточного року. Перенесення цієї виплати на наступний рік
не допускається. У такому ж порядку і розмірах виплачується
винагорода за вислугу років працівникам кооперативів,  малих
підприємств та інших.
 
   Запитання 6. Які тарифні ставки (посадові оклади) брати для
виплати винагороди за вислугу років?
   Відповідь. Для визначення винагороди за вислугу років слід
брати тарифні ставки (посадові оклади), встановлені урядом України
або уповноваженим ним органом, тарифні ставки (посадові оклади),
передбачені колективними договорами,  а  там,  де  вони  не
використовуються, - тарифні ставки (посадові оклади) відповідних
галузей народного господарства, а військовослужбовцям - посадові
оклади та за військове звання, які склалися на кінець року.
 
   Запитання 7.  Хто  виплачує винагороду за вислугу років
працюючим пенсіонерам?
   Відповідь. Працюючим пенсіонерам винагорода за вислугу років
виплачується підприємствами, організаціями та установами за місцем
їх роботи. Розмір винагороди визначається з розрахунку місячної
тарифної ставки (посадового окладу). На пенсію винагорода за
вислугу років не нараховується.
 
   Запитання 8. З якого розрахунку виплачується винагорода за
вислугу років жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за
дитиною?
   Відповідь. Жінкам, які перебувають у частково оплачуваній
відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
винагорода за вислугу років виплачується в залежності від розміру
встановленої тарифної ставки (посадового окладу) по її посаді, з
урахуванням їх підвищення у встановленому порядку.
 
   Запитання 9. В яких розмірах виплачується щорічна винагорода
за вислугу років аспірантам, студентам, учням профтехучилищ та
учням інших навчальних закладів?
   Відповідь. Статтею 26 Закону України ( 796-12 ) особам, які
навчаються у вищих, середніх і спеціальних учбових закладах,
виплата винагороди за вислугу років не передбачена.
 
   Запитання 10. У якому розмірі та коли виплачується винагорода
за вислугу років, якщо працівник відноситься до 4 категорії і
протягом року звільнявся з роботи з різних причин?
   Відповідь. Винагорода за вислугу років виплачується за повний
відпрацьований календарний рік незалежно від того, що протягом
року він звільнявся з роботи з різних причин. У тому разі, коли
працівник відпрацював менше календарного року, винагорода за
вислугу років виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Ця
винагорода виплачується за останнім місцем роботи в кінці року.
 
   Запитання 11. Чи виплачується винагорода за вислугу років
працівникам, у тому числі пенсіонерам, які працюють у чистих
районах,  а  проживають  у зоні посиленого радіоекологічного
контролю, або навпаки: проживають у чистих районах, а працюють у
забруднених районах?
   Відповідь. Так, виплачується. Винагорода за вислугу років
виплачується працівникам, які постійно проживають або постійно
працюють у зоні посиленого радіоекологічного контролю.
   Що стосується  учасників  ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС 1986 - 1990 р., а також потерпілих від
Чорнобильської катастрофи, які мають відповідні посвідчення (1, 2
і 3 категорій), винагорода за вислугу років виплачується незалежно
від місця роботи або проживання.
 
   Запитання 12. Чи виплачується винагорода за вислугу років
працівникам,  віднесеним  до  4  категорії,  у  тому  числі
військовослужбовцям, які протягом року виїхали із зони посиленого
радіоекологічного контролю в чисті райони?
   Відповідь. Так, виплачується. Винагорода за вислугу років
виплачується працівникам, у тому числі й військовослужбовцям, які
постійно  працювали  або  проживали  у  зонах  посиленого
радіоекологічного контролю. У разі звільнення і  виїзду  із
зазначеної  зони  ця  винагорода  нараховується  пропорційно
відпрацьованому часу і виплачується в кінці року.
 
   Запитання 13. Чи виплачується щорічна винагорода за вислугу
років  громадянам,  які тимчасово, після звільнення в кінці
поточного року, не працевлаштовані в строки, передбачені діючим
законодавством?
   Відповідь. Названа  виплата  провадиться  підприємствами,
організаціями, які звільнили працівника з роботи, виходячи з
посадового окладу або тарифної ставки, що склалися на момент його
звільнення.
 
   Запитання 14. З якого розрахунку нараховується винагорода за
вислугу років, якщо працівнику зберігається посадовий  оклад
(тарифна  ставка)  або  виплачується  різниця між попереднім
заробітком і заробітком на новій роботі?
   Відповідь. Розмір  щорічної  винагороди за вислугу років
нараховується на посадовий оклад (тарифну ставку), який працівник
одержував до переведення на іншу роботу.
 
   Запитання 15. Чи передбачені компенсації за шкоду, заподіяну
здоров'ю, особам, які стали інвалідами внаслідок аварії  на
Чорнобильській АЕС, а також сім'ям за втрату годувальника?
   Відповідь. Одноразова грошова компенсація особам, які стали
інвалідами,  та  сім'ям, які втратили годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи, виплачується: інвалідам І групи - 60
мінімальних заробітних плат, але не менше 10 тис. крб., інвалідам
II групи - 45, але не менше 7 тис. крб., інвалідам III групи - 30,
але не менше 5 тис. крб. В разі встановлення інвалідності вищої
групи інвалідам виплачується різниця у компенсаціях. Виплата
здійснюється  з розрахунку мінімальної заробітної плати, яка
склалася на момент встановлення інвалідності. Сім'ям, які втратили
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується
одноразово 60 мінімальних заробітних плат, але не менше 10 тис.
крб. і батькам загиблого - 30 мінімальних заробітних плат, але не
менше 5 тис. крб.
 
   Запитання 16. У яких розмірах виплачується щорічна грошова
допомога на оздоровлення?
   Відповідь. Щорічна  грошова  допомога  на  оздоровлення
виплачується: інвалідам I і II груп - у розмірі трьох, III - двох
мінімальних заробітних плат. Учасникам ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС: у 1986 - 1987 р. р. - у розмірі трьох, 1988 р. - двох,
1989 - 1990 р. р. - однієї мінімальної заробітної плати.
 
   Запитання 17. Чи передбачена щорічна грошова допомога дітям,
які  втратили  годувальника,  а  також евакуйованим із зони
відчуження?
   Відповідь. Щорічна  грошова  допомога виплачується кожній
дитині з сім'ї, яка втратила годувальника (дітям - до 18 років, а
також учням, студентам, курсантам та іншим - до закінчення
навчального закладу, але не довше, ніж до досягнення  ними
23-річного віку), а також евакуйованим із зони відчуження у 1986
році - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.
 
   Запитання 18. На багатьох підприємствах, в організаціях та
установах передбачена виплата грошової допомоги на оздоровлення,
наприклад, у розмірі тарифної ставки (посадового окладу). Чи може
працівник одержувати дві грошові допомоги на оздоровлення?
   Відповідь. Щорічна грошова допомога на оздоровлення за шкоду,
заподіяну здоров'ю (ст. 48 Закону ( 796-12 )), виплачується
незалежно від допомоги, передбаченої для працівників підприємства,
організації та установи.
 
   Запитання 19.  В  який період року виплачується грошова
допомога на оздоровлення?
   Відповідь. Щорічна  грошова  допомога  на  оздоровлення
виплачується працівникам за місцем роботи під  час  надання
відпустки, непрацюючим громадянам - органами, які виплачують
пенсію, в кінці року, дітям - за місцем основної роботи одного з
батьків до 1 червня кожного року. У разі виникнення права на
щорічну грошову допомогу з різних підстав (інвалід III групи і
учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС) - надається одна з
них за вибором вказаної особи. Вказана допомога на другий рік не
переноситься.
 
   Запитання 20. Чи зберігається трудовий стаж за батьками, які
доглядають потерпілу дитину до досягнення нею 12-річного віку і не
працюють?
   Відповідь. Непрацюючим матерям (батькові, опікунові)  час
догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею 12-річного віку
зараховується в стаж роботи.
 
   Запитання 21.  У  яких  випадках  припиняється  виплата
компенсацій  за  проживання  на територіях зон відчуження і
безумовного (обов'язкового) відселення?
   Відповідь. Виплата компенсацій за проживання на зазначених
територіях припиняється рішенням місцевих Рад народних депутатів у
таких випадках:
   при наданні особам, які мають бути відселені в чисті райони,
житла в будинках державного або громадського житлового фонду,
фонду житлово-будівельних (житлових) кооперативів у межах норм,
передбачених чинним законодавством;
   у разі відмови від офіційних пропозицій (не менше трьох
варіантів) щодо переселення в іншу місцевість або інше житло;
   з моменту  придбання  житла або введення в експлуатацію
(протягом місяця) індивідуального житлового будинку на території,
не забрудненій радіоактивними речовинами.
 
 Начальник відділу оплати праці
 та пільг у зв'язку з аварією
 на Чорнобильській АЕС                В.Бондаренко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.89584
EUR31.67293
RUB0.41917
PLN7.39555
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка