Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан"

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.11.2003 N 1432
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 липня 2004 р.
                   за N 943/9542
 
 
        Про організацію службової діяльності
     спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан"
 
 
   З метою вдосконалення  організації  службової  діяльності
спеціальних  підрозділів  міліції  охорони,  оптимізації  їх
організаційно-штатної структури Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Положення про спеціальні підрозділи міліції охорони
"Титан" (додається).
 
   1.2. Інструкцію  про  організацію  службової  діяльності
спеціальних підрозділів міліції охорони  "Титан"  (додається)
( z0944-04 ).
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра  внутрішніх  справ  України  генерал-майора  міліції
Присяжнюка А.Й., Керівника апарату Міністра внутрішніх  справ
України генерал-лейтенанта міліції Шаповала В.І.
 
 Міністр
 генерал-лейтенант міліції              М.В.Білоконь
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МВС України
                   25.11.2003 N 1432
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 липня 2004 р.
                   за N 943/9542
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про спеціальні підрозділи міліції охорони "Титан"
 
 
               РОЗДІЛ I
            Загальні положення
 
   1. Спеціальні підрозділи міліції охорони "Титан" (далі -
підрозділи "Титан") є складовою частиною Державної служби охорони
при  органах внутрішніх справ, призначені для здійснення на
договірній основі охорони власності фізичних та юридичних осіб,
забезпечення особистої безпеки фізичних осіб (далі - Замовники)
від злочинних посягань, надання спеціальних охоронних послуг.
 
   2. У  своїй  діяльності  підрозділи  "Титан"  керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про міліцію"
( 565-12 ), іншими законодавчими актами України, наказами  МВС
України, наказами Департаменту Державної служби охорони при МВС
України (далі - Департамент), ГУМВС України в АР Крим, м. Києві та
Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі,
відповідних управлінь-відділів Державної  служби  охорони  при
ГУМВС-УМВС України (далі - УДСО (ВДСО)) за підлеглістю і цим
наказом.
 
   3. При виконанні службових завдань за межами України особовий
склад підрозділів "Титан" керується законами держав, на території
яких перебуває, міждержавними та міжурядовими угодами, а також
іншими формами і найменуваннями міжнародних договорів.
 
   4. Підрозділи  "Титан"  створюються, реорганізовуються та
ліквідовуються наказом Департаменту, діють відповідно до цього
Положення та можуть мати статус юридичної особи.
 
   5. Підрозділи "Титан" можуть створюватись в структурі УДСО
(ВДСО), відділах-відділеннях Державної служби охорони УДСО (ВДСО).
 
   6. Підрозділи "Титан"  утримуються  за  рахунок  коштів,
одержаних за організацію і надання послуг з охорони та безпеки за
договорами, та інших надходжень, передбачених законодавством.
 
   7. Структура та штати підрозділів "Титан" затверджуються в
установленому порядку відповідно до типових штатів стройових
підрозділів міліції охорони.
 
   8. Підрозділи "Титан" перебувають у прямому підпорядкуванні
начальника  Департаменту,  а  в безпосередньому - начальника
відповідного УДСО (ВДСО), при якому вони створені.
 
   9. Основними завданнями підрозділів "Титан" є:
   забезпечення особистої безпеки фізичних осіб;
   охорона уповноважених осіб, що перевозять цінні папери;
   охорона туристичних груп та делегацій;
   охорона екіпажів морських та повітряних суден;
   охорона та супроводження вантажів, що перевозяться;
   інкасація, охорона  грошових  знаків  і  цінних  паперів
(документів) при переміщенні їх від власників до установ банків та
у зворотному напрямку, між підприємствами або установами банків,
забезпечення їх схоронності, охорона касирів з грошовою готівкою;
   охорона власності юридичних та фізичних осіб за місцем її
розміщення;
   забезпечення охорони мереж енергопостачання, магістральних
трубопроводів, у т. ч. і газо-, нафтотрубопроводів та об'єктів
паливно-енергетичного комплексу;
   обстеження об'єктів  на  предмет  знаходження  на  них
радіоактивних та вибухових речовин і пристроїв, а також їх
локалізація.
 
   10. За договорами підрозділами "Титан" відповідно до основних
завдань діяльності може  забезпечуватися  комплексна  охорона
об'єктів Замовників та здійснюватися контроль за несенням служби
охоронними підрозділами.
 
   11. Структура підрозділів "Титан" та їх чисельність залежать
від  специфіки  договорів,  тривалості  виконання  договірних
обов'язків, попиту на охорону та забезпечення їх окупності.
 
   12. Матеріально-технічне  забезпечення,  норми  належності
автотранспорту, зброї, спеціальних засобів, оперативно-технічного
та іншого майна, нарукавного та беретного знака для підрозділів
"Титан" визначаються наказами МВС України, Департаменту та цим
Положенням (додатки 1, 2).
 
              РОЗДІЛ II
        Комплектування підрозділів "Титан"
 
   1. Особовий склад міліції підрозділів "Титан" комплектується
на конкурсній основі з числа найбільш професійно підготовлених
працівників міліції (фахівців), які мають необхідний  рівень
загальнопрофільної підготовки та стаж роботи в органах внутрішніх
справ не менше 1 року.
 
   2. Працівники  підрозділу  "Титан"  на  цивільні  посади
приймаються за наявності медичного висновку та при укладенні
трудового договору (контракту) відповідно до діючих нормативних
документів з питань комплектування цивільних посад у підрозділах
Державної служби охорони.
 
   3. Працівники, які приймаються на роботу  за  трудовими
договорами (контрактами), можуть висуватися на атестовані посади
через рік постійної роботи на посадах охоронців, охоронників
підрозділів "Титан".
 
   4. Працівники  міліції  охорони  та  співробітники,  які
приймаються на роботу за трудовими договорами  у  випадках,
передбачених  законами  України, можуть прийматися на службу
(роботу) у підрозділи "Титан" на контрактній основі. Форма та
умови контрактів затверджуються у встановленому порядку.
 
   5. Призначення або звільнення з посади керівника підрозділу
"Титан" погоджується з Департаментом.
 
   6. Підготовка, перепідготовка і  підвищення  кваліфікації
працівників, які приймаються на роботу за трудовими договорами
(контрактами), рядового та начальницького складу  підрозділів
"Титан" здійснюються за окремою програмою в училищах професійної
підготовки працівників охорони. При необхідності їх навчання може
бути організовано в інших навчальних закладах системи МВС України.
 
              РОЗДІЛ III
       Службова діяльність підрозділів "Титан"
 
   1. Виконуючи покладені на них завдання, підрозділи "Титан":
   взаємодіють у встановленому порядку з питань, віднесених до
їх компетенції, з відповідними структурними підрозділами органів
внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної митної служби
України, юридичними особами із статутними завданнями в галузі
майнової та особистої безпеки;
   вивчають попит на охорону та здійснюють відповідні рекламні
заходи;
   вивчають та впроваджують досвід ефективного використання сил
та засобів у попередженні розкрадань грошових коштів, вантажів,
інших матеріальних цінностей, що охороняються, та злочинів проти
особи;
   вивчають та  впроваджують  нові  форми і методи охорони
власності, а також забезпечення особистої безпеки фізичних осіб;
   за рахунок коштів, отриманих за договорами, зміцнюють власну
навчально-методичну та матеріально-технічну базу.
 
   2. Взаємовідносини  підрозділів  "Титан"  із  Замовниками
визначаються  договорами,  що укладаються між Замовниками та
відповідними  УДСО  (ВДСО)  за  підлеглістю  підрозділу  або
безпосередньо підрозділом "Титан", якщо його керівнику надані такі
повноваження.
 
   3. Оплата за договорами охорони та безпеки проводиться згідно
з діючим законодавством України.
 
   4. З метою забезпечення виконання службових завдань згідно з
укладеними договорами для особового складу нарядів підрозділу
"Титан" може встановлюватися цілодобовий режим роботи за графіком.
 
   5. Працівники  підрозділу  "Титан"  можуть залучатися до
понаднормової роботи з відповідною щомісячною компенсацією за
фактично  відпрацьований  понадурочний  час у межах половини
затвердженої норми робочого часу кожного місяця та в розмірах,
передбачених чинним законодавством, за рахунок коштів Замовників.
 
   6. У підрозділах "Титан" у залежності від чисельності та виду
охоронних функцій можуть створюватися відділення з організації
об'єктової охорони та забезпечення особистої безпеки фізичних
осіб, охорони вантажів, охорони міжбанківських перевезень, служба
інкасації, договірної і аналітичної роботи та інші за напрямком
діяльності,  створюватись  підрозділи  цивільної  охорони,
бухгалтерія, а також можуть бути організовані чергова частина,
допоміжний автотранспортний  підрозділ,  функціонувати  окремі
приміщення зберігання зброї і спеціальних засобів, обладнані
згідно з вимогами МВС України.
 
   7. Форма одягу для особового складу, задіяного на службі, та
спорядження визначаються командиром (керівником) підрозділу за
узгодженням із Замовником, у залежності від специфіки службових
завдань.
 
   8. Виконання підрозділами "Титан" зобов'язань за договорами
охорони здійснюється шляхом виставлення (відрядження) службових
нарядів  з  числа  працівників підрозділу, які пройшли курс
відповідної спеціальної підготовки за даним видом  охоронної
діяльності.
 
   9. До складу нарядів підрозділів "Титан" можуть залучатися
співробітники міліції та фахівці інших, крім міліції охорони,
галузевих  служб  органів  внутрішніх справ, працівники, які
приймаються на роботу за трудовими договорами (контрактами) інших
підрозділів Державної служби охорони.
 
   10. Забезпечення підрозділів "Титан" зброєю та боєприпасами,
спеціальними засобами та засобами зв'язку, речовим майном і
спецодягом,  транспортними  засобами  та  пально-мастильними
матеріалами здійснюється за рахунок коштів Державної  служби
охорони, одержаних від виконання договорів з виробниками, органами
постачання МВС України, а також інших джерел, не заборонених
законодавством.
 
 Начальник Департаменту ДСО
 при МВС України
 полковник міліції                 О.П.Угровецький
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 12 розділу I
                   Положення про спеціальні
                   підрозділи міліції охорони
                   "Титан"
 
 
             НОРМИ НАЛЕЖНОСТІ
      оперативно-технічного майна для спеціальних
        підрозділів міліції охорони "Титан"
 
 
-------------------------------------------------------------------------
| N | Назва виробу   | Одиниця  | Потрібно на спецпідрозділ  |При-|
|з/п |         | виміру   | міліції охорони "Титан"  |міт-|
|  |         |      |-----------------------------|ки |
|  |         |      | 10 |20-40|40-80|80-120|120 і|  |
|  |         |      |чол.|чол. |чол. |чол. |біль-|  |
|  |         |      |  |   |   |   |ше  |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
| 1 |   2      |  3    | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|        1. Засоби індивідуального захисту           |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Бронежилет    | 1 шт.   | На кожну одиницю наряду для |  |
|  |потайного носіння |      | забезпечення особистої   |  |
|  |не нижче 2-го   |      | безпеки фізичних осіб    |  |
|  |класу захисту   |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|1.2 |Бронежилет не   | 1 шт.   | На кожну одиницю наряду   |  |
|  |нижче 2-го класу |      | охорони, але не менше ніж  |  |
|  |захисту      |      | 50% від штатної чисельності |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|1.3 |Кийок гумовий або | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |тонфа       |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|1.4 |Виріб "БР-С"   | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |(наручники)    |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|1.5 |Виріб типу    | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |"Терен-4"     |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|1.6 |Пістолет газовий | 1 од.   | На розсуд керівника     |  |
|  |         |      | підрозділу         |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|1.7 |Пристрій для   | 1 од.   | На розсуд керівника     |  |
|  |відстрілу набоїв, |      | підрозділу         |  |
|  |споряджених    |      |               |  |
|  |снарядами     |      |               |  |
|  |несмертельної дії |      |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|             2. Озброєння                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2.1 |5,45-мм автомат  | 1 од.   | 50% від штатної чисельності |  |
|  |Калашникова    |      | особового складу      |  |
|  |АКСУ-74У     |      |               |  |
|  |(укорочений зі  |      |               |  |
|  |складним     |      |               |  |
|  |прикладом)    |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|2.2 |9-мм пістолет   | 1 од.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |ПМ-ФОРТ      |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|2.3 |9-мм пістолет АПС | 1 од.   | На кожну штатну одиницю для |  |
|  |або ФОРТ-14    |      | забезпечення особистої   |  |
|  |         |      | безпеки фізичних осіб    |  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|         3. Засоби інженерного забезпечення          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Шанцевий     | 1 к-т   | на 10 чоловік особового   |  |
|  |інструмент    |      | складу           |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|3.2 |Міношукач     | 1 шт.   | На підрозділ        |  |
|----+------------------+-----------------------------------------------|
|3.3 |Термос      | Кількість термосів і літраж визначаються з  |
|  |армійський    | розрахунку 2,5 літра на людину на добу    |
|----+------------------+-----------------------------------------------|
|3.4 |Ліхтарик     | 5 шт.   | На кожні 20 чоловік     |  |
|  |акумуляторний   |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|3.5 |Солдатський    | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |казанок      |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|3.6 |Чашка       | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |         |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|3.7 |Загальновійськовий| 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |захисний комплект |      | особового складу при    |  |
|  |         |      | виконанні охоронних     |  |
|  |         |      | функцій, пов'язаних з    |  |
|  |         |      | охороною хімічних та    |  |
|  |         |      | вибухових речовин      |  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|          Закуповується самостійно              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|3.8 |Ліхтарик     | 1 шт.   | На кожного працівника    |  |
|  |електричний    |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|3.9 |Сонцезахисні   | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |окуляри      |      | особового складу      |  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|       4. Криміналістична й оперативна техніка         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|4.1 |Металошукач    | Не менше  | На підрозділ        |  |
|  |         | 1 шт.   |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|4.2 |Фотоапарат    | Не менше  | На підрозділ        |  |
|  |         | 1 шт.   |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|4.3 |Фотоспалах    | Не менше  | На підрозділ        |  |
|  |         | 1 шт.   |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|4.4 |Відеомагнітофон  | Не менше  | На підрозділ        |  |
|  |         | 1 шт.   |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|4.5 |Відеокамера    | Не менше  | На підрозділ        |  |
|  |         | 1 шт.   |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|4.6 |Телевізор     | Не менше  | На підрозділ        |  |
|  |         | 1 шт.   |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|4.7 |Прилад нічного  | Не менше  | На підрозділ        |  |
|  |бачення      | 1 шт.   |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|4.8 |Комплект для   | 1 к-т   | На кожен наряд для     |  |
|  |огляду об'єкта та |      | забезпечення особистої   |  |
|  |автомобіля    |      | безпеки фізичної особи   |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|4.9 |Сповіщувач    | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |охоронний обривної|      |               |  |
|  |дії        |      |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|         5. Оперативна техніка і зв'язок            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|5.1 |Агрегат аварійного|За     | На підрозділ        |  |
|  |електроживлення  |необхідності|               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|5.2 |Електричний    | К-т    | 1 | 1 | 2 |  2 | 2 |  |
|  |мегафон      |      |  |   |   |   |   |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|5.3 |Мобільний телефон | шт.    | На кожний наряд (екіпаж)  |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|5.4 |СГУ        | шт.    | На кожний автомобіль    |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|5.5 |Радіостанції   |      | Норми належності зв'язку  |  |
|  |         |      | визначаються у       |  |
|  |         |      | відповідності до наказу МВС |  |
|  |         |      | України           |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|5.6 |Факс       | шт.    | На кожен підрозділ     |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|5.7 |Телефон з     | шт.    | На кожен підрозділ     |  |
|  |автоматичним   |      |               |  |
|  |визначальником  |      |               |  |
|  |номера      |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|5.8 |ПЕОМ       | шт.    | 1 | 1 | 2 | 3  | 4 |  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 6. Спеціальний одяг, засоби виконання службових завдань, постільні  |
|        речі, намети, ліжка, спортивний одяг          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|6.1 |Куртка зимова   | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |(чорного кольору) |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.2 |Напівкомбінезон  | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |зимовий (чорного |      | особового складу      |  |
|  |кольору)     |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.3 |Костюм літній   | 1 к-т   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |(чорного кольору) |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.4 |Кепі літнє    | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |(чорного кольору) |      | особового складу      |  |
|  |або берет     |      |               |  |
|  |(малиновий або  |      |               |  |
|  |краповий)     |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.5 |Куртка із штучної | 1 шт.   | Начальницькому та      |  |
|  |шкіри       |      | командному складу      |  |
|  |         |      | підрозділу         |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.6 |Шапка зимова   | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |(чорного кольору) |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.7 |Шапка-маска    | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |         |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.8 |Шапочка      | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |напівшерстяна   |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.9 |Светр чорного   | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |кольору      |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.10|Сорочка літня з  | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |змішаної тканини |      | особового складу      |  |
|  |чорного кольору  |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.11|Сорочка чорного  | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |кольору з     |      | особового складу      |  |
|  |короткими рукавами|      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.12|Брюки літні    | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |чорного кольору  |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.13|Фуфайка трикотажна| 2 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |чорного кольору з |      | особового складу      |  |
|  |довгими рукавами |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.14|Фуфайка трикотажна| 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |білого кольору  |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.15|Поясне спорядження| 1 к-т   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |         |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.16|Рукавички     | 1 пара   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |п'ятипалі (чорного|      | особового складу      |  |
|  |кольору)     |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.17|Черевики шкіряні з| 1 пара   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |високими берцями |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.18|Черевики шкіряні з| 1 пара   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |високими берцями |      | особового складу      |  |
|  |утеплені     |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.19|Мішок речовий   | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |         |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.20|Подушка      | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |         |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.21|Наволочки для   | 3 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |подушки верхні  |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.22|Простирадло    | 2 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |         |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.23|Матрац ватяний  | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |         |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.24|Рушник      | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |         |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.25|Намет табірний  | 1 шт.   | На 80% штатної чисельності |  |
|  |         |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.26|Черевики     | пара    | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |легкоатлетичні  |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.27|Костюм      | 1 к-т   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |тренувальний   |      | особового складу      |  |
|  |бавовняний    |      |               |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.28|Куртка самбіста  | 2 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |або кімоно    |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|6.29|Черевики самбіста | пара    | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |         |      | особового складу      |  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|         7. Спортивні снаряди (інвентарне майно)        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|7.1 |Штанга розбірна  | к-т    | 1 | 1 | 2 |  2 |  3 |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.2 |Гирі спортивні  | к-т    | 3 | 3 | 3 |  5 |  5 |  |
|  |(16, 24, 32)   |      |  |   |   |   |   |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.3 |Гантелі різні   | пара    | 2 | 8 | 16 | 32 | 50 |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.4 |Граната спортивна | шт.    | 4 | 8 | 8 | 16 | 25 |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.5 |Мати гімнастичні | шт.    | 2 | 4 | 6 |  8 |  8 |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.6 |Килим борцівський | шт.    | 1 | 1 | 2 |  4 |  4 |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.7 |Покривало для   | шт.    | 1 | 1 | 2 |  4 |  4 |  |
|  |борцівського залу |      |  |   |   |   |   |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.8 |М'яч футбольний  | шт.    | 1 | 2 | 4 |  4 |  5 |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.9 |М'яч волейбольний | шт.    | 1 | 2 | 4 |  4 |  5 |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.10|Насос для м'ячів | шт.    | 1 | 1 | 1 |  1 |  2 |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.11|Рукавиці     | пара    | 3 | 12 | 16 | 16 | 25 |  |
|  |боксерські    |      |  |   |   |   |   |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.12|Лапи для боксерів | пара    | 2 | 6 | 8 |  8 | 12 |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.13|Шоломи захисні  | шт.    | 3 | 12 | 16 | 16 | 25 |  |
|  |боксерські    |      |  |   |   |   |   |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.14|Груша боксерська | шт.    | 1 | 2 | 3 |  3 |  4 |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.15|Мішок боксерський | шт.    | 1 | 2 | 3 |  3 |  4 |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.16|Еспандер     | шт.    | 3 | 10 | 20 | 20 | 30 |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.17|Секундомір    | шт.    | 1 | 2 | 2 |  4 |  8 |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.18|Опудало ростове  | шт.    | 1 | 2 | 2 |  4 |  8 |  |
|  |150-160 см    |      |  |   |   |   |   |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.19|Трамплін на    | шт.    | 1 | 1 | 2 |  2 |  4 |  |
|  |амортизаторах   |      |  |   |   |   |   |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.20|Бруси паралельні | шт.    | 1 | 1 | 2 |  2 |  4 |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.21|Жердини до брусів | шт.    | 1 | 1 | 2 |  2 |  4 |  |
|  |(запасні)     |      |  |   |   |   |   |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|7.22|Турнік розбірний | шт.    | 1 | 1 | 2 |  2 |  4 |  |
|----+------------------+------------------------------------------+----|
|7.23|Передбачити    | При наявності своєї спортивної бази   |  |
|  |оснащення     |                     |  |
|  |спеціальними   |                     |  |
|  |тренажерами    |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|         8. Спорядження для рукопашного бою          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|8.1 |Жилет захисний  | 1 шт.   | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |         |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|8.2 |Накладки на кисті | пара    | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |         |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|8.3 |Накладки на    | пара    | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |передпліччя    |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|8.4 |Накладки на голені| пара    | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |         |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|8.5 |Наколінники    | пара    | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |         |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|8.6 |Налокітники    | пара    | На кожну штатну одиницю   |  |
|  |         |      | особового складу      |  |
|----+------------------+------------+-----------------------------+----|
|8.7 |Макети ножів з  | шт.    | 5 | 15 | 30 | 30 | 40 |  |
|  |гуми       |      |  |   |   |   |   |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|8.8 |Макети пістолетів | шт.    | 5 | 15 | 30 | 30 | 40 |  |
|  |з гуми      |      |  |   |   |   |   |  |
|----+------------------+------------+----+-----+-----+------+-----+----|
|8.9 |Макети автоматів | шт.    | 3 | 10 | 15 | 15 | 20 |  |
|  |(дерев'яні)    |      |  |   |   |   |   |  |
-------------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Норми належності автотранспорту визначаються в залежності
від  специфіки  укладених договорів наказами МВС України та
Департаменту ДСО при МВС України.
   2. Майно, передбачене пунктами 4.9, 6.5, 6.20-6.29, 7 та 8,
закуповується в повному об'ємі тільки в разі наявності джерела
фінансування та при виконанні нарядом охорони функцій, які не
можуть бути якісно  виконані  без  певних  видів  майнового
забезпечення.
   3. Стаціонарний  спортивний  інвентар  закуповується  при
наявності відповідного джерела фінансування та своєї спортивної
бази.
 
 Начальник Департаменту ДСО
 при МВС України
 полковник міліції                 О.П.Угровецький
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 12 розділу I
                   Положення про спеціальні
                   підрозділи міліції охорони
                   "Титан"
 
 
             НАРУКАВНИЙ ЗНАК
     спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан"
 
 
   Має форму щита, який складається з двох зон, блакитної і
жовтої, та зображення малого Державного Герба України в центрі,
двох щитів, розміщених з боків сірого кольору, та перехрещених
мечів, розташованих за щитом з малим Державним Гербом України. У
верхній частині знака напис "ТИТАН", з лівого боку - напис
"СПЕЦПІДРОЗДІЛ", з  правого - "МВС УКРАЇНИ", над центральним
щитом - напис "МІЛІЦІЯ".
 
    (Графічне зображення нарукавного знака ( za943-04 ).
 
 Начальник Департаменту ДСО
 при МВС України
 полковник міліції                 О.П.Угровецький
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка