Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про перевірку знань осіб командного складу суден флоту рибного господарства України

      МІНІСТЕРСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 121 від 15.07.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 липня 1996 р.
 vd960715 vn121            за N 409/1434
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                      аграрної політики 
    N 424 ( z0938-05 ) від 23.08.2005 )
 
    Про затвердження Положення про перевірку знань осіб
    командного складу суден флоту рибного господарства
               України
 
 
 
   З метою упорядкування перевірки знань осіб командного складу
суден флоту рибного господарства України для підтримання належної
їх кваліфікації, необхідної для виконання обов'язків на судні,
(ст.51 КТМ України ( 176/95-ВР ), виконання вимог міжнародних
документів та Законів України: "Про охорону праці" ( 2694-12 )
(ст.20), "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) (ст.8) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про перевірку знань осіб командного
складу суден флоту рибного господарства України.
   2. Керівникам виробничих об'єднань, підприємств, організацій,
морських рибних портів, рибколгоспів і учбових закладів, які
входять до системи Міністерства рибного господарства, незалежно
від форми власності, організувати перевірку знань осіб командного
складу суден згідно з Положенням про перевірку знань  осіб
командного складу суден флоту рибного господарства України.
   3. Відділу юридичного обслуговування  (Мисечко  Е.М.)  в
5-денний термін після затвердження подати Положення про перевірку
знань осіб командного складу суден флоту рибного господарства
України до Мінюсту для державної реєстрації.
   4. Управлінню справами Мінрибгоспу України (Денисяко В.М.)
наказ  розмножити  і  надіслати  об'єднанням,  підприємствам,
організаціям,  морським  рибним портам, рибколгоспам, учбовим
закладам Міністерства рибного господарства України.
   5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомрибгоспу
України від 1 жовтня 1992 року N 10.
   6. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на Першого
заступника Міністра Бондаренка В.І.
 
 Міністр                       Шведенко М.М.
 
 
                       Затверджено
                   наказом Міністерства рибного
                   господарства України
                   від 15.07.1996 р., N 121
 
              Положення
     про перевірку знань осіб командного складу суден
        флоту рибного господарства України
 
            1.Загальні положення
 
   1.1. Дія Положення поширюється на об'єднання, підприємства,
організації, риболовецькі колгоспи, учбові  заклади  й  інші
виробничо-господарські  структури,  які  входять  до  системи
Мінрибгоспу України незалежно від форм власності (надалі за
текстом підприємства), і мають в своєму складі морські судна або
судна внутрішнього плавання.
   1.2. Положення визначає організацію і порядок проведення
перевірки  знань осіб командного складу суден флоту рибного
господарства України.
   1.3. Перевірка  знань  обов'язкова для суднових фахівців
(капітана,  судноводіїв,  судномеханіків,  електромеханіків,
радіооператорів), які забезпечують безпеку плавання, згідно з
вимогами міжнародних документів і чинного законодавства України, а
інших осіб командного і рядового складу екіпажів суден - згідно з
вимогами законодавства України.
   1.4. Метою перевірки знань суднових фахівців є:
   а) забезпечення безпеки плавання, збереження людського життя
на морі, охорони праці, запобігання забрудненню навколишнього
середовища і експлуатації суден, механізмів і обладнання згідно з
вимогами нормативних документів;
   б) підтримання на належному рівні знань суднових фахівців;
   в) добір і направлення на судна фахівців відповідно до їх
знань і досвіду.
   1.5. Суднові фахівці, які не пройшли відповідних перевірок
або отримали незадовільні оцінки,  від  виконання  посадових
обов'язків відстороняються.
   1.6. Відповідальність  за своєчасне проходження перевірки
знань несуть безпосередньо фахівець і керівник підприємства.
 
    2. Організаційна система перевірки і оцінки знань
 
   2.1 Організацію робіт по системі підготовки і перевірки знань
(згідно з вимогами п.2.2) здійснюють судновласники.
   2.2. Система перевірки і оцінки знань суднових фахівців
включає наступні елементи:
   - вивчення кадрів фахівців;
   - створення резерву кадрів для переміщення за посадою;
   - індивідуальна робота з фахівцем  по  підвищенню  його
професійного  рівня  (направлення  на  курси,  тренажери,
перепідготовку, стажування та інше);
   - самостійна робота фахівця по підвищенню професійного рівня;
   - контроль і оцінка рівня професійної підготовки фахівців;
   - аналіз якості системи підготовки фахівців і прийняття
рішень по внесенню змін;
   - інформаційне і програмно-методичне забезпечення системи
перевірки і оцінки знань.
   2.3. Встановлюються  наступні  перевірки  знань  суднових
фахівців:
   а) атестаційна (з п'ятирічним терміном) перевірка знань;
   б) річна перевірка знань;
   в) позачергова перевірка знань.
   Для маломірних  суден  внутрішнього плавання категорії і
терміни перевірки знань встановлюються згідно з вимогами Положення
про  дипломування  судноводіїв-мотористів  маломірних  суден
рибогосподарської галузі для роботи у внутрішніх водоймах України.
   2.4. Перевірка і оцінка знань здійснюється:
   а) постійно  діючими  кваліфікаційними  комісіями,  які
призначаються наказом капітана морського рибного порту;
   б) постійно  діючими  кваліфікаційними  комісіями,  які
призначаються наказом судновласника в складі висококваліфікованих
фахівців підприємства.
   Якщо судновласник в своїй структурі не має відповідних служб
і відділів, то він повинен укласти угоду на отримання таких послуг
з судновласником (службою капітана морського рибного порту), який
має служби і відділи, забезпечуючі кваліфіковану перевірку знань;
   в) в службах і відділах підприємства за  функціональною
ознакою;
   г) на суднах - кваліфікаційною комісією, яка призначається
наказом капітана судна в складі: старшого помічника капітана,
головного (старшого) механіка, старшого (2-го) електромеханіка,
начальника радіостанції під головуванням капітана.
   2.5. Програмно-методичні документи по перевірці знань повинні
збігатись з вимогами міжнародних конвенцій і чинного законодавства
України щодо знань і вміння суднових фахівців по забезпеченню
безпеки мореплавства, збереженню людського життя на морі, охороні
праці, запобіганню забруднення  навколишнього  середовища  та
експлуатації судна, його механізмів і обладнання. При цьому ці
вимоги не можуть бути нижчими за визначені в Міжнародній Конвенції
з підготовки  і  дипломування  моряків  (1978) ( 995_053 ),
Міжнародній Конвенції з підготовки і дипломування  персоналу
риболовних суден (1995).
   2.6. Судновласник має право включати до перевірки додаткові
предмети, якщо цього вимагає специфіка діяльності підприємства і
судна.
 
          3. Порядок перевірки знань
 
   3.1. Атестаційна перевірка знань:
   3.1.1. Проводиться   з   дисциплін   і   згідно   з
програмно-методичною документацією, зазначеною в додатку N 1.
   3.1.2. Перевірці підлягають всі фахівці командного складу
суден.
 
   3.2. Річна перевірка знань:
   3.2.1. Проводиться   з   дисциплін   і   згідно   з
програмно-методичною документацією, зазначених в додатку N 2.
   3.2.2. Від перевірки звільняються:
   а) молоді фахівці протягом 3-х років після закінчення вищого
учбового закладу, при роботі на одній і тій же посаді;
   б) фахівці, які склали в кваліфікаційних комісіях іспити, для
отримання  диплому або кваліфікаційного свідоцтва на морське
звання;
   в) фахівці, які пройшли позачергову перевірку знань.
 
   3.3. Перевірка знань командного складу безпосередньо  на
суднах морського плавання:
   а) проводиться для всього командного складу, за винятком
капітан-директора,  старшого  помічника  капітана,  головного
(старшого) механіка, старшого (2-го) електромеханіка, начальника
радіостанції у випадках закінчення в рейсі  терміну  річної
перевірки знань;
   б) результати перевірки оформляються протоколом  (додаток
N 3). Протоколи підшиваються в окрему справу, мають нумерацію і
зберігаються на судні 5 років;
   в) в кваліфікаційній книжці робиться відмітка про перевірку
знань (річна), яка скріпляється підписом голови  комісії  і
ставиться печатка судна.
 
   3.4. У  всіх випадках капітан-директор, старший помічник
капітана,  головний  (старший)  механік,  старший  (2-й)
електромеханік, начальник радіостанції проходять перевірку знань у
кваліфікаційній комісії судновласника або кваліфікаційній комісії
при службі капітана морського рибного порту.
   3.5. Позачергова перевірка знань проводиться:
   - при прийнятті на роботу (за винятком молодих фахівців);
   - при призначенні на вищу посаду;
   - при призначенні на судно вищої групи в тій же посаді;
   - після дворічної перерви в роботі на судні на командних
посадах;
   - перед поновленням роботи фахівця, після закінчення терміну
позбавлення звання і вилучення диплому на морське звання за
рішенням суду;
   - у випадках звільнення фахівця від посадових обов'язків, як
такого що не відповідає посаді;
   - у випадках, відповідно до п.13.1 і 13.5 Положення про
контрольні талони до дипломів і кваліфікаційних свідоцтв на звання
осіб командного складу морських (річних) суден флоту рибної
промисловості і риболовецьких колгоспів.
 
   3.6.1. У випадках, зазначених в п.3.6, позачергова перевірка
знань проводиться на рівні не нижче вимог, викладених в п.3.1.1.
   3.6.2. У  виключних  випадках  обсяг  перевірки  може
встановлюватись судновласником на рівні одного  або  кількох
предметів, беручи до уваги конкретні причини порушень.
 
   3.7. Результати перевірки оформляються листком  перевірки
знань (додатки N 3, N 4, N 5), який підшивається в окрему справу,
нумерується і зберігається судновласником або капітаном протягом
5 років, після чого знищується. В кваліфікаційній книжці робиться
відмітка за підписом голови кваліфікаційної комісії і скріплюється
печаткою підприємства або служби капітана морського рибного порту.
   3.8. У  разі  отримання  незадовільної  оцінки  фахівець
допускається до повторної перевірки знань з предмета не раніше
1 тижня з дати отримання незадовільної оцінки.
   3.9. У випадку повторного отримання незадовільної оцінки або
у випадку, якщо фахівець не згоден з рішенням кваліфікаційної
комісії судновласника, за заявою фахівця, кваліфікаційна комісія
капітана морського рибного порту здійснює перевірку знань в обсязі
атестаційної перевірки, незалежно від терміну після останньої
перевірки знань.
   3.10. Оскаржити рішення кваліфікаційної комісії фахівець має
право у порядку визначеному чинним законодавством України.
   3.11. Контроль  і  відповідальність  за  належну  роботу
кваліфікаційної комісії і фукціонування всієї системи перевірки
знань покладається на перших керівників підприємств, які мають
флот, капітанів морських рибних портів і капітанів-директорів
суден.
   3.12. Контроль і відповідальність за направленням в рейс
фахівців з відповідною посаді перевіркою знань покладається на
капітанів морських рибних портів, для суден внутрішнього плавання
- на керівників підприємств та голів рибгоспів.
 
                       Додаток N 1
                 до Положення про перевірку знань
                 осіб  командного складу суден
                 флоту  рибного  господарства
                 України
 
               Перелік
   дисциплін, посадових категорій і програмно-методичного
   забезпечення атестаційної (5-річної) перевірки знань
    фахівців суден флоту рибного господарства України
 
 -----------------------------------------------------------------
 N |     Назва дисциплін        |Програмно-методичне
 п\п|                     |забезпечення і вид
  |                     |перевірки
 -----------------------------------------------------------------
 
      А. Судноводії (капітани, помічники капітана)
 
 1. Організація служби на суднах флоту   Методичні рекомен-
   рибної промисловості України:       дації і програми
   - Статут флоту рибної промисловості   перевірки знань.
    України;                Вид перевірки:
   - Настанова з організації штурмансь-   співбесіда, аналіз
    кої служби;               ситуації.
   - Міжнародні Конвенції і Резолюції
    ІМО з питань несення вахти і підго-
    товки екіпажів;
   - Обов'язкова постанова по морському
    рибному порту (порт приписки);
   - Кодекс торговельного мореплавства
    України.
 2. Міжнародні правила запобігання зітк-   Методичні рекомен-
   ненню суден (1972) і ПСП ФРГ України.   дації і програми
   МСС.                   перевірки знань.
                        Вид перевірки:
                        співбесіда, тест-
                        карти, тренажерна
                        перевірка.
 3. Живучість і рятування суден:       Методичні рекомен-
   - теоретичні і практичні питання ста-   дації і програма
    більності і незатоплення суден;     перевірки знань.
   - рятування людей і суден;        Вид перевірки:
   - організація боротьби за живучість   співбесіда, аналіз
    риболовних суден, тактика дій в   ситуації.
    різних умовах;
   - аналіз аварій суден від погіршення
    стабільності і затоплення.
 4. Навігаційне і гідрометеорологічне за-   Методичні рекомен-
   безпечення судноводіння:         дації і програми
   - навігація і морехідна астрономія   перевірки знань.
    (теорія і практика);          Вид перевірки:
   - морська лоція;             практичні  задачі
   - гідрометеорологія (практика);      навігації і астро-
   - системи  передачі навігаційної і   номії, гідрометео-
    гідрометеоінформації;          рології,  лоції;
   - організація  штурманської  служби   тренажери; співбе-
    (НШСР-86);               сіда і аналіз си-
   - управління судном в особливих умо-   туації.
    вах.
 5. Правила технічної експлуатації:      Методичні рекомен-
   - корпуса судна, суднових систем і   дації і програма
    устаткування;              перевірки знань.
   - вимоги класифікаційного товариства   Вид перевірки:
    до обладнання суден конвенційним   співбесіда, аналіз
    устаткуванням;             ситуації.
   - запобігання забрудненню навколишньо-
    го середовища.
 6. Міжнародне морське право:
   - Міжнародні Конвенції з питань суд-
    ноплавання,  експлуатації  суден,
    підготовки екіпажів, рибальству.
 7. Англійська мова.             Програма перевірки
                        знань.
                        Вид перевірки:
                        співбесіда, перек-
                        лад тексту, письмо-
                        ва робота.
 8. Експлуатація радіотехнічних засобів   Методичні рекомен-
   судноводіння і пошукової техніки.     дації і програма
                        перевірки знань.
                        Вид перевірки:
                        співбесіда, прак-
                        тична робота на
                        приладах.
 9. Охорона праці і техніка безпеки:     Методичні рекомен-
   - законодавство з охорони праці;     дації і програми
   - організація охорони праці;       перевірки знань.
   - Правила охорони праці на суднах   Вид перевірки:
    флоту рибної промисловості України.   співбесіда, аналіз
                        ситуації, тест-кар-
                        ти.
 10. Протипожежна безпека:
   - законодавство з пожежної безпеки;
   - Правила пожежної безпеки на суднах
    флоту рибної промисловості Украї-
    ни.
 
             Б. Судномеханіки
 
  1. Організація служби на суднах флоту  Методичні рекомен-
   рибної промисловості України:      дації і програми
   - Статут флоту рибної промисловості  перевірки знань.
    України;                Вид перевірки:
   - Правила, накази, керівні документи  співбесіда, аналіз
    по організації служби.         ситуації.
  2. Технічна експлуатація судна.         -"-
  3. Живучість суден:               -"-
   - стабільність і незатоплення суден;
   - організація боротьби за живучість
    суден;
   - аналіз аварій суднового енергетич-
    ного обладнання і машин.
  4. Суднові головні машини.            -"-
  5. Суднові допоміжні машини і обладнання     -"-
  6. Запобігання забрудненню навколишнього     -"-
   середовища.
  7. Суднова електротехніка і автоматика.     -"-
  8. Теплотехніка, холодильне і техноло-     -"-
   гічне обладнання.
  9. Охорона праці і техніка безпеки:       -"-
   - законодавство з охорони праці;
   - Правила охорони праці на суднах
    флоту рибної промисловості України.
 10. Протипожежна безпека:            -"-
   - законодавство з пожежної безпеки;
   - Правила пожежної безпеки на суднах
    флоту рибної промисловості Украї-
    ни.
 
 В. Радіоспеціалісти (начальники радіостанцій, радіооператори)
 
 1. Організація служби на суднах флоту     -"-
   рибного господарства України:
   - Статут флоту рибної промисловості
    України;
   - Діючі накази, керівні документи по
    організації служби.
 2. Експлуатація суднової радіоапаратури,     -"-
   електронавігаційних і пошукових при-
   ладів.
 3. Організація і правила радіозв'язку:      -"-
   - Правила радіозв'язку морської пере-
    сувної служби України;
   - Регламент зв'язку;
   - Положення про організацію радіо-
    зв'язку на ФРГ України.
 4. НБЖР-80.                    -"-
 5. Нормативи швидкості радіопередачі ко-     -"-
   дом Морзе.
 6. Охорона праці і техніка безпеки:        -"-
   - законодавство з охорони праці;
   - Правила охорони праці на суднах
    флоту рибної промисловості України.
 7. Протипожежна безпека:             -"-
   - законодавство з пожежної безпеки;
   - Правила пожежної безпеки на суднах
    флоту рибної промисловості України.
 
   Г. Суднові електромеханіки (старші - 1-й, 2-й, 3-й, 4-й)
 
 1. Організація служби на суднах ФРГ Ук-   Методичні рекомен-
   раїни:                  дації і програми
   - Статут флоту рибної промисловості   перевірки знань.
    України;                Вид перевірки:
   - накази, керівні документи з органі-   співбесіда.
    зації служби.
 2. Суднове електричне обладнання і пра-      -"-
   вила технічної експлуатації.
 3. Електроприводи і прилади управління.      -"-
 4. Суднова автоматика, системи контроля      -"-
   і сигналізації.
 5. Електричні машини руху.             -"-
 6. Охорона праці і техніка безпеки:        -"-
   - законодавство з охорони праці;
   - Правила охорони праці на суднах
    флоту рибної промисловості України.
 7. Протипожежна безпека:              -"-
   - законодавство з пожежної безпеки;
   - Правила пожежної безпеки на суднах
    флоту рибної промисловості України.
 
                      Додаток N 2
                 до Положення про перевірку знань
                 осіб командного складу  суден
                 флоту  рибного  господарства
                 України
 
               Перелік
   дисциплін, посадових категорій і програмно-методичного
    забезпечення річної перевірки знань фахівців суден
        флоту рибного господарства України
 
 -----------------------------------------------------------------
 N |     Назва дисциплін        |Програмно-методичне
 п\п|                     |забезпечення і вид
  |                     |перевірки
 -----------------------------------------------------------------
       А. Судноводії (капітан, помічники капітана)
 
 1. Організація служби на суднах флоту   Методичні рекомен-
   рибної промисловості України:       дації і програми
   - Статут флоту рибної промисловості   перевірки знань.
    України;                Вид перевірки:
   - Настанова по організації штурмансь-   співбесіда.
    кої служби;
   - Міжнародні Конвенції і Резолюції
    ІМО з питань несення вахти і підго-
    товки екіпажів;
   - Обов'язкова постанова по морському
    рибному порту (порт приписки);
   - Кодекс торговельного мореплавства
    України.
 2. Міжнародні правила запобігання зіткнен-  Методичні рекомен-
   ню суден (1972) і ПСП ФРГ України.    дації і тест-карти.
                        Вид перевірки:
                        співбесіда, тест-
                        карти, аналіз си-
                        туації,  машинна
                        перевірка.
 3. Живучість суден:               -"-
   - Практичні питання стабільності і
    незатоплення суден;
   - НБЖР-80 і аналіз аварій суден флоту
    рибного господарства України;
 4. Охорона праці і техніка безпеки:       -"-
   - законодавство з охорони праці;
   - Правила охорони праці на суднах
    флоту рибної промисловості України;
 5. Протипожежна безпека:             -"-
   - законодавство з пожежної безпеки;
   - Правила пожежної безпеки на суднах
    флоту рибної промисловості України.
 
   Б. Судномеханіки (головні (старші), 2-й, 3-й, 4-й механіки)
 
 1. Організація служби на суднах флоту   Методичні рекомен-
   рибної промисловості України:       дації і програми
   - Статут флоту рибної промисловості   перевірки знань.
    України;                Вид перевірки:
   - Діючі накази, розпорядження з орга-   співбесіда, аналіз
    нізації служби.             ситуації.
 2. Експлуатація суднового енергетичного   Методичні рекомен-
   обладнання і установки:          дації і тест-карти
   - Правила технічної експлуатації;     Вид   перевірки:
   - Запобігання забрудненню навколишньо-  співбесіда, аналіз
    го середовища.             ситуації, тест-
                        карти.
 3. Живучість суден:             Методичні рекомен-
   - Основні поняття з стабільності і   дації і програми
    незатоплення суден;           перевірки знань.
   - Живучість технічних засобів;      Вид   перевірки:
   - НБЖР-80;                співбесіда, аналіз
   - Аналіз аварій суден флоту рибної   ситуації.
    промисловості України.
 4. Охорона праці і техніка безпеки:        -"-
   - законодавство з охорони праці;
   - Правила охорони праці на суднах
    флоту рибної промисловості України.
 5. Протипожежна безпека:             -"-
   - законодавство з пожежної безпеки;
   - Правила пожежної безпеки на суднах
    флоту рибної промисловості України.
 
 В. Радіоспеціалісти (начальники радіостанцій, радіооператори)
 
 1. Організація служби на суднах флоту   Методичні рекомен-
   рибного господарства України:       дації і програми
   - Статут флоту рибної промисловості   перевірки знань.
    України.                Вид перевірки:
                        співбесіда.
 2. Експлуатація суднової радіоапаратури   Методичні рекомен-
   і електронавігаційних приладів, Пра-   дації і програми
   вила технічної експлуатації.       перевірки знань.
                        Вид перевірки:
                        співбесіда, аналіз
                        ситуації, тест-
                        карти
 3. Організація і правила радіозв'язку:    Методичні рекомен-
   - Правила радіозв'язку морської пере-   дації і програми
    сувної служби України;         перевірки знань
   - Регламент зв'язку;           Вид   перевірки:
   - Положення про організацію  радіо-   співбесіда, аналіз
    зв'язку на флоті рибного госпо-   ситуацій.
    дарства України.
 4. Охорона праці і техніка безпеки:        -"-
   - законодавство з охорони праці;
   - Правила охорони праці на суднах
    флоту рибної промисловості України.
 5. Протипожежна безпека:              -"-
   - законодавство з пожежної безпеки;
   - Правила пожежної безпеки на суднах
    флоту рибної промисловості України.
 
       Г. Електромеханіки (старший, 2-й, 3-й)
 
 1. Організація служби на суднах флоту   Методичні рекомен-
   рибного господарства України:       дації і програми
   - Статут флоту рибної промисловості   перевірки знань.
    України;                Вид перевірки:
   - Нормативні документи, накази з ор-   співбесіда, аналіз
    ганізації служби на суднах флоту   ситуацій.
    рибної промисловості України.
 2. Експлуатація суднового електрооблад-     -"-
   нання, Правила технічної експлуата-
   ції.
 3. Охорона праці і техніка безпеки:        -"-
   - законодавство з охорони праці;
   - Правила охорони праці на суднах
    флоту рибної промисловості України.
 4. Протипожежна безпека:             -"-
   - законодавство з пожежної безпеки;
   - Правила пожежної безпеки на суднах
    флоту рибної промисловості України.
 
 
                    Додаток N 3
               до Положення про перевірку  знань
               осіб командного складу суден флоту
               рибного господарства України
 
               Листок
    перевірки знань судноводіїв кваліфікаційною комісією
      __________________________________________
            (назва організації)
 
                     "___"____________199__ р.
1. Основні дані про фахівця:
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
Число, місяць, рік народження ____________________________________
Освіта ___________________________________________________________
        (назва учбового закладу і рік закінчення)
__________________________________________________________________
Морське звання або кваліфікаційна категорія ______________________
__________________________________________________________________
Стаж роботи на флоті на командирських посадах ____________________
Посада, назва судна ______________________________________________
Мета перевірки ___________________________________________________
             (річна, атестаційна, позачергова)
 
2. Результати перевірки знань:
 -----------------------------------------------------------------
 N |   Назва дисциплін      |Оцінка  |Прізвище,ім'я,
 п/п|                |по 5-бал.|по батькові; підпис
 -----------------------------------------------------------------
 1 Організація служби на суднах
   флоту рибної промисловості
   України:            .............................
   а) Статут флоту рибної про-
    мисловості України      .............................
   б) Настанова з організації
    штурманської служби     .............................
   в) Міжнародні  Конвенції і
    Резолюції ІМО з питань
    несення вахти і підготов-
    ки екіпажів         .............................
   г) Обов'язкова постанова по
    морському рибному порту
    (порт приписки)       .............................
   д) Кодекс торговельного мо-
    реплавства України      .............................
 2 Міжнародні правила  запобі-
   гання  зіткненню  суден
   (1972) і ПСП ФРГ України.
   МСС               .............................
 3 Живучість і рятування суден:
   а) теоретичні і  практичні
    питання  стабільності і
    незатоплення суден      .............................
   б) рятування людей і суден   .............................
   в) організація боротьби за
    живучість риболовних су-
    ден, тактика дій в різних
    умовах            .............................
   г) НБЖР-80,  аналіз аварій
    суден від погіршення ста-
    більності і затоплення    .............................
 4 Навігаційне і гідрометеоро-
   логічне забезпечення судно-
   водіння:
   а) навігація  і  морехідна
    астрономія  (теорія  і
    практика)          .............................
   б) морська лоція        .............................
   в) гідрометеорологія (прак-
    тика)             .............................
   г) системи передачі навіга-
    ційної і гідрометеоінфор-
    мації            .............................
   д) організація штурманської
    служби (НШСР-86)       .............................
   е) управління судном в особ-
    ливих умовах         .............................
 5 Правила технічної експлуата-
   ції:
   а) корпуса судна, суднових
    систем і устаткування    .............................
   б) вимоги  класифікаційного
    товариства до обладнання
    суден конвенційним устат-
    куванням           .............................
   в) запобігання  забрудненню
    навколишнього середовища   .............................
 6 Міжнародне морське право:
   а) Міжнародні Конвенції  з
    питань   судноплавання,
    експлуатації суден, під-
    готовки екіпажів, рибо-
    ловству           .............................
 7 Англійська мова         .............................
 8 Експлуатація радіотехнічних
   засобів судноводіння і пошу-
   кової техніки          .............................
 9 Охорона праці і техніка без-
   пеки:              .............................
   а) законодавство з охорони
    праці            .............................
   б) організація охорони праці  .............................
   в) Правила охорони праці на
    суднах флоту рибної про-
    мисловості України      .............................
 10 Протипожежна безпека:
   а) законодавство з пожежної
    безпеки           .............................
   б) Правила пожежної безпеки
    на суднах флоту рибної
    промисловості України    .............................
 11 ВМП               .............................
 
3. Висновки кваліфікаційної комісії (рекомендації з подальшого
використання  фахівця  на відповідній посаді згідно з метою
перевірки) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Голова кваліфікаційної комісії __________________________________
                      (підпис, дата)
 Члени комісії ___________________________________________________
                      (підпис, дата)
__________________________________________________________________
 
 Секретар комісії ________________________________________________
                       (підпис, дата)
 З протоколом ознайомлений _______________________________________
                       (підпис, дата)
 
 "___" _____________ 199__ р.
 
Примітки: 1. При річній перевірці здійснюється  перевірка  за
       пунктами 1, 2, 3 (а, г), 9, 10.
     2. Для молодих фахівців після  закінчення  учбового
       закладу перевірка здійснюється за пунктами 9, 10.
 
                    Додаток N 4
               до Положення про перевірку  знань
               осіб командного складу суден флоту
               рибного господарства України
 
               Листок
    перевірки знань судномеханіків і електромеханіків
           кваліфікаційною комісією
  _________________________________________________________
            (назва організації)
 
                    "___" ____________ 199__ р.
1. Основні дані про фахівця:
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
Число, місяць, рік народження ____________________________________
Освіта____________________________________________________________
          (назва учбового закладу і рік закінчення)
__________________________________________________________________
Морське звання або кваліфікаційна категорія ______________________
__________________________________________________________________
Стаж роботи на флоті на командирських посадах ____________________
Посада, назва судна ______________________________________________
Мета перевірки ___________________________________________________
             (річна, атестаційна, позачергова)
 
2. Результати перевірки знань:
 -----------------------------------------------------------------
 N |   Назва дисциплін      |Оцінка  |Прізвище, ім'я,
 п/п|                |по 5-бал.|по батькові; підпис
 -----------------------------------------------------------------
 1 Організація служби на суднах
  флоту рибної промисловості
  України:
  а) Статут флоту рибної про-
   мисловості України      .............................
  б) Правила, накази, керівні
   документи з організації
   служби             .............................
  в) Міжнародні Конвенції  і
   Резолюції ІМО  з питань
   несення вахти і підготов-
   ки екіпажів          .............................
 
 2 Суднові головні машини      .............................
 3 Суднові допоміжні машини і
  обладнання            .............................
 4 Суднова електротехніка, об-
  ладнання, автоматика, сис-
  теми контролю і сигналіза-
  ції               .............................
 5 Теплотехніка, холодильне і
  технологічне обладнання     .............................
 6 Електроприлади і прилади уп-
  равління             .............................
 7 Електричні машини руху
 8 Технічна експлуатація судна   .............................
 9 Правила технічної експлуата-
  ції:
  а) машин, електрообладнан-
    ня, суднових систем і
    устаткування;   вимоги
    класифікаційного  това-
    риства            .............................
  в) запобігання забрудненню
    навколишнього середови-
    ща              .............................
 10 Живучість суден:
  а) теоретичні і практичні
    питання стабільності і
    незатоплення суден      .............................
  б) організація боротьби за
    живучість риболовних су-
    ден, тактика дій в різ-
    них умовах          .............................
  в) аналіз аварій суднового
    енергетичного обладнання
    і машин            .............................
 11 Охорона праці і  техніка
  безпеки:
  а) законодавство з охорони
    праці             .............................
  б) Правила охорони праці на
    суднах флоту рибної про-
    мисловості України      .............................
 12 Протипожежна безпека:
   а) законодавство з пожеж-
    ної безпеки         .............................
   б) Правила пожежної безпеки
    на суднах флоту рибної
    промисловості України    .............................
 13 ВМП               .............................
 
3. Висновки кваліфікаційної комісії (рекомендації з подальшого
використання фахівця на відповідній посаді згідно  з  метою
перевірки) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Голова кваліфікаційної комісії __________________________________
                       (підпис, дата)
 Члени комісії ___________________________________________________
                       (підпис, дата)
 _________________________________________________________________
 
 Секретар комісії ________________________________________________
                       (підпис, дата)
 З протоколом ознайомлений _______________________________________
                       (підпис, дата)
 
"____" _______________199__ р.
 
Примітка. 1. Для молодих  фахівців  після закінчення учбового
       закладу перевірка здійснюється за пунктами 11, 12.
 
                    Додаток N 5
               до Положення про перевірку  знань
               осіб командного складу суден флоту
               рибного господарства України
 
               Листок
  перевірки знань радіоспеціалістів кваліфікаційною комісією
  _________________________________________________________
            (назва організації)
 
                    "___" ____________ 199__ р.
1.Основні дані про фахівця:
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
Число, місяць, рік народження ____________________________________
Освіта ___________________________________________________________
         (назва учбового закладу і рік закінчення)
__________________________________________________________________
Морське звання або кваліфікаційна категорія ______________________
__________________________________________________________________
Стаж роботи на флоті на командирських посадах ____________________
Посада, назва судна ______________________________________________
Мета перевірки ___________________________________________________
             (річна, атестаційна, позачергова)
 
2. Результати перевірки знань:
 -----------------------------------------------------------------
 N |   Назва дисциплін      |Оцінка  |Прізвище,ім'я,
 п/п|                |по 5-бал.|по батькові; підпис
 -----------------------------------------------------------------
 1 Організація служби на  суднах
  флоту рибної промисловості Ук-
  раїни:              .............................
  а) Статут флоту рибної промис-
    ловості України        .............................
  б) Правила, накази, керівні до-
    кументи з організації служби .............................
  в) Міжнародні Конвенції і Резо-
    люції ІМО з питань несення
    вахти і підготовки екіпажів  .............................
 2 Експлуатація суднової радіоапа-
  ратури, електронавігаційних і
  пошукових приладів:
  а) Правила технічної експлуата-
    ції радіообладнання і устат-
    кування            .............................
  б) вимоги класифікаційного то-
    вариства           .............................
 3 Організація і правила радіо-
  зв'язку:
  а) Правила радіозв'язку морсь-
    кої пересувної служби Украї-
    ни              .............................
  б) Регламент радіозв'язку    .............................
  в) Положення про  організацію
    радіозв'язку на суднах флоту
    рибного господарства України .............................
 4 Живучість суден:
  а) організація боротьби за жи-
    вучість риболовних  суден,
    тактика дій в різних умовах  .............................
  в) аналіз аварій суден флоту
    рибного господарства Украї-
    ни              .............................
 5 Охорона праці і техніка безпеки:
  а) законодавство з охорони праці .............................
  б) Правила охорони праці  на
    суднах флоту рибної промис-
    ловості України        .............................
 6 Протипожежна безпека:
  а) законодавство  з  пожежної
    безпеки            .............................
  б) Правила пожежної безпеки на
    суднах флоту рибної промис-
    ловості України        .............................
 7 ВМП               .............................
3. Висновки кваліфікаційної комісії (рекомендації з подальшого
використання фахівця на відповідній посаді згідно  з  метою
перевірки) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Голова кваліфікаційної комісії __________________________________
                      (підпис, дата)
 Члени комісії ___________________________________________________
                      (підпис, дата)
 _________________________________________________________________
 
 Секретар комісії ________________________________________________
                      (підпис, дата)
 З протоколом ознайомлений _______________________________________
                      (підпис, дата)
 
"____" _______________199__ р.
 
Примітка. 1. Для молодих фахівців після  закінчення учбового
       закладу перевірка здійснюється за пунктами 5, 6.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка