Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок відображення в податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з торгівлі векселями, отриманими як розрахунок за придбаний товар

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          14.05.2005 N 9265/7/15-1117
 
                   Державним податковим
                   адміністраціям
                   в Автономній Республіці
                   Крим, областях,
                   містах Києві та Севастополі
 
 
       Про порядок відображення в податковому
       обліку з податку на прибуток підприємств
      операцій з торгівлі векселями, отриманими
         як розрахунок за придбаний товар
 
 
   У зв'язку із запитами платників податків та органів державної
податкової служби на місцях, а також з метою належної організації
адміністрування  податку  на  прибуток  Державна  податкова
адміністрація  України  повідомляє  порядок  відображення  в
податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з
торгівлі векселями, отриманими як розрахунок за придбаний товар.
 
   Статтею 4 Закону "Про обіг векселів в Україні" ( 2374-14 )
встановлено, що видавати переказні і прості векселі можна лише для
оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані
роботи, надані послуги.
 
   При цьому,  на момент видачі переказного векселя особа,
зазначена у векселі як трасат, або векселедавець простого векселя
повинні мати перед трасантом та/або особою, якій чи за наказом
якої повинен бути здійснений платіж, зобов'язання, сума якого має
бути не меншою, ніж сума платежу за векселем.
 
   Згідно із п. 1.6 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон) під товарами розуміють
матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та
деривативи, що використовуються у будь-яких операціях,  крім
операцій з їх випуску (емісії) та погашення.
 
   Відповідно до пункту 7.6 статті 7 Закону ( 334/94-ВР )
операції з торгівлі цінними паперами та деривативами відносяться
до операцій особливого виду і оподатковуються за правилами,
встановленими цим підпунктом.
 
   Зокрема, підпунктом 7.6.1 пункту 7.6  статті  7  Закону
( 334/94-ВР ) встановлено, що платники податку ведуть окремий
податковий облік фінансових операцій з цінними паперами  та
деривативами у розрізі окремих видів цінних паперів, а також
фондових та товарних деривативів. При цьому облік операцій з
акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними
правами.
 
   Абзацом п'ятим цього підпункту встановлено, що норми цього
пункту не поширюються на операції з емісії корпоративних прав або
інших цінних паперів, що здійснюються платником податку, а також з
їх зворотного викупу або погашення таким платником податку. Тому
емітент векселя не відображає  операцію  емісії  векселя  в
податковому обліку.
 
   Відповідно до підпункту 7.6.2 пункту 7.6 статті 7 Закону
( 334/94-ВР ) норми цього підпункту поширюються на платників
податків - торгівців цінними паперами та деривативами, а також на
будь-яких інших платників податку, які здійснюють операції з
торгівлі цінними паперами чи деривативами.
 
   Відповідно до підпункту 7.6.3 Закону ( 334/94-ВР ) під
терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна,
сплачену (нараховану) платником податку продавцю цінних паперів та
деривативів, як компенсація їх вартості.
 
   До складу  витрат  включається  також  сума  будь-якої
заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.
 
   Згідно із підпунктом 7.6.4 Закону ( 334/94-ВР ) під терміном
"доходи" слід розуміти суму грошових коштів або майна, отриману
(нараховану) платником податку від продажу, обміну, або інших
способів відчуження цінних паперів або деривативів, збільшену на
вартість  будь-яких матеріальних цінностей або нематеріальних
активів, які передаються платнику податку у зв'язку з таким
продажем, обміном або відчуженням.
 
   Пунктом 3  ст.  165  Господарського кодексу ( 436-15 )
встановлено, що операції купівлі-продажу цінних паперів здійснюють
їх емітенти, власники, а також торговці цінними паперами -
посередники у сфері випуску та обігу цінних паперів.
 
   При цьому, відповідно до п. 1.2 Положення про  порядок
здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на
території  України,  затвердженого  постановою   Правління
Національного банку  України від 16 грудня 2002 року N 508
( z0174-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2003 року за N 174/7495, придбанням векселя, зокрема, є
одержання векселя у власність через купівлю, видачу або іншу
угоду, результатом якої є майнове право на вексель.
 
   Фінансовий результат від продажу векселя, отриманого як засіб
платежу за товари, виникає за наявності доходів від продажу
векселя і витрат на його придбання (заборгованості за продані
товари). Тобто платник податку, який отримав такий вексель, може
відобразити у розділі 3 розрахунку фінансових результатів операцій
з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами додатка
К3 до рядка 01.4 Декларації з податку на прибуток підприємства
( z0271-03 ) прибуток або збиток від операцій з векселями лише за
наслідками звітного періоду, в якому цей платник продає такий
вексель.
 
   Головам державних податкових адміністрацій  в  АР  Крим,
областях, містах Києві та Севастополі забезпечити доведення цього
листа до підпорядкованих органів державної податкової служби та
платників податку.
 
 Заступник Голови ДПА України              Г.Оперенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка