Законы Украины

Новости Партнеров
 

Міжурядова і міжбанківська угода про організацію розрахунків між Україною і Таджикистаном

          Міжурядова і міжбанківська
        угода про організацію розрахунків
          між Україною і Таджикистаном
 
 
   Дата підписання: 20 квітня 1993 р.
   Набуття чинності: 20 квітня 1993 р.
 
   Національний банк України та Національний банк Таджикистану
(надалі іменовані Сторонами) домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Розрахунки і платежі за товари та послуги між фізичними та
юридичними особами України  та  Таджикистану  за  договорами
(контрактами) здійснюються за взаємною домовленістю сторін за
договором у російських рублях.
 
   Розрахунки і платежі між юридичними особами обох сторін
здійснюються через кореспондентські рахунки комерційних банків
України і Національного банку Таджикистану, які відкриваються один
в одного відповідно до законодавства цих сторін. Використання цих
рахунків можливе після обміну списками уповноважених банків, які
мають право на відкриття кореспондентських рахунків.
 
   Сторони обмінюються списками уповноважених банків, які мають
право на відкриття кореспондентських рахунків.
 
   Розрахунки за  централізовані  поставки  на  підставі
міждержавних торгових Угод здійснюються через комерційні банки
України, уповноважені Урядом, і Національного банку Таджикистану.
 
               Стаття 2
 
   Національний банк України протягом 2 робочих днів з дня
підписання цієї Угоди відкриває Національному банку Таджикистану
кореспондентський рахунок у грошовій одиниці України.
 
   Національний банк Таджикистану у ті самі строки відкриває (у
додаток до раніше відкритих рахунків) Національному банку України
кореспондентський рахунок у грошовій одиниці Таджикистану.
 
               Стаття 3
 
   Розрахунки за централізовані поставки за міжурядовими угодами
здійснюються  Промислово-інвестиційним  банком  України  та
Національним банком Таджикистану. Уряди України та Таджикистану
надають  взаємний  міжурядовий  кредит у розмірі 10000 млн.
російських рублів. Заборгованість за міжурядовим кредитом не
повинна перевищувати 2000 млн. рублів на 1-ше число кожного
другого місяця (1 липня, 1 вересня, 1 листопада 1993 р.).
 
               Стаття 4
 
   Погашення кредиту, наданого згідно зі Статтею 3, здійснюється
уповноваженими банками України та Національним банком Таджикистану
не пізніше 1 січня 1994 року на підставі доручень про списання
відповідної суми з їх кореспондентських рахунків. Дебетове сальдо
на 01.01.1994 року, а також перевищення ліміту технічного кредиту,
встановленого на 1 число кожного другого місяця згідно з умовами
Статті 3, погашається у російських рублях або в доларах США за
курсом Центрального банку Росії.
 
               Стаття 5
 
   Українські комерційні   банки  та  Національний  банк
Таджикистану, які уклали між собою кореспондентські угоди, мають
право надавати один одному кредити.
 
   Порядок використання  грошових коштів з кореспондентських
рахунків комерційних банків та Національного банку Таджикистану на
цілі прямих і портфельних інвестицій, на сплату нерухомості і прав
на нерухомість, а також для придбання вільно конвертованих валют
має бути визначений окремою угодою Сторін.
 
               Стаття 6
 
   Комерційні банки України та Національний банк Таджикистану
можуть використовувати кошти відповідно в грошових  одиницях
України і Таджикистану з кореспондентських рахунків, відкритих
один в одного, для отримання готівкових коштів у грошових одиницях
України та Таджикистану.
 
   Порядок ввезення і вивезення готівкових коштів у грошових
одиницях України та Таджикистану  регулюється  законодавством
відповідно України та Таджикистану.
 
   Сторони вживуть заходів з розвитку на території своїх держав
мережі обмінних пунктів для проведення операцій з готівковими
коштами у грошових одиницях України та Таджикистану.
 
   Угода набуває чинності з моменту підписання.
 
   Вчинено в м. Києві 20 квітня 1993 року в двох примірниках
російською мовою, кожен з яких має однакову силу.
 
 За Уряд України               За Уряд Таджикистану
 
 (підпис)                     (підпис)
 
 В.І. Євтухов                 А.М. Мухташев
 
 За Національний банк             За Національний банк
 України                   Таджикистану
 
 (підпис)                     (підпис)
 
 А.Н. Шаров                  О.М. Мавлонов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка