Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку перерахування внеску України до Чорнобильського фонду "Укриття"

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 18 грудня 2002 р. N 1927
                Київ
 
     Про затвердження Порядку перерахування внеску
      України до Чорнобильського фонду "Укриття"
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
 
 
   З метою  забезпечення  виконання  Україною  міжнародних
зобов'язань за умовами Рамкової угоди між Україною та Європейським
банком  реконструкції  та  розвитку  стосовно  діяльності
Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні від 20 листопада 1997 р.
( 996_004 ) щодо поповнення Чорнобильського фонду  "Укриття"
ресурсами України (внеском України) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Порядок  перерахування  внеску України до
Чорнобильського фонду "Укриття", що додається.
 
   2. Схвалити розподіл суми внеску України до Чорнобильського
фонду "Укриття" на 2002-2007 роки згідно з додатком.
 
   3. Схвалити  проект  листа  до  Європейського  банку
реконструкції та розвитку щодо внеску України до Чорнобильського
фонду "Укриття" і уповноважити Міністра з питань надзвичайних
ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від наслідків
Чорнобильської катастрофи підписати від імені Кабінету Міністрів
України цей лист.
 
   Дозволити Міністру  з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
вносити у разі потреби до листа зміни, що не мають принципового
характеру.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 588 ( 588-2005-п ) від
15.07.2005 )
 
   4. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту  населення  від  наслідків Чорнобильської катастрофи,
Державному казначейству у IV кварталі 2002 р. перерахувати до
Чорнобильського фонду "Укриття" грошовий внесок України у розмірі
7,125 млн. гривень за рахунок коштів бюджетної програми "Внесок
України до  Чорнобильського  фонду  "Укриття"  на  реалізацію
програми SIP ( 2905-14 ).
 
   5. Міністерству  фінансів  під  час  складання  проектів
державного  бюджету  на наступні роки передбачати кошти для
забезпечення внеску України до Чорнобильського фонду "Укриття"
згідно з розподілом, схваленим цією постановою.
 
   6. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської здійснювати у разі
потреби  перерозподіл суми внеску за результатами реалізації
програми SIP станом на 30 вересня відповідного року. ( Пункт 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 588 ( 588-2005-п ) від
15.07.2005 )
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 37
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2002 р. N 1927
 
               ПОРЯДОК
         перерахування внеску України до
         Чорнобильського фонду "Укриття"
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм перерахування внеску України
до Чорнобильського фонду "Укриття" (далі - Фонд) згідно з Рамковою
угодою між Україною та Європейським банком реконструкції та
розвитку (далі - ЄБРР) стосовно діяльності Чорнобильського фонду
"Укриття" в Україні від 20 листопада 1997 р. ( 996_004 ),
ратифікованою Верховною  Радою  України  4  лютого  1998  р.
( 80/98-ВР ), для виконання Плану здійснення заходів на об'єкті
"Укриття" (програма SIP).
 
   Розподіл суми внеску України до Фонду, який складається з
майнової та грошової частини, на 2002-2007 роки визначається
листом Кабінету Міністрів України до ЄБРР та листом погодження
ЄБРР до Кабінету Міністрів України.
 
   2. До майнової частини внеску належать ресурси України, які
використовуються за погодженням з ЄБРР на всіх етапах виконання
Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття".
 
   Майнова частина  внеску  використовується в установленому
законодавством порядку.
 
   Зарахування майнової частини внеску до Фонду провадиться
щороку відповідно   до   правил   Чорнобильського   фонду
( 996_014 ), затверджених 6 листопада 1997 р. Радою директорів
ЄБРР.
 
   3. Грошовою частиною внеску є грошові  трансферти,  які
перераховуються згідно з бюджетними призначеннями на відповідний
рік на рахунок Фонду, відкритий в установленому порядку в установі
банку України.
 
   Грошова частина внеску зараховується до Фонду як внесок
України в доларах США за курсом Національного банку на дату
здійснення трансферту і використовується для виконання Плану
здійснення заходів на об'єкті "Укриття".
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2002 р. N 1927
 
               РОЗПОДІЛ
       суми внеску України до Чорнобильського
        фонду "Укриття" на 2002-2007 роки
 
 
                           (доларів США)
------------------------------------------------------------------
  Рік  |  Майновий  |   Грошовий   |   Усього
      |  внесок   |   внесок    |
------------------------------------------------------------------
1997-2001    12 689 600             12 689 600
(фактично
сплачено)
 
   2002     5 770 800     1 337 000    7 107 800
 
   2003     5 572 100      527 900    6 100 000
 
   2004  за погодженням   за погодженням    6 670 000
         з ЄБРР       з ЄБРР
 
   2005      -"-        -"-      6 000 000
 
   2006      -"-        -"-      6 000 000
 
   2007      -"-        -"-      5 432 600
 
-----------
Разом                        50 000 000
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка