Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Державним експортно-імпортним банком України та Державним банком Монголії (міжнародним)

               Угода
     між Державним експортно-імпортним банком України
      та Державним банком Монголії (міжнародним)
 
 
   Державний експортно-імпортний банк України (Укрексімбанк) і
Державний банк Монголії (міжнародний) (Улсинбанк), що надалі
іменуються "Сторони",
 
   у відповідності з Протоколом між Урядом України та Урядом
Монголії, підписаним 23 липня 1993 р. ( 496_012 ),
 
   з метою зміцнення взаємного ділового співробітництва, на
підставі рівності і взаємної вигоди,
 
   вирішили укласти Банківську угоду про наступне:
 
   1. Банки, що будуть співпрацювати:
 
   Укрексімбанк, Київ - головна контора, Улсинбанк, Улаанбаатар
- головна контора.
 
   З метою сприяння потребам ділового розвитку Сторони можуть
домовитися про включення своїх інших відділень до цієї Угоди.
 
   2. Контрольні документи:
 
   а) Обидві Сторони обміняються зразками підписів уповноважених
осіб та тарифами.
 
   б) Улсинбанк надішле свої телеграфні ключі Укрексімбанку для
взаємного використання.
 
   3. Валюти розрахунків:
 
   Долари США, швейцарські франки і т. п.
 
   Обидві Сторони за взаємною згодою можуть вживати інші основні
вільно конвертовані валюти.
 
   4. Відкриття рахунків:
 
   Обидві Сторони, по домовленості, можуть відкривати рахунки
один у одного для виконання банківських операцій, коли з'являються
потреби розвитку ділового співробітництва.
 
   5. Виконання розрахунків:
 
   а) Банківські перекази:
 
   Обидві Сторони можуть авізувати одна одній платіжні доручення
по телексу. Перекази будуть виконуватися через рамбурсні банки
обох Сторін по телексу.
 
   б) Акредитиви:
 
   Обидві Сторони можуть відкривати безвідзивні акредитиви з
авізуванням через другу Сторону по пошті або по телексу. В кожну
акредитивну операцію мають включатися рамбурсні інструкції.
 
   Обидві Сторони зобов'язуються акцептувати або сплатити кожну
тратту;  по  відкритим акредитивам проти надання документів,
відповідаючих вимогам та умовам акредитивів. Акредитиви будуть
відкриватися та виконуватися згідно з "Уніфікованими правилами та
звичаями для документарних акредитивів" (редакція 1983 року),
публікація МТП N 400.
 
   в) Інкасо:
 
   Обидві Сторони  можуть  надсилати  одна одній інкасо із
спеціальними інструкціями по зарахуванню виручки  в  кожному
окремому випадку.
 
   Операції з інкасо будуть виконуватися обома сторонами на
підставі "Уніфікованих правил для інкасо" (редакція 1978 року)
( 988_002 ), публікація МТП N 322.
 
   6. Кредитні послуги:
 
   Мають бути погоджені в окремій угоді.
 
   7. Консультації:
 
   Обидві Сторони можуть радитися одна з одною стосовно кожного
пункту цієї Угоди та пропонувати по  домовленості  особливі
регулювання внесення змін.
 
   8. Ця Угода набирає чинності з дати підписання.
 
   Вчинено в м. Улаанбаатарі 23 липня 1993 р. у двох дійсних
примірниках, кожний українською та монгольською мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Державний експортно-          За Державний банк
 імпортний банк України           Монголії (міжнародний)
 
   (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка