Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Українського фонду міжнародного молодіжного співробітництва

        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 16 серпня 1991 р. N 155
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
 
       Питання Українського фонду міжнародного
          молодіжного співробітництва
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 85 ( 85-92-п ) від 27.02.92 )
 
   З метою практичної реалізації принципів державної молодіжної
політики, подальшого розвитку співробітництва між молоддю України
та зарубіжних  країн  Кабінет  Міністрів  Української  РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Схвально  віднестися  до створення Українського фонду
міжнародного молодіжного  співробітництва  (надалі  -  Фонд),
діяльність  якого  спрямовується на інтелектуальне збагачення
молодого покоління України, розкриття особистих здібностей юнаків
і дівчат, зміцнення довіри між народами та розвиток інтеграційних
процесів за рахунок розширення міжнародних контактів молоді в
галузі політики, бізнесу, науки, освіти, культури тощо.
 
   Діяльність Фонду  забезпечується  за  рахунок вступних і
членських внесків, подарунків та інших надходжень від радянських
та іноземних підприємств, організацій, установ і громадян, а також
доходів від виробничої та іншої діяльності, передбаченої Статутом
Фонду,
 
   Міністерству фінансів  УРСР виділити Міністерству УРСР у
справах молоді і спорту із резервного фонду Кабінету Міністрів
УРСР 1 млн. крб. на утворення статутного фонду Українського фонду
міжнародного молодіжного співробітництва.
 
   2. Фонд бере участь у реалізації міжнародних  договорів
Української РСР у частині молодіжного обміну та співробітництва.
Надати Фонду самостійність у вирішенні питань оформлення  у
Міністерстві закордонних справ УРСР документів для виїзду за
кордон його працівників і делегацій.
 
   Дозволити Фонду, його відділенням, філіалам і представництвам
при виконанні вимог постанови Ради Міністрів УРСР від 26 жовтня
1989 р. N 270 "Про вдосконалення порядку виїзду за кордон у
службових  справах" оформляти в управліннях внутрішніх справ
Кримської АРСР, областей і м. Києва виїзні  документи  для
направлення молодіжних груп за кордон у цілях діяльності Фонду.
 
   3. Державному комітетові УРСР по зв'язку забезпечити Фонд за
його заявками телефаксами, телексами, телефонним міжнародним та
міжміським зв'язком.
 
   4. Установити,  що  витрати,  пов'язані  з  транспортним
обслуговуванням і проживанням іноземних громадян, які перебувають
на території УРСР за запрошенням Фонду, сплачуються в карбованцях.
Рекомендувати корпорації "Укравтотранс"  поширити на групові
делегації, що відряджаються Фондом за кордон, транспортні пільги
та знижки встановлені для молодіжних туристських груп.
 
   5. Дозволити Фонду:
 
   встановлювати стипендії громадянам України  та  іноземним
громадянам, які навчаються у навчальних закладах Української РСР
та інших країн;
 
   створювати національні та міжнародні інформаційні мережі, в
тому числі з використанням національних, міжнародних та іноземних
систем супутникового зв'язку, і брати в них участь;
 
   здійснювати експортні та імпортні операції по товарах і
продукції, одержаних Фондом у подарунок;
 
   ввозити товари народного споживання іноземного виробництва і
реалізовувати їх на території Української РСР за  радянські
карбованці через торговельну мережу підприємств та організацій
Фонду або організацій, що здійснюють продаж товарів народного
споживання;
 
   проводити в місцях проживання іноземних громадян торгівлю
товарами, виробленими підприємствами й організаціями Фонду та
іноземного  виробництва,  а  також  надавати  послуги  за
вільноконвертовану та прирівняну до неї валюту.
 
   6. Установити, що підприємства й організації Фонду, а також
сам Фонд при здійсненні господарської діяльності, продають у 1991
році до валютного фонду республіки 50 процентів встановлених
обсягів   валютної  виручки,  передбаченої  для  продажу
республіканському валютному фонду.
 
   7. Враховуючи  громадську  значимість  завдань  Фонду,
встановити, що до прийняття Закону УРСР про податки з підприємств,
об'єднань і організацій звільняються від оподаткування кошти
Фонду, його відділень, філіалів і представництв, створюваних
відповідно   до   Статуту   підприємств,   а   також
організацій-засновників, що спрямовуються на реалізацію статутних
цілей Фонду.
 
   ( Абзац другий пункту 7 втратив чинність в частині звільнення
від сплати державного митна на підставі Постанови КМ N 85
( 85-92-п ) від 27.02.92) Товари та інше майно, придбані Фондом,
його відділеннями, філіалами, представництвами, підприємствами і
організаціями або одержані у подарунок для реалізації статутних
цілей звільняються від мита.
 
   8. Міністерству  економіки  УРСР  передбачати  виділення
Українському фонду  міжнародного  молодіжного  співробітництва
лімітів капітальних вкладень і матеріально-технічних ресурсів на
виконання робіт для державних потреб.
 
   9. Міністерствам і відомствам УРСР, Раді Міністрів Кримської
АРСР, виконкомам обласних, Київської та Севастопольської міських
Рад народних депутатів усіляко сприяти створенню та діяльності
підприємств і організацій Фонду.
 
   Київському міськвиконкому надати приміщення для розташування
Фонду.
 
 
   Прем'єр-міністр УРСР                В.ФОКІН
 
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів УРСР              В.ПЄХОТА
 
   Інд. 28
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка