Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку проведення розрахунків із постачальниками насіння сільськогосподарських рослин до державного резервного насіннєвого фонду і користувачами

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           28.11.2003 N 423/645
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 грудня 2003 р.
                   за N 1144/8465
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                      аграрної політики
    N 468/787 ( z1668-04 ) від 17.12.2004 )
 
    Про затвердження Порядку проведення розрахунків із
    постачальниками насіння сільськогосподарських рослин
      до державного резервного насіннєвого фонду і
             користувачами
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
27 червня 2003 року N 977 ( 977-2003-п ) "Деякі питання державного
резервного насіннєвого фонду" Н А К А З У Є М О :
 
   1. Затвердити   Порядок   проведення  розрахунків  із
постачальниками насіння сільськогосподарських рослин до державного
резервного насіннєвого фонду і користувачами, що додається.
 
   2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Лаврик О.М.) Міністерства аграрної політики України
забезпечити  подання  цього наказу на державну реєстрацію в
Міністерство юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Сороку В.І. та заступника
Міністра фінансів України Мярковського А.І.
 
 Міністр аграрної
 політики України                     С.Рижук
 
 Перший заступник Міністра
 фінансів України                    Ф.Ярошенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України,
                   Міністерства фінансів
                   України
                   28.11.2003 N 423/645
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 грудня 2003 р.
                   за N 1144/8465
 
 
               ПОРЯДОК
    проведення розрахунків із постачальниками насіння
   сільськогосподарських рослин до державного резервного
        насіннєвого фонду і користувачами
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей  Порядок  регулює  проведення  розрахунків  із
постачальниками насіння сільськогосподарських рослин до державного
резервного насіннєвого фонду, що передбачені в Державному бюджеті
України на відповідний рік на створення  резервного  запасу
сортового і гібридного насіння сільськогосподарських рослин для
формування державного резервного насіннєвого фонду країни.
 
   1.2. Державним  замовником   на   закупівлю   насіння
сільськогосподарських рослин і головним розпорядником коштів, що
виділяються із Державного бюджету України, є Міністерство аграрної
політики України (далі - Міністерство).
 
   1.3. Указані  кошти  надаються  Міністерством  дочірньому
підприємству Державної акціонерної  компанії  "Хліб  України"
"Державний  резервний  насіннєвий  фонд  України"  (далі  -
Держрезервнасінфонд) і використовуються для проведення розрахунків
із постачальниками та користувачами насіння сільськогосподарських
рослин.
 
    2. Проведення розрахунків із постачальниками насіння
 
   2.1. Міністерство щорічно до 1 квітня з урахуванням потреб
виробництва  доводить  Держрезервнасінфонду  необхідні  обсяги
закупівлі сортового та гібридного насіння сільськогосподарських
рослин.
 
   2.2. Держрезервнасінфонд  на конкурсних засадах згідно з
чинним законодавством  визначає  постачальника  сортового  та
гібридного насіння сільськогосподарських рослин.
 
   2.3. Видатки, пов'язані з формуванням державного резервного
насіннєвого фонду, здійснюються Державним казначейством України за
розподілом Міністерства відповідно до діючого порядку касового
виконання Державного бюджету України.
 
   2.4. Умовою для одержання бюджетних коштів  є  договір,
укладений між Держрезервнасінфондом та постачальником насіння -
переможцем конкурсу, накладна про відпуск кожної партії насіння та
наявність документів, що підтверджують сортові та посівні якості.
   Договір укладається у трьох примірниках, по одному примірнику
кожній із сторін, що його уклали та один примірник надається
районному відділенню державного казначейства. Накладна про відпуск
кожної партії насіння Держрезервнасінфонду виписується також у
трьох примірниках і надається одночасно з договором.
 
   2.5. Закупівля насіння  сільськогосподарських  рослин  до
Держрезервнасінфонду за виділені кошти проводиться за цінами на
продовольче  зерно  відповідної рослини, що установляться на
аграрному ринку України внаслідок біржових торгів за спотовими
контрактами на момент його придбання та форвардними контрактами на
час їх укладання з урахуванням сортових надбавок, податку на
додану вартість, транспортних витрат та приймання.
 
     3. Проведення розрахунків користувачами насіння
 
   3.1. Держрезервнасінфонд за дорученням Міністерства згідно з
обсягом надходження насіння сільськогосподарських рослин укладає
договори на його реалізацію.
 
   3.2. Реалізація  насіння  сільськогосподарських  рослин
товаровиробникам  проводиться за цінами на продовольче зерно
відповідної рослини, що установилися на аграрному ринку України
внаслідок  біржових торгів, але не нижче облікових цін, за
спотовими контрактами на момент його реалізації з урахуванням
сортових надбавок, виробничо-накладних витрат, податку на додану
вартість та рівня рентабельності. У разі відсутності ціни на
насіння вказаної рослини, вона формується за ціною однорідних
(споріднених) рослин.
 
   3.3. Відпуск насіння у позичку здійснюється з відстроченням
платежу до одного господарського року за умови її забезпечення
заставою майна позичальника і страхуванням посівів.
 
   3.4. Покупці насіння сільськогосподарських рослин отримують
його  у  зберігачів  на  підставі  договору  та  виданого
Держрезервнасінфондом листа. Документи з оформлення насіння -
товарні,  податкові накладні, сортові і посівні документи -
виписуються   Держрезервнасінфондом   покупцеві   насіння
сільськогосподарських рослин.
   Товарно-транспортні накладні,  акти  приймання-передавання
насіння надаються покупцеві зберігачем.
   Накладні на отримання насіння виписуються продавцем у двох
примірниках. Після відвантаження насіння сільськогосподарських
рослин документи, отримані покупцем у  зберігача,  надаються
Держрезервнасінфонду у термін, обумовлений у договорі.
 
           4. Прикінцеві положення
 
   4.1. Одержані бюджетні кошти обліковуються відповідно до
вимог чинного законодавства.
 
   4.2. Держрезервнасінфонд щоквартально подає звіт Міністерству
і Державному казначейству України про використання бюджетних
коштів та зведений річний звіт протягом місяця після завершення
бюджетного року.
 
   4.3. Після узагальнення поданої інформації Міністерство подає
Міністерству фінансів України звіт про використання коштів за
формою, що додається.
 
   4.4. Відповідальність  за  цільове використання бюджетних
коштів несе Держрезервнасінфонд.
 
   4.5. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів,
виділених для формування державного резервного насіннєвого фонду,
здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства.
 
 Начальник департаменту ринків
 продукції рослинництва та
 Міністерства фінансів України
 аграрної політики України               О.М.Лаврик
 
 Виконуючий обов'язки Директора
 департаменту зведеного бюджету
 розвиту насінництва Міністерства           М.Л.Палійчук
 
 
                   Додаток
                   до пункту 4.3 Порядку
 
 
                   Міністерство фінансів
                   України
 
 
                ЗВІТ
     про використання бюджетних коштів для проведення
       розрахунків із постачальниками насіння
   сільськогосподарських рослин до державного резервного
          насіннєвого фонду в 200_ р.
 
 
-------------------------------------------------------------------
| N |      Використання коштів      | Одиниці |Кількість|
|з/п|                     | виміру |     |
|---+-----------------------------------------+---------+---------|
| 1 |Кошти, передбачені в Державному бюджеті |тис. грн.|     |
|  |України на 200_ р. на КПКВ-2801440    |     |     |
|  |"Здійснення заходів з подолання     |     |     |
|  |наслідків стихійного лиха в сільському  |     |     |
|  |господарстві та розвитку аграрного ринку"|     |     |
|  |на формування державного резервного   |     |     |
|  |насіннєвого фонду            |     |     |
|---+-----------------------------------------+---------+---------|
| 2 |Фактично отримано коштів із Державного  |тис. грн.|     |
|  |бюджету України на 200_ р.        |     |     |
|  |на КПКВ-2801440             |     |     |
|  |"Здійснення заходів з подолання     |     |     |
|  |наслідків стихійного лиха в сільському  |     |     |
|  |господарстві та розвитку аграрного ринку"|     |     |
|  |на формування державного резервного   |     |     |
|  |насіннєвого фонду            |     |     |
|---+-----------------------------------------+---------+---------|
| 3 |3 Використано коштів на створення    |тис. грн.|     |
|  |резервного запасу сортового і гібридного |     |     |
|  |насіння сільськогосподарських рослин для |     |     |
|  |формування державного резервного     |     |     |
|  |насіннєвого фонду            |     |     |
|---+-----------------------------------------+---------+---------|
| 4 |Залишок (не використано) коштів     |тис. грн.|     |
|  |Державного бюджету України на 200_ р.  |     |     |
|  |на КПКВ-2801440             |     |     |
|  |"Здійснення заходів з подолання наслідків|     |     |
|  |стихійного лиха в сільському господарстві|     |     |
|  |та розвитку аграрного ринку" на     |     |     |
|  |формування державного резервного     |     |     |
|  |насіннєвого фонду            |     |     |
-------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Міністра аграрної
 політики України
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції рослинництва та розвитку
 насінництва Міністерства аграрної
 політики України                    О.М.Лаврик
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка