Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виплату науковим працівникам Збройних Сил України надбавки за стаж наукової роботи

          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
           Міністра оборони України
 
            13.12.2004 N 608
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 грудня 2004 р.
                   за N 1617/10216
 
 
      Про виплату науковим працівникам Збройних
      Сил України надбавки за стаж наукової роботи
 
 
   Оголошую для керівництва в роботі:
   постанову Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року
N 494 ( 494-2004-п ) "Про затвердження Порядку виплати надбавки за
стаж наукової роботи";
   постанову Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року
N 257 ( 257-2004-п ) "Про затвердження переліку посад наукових
(науково-педагогічних)   працівників  підприємств,  установ,
організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,
перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату
грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24
Закону  України  "Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ) (із змінами і доповненнями);
   постанову Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року
N 963 ( 963-2000-п ) "Про затвердження переліку посад педагогічних
та науково-педагогічних працівників" (із змінами і доповненнями).
 
   Н А К А З У Ю:
 
   1. З 1 травня 2004 року виплату науковим працівникам Збройних
Сил України надбавки за стаж  наукової  роботи  здійснювати
відповідно до вищезазначених постанов Кабінету Міністрів України.
 
   2. Затвердити Порядок роботи комісії з установлення стажу
наукової роботи, що додається.
 
   3. Начальникам наукових установ, організацій Збройних Сил
України та вищих військових навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації організувати роботу комісій  щодо  визначення  в
установленому порядку стажу наукової роботи відповідно до цього
наказу за станом на 1 травня 2004 року та оголосити його своїми
наказами.
 
   4. Наказ  Міністра  оборони України від 19 липня 2003 року
N 220 ( z0678-03 ) "Про виплату науковим працівникам Збройних Сил
України  надбавки  за  стаж наукової роботи", зареєстрований
Міністерством юстиції України 5 серпня 2003 року за N 678/7999,
вважати таким, що втратив чинність.
 
   5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
 Міністр оборони України
 генерал армії України                 О.І.Кузьмук
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністерство праці та соціальної
 політики України
 
 Заступник Міністра                  В.І.Тьоткін
 
 Міністерство фінансів України
 
 Заступник Міністра                  О.С.Яременко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністра оборони
                   України
                   13.12.2004 N 608
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 грудня 2004 р.
                   за N 1617/10216
 
 
               ПОРЯДОК
        роботи комісії з установлення стажу
             наукової роботи
 
 
   1. Для визначення стажу наукової роботи в наукових установах,
організаціях  Збройних  Сил України та у вищих військо вих
навчальних закладах III-IV рівнів акредитації наказами начальників
зазначених  установ,  організацій, закладів (далі - Заклади)
створюються комісії у складі заступника  начальника  (голова
комісії),  начальника фінансово-економічного органу (головного
бухгалтера), начальника кадрового органу або іншої особи, на яку
покладено ведення кадрових питань, та представника профспілкового
органу чи іншої особи уповноваженої на представництво трудовим
колективом Закладу. До складу комісії можуть включатися й інші
особи, що є працівниками Закладу.
 
   2. Основним документом, що підтверджує стаж наукової роботи,
є трудова книжка.
   За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній
стаж установлюється на підставі інших документів, виданих за
місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.
   Якщо із записів у трудовій книжці чітко не можна визначити
правовий статус наукової установи, статус структурного підрозділу,
що підтверджує науковий напрям його діяльності, або з назви посади
безпосередньо не випливає її науковий напрям, додатково надається
довідка   підприємства,  установи,  організації  або  їх
правонаступників щодо роботи працівника із зазначенням періоду
роботи,  посади,  характеру  виконуваної роботи та первинних
документів, на підставі яких видана зазначена довідка.
 
   3. Робота комісії провадиться у такому порядку:
   перевіряються трудова книжка, військовий квиток, довідки та
інші документи (за наявності), які підтверджують стаж роботи. У
разі потреби на засідання запрошується працівник, стаж роботи
якого встановлюється. Подані документи після розгляду їх комісією
повертаються працівнику;
 
   установлюється, у яких державних підприємствах, закладах,
установах та організаціях працював працівник та які посади він
обіймав, визначаються періоди, що підлягають зарахуванню до стажу
наукової роботи, та установлюється стаж наукової роботи на день
прийняття на роботу, а для працюючих - на день початку виплати
надбавки за стаж наукової роботи згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 2004 року N 494 ( 494-2004-п )
"Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової
роботи".
   Результати роботи комісії оформлюються протоколом засідання
комісії з установлення стажу наукової роботи, який дає працівнику
право на отримання надбавки (додаток до Порядку).  Протокол
підписується головою і членами комісії та завіряється печаткою
Закладу.
 
   4. Витяг з протоколу засідання комісії з рішенням  про
установлення стажу наукової роботи, підписаний головою комісії і
завірений печаткою, оформлюється на кожного працівника окремо в
двох примірниках, один з яких є підставою для видання наказу про
оголошення стажу, а другий видається працівникові.
 
   5. Справи з установлення стажу наукової роботи передаються
комісією для зберігання до штабу (відділу кадрів).
 
   6. Скарги, пов'язані з установленням стажу наукової роботи,
розглядаються згідно із законодавством України.
 
 Директор Департаменту
 економічної діяльності
 Міністерства оборони України            В.П.Загородній
 
 
                   Додаток
                   до пункту 3 Порядку роботи
                   комісії з установлення стажу
                   наукової роботи
 
 
             ПРОТОКОЛ N ___
     засідання комісії з установлення стажу наукової
        роботи, який дає працівнику право
           на отримання надбавки
 
__________________________________________________________________
    (найменування військової частини, закладу, установи
 
__________________________________________________________________
       та організації Збройних Сил України)*
 
   "___"_______________ 200 __ року
 
   Присутні: голова комісії ____________________________________
                   (прізвище та ініціали)
        члени комісії: ____________________________________
               ____________________________________
               ____________________________________
                   (прізвище та ініціали)
 
   Розглядалося питання про встановлення стажу роботи:
 
   прізвище, ім'я та по батькові _______________________________
   посада (професія) ___________________________________________
   рік народження ______________________________________________
   місце проживання ____________________________________________
 
   За результатами  перевірки  трудової  книжки  та інших
документів, що підтверджують стаж роботи ________________________,
                 (прізвище, ім'я та по батькові)
комісія постановила, що зазначеними  документами підтверджується
такий стаж роботи:
 
------------------------------------------------------------------
|Державне підприємство, заклад,| Посада |     Дата     |
|  установа та організація,  |(професія)| (число, місяць, рік) |
|  робота (служба) в яких  |     |----------------------|
|зараховується до стажу роботи |     | з якого | до якого |
|               |     |  часу  |  часу  |
|------------------------------+----------+-----------+----------|
|               |     |      |     |
|               |     |      |     |
|               |     |      |     |
|               |     |      |     |
------------------------------------------------------------------
 
   Разом: _____________ років ___________ місяців _________ днів
   Стаж роботи __________________________, що  дає  право на
          (прізвище та ініціали)
отримання надбавки за стаж наукової роботи,
за станом на "____" ______ 200___ року
складає ________________ років _____________ місяців ____ днів.
       (словами)      (словами)
 
Голова комісії         ____________
___________________________
    (підпис)               (ініціали та прізвище)
 
Члени комісії:         ____________
___________________________
                           ____________
___________________________
                           ____________
___________________________
    (підпис)
                      (ініціали та прізвище)
   М.П.
 
_______________
   * Військові частини, заклади,  установи  та  організації
Збройних Сил України зазначаються за умовним найменуванням, а в
разі його відсутності - за дійсним найменуванням.
 
 Директор Департаменту економічної
 діяльності Міністерства
 оборони України                  В.П.Загородній
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка