Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 384 від 13.07.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 серпня 1996 р.
 vd960713 vn384            за N 434/1459
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
            Міністерства внутрішніх справ 
        N 159 ( z0348-05 ) від 15.03.2005 )
 
  Про затвердження Положення про приймальники-розподільники
      для неповнолітніх органів внутрішніх справ
 
 
 
   З метою забезпечення безумовного виконання Закону України від
24 січня 1995 року "Про органи і служби у справах неповнолітніх та
спеціальні установи для неповнолітніх" ( 20/95-ВР ) і Положення
про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 1995 року N 502
( 502-95-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про приймальники-розподільники для
неповнолітніх органів внутрішніх справ (додається).
   2. Затвердити Правила медичного обслуговування неповнолітніх,
які тримаються в приймальниках-розподільниках для неповнолітніх
( z0435-96 ),  Правила  матеріально-технічного  забезпечення
приймальників-розподільників для неповнолітніх ( z0436-96 ) та
Правила  тримання  неповнолітніх  у  дисциплінарній  кімнаті
приймальників-розподільників для неповнолітніх ( z0437-96 ).
   3. Начальникам ГУМВС України в Криму, м.Києві, Київській
області, УМВС України в областях, м.Севастополі, на транспорті
забезпечити вивчення Положення та Правил з особовим складом
підрозділів кримінальної міліції у справах  неповнолітніх  і
працівниками  зацікавлених служб органів внутрішніх справ та
організувати роботу підлеглих у відповідності з ними.
   4. Наказ МВС України від 10 червня 1992 року N 362 "Про
введення в дію Тимчасової інструкції про організацію роботи
інспекцій у справах неповнолітніх і Тимчасового положення про
приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх
справ" вважати таким, що втратив чинність.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра  внутрішніх  справ  України Короля В.М., Управління
кримінальної міліції у справах неповнолітніх (Новикова О.В.).
 
 Міністр
 генерал-лейтенант міліції              Ю.Ф.Кравченко
 
                     Затверджено
               наказом  Міністерства  внутрішніх
               справ України від 13 липня 1996 року
               N 384
 
              Положення
        про приймальники-розподільники для
       неповнолітніх органів внутрішніх справ
 
   1. Загальні положення:
   1.1. Приймальники-розподільники для неповнолітніх (далі -
ПРН) є спеціальні установи для неповнолітніх органів внутрішніх
справ, що  призначені для тимчасового тримання окремих категорій
неповнолітніх, яких необхідно ізолювати.
   1.2. Приймальники-розподільники  для  неповнолітніх  (ПРН)
створюються для тимчасового тримання в них неповнолітніх віком від
11 до 18 років, які:
   вчинили у віці від  одинадцяти  до  чотирнадцяти  років
суспільно-небезпечні діяння, якщо є потреба негайно ізолювати їх
(за  постановою  органу  дізнання,  слідчого,  санкціонованою
прокурором, або за постановою суду);
   згідно з рішенням суду направляються у спеціальні установи
для неповнолітніх;
   самовільно залишили спеціальний навчально-виховний заклад, де
вони перебували.
   1.3. Основними завданнями приймальників-розподільників є:
   недопущення з боку неповнолітніх правопорушень;
   здійснення серед них профілактичної і виховної роботи;
   виявлення причин  і  умов,  які  сприяють злочинності у
підлітковому середовищі;
   забезпечення належних умов їх тримання.
   1.4. ПРН у своїй діяльності керуються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про
органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи
для  неповнолітніх"  ( 20/95-ВР ),  кримінально-процесуальним
законодавством, іншими актами законодавства,  цим  Положенням,
нормативними  актами МВС, ГУМВС в Криму, м.Києві, Київській
області, УМВС в областях і м.Севастополі.
   1.5. ПРН створюються в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, діють у складі кримінальної міліції у
справах неповнолітніх і підпорядковуються відділам кримінальної
міліції у справах неповнолітніх ГУМВС в Криму, м.Києві, Київській
області,  УМВС в областях і м.Севастополі та перебувають в
оперативному підпорядкуванні районних, міських органів внутрішніх
справ за місцем їх знаходження.
   1.6. Лікувально-профілактична та протиепідемічна робота у
приймальниках-розподільниках організовується  і  проводиться  у
відповідності з законодавством України про охорону здоров'я і
Правилами медичного обслуговування неповнолітніх, які тримаються в
приймальниках-розподільниках для неповнолітніх  ( z0435-96 ),
затвердженими наказом МВС від 13 липня 1996 року N 384.
   1.7. ПРН  забезпечуються  оперативно-технічними  засобами,
автомобілями, меблями, інвентарем, одягом, продовольчими товарами
та іншим майном з відновленням вартості (за оплату) матеріальних
цінностей за рахунок коштів, що виділяються на ці цілі за
кошторисом  витрат  на  утримання  приймальника-розподільника,
згідно  з  Правилами  матеріально-технічного  забезпечення
приймальників-розподільників для неповнолітніх (  z0436-96  ),
затвердженими наказом МВС від 13 липня 1996 року N 384.
 
   2. Права    та    обов'язки    посадових    осіб
приймальників-розподільників для неповнолітніх:
   2.1. Начальник  ПРН  забезпечує  організацію роботи щодо
виконання покладених на приймальник-розподільник  завдань  по
запобіганню правопорушенням серед неповнолітніх і здійсненню на
них  необхідного  виховного  впливу,  дотримання  законності,
дисципліни, організації виховної роботи, професійної підготовки,
фінансово-господарської діяльності, затверджує  постанову  про
тримання  неповнолітніх  у  дисциплінарній  кімнаті.  Він  є
розпорядником кредитів, представляє приймальник-розподільник у
державних та громадських організаціях з питань, віднесених до його
компетенції, затверджує функціональні обов'язки, процеси і графіки
роботи посадових  осіб,  працівників і організовує роботу по
розгляду скарг та заяв.
   2.2. Заступник начальника ПРН організовує профілактичну та
виховну  роботу  серед  неповнолітніх,  які  тримаються  у
приймальниках-розподільниках,  забезпечує режим їх тримання і
доставлення неповнолітніх до місця влаштування.
   2.3. Старший інспектор профілактики, інспектор профілактики
вживають заходи  щодо  запобігання  правопорушенням  серед
неповнолітніх, які тримаються у приймальнику-розподільнику, та
встановлення їх зв'язків і злочинних намірів.
   2.4. Старший вихователь, вихователь організовують виховну
роботу, забезпечують дотримання неповнолітніми правил внутрішнього
розпорядку та режиму, відповідають за життя та здоров'я дітей і
підлітків у закріпленій групі.
   2.5. Черговий, черговий по режиму здійснюють цілодобовий
нагляд   за   неповнолітніми,   які   тримаються   у
приймальнику-розподільнику,  і  забезпечують  дотримання  ними
встановлених правил внутрішнього розпорядку та режиму, збереження
матеріальних цінностей і устаткування, супроводжують неповнолітніх
до місця їх влаштування.
   2.6. У приймальниках-розподільниках ведеться журнал обліку
результатів перевірки роботи.
   2.7. Статистичний      звіт     про     роботу
приймальників-розподільників складається за півріччя і рік із
наростаючим підсумком, за певний календарний період часу і не
пізніше 5 липня і 5 січня подається до інформаційного центру ГУМВС
в  Криму, м.Києві та Київській області, УМВС в областях і
м.Севастополі для узагальнення і  направлення  до  8  числа
відповідного місяця звітного періоду до ІБ МВС, а детальну
доповідну записку про результати роботи приймальники-розподільники
направляють у зазначений період до Управління кримінальної міліції
у справах неповнолітніх МВС.
 
   2.8. Начальник приймальника-розподільника, його заступник,
старший інспектор, інспектор профілактики, старший вихователь,
вихователь,    черговий,    черговий    по    режиму
приймальників-розподільників мають право:
   2.8.1. Вимагати від підприємств, установ та  організацій
незалежно від форм власності відомості, необхідні для влаштування
неповнолітніх,  установлення  їх  особи,  з'ясування  причин
бездоглядності та вчинення правопорушень.
   2.8.2. Викликати у разі самовільного залишення неповнолітніми
загальноосвітньої  школи  або професійного училища соціальної
реабілітації, інших спеціальних установ для неповнолітніх батьків
(усиновителів) або опікунів (піклувальників) і представників цих
закладів для повернення неповнолітніх у сім'ю або зазначені
заклади.
   2.8.3. Проводити у разі наявності інформації про зберігання
неповнолітніми заборонених речей особистий огляд неповнолітніх, їх
речей, посилок, передач, а також спальних та інших приміщень із
складанням протоколу про результати огляду.
 
   3. Прийняття  та реєстрація неповнолітніх, доставлених у
приймальники-розподільники:
 
   3.1. У ПРН можуть бути доставлені неповнолітні віком від
11 до 18 років на термін до 30 діб, які:
   3.1.1. Вчинили у віці від 11 до 14 років суспільно-небезпечні
діяння, якщо є потреба негайно ізолювати їх;
   3.1.2. Направляються у спеціальні установи для неповнолітніх;
   3.1.3. Самовільно  залишили спеціальний навчально-виховний
заклад, де вони перебували.
 
   3.2. Не підлягають поміщенню у приймальники-розподільники
неповнолітні,  які  перебувають  у  стані  алкогольного  або
наркотичного сп'яніння, психічно хворі з вираженими симптомами
хвороби, неповнолітні, які вчинили правопорушення у віці, з якого
за такі діяння можлива кримінальна відповідальність, крім випадків
припинення  кримінальної справи і направлення винних осіб у
спеціальні установи для неповнолітніх за рішенням суду.
 
   3.3. Підставою   для   поміщення   неповнолітніх   у
приймальник-розподільник є:
   3.3.1. Постанова органу дізнання, слідчого, санкціонована
прокурором, або постанова суду для неповнолітніх, зазначених у
п.3.1.1. цього Положення;
   3.3.2. Ухвала суду про те, що конкретна особа направляється у
спеціальні установи для неповнолітніх, зазначених у п.3.1.2. цього
Положення;
   3.3.3. Постанова,  затверджена  начальником  (або  його
заступником) міськрайвідділу внутрішніх справ для неповнолітніх,
зазначених у п.3.1.3. цього Положення.
 
   3.4. Приймання      неповнолітніх      здійснюється
приймальниками-розподільниками цілодобово.
   3.5. Перед  влаштуванням   у   приймальник-розподільник
проводиться особистий огляд неповнолітнього. Огляд здійснюється
посадовою особою приймальника-розподільника у присутності двох
інших працівників приймальника-розподільника або громадян однієї
статі з доставленими.
   3.6. Під час огляду підлягає вилученню зброя, боєприпаси,
вибухові, отруйні, наркотичні речовини, гроші, цінні папери,
ювелірні вироби, гральні карти, спиртні напої, тютюнові вироби,
сірники, медикаменти, не  дозволені  до  вживання  медичними
працівниками приймальника-розподільника; документи, колючі, ріжучі
предмети, скляний посуд, а також інші предмети, збереження яких у
приймальнику-розподільнику не допускається, або речі, які можуть
засвідчити можливу причетність неповнолітніх до вчинення злочину.
   Вилучені предмети записуються у протоколі особистого огляду
неповнолітнього.
   3.7. Гроші, цінні предмети та інші речі, вилучені під час
огляду, в установленому порядку здаються бухгалтеру, а за його
відсутності  - іншому працівникові приймальника-розподільника,
призначеному відповідальним за їх збереження.
   Речі, зберігання   яких   у  приймальнику-розподільнику
заборонено, але які не належать до цінних предметів, тютюнові
вироби, гральні карти тощо знищуються у випадку, коли вони не
придбані злочинним шляхом і не є речовими доказами. Про їх
знищення складається акт.
   Якщо встановлено, що вилучені у неповнолітніх гроші, цінні
предмети та інші речі є безгосподарними, вони обліковуються і
передаються фінансовим органам у порядку передбаченому Інструкцією
Міністерства фінансів України та Головної державної податкової
інспекції України від 23 травня 1994 року N 20.
   3.8. Усі  особи,  влаштовані  у приймальник-розподільник,
реєструються у журналі обліку неповнолітніх,  доставлених  у
приймальник-розподільник,   і   на   них   заповнюються
обліково-статистичні картки, форма яких затверджується МВС.
 
   3.9. Обліково-статистичні  картки  на  неповнолітніх, які
тримаються  в  приймальниках-розподільниках,  зберігаються  в
алфавітному   порядку.   Після   вибуття   неповнолітнього
обліково-статистичні картки  передаються  в  архівну  частину
картотеки приймальника-розподільника, де зберігаються постійно за
такими розділами:
   3.9.1. Неповнолітні, які вчинили у віці від 11 до 14 років
суспільно-небезпечні діяння;
   3.9.2. Неповнолітні, які направляються у спеціальні установи
для неповнолітніх;
   3.9.3. Неповнолітні, які самовільно залишили  спеціальний
навчально-виховний заклад.
 
   3.10. На     неповнолітніх,     влаштованих     у
приймальники-розподільники, заводяться облікові справи, в яких
зосереджуються  документи,  що  є підставою для поміщення у
приймальник-розподільник; анкети, дані про вік доставленого, його
батьків, осіб, що їх замінюють, довідки про стан здоров'я,
матеріали  про  вжиття  індивідуально-виховних  заходів,  про
заохочення та покарання неповнолітнього, протоколи особистого
огляду, відомості про місця знаходження цінних предметів й інших
речей, вилучених при огляді, арматурні списки тощо.
   Облікові справи ведуться старшим  вихователем  у  період
перебування неповнолітніх у приймальнику-розподільнику.
 
   4. Режим      тримання     неповнолітніх     у
приймальниках-розподільниках:
   4.1. Неповнолітні     можуть     триматись     у
приймальниках-розподільниках протягом часу, необхідного для їх
влаштування, але не більше 30 діб.
   До терміну     тримання     неповнолітніх     у
приймальнику-розподільнику  не входить час їх знаходження на
лікуванні або обстеженні у медичних закладах, а також у період
карантину, оголошеного органами охорони здоров'я, у зв'язку з
наявністю інфекційного захворювання осіб, які  тримаються  у
приймальнику-розподільнику.  Про такі факти в журналі обліку
неповнолітніх, доставлених у приймальник-розподільник, робиться
відповідний запис. Повторна реєстрація неповнолітніх, доставлених
у приймальник-розподільник після виписки із лікувального закладу,
не проводиться.
 
   4.2. Неповнолітні, доставлені у приймальники-розподільники:
   4.2.1. Розподіляються залежно від віку і статі за групами,
чисельність яких не повинна перевищувати 20 осіб, і знаходяться
під    цілодобовим    наглядом    посадових    осіб
приймальників-розподільників. Хлопчики та дівчата розміщуються в
окремих приміщеннях.
   4.2.2. Тримаються  в  умовах,  що  виключають можливість
самовільного виходу і вчинення правопорушень. Неповнолітні, які
вчинили у віці від 11 до 14 років суспільно-небезпечні діяння,
тримаються окремо від інших.
   4.2.3. Мають право на отримання посилок і передач, а також на
листування і зустрічі з батьками, або особами, які їх замінюють,
іншими родичами,   представниками  громадських  організацій,
підприємств, установ і навчальних закладів. Листування, зустрічі,
посилки  і  передачі  контролюються  посадовими  особами
приймальників-розподільників, заяви та скарги, адресовані в органи
прокуратури, контролю не підлягають і направляються відповідним
прокурорам.
   4.2.4. Залучаються  до  занять  з  праці  у  майстернях
приймальників-розподільників,  на  земельних  ділянках  і  по
самообслуговуванню з дотриманням вимог законодавства про працю та
охорону здоров'я.
   4.2.5. Виводяться на прогулянки тільки у межах території
приймальника-розподільника.
 
   4.3. Порядок   тримання   осіб,   доставлених   у
приймальник-розподільник, регламентується правилами внутрішнього
розпорядку приймальника-розподільника неповнолітніх.
   4.4. Начальником    приймальника-розподільника   можуть
застосуватись до неповнолітнього такі заходи заохочення: винесення
подяки усно або в наказі і вручення пам'ятного подарунка.
   4.5. Начальником   приймальника-розподільника    можуть
застосовуватись  до  неповнолітніх  такі  заходи  стягнення:
попередження, винесення догани усно або в наказі.
   Неповнолітні, які  грубо  порушують дисципліну і правила
внутрішнього розпорядку або щодо яких заходи виховного характеру
не дали позитивних результатів, можуть поміщатися у дисциплінарну
кімнату, порядок перебування в якій  визначається  Правилами
тримання   неповнолітніх   у   дисциплінарній   кімнаті
приймальників-розподільників  для  неповнолітніх  ( z0437-96 ),
затвердженими наказом МВС від 13 липня 1996 року N 384.
   4.6. Поміщення у дисциплінарну кімнату проводиться тільки на
підставі постанови, винесеної черговим приймальника-розподільника
та затвердженої його начальником, не більше, як на три доби.
Відомості про застосування вказаного заходу стягнення реєструються
у журналі обліку неповнолітніх, поміщених у дисциплінарну кімнату
приймальника-розподільника.
   У разі  вчинення  неповнолітніми   у   нічний   час
суспільно-небезпечних  дій або спроби самовільного виходу із
приймальника-розподільника черговий приймальника-розподільника має
право тимчасово помістити таких осіб, на підставі винесеної ним
постанови, в дисциплінарну  кімнату  до  прибуття  начальника
приймальника-розподільника, але не більше, ніж на 8 годин.
   Начальник приймальника-розподільника після перевірки підстав,
які  стали приводом для поміщення підлітків у дисциплінарну
кімнату, затверджує відповідну постанову або негайно звільняє
неповнолітніх.
 
   5. Профілактична    та    виховна    робота    у
приймальниках-розподільниках:
   5.1. Профілактична та виховна робота з неповнолітніми, які
тримаються  у  приймальниках-розподільниках,  здійснюється  з
урахуванням віку, ступеня педагогічної занедбаності, суспільної
небезпечності раніше вчинених правопорушень, а  також  інших
обставин,  які  мають  значення  для  ефективних  заходів
профілактичного впливу.
 
   5.2. З метою запобігання правопорушенням серед неповнолітніх,
виявлення та усунення причин і умов, що їм сприяли, посадові особи
приймальників-розподільників:
   5.2.1. З'ясовують умови життя і виховання неповнолітніх у
сім'ї, їх особисті якості,  інтереси,  причини  самовільного
залишення спеціального навчально-виховного закладу, недоліки в
діяльності підприємств, установ і навчальних закладів, які сприяли
вчиненню правопорушень; причини вчинення злочинів, осіб, що брали
в них участь або знаходяться у розшуку, а також таких, що пропали
безвісти;  місця  збуту  викраденого,  випадки  втягування
неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність.
   5.2.2. Негайно направляють у відповідні міськрайвідділи ГУМВС
в Криму,  м.Києві,  Київській  області,  УМВС  в  областях,
м.Севастополі та на транспорті повідомлення про виявлення осіб, що
вчинили злочини, або інші обставини, які мають значення для їх
розкриття.
   5.2.3. Проводять  індивідуальні  виховні   заходи   з
неповнолітніми,  що тримаються у приймальниках-розподільниках,
звертаючи особливу увагу на розвиток позитивних схильностей та
інтересів, усунення недоліків у поведінці, залучення до навчання
та праці.
   5.2.4. Інформують зацікавлені державні органи і громадські
організації про причини правопорушень неповнолітніх,  вносять
пропозиції щодо усунення таких причин та умов, а також з питань
поліпшення  організації  навчання  і  трудового  виховання
неповнолітніх, які тримаються в приймальниках-розподільниках.
 
   6. Влаштування неповнолітніх:
   6.1. Неповнолітні,     які     доставлені     в
приймальники-розподільники за вчинення у віці від 11 до 14 років
суспільно-небезпечних діянь, передаються органу дізнання, слідчим
або суду.
   6.2. Неповнолітні,     які     доставлені     в
приймальники-розподільники  у  зв'язку  з  направленням їх у
спеціальні установи для неповнолітніх, передаються в ці заклади в
30-денний термін.
   6.3. Неповнолітні, які  самовільно  залишили  спеціальний
навчально-виховний заклад, де вони перебували і тримаються в
приймальниках-розподільниках, повертаються у ці заклади.
   6.4. Отримавши ухвалу суду про направлення неповнолітнього в
спеціальну установу, у  приймальнику-розподільнику  оформляють
особову справу і направляють її до Управління (відділу) освіти або
Міністерства освіти України для отримання путівки до конкретного
спеціального навчально-виховного закладу. Після отримання путівки
неповнолітній направляється в цей заклад у супроводі працівника
ПРН.  Порядок  оформлення  особових  справ  для  направлення
неповнолітніх  до  спеціальних  навчально-виховних  закладів
здійснюється  згідно  з  Інструкцією,  затвердженою  наказом
Міністерства освіти України  від  27 грудня 1994 року  N 362
( z0031-95 ).
   6.5. Доставлення неповнолітніх, які проживають на території
інших країн, здійснюється у відповідності з угодами, укладеними
МВС з правоохоронними органами країн СНД.
   6.6. Передача неповнолітніх  органу  дізнання,  слідчому,
представнику спеціальної установи для неповнолітніх або в інші
приймальники-розподільники оформляється актом.  Підставою  для
тримання  неповнолітнього у приймальнику-розподільнику у разі
передачі з іншого приймальника-розподільника є завірена підписом
начальника ПРН і печаткою копія документа, передбаченого п.3.3.
цього Положення.
   6.7. У випадку, якщо неповнолітній не був влаштований або
його не забрали протягом встановленого  терміну,  про  його
перебування    у   приймальнику-розподільнику   начальник
приймальника-розподільника інформує відділ кримінальної міліції у
справах неповнолітніх ГУМВС в Криму, м.Києві, Київській області,
УМВС в областях і м.Севастополі слідчого, орган дізнання або суд,
які помістили неповнолітнього у ПРН, та прокурора за місцем
дислокації приймальника-розподільника.
 
   6.8. Неповнолітні, направлені до місця їх влаштування або ті,
яких забирають із приймальників-розподільників:
   6.8.1. Піддаються медичному огляду, санітарній обробці і
забезпечуються відповідними медичними документами.
   6.8.2. Забезпечуються  безкоштовним  проїздом  до  місця
влаштування, а також продуктами харчування або грішми на час
перебування  в  дорозі  за  встановленими  нормативами.  При
необхідності неповнолітнім видаються окремі предмети одягу та
взуття за сезоном, які були вже у користуванні, але ще придатні
для носіння.
 
   6.9. Гроші,  документи,  особисті речі й інші предмети,
вилучені при поміщенні у приймальник-розподільник, передаються під
розпис посадовій особі приймальника-розподільника, представнику
спеціальної установи для неповнолітніх, а також слідчому або
представникові органу дізнання.
   6.10.  Доставляння  неповнолітніх, затриманих у державах
Співдружності Незалежних Держав, до місця влаштування проводиться
через Київський, Одеський, Харківський та Автономної Республіки
Крим  транзитні  приймальники - розподільники, а також інші
приймальники - розподільники з додержанням вимог, передбачених
пунктом 6.6 цього Положення. ( Пункт 6.10 Положення в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 ( z0348-05 ) від
15.03.2005 )
   6.11. Працівники  органів внутрішніх справ на транспорті
надають допомогу посадовим особам приймальників-розподільників,
які супроводжують неповнолітніх, у придбанні проїзних квитків на
залізничному, водному та повітряному транспорті, а також  у
тимчасовій охороні неповнолітніх у місцях пересадки і на кінцевих
пунктах проїзду і вживають заходи до розшуку неповнолітніх, які
втекли.
   Органи внутрішніх  справ  на  транспорті  направляють
неповнолітніх у найближчі приймальники-розподільники.
 
   7. Нагляд за додержанням і правильним застосуванням чинного
законодавства діяльності приймальників-розподільників здійснюється
Генеральним  прокурором  України  і  підпорядкованими  йому
прокурорами.
   8. Штати  приймальників-розподільників  для  неповнолітніх
встановлюються і затверджуються Міністром внутрішніх справ України
у відповідності із граничною чисельністю і фондом оплати праці
працівників ПРН, затвердженим Урядом Автономної Республіки Крим,
обласними,   Київською   та   Севастопольською  державними
адміністраціями.
   9. ПРН є юридичними особами, знаходяться на самостійному
балансі, мають власний бланк, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням та рахунки в установах банків.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка