Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про торговельно-економічне співробітництво у 1993 році

               Угода
       між Урядом України та Урядом Республіки
        Казахстан про торговельно-економічне
          співробітництво у 1993 році
              (укр/рос)
 
 
   Дата підписання: 29 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 29 грудня 1992 р.
 
   Уряд України і Уряд Республіки Казахстан, далі - "Сторони",
   враховуючи особливості етапів економічних реформ у кожній
державі, з метою зміцнення і розвитку торгово-економічних відносин
між двома державами,
   виходячи з  необхідності  створення сприятливих умов для
розвитку ринкових відносин в обох державах,
   прагнучи до інтеграції економіки в міжнародні господарські
відносини,
   грунтуючись на принципах міжнародного права,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Торгово-економічне співробітництво   між   Україною  та
Республікою Казахстан грунтується на принципах рівності, взаємної
вигоди і здійснюється шляхом укладення договорів між державами і
територіальними органами, господарюючими суб'єктами незалежно від
їхніх форм власності, з дотриманням діючих в обох державах
законодавств.
   Відповідальність за виконання договорів несуть суб'єкти, які
їх уклали.
 
               Стаття 2
 
   Сторони забезпечують виділення державних квот на взаємну
поставку  найважливіших  видів сировини, продукції і товарів
народного споживання згідно з додатками 1 і 2, які є невід'ємною
частиною цієї Угоди.
   Погоджені номенклатура й обсяги поставок продукції можуть
бути змінені або доповнені за спільною домовленістю Сторін.
   Сторони сприятимуть у збереженні господарських, у тому числі
коопераційних і технологічних, зв'язків щодо взаємних поставок
інших видів продукції з урахуванням попиту,  можливості  їх
виробництва та оформлення міністерствами і відомствами відповідних
протоколів (договорів) на ці поставки.
   Сторони приділятимуть особливої уваги поставкам продукції для
потреб паливно-енергетичних комплексів держав.
 
               Стаття 3
 
   Сторони доручають відповідним міністерствам, відомствам та
іншим  господарюючим  суб'єктам закінчити у січні 1993 року
складання договорів на поставку продукції, переліченої у додатках
1 і 2 до цієї Угоди.
 
               Стаття 4
 
   Враховуючи затримку  видачі  взаємних  квот  на поставку
найважливіших  видів  продукції,  Сторони  доручають  усім
господарюючим  суб'єктам,  розташованим на територіях держав,
здійснити поставки продукції в першому кварталі 1993 року на рівні
обсягів поставок першого кварталу 1992 року в межах установлених
квот на 1993 рік.
 
               Стаття 5
 
   Сторони сприятимуть створенню і  функціонуванню  спільних
підприємств, у тому числі за участю третіх країн на їхній та поза
їхніми  територіями,  організації  міждержавних  технологічних
промислових комплексів з найважливіших напрямків, які забезпечують
ефективне  функціонування  промисловості,  її  інтеграції  з
урахуванням  законодавства  кожної  держави. Сторони доручать
відповідним органам провести роботу щодо організації спільного
інвестування об'єктів, які становлять спільний інтерес.
 
               Стаття 6
 
   Сторони зобов'язуються забезпечувати одна одну майном для
спецодягу за окремою угодою.
 
               Стаття 7
 
   Усі розрахунки і платежі за поставку товарів і надання послуг
здійснюються за договірними цінами, орієнтованими на світовий
рівень, у порядку, визначеному Угодою між Національним Державним
банком  Республіки  Казахстан  і Національним банком України
( 398_011 ).
   Сторони беруть на себе зобов'язання з надання на взаємній
основі міждержавного кредиту, необхідного для покриття дефіциту
платіжного балансу по торгово-економічним відносинам у 1993 році.
   Умови надання і забезпечення зазначеного кредиту регулюються
окремою міжурядовою угодою.
 
               Стаття 8
 
   Сторони забезпечують вільний пропуск транзитних вантажів обох
держав через морські, річкові порти, залізничні та автомобільні
переходи і трубопровідні системи.
   Порядок та  умови  транспортування вантажів, а також їх
транзиту через території Сторін визначаються окремою міжурядовою
угодою, яка укладається у місячний строк.
 
               Стаття 9
 
   Сторони не допускають реекспорт продукції і товарів, які
будуть поставлятися згідно з цією Угодою, за винятком випадків
надання допомоги під час ліквідації наслідків стихійних лих і
катастроф або за додатковою домовленістю.
 
              Стаття 10
 
   У разі  виникнення  розбіжностей  щодо  тлумачення  або
застосування  окремих  статей і положень цієї Угоди Сторони
розв'язують їх шляхом консультацій і переговорів,
   За обопільною згодою Сторін в цю Угоду можуть бути внесені
зміни, або доповнення.
 
              Стаття 11
 
   Угода набуває чинності з моменту її підписання.
 
   Вчинено в м. Алма-Аті 29 грудня 1992 року  казахською,
українською та російською мовами, у двох примірниках, причому
кожний текст має однакову силу.
 
 За Уряд                   За Уряд
 України                   Республіки Казахстан
 
 (підпис)                    (підпис)
 
                   Додаток 1
 
             Дозвільні квоти
      на поставку найважливіших видів продукції
      з України в Республіку Казахстан у 1993 році
 
   Ввіз
                   Одиниця виміру   Кількість
 
   ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Вугілля (антрацит)             тис.т       31
 
   ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 
Кокс                    тис.т      1000
Прокат чорних металів            тис.т      360
Труби сталеві                тис.т      200
Чавун                    тис.т       92,4
Феросплави                 тис.т       45,5
Вогнетриви                 тис.т       76,2
Металовироби                тис.т       30
 
   КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 
Алюміній первинний             тонн       100
Алюміній вторинний             тонн       140
Свинець                   тонн      1000
Магній                   тонн      1030
Нікель                   тонн        9
Мідь фосфориста               тонн       215
Латунь                   тонн       100
Прокат мідно-нікелевий           тонн       349
Прокат латунний               тонн       219
Прокат мідний                тонн       148
Цирконовий концентрат            тонн       515
Рутиловий концентрат            тис.т       35
Ільменітовий концентрат           тис.т       42
Двоокис цирконію              тонн        1,2
Титановий шлак               тис.т      24 (*)
Глинозем                  тонн       700
 
   ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Бензол                   тис.т       40
Полістирол та його співполімери       тонн       350
Сода кальцинована              тонн      6300
Шини для вантажних автомашин        тис.шт.      22
Шини для легкових автомашин         тис.шт.      31
Стрічка конвеєрна гумовотканинна      тис.м      270
Ремені приводні клинові           тис.шт.     320
Поліетилен в/д               тонн      2040
Поролон                   тонн       295
Пропілен                  тис.т       19
Пестициди                  тонн       300
 
   БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 
Каолін                   тис.т       10
 
   ЛІСОПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Папір крейдований              тонн       130
Картон коробковий              тонн      5000
Папір основа синтетичного шпону       тонн       500
 
   ТАРНА ПРОДУКЦІЯ
 
Горбкуваті прокладки для яєць        тис.шт.     420
 
   МАШИНОБУДІВНА ПРОДУКЦІЯ
 
Екскаватори                 штук       10
Крани мостові                штук       50
Крани козлові                штук       14
Насоси відцентрові             штук      2825
Компресори                 штук       250
Вентилятори                 штук      4200
Холодустановки               штук       210
Гірничо-шахтове обладнання         млн.руб.     59,6
Обладнання нафтопромислове і бурове     штук      2210
Нафтоапаратура               млн.руб.     146,9
Трактори                  штук      1700
Вантажні автомобілі             штук       300
Легкові автомобілі             штук      3620
Автобуси                  штук       500
Підшипники                 тис.шт.     2217
Арматура сталева              тис.шт.      17,8
Засувки сталеві               штук       920
Засувки чавунні               штук       975
Арматура чавунна              тис.шт.     950
Арматура з кольорових металів        тис.шт.     125
Обладнання для легкої промисловості     штук       517
Швацькі машини               штук       298
Пожежні машини               штук       30
Машини та обладнання для тваринництва    млн.руб.   67,3 (**)
Обладнання для переробних          млн.руб.   72,8 (**)
галузей АПК
Машини сільськогосподарські         млн. руб.  204,1 (**)
для рослинництва
Машини для міського та           штук       100
комунального господарства
Торгово-технологічне обладнання       млн. руб.     26,2
 
   ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ
 
Електродвигуни змінного струму       тис. шт.      6
Кабель шланговий              км        166,5
Кабель силовий               км        142
Шнур освітлювальний             км       1277
Провід обмотувальний            тонн       215
Зварювальне обладнання           штук       720
Силові трансформатори 1-Ш габаритів     тис. кВа     72,5
Силові трансформатори 15 габ.        тис. кВа    1426
Трансформаторні підстанції         тис. кВа     100
 
   МЕДИЧНА ТА МІКРОБІОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Лікарські засоби              млн. руб.     30,6
 
   СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ
 
Патока-меляса                тис.т     15 (***)
Кислота лимонна               тонн       29
Кислота молочна               тонн       120
Хміль                    тонн       100
Спирт етиловий з харчової сировини     тис.дал     2200
у тому числі:
із давальницької сировини          тис.дал     1200
Цукор з держрезервів            тис.т       40
Маргаринова продукція            тис.т       2,7
Макаронні вироби              тис.т       3,8
Кондитерські вироби             тис.т       7,5
Молокопродукти у тому числі:        тис.т       25
сухе молоко                 тис.т       2,6
дитячі молочні суміші            тис.т       2,1
Плодоовочеві консерви            муб.       20
Сіль кухонна                тис.т       38
Насіння цукрового буряку          тонн      1300
Насіння гороху               тис.т       10
 
   СИРОВИНА ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 
Тканини бавовняні              тис.м      3200
Тканини шерстяні              тис.м      310
Тканини шовкові               тис.м      4100
Нитки синтетичні              тонн       340
Нитки штучні                тонн       360
Волокна синтетичні             тонн       85
Волокна штучні               тонн       30
Спецодяг                  млн.руб.     49,2
Хутряні вироби               млн.руб.      5
Панчішно-шкарпеткові вироби         тис.пар     2000
Головні убори                млн.руб.      6
Взуття шкіряне               млн.пар      4,2
 
   ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
 
Телевізори                 тис.шт.     160,4
Піаніно                   штук       100
Іграшки                   млн.руб.     30
Холодильники                тис.шт.      10
Пилососи                  тис.шт.      70
Меблі                    млн.руб.     100
Посуд сортовий               млн.руб.     20
Електроосвітлювальні лампи         млн.шт.      5
_______________
   (*) Поставка згідно з Міжвідомчим протоколом від 17.11.1992
р. (16 тис. тонн).
   (**) У цінах 1991 року.
   (***) В обмін на ресурси по витратних нормах (22,5 тис. тонн
зерна).
 
 Від України            Від Республіки Казахстан
 
 Голова державного комітету    Заступник Голови
 по матеріальних ресурсах     Державного комітету з економіки
 
   (підпис)                (підпис)
 
 А. МІНЧЕНКО            Е. АБІТАЄВ
 
 Заступник Міністра        Президент АТ
 сільського господарства      "Казконтракт"
 
   (підпис)                (підпис)
 
 М.ПАРАСУНЬКО           К. ТУРАПОВ
 
 Заступник Голови         Заступник Міністра
 Державного комітету з       сільського господарства
 харчової промисловості
 
   (підпис)                (підпис)
 
 Ю. ЖИХАРЄВ            К. ТЮЛЕБЕКОВ
 
 Заступник Міністра        Міністр торгівлі
 промисловості
 
   (підпис)                (підпис)
 
 Г. ОСАУЛЕНКО           О. ЖЕЛТИКОВ
 
                   Додаток 2
 
             Дозвільні квоти
      на поставку найважливіших видів продукції
      з Республіки Казахстан в Україну в 1993 році
 
   Вивіз
                   Одиниця виміру   Кількість
 
   НАФТОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Нафта                    млн. т      (*)
 
   ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Вугілля для коксування           тис.т      3000
у тому числі концентрат           тис.т      1700
 
   ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 
Прокат чорних металів            тис.т      100
Жерсть біла                 тис.т       47
Феросплави                 тис.т       72
Руда хромітова               тис.т      300
 
   КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 
Мідь                    тис.т       30
у тому числі по прямих зв'язках       тис.т       9
Свинець                   тис.т       4
Цинк                    тис.т       33
Титан                    тонн      1200
Магній                   тонн       600
Кадмій                   тонн       200
Прокат бронзовий              тонн       750
Прокат латунний               тонн       500
Прокат мідно-нікелевий           тонн       130
Баритовий концентрат            тис.т       55
Свинцевий прокат              тис.т       1,5
 
   ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Поліпропілен                тонн       950
Пластикати                 тонн      1617
Полістирол                 тис.т       11,5
Фосфор жовтий                тис.т       37
Каучук синтетичний             тонн      5860
Ремені клинові               тис.т      180
Стрічка конвеєрна гумовотканинна      тис.кв.м     296
Сода каустична               тонн       490
Карбід кальцію               тис.т       17,4
Шини вантажні                тис.шт.      51
Шини легкові                тис.шт.      58
 
   БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 
Азбест                   тис. т      79,7
 
   ЛІСОПАПЕРОВА ПРОДУКЦІЯ
 
Картон коробковий              тонн      2000
Картон тарний                млн.кв.м     5,95
Папір для гофрування            млн.кв.м     13,75
 
   МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ
 
Насоси відцентрові             штук      2280
Трактори                  штук      1800
Підшипники                 тис.шт.     157
Гірничо-шахтове обладнання         тис.шт.      96
Акумулятори автомобільні          тис.шт.      49
Кабель радіочастотний            км        76
Кабель керування              км       2635
Авіапровід                 км       25226
Силові вимикачі               штук      5380
Конденсатори косинусні           тис.квар.    1060
Конденсатори пічні             тис.квар.    1400
Конденсатори зв'язку            штук       616
Ел. двигуни малої потужності        тис.шт.      30
 
   ПРОДУКЦІЯ ПЕРЕРОБНИХ ГАЛУЗЕЙ АПК
 
Ксиліт                   тонн       250
 
   СИРОВИНА І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 
Тканини бавовняні              тис.м      5280
Тканини шерстяні              тис.м      1420
Тканини шовкові               тис.м      680
Волокна синтетичні             тонн       200
Лінт бавовняний               тонн      1500
Дрібна шкірсировина             тис.шт.     380
Шерсть натуральна              тонн      1250
Вироби з каракулю              млн.руб.     100
Бавовна-волокно               тис.т       1,3
 
   ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
 
Радіоприймальні пристрої          тис.шт.      6,2
Магнітофони                 штук       300
Машини пральні і центрифуги побутові    штук       600
_______________
   (*) Протягом  січня 1993 року розглянути можливі обсяги
поставок, а українській стороні - питання оплати.
 
 Від Республіки Казахстан         Від України
 
 Заступник Голови             Голова Державного
 Державного комітету            комітету по
 з економіки                матеріальних ресурсах
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 Е. АБІТАЄВ                А. МІНЧЕНКО
 
 Президент АТ               Заступник Міністра
 "Казконтракт"               сільського господарства
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 К. ТУРАПОВ                М. ПАРАСУНЬКО
 
 Заступник Міністра            Заступник Голови
 сільського господарства          Державного комітету з
                      харчової промисловості
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 К. ТЮЛЕБЕКОВ               Ю. ЖИХАРЄВ
 
 
 Міністр торгівлі             Заступник Міністра
                      промисловості
 
   (підпис)               (підпис)
 
 О. ЖЕЛТИКОВ                Г. ОСАУЛЕНКО
 
              Соглашение
     между Правительством Украины и Правительством
      Республики Казахстан о торгово-экономическом
          сотрудничестве в 1993 году
 
 
   Правительство Республики Казахстан и Правительство Украины,
далее именуемые Сторонами,
   учитывая особенности этапов экономических реформ в каждом
государстве,
   в целях укрепления и развития торгово-экономических отношений
между двумя государствами,
   исходя из необходимости создания благоприятных условий для
развития рыночных отношений в обоих государствах,
   стремясь к интеграции экономики в международные хозяйственные
отношения,
   основываясь на принципах международного права,
   договорились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Торгово-экономическое сотрудничество  между   Республикой
Казахстан и Украиной основывается на принципах равенства, взаимной
выгоды и осуществляется  путем  заключения  договоров  между
государственными  и  территориальными органами, хозяйствующими
субъектами, независимо от их форм собственности, с соблюдением
действующих в обоих государствах законодательств.
   Ответственность за выполнение договоров несут субъекты, их
заключившие.
 
               Статья 2
 
   Стороны обеспечивают  выделение  государственных  квот на
взаимную поставку важнейших видов сырья, продукции и товаров
народного потребления согласно приложений N 1 и N 2, которые
являются неотъемлемой частью, настоящего Соглашения.
   Согласованные номенклатура и объемы поставок продукции могут
быть изменены или дополнены по обоюдной договоренности Сторон.
   Стороны будут   оказывать   содействие  в  сохранении
хозяйственных, в том числе кооперационных и технологических связей
по  взаимопоставкам других видов продукции с учетом спроса,
возможности их производства и  оформления  министерствами  и
ведомствами  соответствующих  протоколов  (договоров)  на эти
поставки.
   Стороны будут уделять особое внимание поставкам продукции для
нужд топливно-энергетических комплексов государств.
 
               Статья 3
 
   Стороны поручают соответствующим министерствам, ведомствам и
другим хозяйственным субъектам завершить в январе месяце 1993 года
заключение договоров на  поставку  продукции,  включенной  в
приложения N 1 и N 2 настоящего Соглашения.
 
               Статья 4
 
   Учитывая задержку выдачи взаимных квот на поставку важнейших
видов продукции, Стороны поручат всем хозяйственным субъектам,
расположенных на территориях государств, осуществить поставки
продукции в первом квартале 1993 года на уровне объемов поставок
первого квартала 1992 года в пределах установленных квот на 1993
год.
 
               Статья 5
 
   Стороны будут способствовать созданию и  функционированию
совместных предприятий, в том числе с участием третьих стран на их
и  вне  их  территорий,  организаций  межгосударственных
технологических промышленных комплексов по важнейшим направлениям,
обеспечивающим эффективное функционирование промышленности, ее
интеграции с учетом законодательства каждого государства. Стороны
поручат соответствующим органам провести работу по организации
совместного  инвестирования  объектов, представляющим взаимный
интерес.
 
               Статья 6
 
   Стороны обязуются обеспечивать друг друга имуществом для
спецодежд по отдельному соглашению.
 
               Статья 7
 
   Все расчеты и платежи за поставку товаров и предоставление
услуг осуществляются по договорным ценам, ориентированным на
мировой  уровень,  в  порядке определенным Соглашением между
Национальным Государственным банком  Республики  Казахстан  и
Национальным банком Украины ( 398_011 ).
   Стороны принимают на себя обязательства по предоставлению на
взаимной основе межгосударственного кредита, необходимого для
покрытия дефицита платежного баланса по торгово-экономическим
отношениям в 1993 году. Условия предоставления и обеспечения
указанного кредита регулируются отдельным межправительственным
Соглашением.
 
               Статья 8
 
   Стороны обеспечивают  свободный пропуск транзитных грузов
обоих государств через морские, речные порты, железнодорожные и
автомобильные переходы и трубопроводные системы.
   Порядок и условия транспортировки грузов, а также их транзита
через   территории   Сторон,   определяется   отдельным
межправительственным Соглашением, которое заключается в месячный
срок.
 
               Статья 9
 
   Стороны не допускают реэкспорт продукции и товаров, которые
будут поставляться в соответствии с настоящим Соглашением, за
исключением случаев оказания помощи по ликвидации последствий
стихийных бедствий и катастроф или по дополнительной между ними
договоренности.
 
              Статья 10
 
   В случае  возникновения  разногласий  по  толкованию или
применению отдельных статей и положений настоящего Соглашения
Стороны разрешают их путем консультаций и переговоров.
   По обоюдному согласию Сторон в это Соглашение могут быть
внесены изменения или дополнения.
 
              Статья 11
 
   Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
 
   Совершено в г.Алма-Ате 29 декабря 1992 года на казахском,
украинском и русском языках, в двух экземплярах, причем каждый
текст имеет одинаковую силу.
 
 За Правительство               За Правительство
 Украины                   Республики Казахстан
  (Подпись)                   (Подпись)
 
             Приложение N 1
 
            Разрешительные квоты
       на поставку важнейших видов продукции из
      Украины в Республику Казахстан в 1993 году
 
 Ввоз
 -----------------------------------------------------------------
                     | Единица |Количество
                     | измерения|
 -----------------------------------------------------------------
   Угольная промышленность
 
 Уголь (антрацит)            тыс.т      31
 
   Черная металлургия
 
 Кокс                  тыс.т      1000
 Прокат черных металлов         тыс.т      360
 Трубы стальные             тыс.т      200
 Чугун                  тыс.т      92,4
 Ферросплавы               тыс.т      45,5
 Огнеупоры                тыс.т      76,2
 Металлоизделия             тыс.т      30
 
   Цветная металлургия
 
 Алюминий первичный           тонн       100
 Алюминий вторичный           тонн       140
 Свинец                 тонн       1000
 Магний                 тонн       1030
 Никель                 тонн       9
 Медь фосфористая            тонн       215
 Латунь                 тонн       100
 Прокат медно-никелевый         тонн       349
 Прокат латунный             тонн       219
 Прокат медный              тонн       148
 Цирконовый концентрат          тонн       515
 Рутиловый концентрат          тыс.т      35
 Ильменитовый концентрат         тыс.т      42
 Двуокись циркония            тонн       1,2
 Титановый шлак             тыс.т      24
 Глинозем                тонн       700
 
   Химическая промышленность
 
 Бензол                 тыс.т      40
 Полистирол и его сополимеры       тонн       350
 Сода кальцинированная          тонн       6300
 Шины для грузовых автомашин       тыс.шт      22
 Шины для легковых автомашин       тыс.шт      31
 Лента конвейерная резинотканев.     тыс.м2      70
 Ремни приводные клиновые        тыс.шт      320
 Полиэтилен в/д             тонн       2040
 Поролон                 тонн       295
 Пропилен                тыс.т      19
 Пестициды                тонн       300
 
   Строительные материалы
 
 Каолин                 тыс.т      10
 
   Лесобумажная промышленность
 
 Бумага мелованная            тонн       130
 Картон коробочный            тонн       5000
 Бумага основа синтетичес-
 кого шпона               тонн       500
 
   Тарная продукция
 
 Бугорчатые прокладки для яиц      тыс.шт      420
 
   Машиностроительная продукция
 
 Экскаваторы               штук       10
 Краны мостовые             штук       50
 Краны козловые             штук       14
 Насосы центробежные           штук       2825
 Компрессоры               штук       250
 Вентиляторы               штук       4200
 Холодустановки             штук       210
 Горно-шахтное оборудование       млн.руб     59,6
 Оборудование нефтепромысловое
 и буровое               штук       2210
 Нефтеаппаратура             млн.руб     146,9
 Тракторы                штук       1700
 Грузовые автомобили           штук       300
 Легковые автомобили           штук       3620
 Автобусы                штук       500
 Подшипники               тыс.шт      2217
 Арматура стальная            тыс.шт      17,8
 Задвижки стальные            штук       920
 Задвижки чугунные            штук       975
 Арматура чугунная            тыс.шт      950
 Арматура из цветных металлов      тыс.шт      125
 Оборудование для легкой
 промышленности             штук       517
 Швейные машины             штук       298
 Пожарные машины             штук       30
 Машины и оборудование для
 животноводства             млн.руб     67,3 **
 Оборудование для перерабаты-
 ваемых отраслей АПК          млн.руб     72,8 **
 Машины сельскохозяйственные
 для растениеводства          млн.руб     204,1 **
 Машины для городского и
 коммунального хозяйства        штук       100
 Торгово-технологическое
 оборудование              млн.руб     26,2
 
   Электротехническая продукция
 
 Электродвигатели перемен-
 ного тока                тыс.шт      6
 Кабель шланговый            км        166,5
 Кабель силовой             км        142
 Шнур осветительный           км        1277
 Провод обмоточный            тонн       215
 Сварочное оборудование         штук       720
 Силовые трансформаторы
 1-Ш габаритов             тыс.кВа     72,5
 Силовые трансформаторы 15 габ.     тыс.кВа     1426
 Трансформаторные подстанции       тыс.кВа     100
 
   Медицинская и микробиологическая промышленность
 
 Лекарственные средства         млн.руб     30,6
 
   Сельскохозяйственная продукция
 
 Патока-меласса             тыс.т      15 ***
 Кислота лимонная            тонн       29
 Кислота молочная            тонн       120
 Хмель                  тонн       100
 Спирт этиловый из пищевого сырья    тыс.дал     2200
 в том числе:
  из давальческого сырья        тыс.дал     1200
 Сахар из госрезервов          тыс.т      40
 Маргариновая продукция         тыс.т      2,7
 Макаронные изделия           тыс.т      3,8
 Кондитерские изделия          тыс.т      7,5
 Молокопродукты             тыс.т      25
 в том числе:
  сухое молоко             тыс.т      2,6
  детские молочные смеси        тыс.т      2,1
 Плодоовощные консервы          муб       20
 Соль поваренная             тыс.т      38
 Семена сахарной свеклы         тонн       1300
 Семена гороха              тыс.т      10
 
   Сырье и материалы для легкой
       промышленности
 
 Ткани хлопчатобумажные         тыс.м      3200
 Ткани шерстяные            тыс.м      310
 Ткани шелковые             тыс.м      4100
 Нити синтетические           тонн       340
 Нити искусственные           тонн       360
 Волокна синтетические          тонн       85
 Волокна искусственные          тонн       30
 Спецодежда               млн.руб     49,2
 Меховые изделия             млн.руб     5
 Чулочно-носочные изделия        тыс.пар     2000
 Головные уборы             млн.руб     6
 Обувь кожаная              млн.пар     4,2
 
   Товары народного потребления
 
 Телевизоры               тыс.шт      160,4
 Пианино                 штук       100
 Игрушки                 млн.руб     30
 Холодильники              тыс.шт      10
 Пылесосы                тыс.шт      70
 Мебель                 млн.руб     100
 Посуда сортовая             млн.руб     20
 Электроосветительные лампы       млн.шт      5
 
Примечание: * поставка в соответствии с Межведомственным
      протоколом от 17.11.1992 г. (16 тыс.тонн).
      ** в ценах 1991 года.
      *** в обмен на ресурсы по расходным нормам
      (22,5 тыс.тонн зерна).
 
     От Украины          От Республики Казахстан
 
 Председатель Государственного     Заместитель Председателя
 комитета по материальным ресурсам   Государственного комитета
                    по экономике
 (Подпись)     А.Минченко     (Подпись)   Е.Абитаев
 
 Заместитель Министра         Президент АО "Казконтракт"
 сельского хозяйства
 (Подпись)    М.Парасунько     (Подпись)   К.Турапов
 
 Заместитель Председателя       Заместитель Министра
 Государственного комитета       сельского хозяйства
 по пищевой промышленности
 (Подпись)      Ю.Жихарев     (Подпись)  К.Тюлебеков
 
 Заместитель Министра         Министр торговли
 промышленности
 (Подпись)     Г.Осауленко     (Подпись)   О.Желтико
 
 
             Приложение N 2
 
            Разрешительные квоты
       на поставку важнейших видов продукции из
      Республики Казахстан на Украину в 1993 году
 
 Вывоз
 -----------------------------------------------------------------
                     | Единица  | Количество
                     | измерения |
 -----------------------------------------------------------------
   Нефтедобывающая промышленность
 
 Нефть                  млн.т        *
 
   Угольная промышленность
 
 Уголь для коксования          тыс.т      3000
 в том числе концентрат         тыс.т      1700
 
   Черная металлургия
 
 Прокат черных металлов         тыс.т      100
 Жесть белая               тыс.т      47
 Ферросплавы               тыс.т      72
 Руда хромитовая             тыс.т      300
 
   Цветная металлургия
 
 Медь                  тыс.т      30
 в том числе по прямым связям      тыс.т      9
 Свинец                 тыс.т      4
 Цинк                  тыс.т      33
 Титан                  тонн       1200
 Магний                 тонн       600
 Кадмий                 тонн       200
 Прокат бронзовый            тонн       750
 Прокат латунный             тонн       500
 Прокат медно-никелевый         тонн       130
 Баритовый концентрат          тыс.т      55
 Свинцовый прокат            тыс.т      1,50
 
   Химическая промышленность
 
 Полипропилен              тонн       950
 Пластикаты               тонн       1617
 Полистирол               тыс.т      11,50
 Фосфор желтый              тыс.т      37
 Каучук синтетический          тонн       5860
 Ремни клиновые             тыс.т      180
 Лента конвейерная резинотканевая    тыс.м2      296
 Сода каустическая            тонн       490
 Карбид кальция             тыс.т      17,40
 Шины грузовые              тыс.шт      51
 Шины легковые              тыс.шт      58
 
   Строительные материалы
 
 Асбест                 тыс.т      79,70
 
   Лесобумажная продукция
 
 Картон коробочный            тонн       2000
 Картон тарный              млн.м2      5,95
 Бумага для гофрирования         млн.м2      13,75
 
   Машиностроительная продукция
 
 Насосы центробежные           штук       2280
 Тракторы                штук       1800
 Подшипники               тыс.шт      157
 Горно-шахтное оборудование       тыс.шт      96
 Аккумуляторы автомобильные       тыс.шт      49
 Кабель радиочастотный          км        76
 Кабель управления            км        2635
 Авиапровод               км        25226
 Силовые выключатели           штук       5380
 Конденсаторы косинусные         тыс.квар     1060
 Конденсаторы печные           тыс.квар     1400
 Конденсаторы связи           штук       616
 Эл/двигатели малой мощности       тыс.шт      30
 
   Продукция перерабатывающих отраслей АПК
 
 Ксилит                 тонн       250
 
   Сырье и материалы для легкой промышленности
 
 Ткани хлопчатобумажные         тыс.м      5280
 Ткани шерстяные             тыс.м      1420
 Ткани шелковые             тыс.м      680
 Волокна синтетические          тонн       200
 Линт хлопковый             тонн       1500
 Мелкое кожсырье             тыс.шт      380
 Шерсть натуральная           тонн       1250
 Изделия из каракуля           млн.руб     100
 Хлопок-волокно             тыс.т      1,30
 
   Товары народного потребления
 
 Радиоприемные устройства        тыс.шт      6,20
 Магнитофоны               штук       300
 Машины стиральные и
 центрифуги бытовые           штук       600
 
Примечание: *) в течение января 1993 года рассмотреть возможные
      объемы поставок, а украинской стороне вопросы оплаты.
 
 От Республики Казахстан           От Украины
 
 Заместитель Председателя      Председатель Государственного
 Государственного комитета      комитета по материальным
 по экономике            ресурсам
 (Подпись)   Е.Абитаев      (Подпись)     А.Минченко
 
 Президент АО "Казконтракт"     Заместитель Министра
                   сельского хозяйства
 (Подпись)   К.Турапов      (Подпись)    М.Парасунько
 
 Заместитель Министра        Заместитель Председателя
 сельского хозяйства         Государственного комитета
                   по пищевой промышленности
 (Подпись)  К.Тюлебеков      (Подпись)     Ю.Жихарев
 
 Министр торговли          Заместитель Министра
                   промышленности
 (Подпись)   О.Желтиков      (Подпись)    Г.Осауленко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка