Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 17 листопада 2004 р. N 1564
                Київ
 
         Про внесення змін до переліку
       платних послуг, які можуть надаватися
         державними навчальними закладами
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до переліку платних послуг, які можуть надаватися
державними  навчальними  закладами,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38 ( 38-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 30, число 47,
с. 20; 1999 р., N 14, ст. 573), зміни, що додаються.
 
   2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 17 листопада 2004 р. N 1564
 
               ЗМІНИ,
       що вносяться до переліку платних послуг,
      які можуть надаватися державними навчальними
           закладами ( 38-97-п )
 
 
   1. У розділі 1:
 
   пункт 16  після слів "правових знань" доповнити словами
"туризму і краєзнавства";
 
   пункт 17  доповнити   словами   "платні   курси   і
семінари-практикуми  з  підготовки  кадрів  для  дитячого та
молодіжного туризму";
 
   пункти 18 і 19 викласти в такій редакції:
 
   "18) освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними
планами і програмами у дошкільних, інтернатних, загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах;
 
   19) консультації для учнів, вихованців, студентів  понад
обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, аспірантів,
докторантів,  підприємств,  установ,  організацій,  навчальних
закладів, фізичних осіб з питань економіки, технологій, права,
організації виробництва,  проведення  туристських   походів,
подорожей, екскурсій, змагань тощо";
 
   доповнити розділ пунктом 20 такого змісту:
 
   "20) підвищення кваліфікації педагогічних працівників".
 
   2. Пункт 4 розділу 2 після слова "спортивних" доповнити
словами "і туристських".
 
   3. Пункт 2 розділу 4  доповнити  словами  "спортивних,.
фізкультурно-спортивних заходів".
 
   4. Пункт 3 розділу 7 після слова "фруктів" доповнити словами
"та інших вантажів", а після слова "будівельних" - словами "та
інших".
 
   5. У розділі 8:
 
   пункт 1 після слів "симпозіумів, нарад" доповнити словами
"семінарів, олімпіад, фестивалів, конкурсів, змагань, походів";
 
   пункт 3 після слова "училищ" доповнити словами "туристських
баз, дитячо-юнацьких таборів", а після слова "проживання" - словом
"та харчування".
 
   6. У розділі 9:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   "1) виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку (в
теплицях,   майстернях,   лабораторіях   загальноосвітніх,
професійно-технічних, позашкільних, вищих навчальних  закладів,
навчально-виробничих комбінатів, науково-дослідних виробництв)";
 
   пункт 2 після слів "професійно-технічних" доповнити словом
"позашкільних"; .
 
   пункт 4 після слова "споруд" доповнити словами "та іншого
нерухомого майна";
 
   доповнити розділ пунктом 7 такого змісту:
 
   "7) видання  та  реалізація  навчальних,  методичних,
інформаційних, рекламних посібників (довідників,  рекомендацій
тощо)  позашкільними  навчальними  закладами  за  напрямами
діяльності".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка