Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Програми реконструкції біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 17 листопада 2004 р. N 1534
                Київ
 
       Про затвердження Програми реконструкції
       біосферного заповідника "Асканія-Нова"
           імені Ф.Е. Фальц-Фейна
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Програму реконструкції біосферного заповідника
"Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна (додається).
 
   2. Українській академії аграрних наук, Міністерству фінансів
під час складання проекту державного бюджету передбачати починаючи
з 2005 року кошти для здійснення заходів, що  визначаються
Програмою, затвердженою цією постановою.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 17 листопада 2004 р. N 1534
 
               ПРОГРАМА
       реконструкції біосферного заповідника
       "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна
 
 
       1. Сучасний стан біосферного заповідника
 
   Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна
Української академії аграрних наук (далі - заповідник) - єдина в
Україні природоохоронна територія, природне ядро якої репрезентує
Присивасько-Приазовську низовинну      область      та
Причорноморсько-Приазовську сухостепову провінцію Степової зони.
Заповідник забезпечує збереження найбільшої у Європі ділянки
типчаково-ковилового степу -  реліктового  флоро-фауністичного
комплексу і є найстарішим у світі степовим заповідником. Територія
сертифікована як еталон типчаково-ковилових степів, що підлягають
збереженню і вивченню за програмою ЮНЕСКО "Людина і біосфера".
 
   За 116 років існування заповідник набув значення як осередок
збереження рідкісних та малопоширених деревних рослин на крайньому
півдні степової зони України. Серед аналогічних заповідників він
посідає особливе місце, оскільки крім природного ядра має штучно
створені екосистеми: старий ботанічний парк площею 28 гектарів,
середній вік насаджень у якому перевищує 100 років, новий парк
площею 86,6 гектара і територію площею 42 гектари - лісостепове
рідколісся з дібровами. Каскад ставків, великі галявини і штучні
пагорби  на  території нового парку в поєднанні з деревною
рослинністю створюють неповторний оазис серед посушливого степу.
 
   Крім того  заповідник   першим   серед   європейських
природоохоронних об'єктів зайнявся вирішенням питань створення
штучних популяцій птахів, одомашнення,  приручення,  вивчення
фізіології  розмноження  та  поведінки диких тварин, зокрема
напіввільного утримання тварин у великих вольєрах з природною
рослинністю численними групами, а також вільного - на штучно
створених водоймах.  Окремі  види   копитних   перевищують
50-100 особин, а птахів - кілька сотень.
 
   На 1 січня 2004 р. у колекції заповідника, що належить до
об'єктів національного надбання, налічувалося 7142 тварини. Ця
колекція  є найбільшим в Україні джерелом поповнення дикими
тваринами вітчизняних зоопарків, зоологічних куточків та інших
природоохоронних установ, підтримання біологічного різноманіття
природних екосистем.
 
   Успішне утримання і розведення птахів залежить від створення
для них умов, близьких до природних. Основним місцем розведення
водоплавних птахів є штучно створені великі водойми, які тут
споруджувалися починаючи з 1892 року. Загальна площа водної
поверхні становить 13,6 гектара. Очищення водойм не здійснювалося
з 1977 року, що призвело до їх замулення та обвалювання берегів.
Теплолюбні птахи утримуються в будинку,  який  перебуває  в
аварійному стані. Потребують перебудови або капітального ремонту
інші об'єкти, зокрема вольєрний комплекс, де утримуються копитні
тварини, а також основні споруди на екскурсійному маршруті. У
незадовільному стані перебуває також мережа доріг і доріжок, на
проведення капітального ремонту та реконструкцію яких потрібні
значні капітальні вкладення.
 
   Для забезпечення проведення у заповіднику подальшої наукової,
екскурсійної та еколого-освітньої діяльності необхідно розробити
генеральний план будівництва об'єктів.
 
   Пріоритетним є питання завершення реконструкції головного
будинку  садиби  засновника  заповідника  Ф.Е. Фальц-Фейна і
переобладнання його під музей природи Таврії та візит-центр, яку
було розпочато ще в 1993 році і зупинено у 1995 році через
відсутність коштів.
 
   Ефективне вирішення  комплексу  питань,  пов'язаних  із
збереженням об'єктів та екосистем заповідника, підвищенням рівня
еколого-освітньої роботи, створенням  матеріальної  бази  для
подальших  наукових  досліджень  залежить  від обґрунтованого
визначення основних напрямів та вирішення  основних  завдань
Програми.
 
        2. Мета та основні завдання Програми
 
   Мета Програми полягає у створенні умов для збереження і
збагачення унікальних живих колекцій заповідника, відновленні і
збереженні історико-культурних цінностей, забезпеченні проведення
наукової, екскурсійної та еколого-освітньої діяльності.
 
   Для досягнення цієї мети передбачається розв'язати  такі
основні завдання:
 
   здійснення заходів щодо збереження рослинних насаджень та
угруповань тварин, зокрема видів рослин і тварин, які зникають;
 
   проведення відбудовних робіт на територіях з  порушеними
корінними природними комплексами;
 
   розроблення наукових  засад охорони природного середовища
заповідника.
 
       3. Основні напрями виконання Програми
 
   Основними напрямами виконання Програми є:
 
   реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів;
 
   підвищення ефективності наукових досліджень;
 
   активізація екскурсійної та еколого-освітньої діяльності.
 
            4. Етапи виконання
 
   Виконання Програми передбачається здійснити в один етап -
2005-2008 роки. Заходи щодо реконструкції біосферного заповідника
наведено у додатку.
 
      5. Механізм забезпечення виконання Програми
 
   Виконання Програми  забезпечують  відповідно  до  своїх
повноважень Українська академія аграрних наук та Мінприроди.
 
   Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету, які виділяються Українській
академії аграрних наук на відповідні цілі.
 
   На фінансування  заходів, визначених Програмою, необхідні
кошти в обсязі близько 9,29 млн. гривень.
 
   Орієнтовні обсяги фінансування (у цінах 2003 року) наведено у
додатку.
 
   Відповідальною за виконання Програми є Українська академія
аграрних наук, яка подає щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів
України інформацію про хід виконання Програми.
 
   Контроль за використанням бюджетних коштів, виділених для
забезпечення  виконання  Програми,  здійснюється  в  порядку,
встановленому законодавством.
 
           6. Очікувані результати
 
   Виконання Програми дасть змогу:
 
   провести реконструкцію головного будинку садиби засновника
заповідника "Асканія-Нова" Ф.Е. Фальц-Фейна для створення на його
основі музею природи Таврії і візит-центру;
 
   значною мірою покращити умови утримання тварин і зростання
рослин;
 
   забезпечити сучасний рівень облаштування та обслуговування
екскурсійних маршрутів;
 
   активізувати екскурсійну  діяльність,  створити  додаткові
робочі місця.
 
   Діяльність заповідника буде відповідати умовам міжнародних
договорів, стороною яких є Україна,  у  частині  збереження
біорізноманіття та утримання міжнародних природних резерватів.
 
 
                             Додаток
                            до Програми
 
               ЗАХОДИ
      щодо реконструкції біосферного заповідника
        "Асканія-Нова" імені Ф.Е Фальц-Фейна
        та орієнтовний обсяг їх фінансування
 
                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
   Найменування заходу    |Загальний| У тому числі за роками
                | обсяг |-----------------------
                | фінан- | 2005| 2006| 2007| 2008
                | сування |   |   |   |
------------------------------------------------------------------
1. Розроблення генерального     700   700
  плану будівництва об'єктів та
  проектно-кошторисної
  документації
 
2. Проведення реконструкції та
  капітального і ремонту існуючих
  і будівництво нових об'єктів:
 
  проведення реконструкції     3830  1455 1240 1135
  головного будинку садиби
  засновника заповідника
  Ф.Е. Фальц-Фейна та
  переобладнання його під музей
  природи Таврії і візит-центр
 
  реконструкція та очищення     570      370  200
  штучно створених водойм
 
  реконструкція будинку для     50   50
  утримання теплолюбних птахів
 
  реконструкція і спорудження   2300   215  720  795  570
  будинків з вольєрним
  комплексом для утримання
  копитних тварин
 
  реконструкція огорожі       540   540
 
  капітальний ремонт мережі     380   380
  доріг і доріжок на
  території штучно створених
  екосистем деревних рослин
 
  будівництво нових об'єктів та   830   90     500  240
  виконання робіт, пов'язаних з
  твердим покриттям доріг на
  екскурсійному маршруті
 
3. Газифікація головного будинку   90      90
  садиби засновника заповідника
  Ф.Е. Фальц-Фейна та інших
  об'єктів
 
  Усього              9290  3430 2420 2630  810
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка