Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в галузі освіти, науки та культури

               Угода
       між Урядом України та Урядом Латвійської
       Республіки про співробітництво в галузі
          освіти, науки та культури
 
 
   Дата підписання:    21.11.95 р.
   Дата набуття чинності: 21.11.95 р.
 
   Уряд України та Уряд Латвійської Республіки, надалі Договірні
Сторони,
   намагаючись сприяти взаємозбагаченню, збереженню й розвиткові
національних культур народів України та Латвійської Республіки,
   відповідно до Договору про дружбу і співробітництво між
Україною і Латвійською Республікою, підписаного 23 травня 1995 р.
в м. Рига ( 428_002 ),
   переконані в тому, що співробітництво в галузі освіти, науки
і культури та в інших галузях надає знань і сприяє взаєморозумінню
між українським і латиським народами,
   керуючись положеннями Заключного акта Наради з питань безпеки
та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року ( 994_055 ) та
Паризької  Хартії  для  нової Європи від 31 грудня 1990 року
( 995_058 )
   погодились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Договірні Сторони  розвиватимуть   і   підтримуватимуть
співробітництво між відповідними організаціями та установами обох
країн у галузі освіти, науки, культури, спорту, туризму  й
молодіжної  політики,  видавничої  справи та преси, радіо й
телебачення, кінематографії на принципах взаємної поваги  та
добросусідства.
 
               Стаття 2
 
   Договірні Сторони в рамках своїх можливостей надають гарантії
для збереження і розвитку  етнічної,  мовної  і  культурної
самобутності  української  національної  меншини в Латвії та
національної меншини латишів в Україні.
   З цією метою Договірні Сторони:
   в рамках своїх можливостей і відповідно до потреб своїх
громадян відкриватимуть дошкільні заклади та школи (окремі групи
та класи) з українською мовою навчання в Латвійській Республіці та
з латиською мовою навчання в Україні;
   надаватимуть підтримку традиційним видам народного мистецтва
національної меншини українців в Латвії та національної меншини
латишів в Україні;
   сприятимуть створенню необхідних  умов  для  забезпечення
релігійних потреб національних меншин;
   заохочуватимуть книгообмін між бібліотеками;
   заохочуватимуть відкриття  національних музеїв, театрів і
інших закладів  культури,  а  також  сприятимуть  діяльності
національних культурних товариств.
 
               Стаття 3
 
   Договірні Сторони  розвиватимуть співробітництво в галузі
освіти, науки та культури шляхом:
   підготовки, підвищення  кваліфікації,  перепідготовки  та
стажування науковців у навчальних закладах і наукових установах
обох держав;
   обміну студентами, аспірантами, докторантами, викладачами,
вченими та фахівцями на основі взаємопогоджених полегшених правил,
надаючи безкоштовні візи  тим  співробітникам  вищезазначених
установ, які в'їзджають на територію Договірних Сторін згідно з
угодами про співробітництво між окремими установами освіти та
науки;
   сприяння розвитку прямих контактів між органами управління
освітою,  навчальними  закладами,  науковими  установами  і
підприємствами, окремими вченими та фахівцями;
   виконання спільних науково-дослідницьких проектів і обміну
необхідною науковою інформацією,  обладнанням,  приладами  та
програмами для виконання спільних робіт;
   проведення спільних  наукових  конференцій,  симпозіумів,
семінарів, виставок, а також запрошення вчених і фахівців на
наукові конференції, які проводяться на території однієї з держав;
   створення спільних наукових центрів і творчих колективів;
   спільного обміну  навчальною  та  науковою  літературою,
науковими періодичними виданнями, можливістю вільно придбати ці
видання, виходячи з потреб Договірних Сторін.
 
               Стаття 4
 
   Договірні Сторони розглядатимуть питання  щодо  взаємного
визнання  документів  про  загальну  середню освіту, середню
професійно-технічну освіту, а також про вчені ступені і звання,
щоб підготувати відповідну угоду.
 
               Стаття 5
 
   Договірні Сторони   вирішуватимуть   питання   захисту
інтелектуальної та матеріальної власності, яка створюється в
рамках наукового співробітництва, відповідно до міжнародних норм і
чинних законодавств обох держав.
 
               Стаття 6
 
   Договірні Сторони розвиватимуть співробітництво в  галузі
культури шляхом:
   проведення Днів культури та мистецтв, фестивалів народної
творчості, Тижнів кіно тощо;
   здійснення безпосереднього співробітництва між музичними та
театральними закладами в організації гастролей, фестивалів і свят;
   обмін диригентами, режисерами-постановниками, акторами  та
іншими діячами культури й мистецтва;
   проведення спільних заходів, присвячених знаменним датам в
історії та культурному житті народів обох країн;
   заохочення прямого співробітництва між органами управління та
закладами культури;
   створення національних центрів культури.
 
               Стаття 7
 
   Договірні Сторони докладатимуть зусиль для збереження та
охорони на територіях своїх держав пам'ятників культури та інших
об'єктів, що пов'язані з історією українського народу в Латвії та
латиського народу в Україні.
 
               Стаття 8
 
   Договірні Сторони  підтримуватимуть  проведення  спільних
археологічних, етнографічних, фольклорних досліджень і експедицій,
а також розвиватимуть співробітництво між музеями обох держав.
 
               Стаття 9
 
   Договірні Сторони сприятимуть поверненню духовно-релігійних
цінностей, що являють собою історичне та культурне надбання однієї
держави, і опинилися в різні історичні періоди на території іншої
держави.
   Сторони сприятимуть  запобіганню  незаконного  переміщення
культурних та історичних цінностей з території однієї держави на
територію іншої держави.
 
              Стаття 10
 
   Договірні Сторони сприятимуть обміну архівними матеріалами і
документами, а також проведенню наукової та дослідницької роботи в
архівах згідно з чинним законодавством обох держав.
 
              Стаття 11
 
   Договірні Сторони  заохочуватимуть  співробітництво  між
кіностудіями та діячами кіно, включаючи спільне кіновиробництво,
обмін, придбання фільмів, відеопродукції, рекламних матеріалів,
журналів тощо згідно з чинним законодавством обох держав про
авторське право і Міжнародними конвенціями про авторське право
( 995_052 ).
 
              Стаття 12
 
   Договірні Сторони  сприятимуть створенню спільних програм
радіо і телебачення, обміну програмами радіо і телебачення,
трансляції та ретрансляції радіо- й телепередач в своїй державі
згідно з чинним законодавством обох держав про авторське право і
Міжнародними конвенціями про авторське право ( 995_052 ).
 
              Стаття 13
 
   Договірні Сторони сприятимуть розвиткові співробітництва у
сфері фізичної культури, спорту, туризму й молодіжної політики.
 
              Стаття 14
 
   Згідно з цією Угодою зацікавлені міністерства, відомства,
установи, громадські та інші організації обох держав укладають між
собою прямі угоди і створюють спільні програми співробітництва, а
також створюють, в разі необхідності, спільні робочі групи з
питань співробітництва в окремих галузях.
 
              Стаття 15
 
   Ця Угода укладається строком на п'ять років і  набуває
чинності  з  дня  її  підписання.  Її  дія  автоматично
продовжуватиметься на наступний п'ятирічний період, якщо жодна зі
Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про своє бажання не
продовжувати її, не пізніше, як за шість місяців до закінчення
терміну дії цієї Угоди.
   Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за письмовою
згодою Сторін.
   У випадку розбіжностей з приводу цієї Угоди визначальним є
текст російською мовою.
 
   Вчинено в м. Києві 21 листопада 1995 року в двох примірниках,
кожний українською, латиською та російською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними.
 
 За Уряд                  За Уряд
 України                  Латвійської Республіки
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка