Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про пропозиції щодо вдосконалення Закону України "Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року"

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            13.12.2004 N 1290
 
       Про пропозиції щодо вдосконалення Закону
      України "Про особливості застосування Закону
      України "Про вибори Президента України" при
      повторному голосуванні 26 грудня 2004 року"
 
 
   Розглянувши пропозиції  щодо  вдосконалення  законодавства
України про вибори Президента України, викладені у формі проекту
Закону України про внесення змін  до   Закону   України
"Про особливості  застосування  Закону  України  "Про  вибори
Президента України" при  повторному  голосуванні  26 грудня
2004 року", керуючись статтями 11, 12, пунктом 6 статті 17 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ),  Центральна
виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Схвалити  пропозиції  щодо вдосконалення законодавства
України про вибори Президента України, викладені у формі проекту
Закону  України  про  внесення змін  до  Закону  України
"Про особливості  застосування  Закону  України  "Про  вибори
Президента України"  при  повторному  голосуванні 26 грудня
2004 року" (додається).
 
   2. Надіслати проект Закону України про внесення змін до
Закону України "Про особливості застосування  Закону  України
"Про вибори Президента України" при  повторному  голосуванні
26 грудня 2004 року" Голові Верховної Ради України для вирішення
питання щодо внесення його в порядку законодавчої ініціативи на
розгляд Верховної Ради України.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1290
 
 
                              Проект
 
             ЗАКОН УКРАЇНИ
        про внесення змін до Закону України
      "Про особливості застосування Закону України
     "Про вибори Президента України" при повторному
         голосуванні 26 грудня 2004 року"
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Закону України "Про особливості застосування
Закону України "Про вибори Президента України" при повторному
голосуванні 26 грудня 2004 року" ("Голос України", 08.12.2004 р.,
N 233) такі зміни:
 
   1. У статті 2:
 
   1) у частині першій цифру "8" замінити цифрою "11";
 
   2) у частині третій цифру "6" замінити цифрою "9";
 
   3) у частині четвертій цифру "10" замінити цифрою "12";
 
   4) у частині п'ятій цифру "7" замінити цифрою "10";
 
   5) частину дев'яту доповнити реченням такого змісту:
 
   "Ця вимога не поширюється на випадки дострокового припинення
повноважень членів виборчих комісій на підставі пункту 1 частини
четвертої  статті  30 Закону України "Про вибори Президента
України";
 
   6) у частині тринадцятій останнє речення виключити.
 
   2. Частину шосту статті 3 виключити.
 
   3. У частині п'ятій статті 4 цифру "12" замінити цифрою "8".
 
   4. Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
 
   "Голосування за межами приміщення може здійснюватися лише
виборцями, які не здатні пересуватися самостійно. Власноручно
написана таким виборцем заява з проханням забезпечити  йому
голосування за межами приміщення для голосування та вказаною
причиною щодо неможливості прибути на виборчу дільницю має бути
подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години
останньої перед днем повторного голосування п'ятниці. У заяві
також зазначається адреса місцеперебування  такого  виборця.
До заяви додаються копії відповідних документів. Дільнична виборча
комісія зобов'язана перевірити достовірність поданої виборцем
заяви. У разі непідтвердження викладених у цій заяві обставин,
така заява не береться до уваги, про що дільничною виборчою
комісією приймається рішення".
 
   5. Частину п'яту статті 8 після слів "виборчих комісій"
доповнити словами "крім списків виборців".
 
   6. У статті 9:
 
   1) частину другу викласти в такій редакції:
 
   "Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовляються у
кількості, що на один відсоток перевищує кількість виборців,
зазначену в протоколах дільничних виборчих комісій про підрахунок
голосів виборців на виборчій дільниці на виборах Президента
України 31 жовтня 2004 року";
 
   2) перше речення частини п'ятої викласти в такій редакції:
 
   "Виборчі бюлетені виготовляються державними поліграфічними
підприємствами".
 
   7. У статті 11 слова "У день повторного голосування" замінити
словами "Під час організації підготовки і проведення повторного
голосування та в день повторного голосування".
 
   8. У частині третій статті 12:
 
   1) після слова "статті" доповнити словами "та зведені";
 
   2) останнє речення викласти в такій редакції:
 
   "Центральна виборча комісія оприлюднює зазначені відомості в
засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті".
 
   9. Частину другу статті 14 викласти в такій редакції:
 
   "Протокол територіальної виборчої комісії транспортується до
Центральної виборчої комісії в спеціальному пакеті працівниками
Державного підприємства спеціального зв'язку".
 
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         С. ДУБОВИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка